iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1963 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1963. december

Összeállította: Böhm Karolina (2014)

1963 decembere a politikai és történelmi változások, a megújulás, a haladás jegyében telt. December 2-án Nagy-Britannia és Magyarország a két ország közötti kapcsolatok normalizálódásának jeleként diplomáciai kapcsolataikat nagyköveti szintre emelik. A következő hónapokban több más nyugati ország is nagyköveti rangra emeli budapesti külképviseletét (december 21., Franciaország; december 27., Belga Királyság; 1964. február 4., Svédország; 1964. május 4., Olaszország; 1964. június 11., Kanada; 1964. július 24., Svájc).

December 4-én Olaszországban a kereszténydemokrata Aldo Moro középbal kormányt alakít a szocialisták részvételével. December 6-án újjáalakul a Magyar Bibliatanács, a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, valamint a Szabadegyházak Tanácsa 12 tagú munkaközössége.

December 7-én Pap Jánost leváltják belügyminiszteri tisztségéből, és visszahelyezik a Veszprém megyei pártbizottság élére. Utóda Benkei András, a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára, aki 17 éven keresztül tölti be ezt a tisztséget. December 10-én Wigner Jenő megkapja a fizikai Nobel-díjat „az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért”. December 11-én Magyarország és Csehszlovákia képviselői egyezményt írnak alá a két ország közötti utasforgalom megkönnyítéséről. Korábban csak hivatalos úton, család- vagy rokonlátogatásra és szervezett csoportos kirándulás formájában lehetett a másik országba utazni. Január 1-jétől bárki, bármikor egyénileg is utazhat.

December 16-án a Szovjetunióban 600 millió rubellel csökkentik a következő évi katonai költségvetést. December 17-én a kelet- és nyugat-berlini hatóságok megállapodnak a belépési engedélyek szabályozásáról. Ez a fal felhúzása óta először teszi lehetővé a nyugat-berliniek számára, hogy átmehessenek a keleti szektorba. December 18-án  a Cseh Kommunista Párt felülvizsgálja a „szlovák burzsoá nacionalizmussal” kapcsolatos téziseket, bírálják a második világháború utáni lakosságcsere módszereit, elismerik, hogy ezekért nem a burzsoá nacionalistákat terheli a felelősség.  December 20-án Frankfurt am Mainban bíróság elé állítják az auschwitzi koncentrációs tábor 21 volt SS-őrét. Először nyitják meg ezen a napon a berlini fal átjáróit (egy napra) a nyugat-berlini lakosok előtt, hogy meglátogathassák a város keleti részében élő rokonaikat. December 24-én súlyos vasúti baleset történik Abony és Szolnok között; összeütközik egy személy- és egy tehervonat, 45 ember meghal, 34 megsebesül.

1963 decemberében ezen nevettek az emberek  (viccek a Ludas Matyi magyar szatirikus hetilapból):

Tervosztályon                                                    

 – Mi hiányzik még az évi tervből?

 – Már csak a felelősségre vonás…

Egy mélyen szántó gondolat

 – Csináljuk meg ezt a szántást évvégi hajrában.

 – Sajnos, nem lehet!

 – Miért nem?

 – Mert a traktort is évvégi hajrában csinálták.

Előrelátó vállalat

 – Itt a fagy, nincs beüvegezve az ablak, nincsenek hólapátok, nincs melegruha! Mi folyik itt?!

 – Kérem, igazgató kartárs, mi már most felkészültünk a nyárra.

Folyóiratszemle

Nagyvilág 1963. december (VIII. évfolyam 12. szám)

Jorgosz Szeferisz: Versek (Kopp Éva fordítása)

Alekszandr Szolzsenyicin: Az ügy érdekében (Koroknai Zsuzsa fordítása)

Nam Cao: Az öreg Hac (Klumák István fordítása)

Graham Greene: Felfedezés az erdőben (Kéry László fordítása)

Konstanty I. Galczynski: A "Dalok" című ciklusból (Pákozdy Ferenc fordításai)

Sarat Chandra Chatterjee: Az aszány (Kócsvay Margit fordítása)

Bernard Malamud: A varázshordó (Nemes László fordítása)

Octavio Paz: Napköve (Somlyó György fordítása)

William Saroyan: Gaston (Gera György fordítása)

Alfred Andresch: Schmitz úr Chenonceaux-ban (Lukács Katalin fordítása)

Jacques Prévert: Felvonulás (Tamkó Sirató Károly fordítása)

ÉLŐ MÚLT

Juhász Péter: Hriszto Szmirmenszki

TÁJÉKOZÓDÁS

Jean Cassou: A képzelőerő halála és ujjászületése

Bernáth Aurél: A művészet sorskérdései

(Megjegyzések Jean Cassou cikkéhez)

Walkó György: Büchner-bemutatók elé

Sükösd Mihály: Bernard Malamud

 ÍRÓK - MŰVEKRŐL

Horváth Zoltán: Olvasónaplómból

KEREKASZTAL

Fábián Imre: Kiábrándítás vagy reveláció?

(Hozzászólás Kardos István cikkéhez)

Kardos István: Viszonválasz

Csuka Zoltán – Sziklay László: Szlovák népballadák

(Egy bírálat margójára)

NÉPEK HAZÁJA

Simor András: Spanyolország dalol Kubának

Georges Braqu illusztrációi

KÖNYVEKRŐL

Hegedűs Géza: Pillantás egy nagy drámaíróra

(Arthur Miller: Drámák)

Maróth Lajos: Lorenza Mazzetti regényeiről

Lőkös István: Krleza háborús novellái (Miroslav

Krleza: A horvát hadisten)

Tüskés Tibor: Egy költő életregénye (Jurij Tinyanov:

Nyesett szárnyak)

Hermann István: Amerikaiak otthon és Európában

(William Styron: Set This House on Fire)

Németh G. Béla: Katarzis vagy kegyelem (Fritz

Hochwälder: Dramen)

Keresztury Dezső: Úti esszék (Szauder József:

Ciprus és obeliszk)

Széll Jenő: A Takácsok mint a XIX. század tükre

ROSTA

Egy elbeszélés meg egy fél (g.gy.)

Felfedező úton a vasfüggöny mögött (f.á.)

SZÍNHÁZ

Lukácsy Sándor: Racine a Thália Színházban

Gábor György: Két svájci színdarabról (V. Frank,

Andorra)

KRÓNIKA

Nemzetközi fordító kongresszus Dubrovnikban

Részletek Ivo Andric előadásából (Eckhardt Ilona

fordítása)

Karcsay Sándor: A kongresszus

A Kafka-kérdés visszhangja

Bajomi Lázár Endre: Cocteau-Orfeusz halálára

Magyar írók külföldön – Déry Tibor

Üdvözlet Barta Lajosnak

Galina Nyikolajeva

Falus Róbert: Marót Károly

Napi kronológia

1963.12.01. Nagykövetségi szintre emelik a Mo és Nagy-Britannia közötti diplomáciai kapcsolatokat.

Mo és Dánia öt évre szóló árucsere-forgalmi megállapodást köt Koppenhágában.

1963.12.04. Olaszországban a kereszténydemokrata Aldo Moro középbal kormányt alakít a szocialisták részvételével.

1963.12.06. Újjáalakul a Magyar Bibliatanács, a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, valamint a Szabadegyházak Tanácsa 12 tagú munkaközössége.

1963.12.07. Átalakul a Kádár-kormány. Az Mt új elnökhelyettese Pap János; belügyminiszter Pap János helyett Benkei András, a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára; közlekedés- és postaügyi miniszter Kossa István helyett Csanádi György; külkereskedelmi miniszter Incze Jenő helyett Bíró József.

1963.12.10. Wigner Jenő magyar származású amerikai professzor kapja a fizikai Nobel-díjat.

1963.12.11. Mo és Csehszlovákia képviselői Prágában egyezményt írnak alá a két ország közötti utasforgalom megkönnyítéséről. Amíg korábban csak hivatalos küldetésben, családi vagy rokoni látogatásra és szervezett csoportos kirándulás formájában lehetett a másik országba utazni, az egyezmény lehetővé teszi, hogy 1964. január 1-jétől bárki, bármikor évente többször egyénileg is utazhasson. (Az egyezmény hatására az 1963. évi 267 478-cal szemben 1964-ben 1 068 616 magyar állampolgár látogat Csehszlovákiába, Csehszlovákiából pedig az 1963. évi 147 477 személy helyett 1964-ben 747 846 látogat Mo-ra.)

1963.12.13. Az USA bp-i követsége a Gellért Szállóban fogadást ad a magyar irodalmi és művészeti élet képviselői számára.

1963.12.14. Miután a Malév kivonja a forgalomból a Li–2-es típusú repülőgépet, megszűnik a Bp-ről Miskolcra, Nyíregyházára és Szegedre repülő belföldi járat.

1963.12.15. Bemutatják Kalmár László A szélhámosnő c. filmjét.

1963.12.16. Bp-re érkezik Corneliu Mănescu román külügyminiszter.

Mo-ra látogat Louis Saillant, az SZVSZ főtitkára.

1963.12.17. Nagykövetségi szintre emelik a Mo és Franciaország közötti diplomáciai kapcsolatokat. Bukarestben megkezdődik a KGST VB 10. ülése. december 21.

A kelet- és nyugat-berlini hatóságok megállapodnak a zónáikba való belépést lehetővé tevő engedélyek kölcsönös elfogadásának szabályozásáról. Ez a fal felhúzása óta először teszi lehetővé a nyugat-berliniek számára, hogy átmehessenek a keleti szektorba. december 20.

1963.12.18. Prágában megkezdődik a CSKP KB ülése. A testület felülvizsgálja a „szlovák burzsoá nacionalizmussal” kapcsolatos téziseket; ezzel kapcsolatban bírálják a második világháború utáni lakosságcsere módszereit, a csehországi deportálást és a reszlovakizációt is, s elismerik, hogy ezekért nem az ún. burzsoá nacionalistákat terheli a felelősség, hanem ez a kommunista párt és általában az egész ország politikája volt. A KB határozata szerint „gondoskodni kell arról, hogy a magyar, lengyel és ukrán nemzetiségű polgárok is a köztársaság teljesen egyenjogú építőinek érezzék magukat, és azt hazájuknak tekintsék”, ezért arra utasítja az állami és a pártszerveket, hogy gondoskodjanak a nemzetiségek egyenjogúsításáról hozott határozatok következetes érvényesítéséről.

1963.12 20. Először nyitják meg a berlini fal átjáróit (egy napra) a nyugat-berlini lakosok előtt, hogy meg-látogathassák a város keleti részében élő rokonaikat.

1963.12.21. A KGST VB e napon befejeződő ülésén a résztvevők egyezményt írnak alá közös tehervagonpark létesítéséről. 1964. július 1.

Moszkvában orosz nyelven előadják Kodály Zoltán Háry János c. daljátékát.

1963.12.22. Felavatják a rudabányai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) vasérctörő és -osztályozó művet.

1963.12.23. Kihirdetik az 1963: 32. tvr.-t az állami földnyilvántartásról. — Kihirdetik az 1963: 34. tvr.-t a dolgozók egészségének és testi épségének védelméről. — Közzéteszik az 1963: 35. és 36. tvr.-t a kitüntetések adományozásáról szóló jogszabályok módosításáról. A legmagasabb kitüntetés a Szocialista Munka Hőse. Új kitüntetésként az ET megalapítja a Magyar Népköztársaság Állami Díját; a Kossuth-díj a jövőben a kulturális és művészeti teljesítmények jutalmazására szolgál.

1963.12.24. Súlyos vasúti baleset történik Abony és Szolnok között; összeütközik egy személy- és egy tehervonat, 45 ember meghal, 34 megsebesül.

1963.12.25. Kihirdetik az 1963: 33. tvr.-t az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról. Megszüntetik az idegen keresztnevek anyakönyvezését, ami a hazai nemzetiségeket fájón érinti.

1963.12.27. Mo és Belgium nagykövetségi szintre emeli diplomáciai kapcsolatait.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

Főbb események az Esti Hírlap 1963. december 27. VIII. évfolyam 302. számában:

A fő utak már járhatók

Lánctalpas gépek viaskodnak a hóval. A Kékestetőn verőfény.

Várható időjárás szombat estig

A Meterológiai Intézet előzetes előjelzése holnap estig: Felhős, párás, ködös idő, néhány helyen ónos esővel, mérsékelt szél. A hőmérséklet  alakulásában lényeges változás nem várható. Budapesten péntek délelőtt a hőmérséklet mínusz 1 fok.

Megnyitották a föld alatti gáztároló csapjait

Néhány napon át a nyáron tartalékolt földgázt kapta Budapest.

Az MSZMP üdvözlete

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága táviratban üdvözölte Mao Ce-tungot hetvenedik születésnapja alkalmából.

Kairó arab csúcsértekezletet javasol

Sport

A Ferencváros győzelme az NSZK-ban

Megkezdődött a sí-idény

Hírek


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források