Petr Machleidt

Výběr z bibliografie

MACHLEIDT Petr: Second Life in Tschechien: Wer ist Gewinner und wer Verlierer in der virtuellen Welt der Neuen Medien? In: Hans-Joachim Petsche / Julius Erdmann / Antje Zapf (Hg.): Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne, Verluste, Gefahren, p.p. 274-279, Berlin: trafo Wissenschaftsverlag Dr. Wolfgang Weist, 2015

MACHLEIDT, Petr: K některým současným trendům ve vývoji sociálního hodnocení techniky v Německu a České republice, In: Věda, kultura, veřejnost, Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 189 – 201, ISSN 1210-0250, Teorie vědy, Theory of Science, mimořádné číslo k 90. narozeninám prof. L. Tondla,  XXXVI/2014

FILÁČEK, Adolf, MACHLEIDT, Petr: Jubileum Ladislava Tondla, Akademický bulletin, AV ČR, Praha, červen 2014

 

BANSE, G. (ed.) - HAUSER, R. (ed.) - MACHLEIDT, Petr (ed.) - PARODI, O. (ed.)

Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität.

[From Information Society to the Knowledge Society: e-Society – e-Participation - e-Identity.]

Berlin : Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. 467 s. - (Network. Cultural Diversity and New Media, 17). ISBN 978-3-86464-029-2

DROZENOVÁ, Wendy, MACHLEIDT, Petr: Die tschechische Philosophie der Technik formuliert als eine utopische Vision. Das Drama R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) von Karel Čapek. In: Gerhard Banse, Robert Hauser, Petr Machleidt, Oliver Parodi (Hg.): Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität, 2013, Band 17,  350 S., ISBN 978-3-86464-029-2

MACHLEIDT, Petr: Technology assessment jako aplikovaná etika techniky , In: Kolektiv autorů: Problémy aplikované etiky, Bankovní institut vysoká škola, a.s., v Praze, 2012, ISBN: 978-80-7265-225-9 , str. 37-46

MACHLEIDT, Petr: Relationships between Technology and Culture in the Czech Tradition of Thought, in J. Loudín, J. Hochgerner, ed.: Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies, nakl. Filosofia, Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic 2011, ISBN 978-80-7007-353-7, str.151 -163

MACHLEIDT, Petr: Technological Foresight and Technology Assessment. Methods for Enabling Innovations in the Czech Republic, In: G. Banse, A. Grunwald, I,. Hronsky, G. Nelson (eds.) On Prospective Technology Studies, KIT Scientific Publishing 2011, ISBN 973-3-86644-731-8, Scientific Reports 7599, str. 195 – 199

 

DROZENOVÁ, Wendy, MACHLEIDT, Petr: Etika ve vědní politice: problémy a kritéria. Příspěvek z Mezinárodní konference Etika a politika, Inštitút filozofie a etiky, FF PU v Prešove (Čingov 24. - 26. 6. 2010). In Gluchman, V. (ed.): Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU 2011. S. 277 – 286. ISBN 978-80-555-0266-3

MACHLEIDT, Petr: Hodnocení vlivu techniky, učební podpora nově akreditovaného studijního programu MÚVS ČVUT „EKONOMIKA A MANAGEMENT“. Materiál je určen pro e-learning. Obsahuje 70 stránek textu, grafů, tabulek a fotografií, ČVUT, Praha 2010 ISBN 978-80-01-04779-8

 

MACHLEIDT, Petr: Komunikace mezi expertem, veřejností a politikou. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů VaV, Sychrov, 11. - 12. 05. 2010, sborník TU Liberec 2010, ISBN 978-80-87184-10-3., s. 50-55

 

MACHLEIDT, P.: Technologický foresight a hodnocení techniky – technology assessment jako cesty k inovacím. In: Štefan, J. (ed) REDEM 2009, Sborník 9. konference Management ve výzkumných a vývojových organizacích, část II., MARQ, Ostrava 2009, ISBN 978-80-86840-50-5

MACHLEIDT, P.: Ethik der Technik als Ausganspunkt für die Praxi der Technikfolgenbeurteilung in Deutschland und in der Tschechischen Republik, Teorie vědy č.4/2009 , FLÚ AV ČR 2009

MACHLEIDT, Petr: Dimenze budoucnosti v koncepcích „předvídání techniky“ (Technology Foresight), sociálního hodnocení techniky (Technology Assessment) a „nanofuturismu“. In: Věda, filosofie, metodologie, sborník k 85. narozeninám prof. L. Tondla, sestavil A. Filáček, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AVČR, Praha , 2009 (str. 213-231), ISBN 978-80-7007-288-2

MACHLEIDT, Petr: Comments on Some Aspects of e-Learning Development in the Czech Republic – Barriers and Opportunities. In: Banse, G., Bartíková, M. (eds.): . Berlin, Trafo Verlag, 2000, ISBN 978-3-89626-630-9, (str. 139-155) spoluautor

MACHLEIDT, Petr: Grusswort des Zentrums fur Wissenschafts-, Technik- und Gesellschaftsstudien des philosophischen Institutes der AdW der Tschechischen Republik. In Petsche, H.-J., Krebs, I., Meinberg, U.: Zwischen Utopie und Risiko (Technikkonzepte im europäischen Integrationsprozess), Trafo-Verlag, ISBN 978-3-89626-712-2,  Berlin 2007

MACHLEIDT, Petr: Hodnocení techniky v České republice – tradice a perspektivy in: Filáček, A. (ed.): Věda, poznání, komunikace. Sborník k osmdesátým narozeninám Ladislava Tondla. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR, Praha, 2004 (str.117-129)

MACHLEIDT, Petr: Veränderungen von Kulturen und das Phänomen der Neuen Medien. Ethische Anmerkungen in: Fobel, P., Banse, G., Kiepas, A., Zecha, G. (ed.). Racionalita v aplikovaných etikách. Banská Bystrica, vyd. Kniháreň – Ján Bernát, 2004, ISBN 80-969014-1-9, str. 205-213

MACHLEIDT, Petr: Problems of Public Administration Reform Seen in the Context of Utilization of Information Technologies; In: Innovations for an e-Society. Challenges for Technology Assessment, ITS + VDI/VDE-T, Teltow 2001, ISBN: 3-89750-097-3 (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: The Practice of Technology Assessment: Science, Interaction and Communication in: Decker, M., Ladikas, M. (Eds.): Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assesssment - Methods and Impacts. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2004 (str.12-56), ISBN 3-540-21283-3

MACHLEIDT, Petr: Neue Medien und Öffentlichkeit in Frankreich, 33 str. Teorie vědy. Časopis pro teorii vědy, techniky a společnosti 12(25) ) [1] 183-216 (2003)

MACHLEIDT, Petr: Problémy reformy veřejné správy a využívání IT v České republice. In: P. Fobel,G. Banse, A. Kiepas: Etika a informačná společnost, FHV UMB, Banská Bystrica, 2001, str. 123-131, ISBN 80-8055-5672

MACHLEIDT, Petr: Problems of the Production and Application of Knowledge in a Societal Transformation: The Czech Republic`s Approach to Knowledge Society. In: Banse, G., Langenbach, Ch., Machleidt, P. (eds.): Towards the Information Society. The Case of Central and Eastern European Countries. Springer Verlag 2000, s. 61-74 (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: Transformace vědy a výzkumu v České republice. Filosofia, Praha 1998, 332 s. (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: Transformation of Science and Research in the Czech Republic. Science and Public Policy XXV, February 1998, s. 23-35 (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: Coping with Scarcity: Strategies of Personnel Reduction. In: Weingart, P., et al. (eds.): East European Academies in Transition. Kluwer publ., Dordrecht 1998, s. 33-47 (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: Network on Transformation of Science Systems in the Central- and East European Countries: Results and Experience. Science, Technology, Society (Theory of Science) VI (XIX) 1997. No. 1, s. 103-118 (spoluautor)

MACHLEIDT, Petr: Transformation des Wissenschaftssystems in der Tschechischen Republik. In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P. (Hrsg.): Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme. Leske + Budrich, Opladen 1995, s.712-806