Публічна оферта на модулі Отпуск.НаСайт

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,

його умови однакові для всіх Користувачів.

1. Терміни і визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні і є її складовою невід'ємною частиною:

Виконавець — ФОП Ковнір А.В.

Користувач — будь-яка особа (фізична або юридична особа), акцептувати публічну оферту на умовах справжньої оферти.

Модуль — програмний код, який при вставці на сторінку сайту, відображає інформацію з бази даних сайту http://export.otpusk.com/ (в тому числі текстову, графічну, відео), а також виконує деякий функціонал.

Акаунт — область сайту http://export.otpusk.com/, призначена для управління Послугами, і доступна тільки для зареєстрованих і авторизованих Користувачів.

Послуги — надання модулів Користувачеві, і підтримка функціонування цих модулів.

Пошук турів — з технічноі точки зору це виклик методу search серверів в доменах *.otpusk.com. З точки зору користувача Модулів — це відкриття сторінки результатів пошуку, та/або відкриття матриці дати-ціни і номера-харчування на сторінці туру. Статистика кількості пошуків зберігаєтся Виконавцем та доступна для перегляду Користувачу в Аккаунті.

2. Загальні положення

2.1. Ця публічна Оферта (надалі Договір) є офіційною пропозицією ФОП Ковнір А.В. на адресу будь-якої особи (фізичної чи юридичної), що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з ФОП Ковнір А.В. договір послуги на умовах, визначених у цій оферті, і містить всі істотні умови договору.

3. Реєстрація на сайті

3.1. Встановити і використовувати Модулі може тільки зареєстрований Користувач, при цьому Користувач має право зареєструватися на сайті тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Аккаунт.

3.2. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

3.3. Користувач, що зареєструвався на сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна (е-мейла) і пароля. Індивідуальна ідентифікація Користувача дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Користувача і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Користувачем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

4. Предмет Договору

4.1. Виконавець надає Користувачеві можливість установки Модулів на сайт Користувача, підтримує функціонування, та доступність Модулів читачам сайту.

4.2. Користувач встановлює Модулі на свій сайт і, в разі використання платної версії, оплачує абонентську плату за використання.

4.3. Користувач може встановити Модуль виключно в межах одного свого сайту, зазначеного в налаштуваннях Акаунта. Використання піддоменів дозволяється, але не більше трьох.

4.4. Кількість Пошуків в Модулі обмежена за одиницю часу. Для безкоштовних Модулів - не більше 300 Пошуків за добу, для платних Модулів - не більше 1000 Пошуків за добу. При необхідності встановлення інших обмежень Сторони підписують окремий письмовий договір.

4.5. Інформація в Модулі належить Виконавцю. Користувач не має права отримувати, зберігати або використовувати цю інформацію окремо від Модулів.

5. Ціна і порядок розрахунків

5.1. Ціни на Послуги, а також форма оплати визначаються Виконавцем в односторонньому порядку і вказуються на сторінках сайту http://www.otpusk.com/info/os/.

6. Момент укладення договору

6.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 633,641 і частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України).

6.2. Акцептом даноі оферти (договору) є реєстрація Користувачем Аккаунта. При цьому Користувач вказує ім'я, е-мейл, пароль, сайт на якому будуть встановлені Модулі, а також адреса, телефон, реквізити юридичної особи (код ЕДРПОУ, якщо Користувач юридична особа) та іншу інформацію. Виконавець також має право фіксувати ІР-адресу, з якоі здійснювалася реєстрація Акаунта, і точний час реєстрації.

6.3. Договір, укладений на підставі акцептування Користувача цієї оферти, є договором приєднання, до якого Користувач приєднується без будь-яких винятків або застережень.

6.5. Факт реєстрації Користувачем Аккаунта є беззаперечним фактом прийняття Користувачем умов даного Договору, в тому числі згодою Користувача на відправку йому е-мейл повідомлень про статус Послуги, нових можливостей Модулів та іншої інформації пов'язаної з Модулями. Користувач, який зареєстрував Акаунт, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у відносини на умовах цього Договору.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Користувачем відповідно до умов цього договору і чинного законодавства. Виконавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених в п.7 цього Договору.

7.1.2. Обробляти персональні дані Замовника та забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.3. Акцептуючи дану оферту, Користувач висловлює згоду і дозволяє Виконавцю (далі у цьому пункті - Оператору) обробляти свої персональні дані, в тому числі ім'я, е-мейл, пароль, адреса сайту, поштову адресу, телефон, код, назву організації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Оператора з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережу Інтернет. Користувач висловлює згоду і дозволяє Оператору і контрагентам Оператора обробляти персональні дані Замовника, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Оператора. Робота з такими системами здійснюється згідно з написаним оператором алгоритму (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані способи обробки (включаючи, але не обмежуючись): автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць \ населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN і державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Користувача шляхом телефонного, поштового зв'язку з Користувача або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями. Користувач погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку персональних даних Користувача на підставі договору, укладеного з такими особами, при умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Користувача Оператор попереджає осіб, які отримують персональні дані Користувача, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Користувач має право запросити у Оператора повну інформацію про свої персональні дані, їх обробці та використанні, а також вимагати виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Оператора на поштову адресу. Дане Користувачем згоду на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана шляхом направлення Користувачем письмової заяви на адресу Оператора на поштову адресу.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Змінювати цей Договір, ціни на Послуги, способи і терміни оплати  надання послуг в односторонньому порядку, розміщаючи їх на сторінках сайту: http://export.otpusk.com, http://www.otpusk.com/info/os/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Користувача з моменту такої публікації.

7.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Користувачем. Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Послуги; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

7.2.3. Без узгодження з Користувачем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

7.2.4. Отримувати і зберігати інформацію про ІР-адресу Користувача. Дана інформація не використовується для встановлення особистості Користувача та не підлягає передачі третім особам.

7.2.5. Виконавець має право направляти Користувачеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і / або sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, розширенні Послуг і т.п. Частота розсилок визначається Виконавцем.

7.2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку відключити або видалити Акаунт Користувача в разі порушення ним умов договору оферти.

7.3. Користувач зобов'язується:

7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Послуги.

7.3.2. Оплатити Модулі на умовах цього договору.

7.3.3. При реєстрації Акаунта вказувати правдиву інформацію, а саме назву компаніі або ФОП,  ідентифікаційний код, ім’я, е-мейл, сайт тощо.

7.4. Користувач має право:

7.4.1. Користувач має право відмовитися від отримання e-mail і / або sms-розсилок, для цього йому потрібно повідомити про своє бажання Виконавця будь-яким зручним способом.

8. Відкликання оферти

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснено Виконавцем або Користувачем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Виконавця або Користувача по вже укладеними договорами. Виконавець розміщує повідомлення про відкликання оферти на сайті http://export.otpusk.com/ або http://www.otpusk.com/info/os/. Користувач повідомляє Виконавця письмово (заява або рекомендований лист на ім'я Виконавця) із зазначенням дати відкликання оферти.

8.2. Виконавець або Користувач зобов'язані повідомити про відкликання дії оферти не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

9. Строк дії оферти

9.1. Оферта починає діяти з моменту реєстрації Користувачем Акаунта і діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем.

10. Форс-мажор

10.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або закордонних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін . Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якої Сторони виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, сторони зобов'язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

11. Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

11.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Виконавець не несе відповідальності за коректність інформації в Модулях, а також за будь-які наслідки, які могли бути викликані некоректністю інформації в Модулях.

12. Інші умови

12.1. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

12.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

13. Реквізити Сторін

Виконавець

Фізична особа - підприємець Ковнір А.В.

ДРФО (ОКПО) №2955012152.

П/р: UA413007110000026006052705772 у Печерській філіі ПриватБанку, МФО 300711.

Поштова адреса: А/с 19, м. Київ 02160

Юр. адреса: вул. Урлівська 10а, к.59, м. Київ, 02095

Тел.: (044) 223-3601

E-mail: info@otpusk.com

Свідоцтво про державну реєстрацію

B02 №262203 від 24.04.2007 р.,

свідоцтво про сплату єдиного податку

№ В 175653 від 26.04.2012 р.

_________________ А.В.  Ковнір

       

Користувач

Вказує реквізити у формі реєстраціі