Citations of arXiv1301.4139

  1. Robust hyperparallel photonic quantum entangling gate with cavity QED; Bao-Cang Ren and Fu-Guo Deng; Optics Express Vol. 25, Issue 10, pp. 10863-10873 (2017)
  2. Superadiabatic quantum state conversion in opto-electro-mechanical systems; Xiao Zhou, Bao-Jie Liu, L.-B. Shao, Xin-Ding Zhang, Zheng-Yuan Xue;  arXiv:1612.05927
  3. Zhang-qi Yin, Zhen-biao Yang, (invited review), “Distributed quantum information processes in coupled cavity QED systems”, Journal of Anhui University (Natural Science Edition),Vol. 38, No. 1, page 1-11 (2014).
  4. Zhang-qi Yin*, W. L. Yang, Luyan Sun, L. M. Duan; “Quantum network of superconducting qubits through opto-mechanical interface”.  Phys. Rev. A 91, 012333 (2015),.
  5. Title: Tunable interfaces for realizing quantum networks with topological qubits; Authors: Zheng-Yuan Xue, L. B. Shao, Yong Hu, Shi-Liang Zhu, Z. D. Wang; Source: arXiv:1303.3132