Tuinaannemer 2

Les 1 - 2014-09-17

Acer

Acer platanoïdes

Les 2 - 2014-09-20 (Praktijk)

Les 3 - 2014-09-24

Voordelen zwemvijver:

Les 4 - 2014-10-01

Rhus typhina

Aralia elata

Ailanthus altissima (hemelboom)

Fraxinus (es)

Juglans regia

Wisteria sinenis

Wisteria floribunda

Wisteria frutescens

Aankoop machines

Les 5 - 2014-10-04 (Praktijk - gemist)

Les 6 - 2014-10-08  (bodemkunde)

Processen bij bodemvorming:

Fysiche of mechanische verwering onder invloed van:

Chemische verwering van de bodem = transformatie van mineralen in de gesteenten onder invloed van volgende processen:

Bodemerosie

Les 7 - 2014-10-11  (praktijk)

Les 8 - 2014-10-15

Bemestingsleer

Voedingsstoffen

Koolstof

Waterstof

Zuurstof

Stikstof

Gebrek en overmaat

Uitspoelen van nitraat

Koolstof/stikstof verhouding

Fosfor

Les 9 - 2014-10-22

Bio-indicatoren

uitleg C-proef

Les 11 - 2014-11-12  (tekenen)

Les 12 - 2014-11-15  (praktijk - betegelen)

Les 13 - 2014-11-19  (tekenen)

Les 14 - 2014-11-29  (bezoek tuin)

Les 15 - 2014-12-10

Les 16 - 2015-01-07

Les 17 - 2015-01-14

Les 18 - 2015-01-21

Les 19 - 2015-01-28

voor c-proef

Winstmarges

Stappenplan

Les 20 - 2015-02-25

bodemverbeteraar:


Les 1 - 2014-09-17

Kalium zorgt voor verhouting => goed voor de winter

Fosfor en kalium in de herfst toedieneng

in de lente geef je stikstof

Ilex crenata -> haag 5-6m hoog

zonnig standplaats

welgedraineerde en vochthoudende grond

veel cultivars

Ilex aquifolium is inheems

komt voor in het bos

kan tegen extreme omstandigheden

geen ziektes

tweehuizig (m en v)

diepe penwortel

Lonicera nitida -> elke grond

vochthoudend en goed gedraineerd

wit bloempje en dan zwart-blauwe besjes

Gras aanleggen:

zodensijder of roundup

Planten met grote bladeren moesten meestal in de schaduw staan

Acer

tegenoverstaande bladen die afwisselend zijn

éénhuizig

zaden zijn vliegertjes per twee

kunnen niet tegen vocht in de grond

gevoelig aan takkensterfte

acer palmatum of japonica niet in de zon zetten. Bladeren verschrompelen

Tuf in de grond om de grond te verzuren of humus die turf bevat

Acer campestri is een mooie haag

Acer platanoïdes

Acers hebben grote wortelstellen. Niet dte dicht bij huis zetten daardoor

Acero negundo

Acer cagarinum -> staat op canadese vlag en heeft mooie herstverkleuring

Greenhouse nurseries (legeweg Brugge)


Les 2 - 2014-09-20 (Praktijk)


Les 3 - 2014-09-24

darthuizer -> goed boek (89 euro) http://www.darthuizer.nl/nl/wat-we-doen/literatuur/bestellen/

johan beernaert specialist daktuinen werkt voor dockx

bij aanleg zwemvijver nooit zelf polyester leggen

Voordelen zwemvijver:

warmer dan zwembad

geen filtratie nodig

goedkoop

waarom geen kunstgras aanraden:

stofzuigen

in de lente sterke sapstroom in de winter daalt deze

Op 15 augustus carpinus nog eens snoeien omdat de sapstroom nog een beetje werkt.

dolomiet vermijden voor opritten.

Bodemonderzoek kost 75 euro

geen 60 cm omspitten bij aanleg van tuin

met een pasdarm kun je hoogteverschillen meten

leibomen moeten op 2m van de rooilijn staan. Een leiboom is een takvrije stam van 1m80

laagstam (haag) begint op een halve meter van de rooilijn geplant.

een boom heeft enkel aan de buitenkant van de stam nog sapstroom. Van de laatste 6 jaar ongeveer.


Les 4 - 2014-10-01

Rhus typhina

ivasief. Wortels doorboren alles

giftig

samengestelde bladeren

Aralia elata

groeit door alle muren

heel dominante soort

Ailanthus altissima (hemelboom)

is een pioniersboom

groeit door stenen

Fraxinus (es)

kan tegen zon, veel water, vervuiling, knotting mag. Heel sterke boom

zwarte knoppen

Juglans regia

dichte familie van beuken en eiken

houd niet van natte voeten

houden van zon

houden niet van schaduw

houd muggen weg

half aug tot eind september de tijd om te snoeien

houd niet van de noordkant

Wisteria sinenis

familie: fabaceae (boomachtigen)

alle fabaceae gaan een symbiose aan met bacterieën -> kan op arme grond leven omdat hij zelf stikstof aanmaakt.

Houd van zon

bolacacia’s zijn ook robinia’s

zijn heel invasief.

Wisteria floribunda

Wisteria frutescens

Aankoop machines

Waarmee moet je rekening houden?

vaste kosten:

aankoop

stockage

veiligheidsmateriaal

verzekering

interest

variabele kosten:

onderhoud

verbruik

verbruiksmateriaal

slijpen

garantie voor klant:

bv. je belooft een gele cultivar en het is een rode. Moet je vervangen

planten die na 2 dagen afsterven. Moet je dan vervangen.

Afschrijven van machines:

gemiddeld 5 jaar voor een machine tot 1000 euro.

Lager dan 1000 euro gemiddeld 3 jaar.

vloer tegen huis aanleggen na 5 jaar 6% ipv 21%


Les 5 - 2014-10-04 (Praktijk - gemist)


Les 6 - 2014-10-08  (bodemkunde)

Processen bij bodemvorming:

capilariteit: spontaan opstijgen van water

zo kunnen planten bv dmv capilariteit bodemwater opnemen zonder dat ze eraan kunnen.

humificatie: vorming van humus dmv reststof van verteerde organische materialen

oxidatie en reductie: scheikundige reacties met of juist zonder zuurstof

homogenisatie: gelijkmaking; stoffen vermengen zich geleidelijk doorheen de bodem. Bodemorganismen

Heterogenisatie: in-en uitspoeling van stoffen, ‘reizen’ van stoffen doorheen de bodem.

Fysiche of mechanische verwering onder invloed van:

Chemische verwering van de bodem = transformatie van mineralen in de gesteenten onder invloed van volgende processen:

Kalium is een positief ion -> K+

klein humuscomplex: voorraadkamer van voedingsstof

Klei zal veel beter die ionen binden, maar als er geen zuurstof is kunnen ze ook niet groeien.

Leem zal ook de ionen binden, maar in mindere mate. Zal dan wel meer zuurstof toelaten.

Bodemerosie

hoeveelheid compost maakt niet zoveel uit. Teveel is bijna niet mogelijk.

watererosie:

intrageul-erosie

geulerosie

ravijnerosie

verdichting

afname organische stof

verzilting en verzouting

Oplossing van bodemerosie:

acterra is goed voor bodemverbeteraars

De Neve is goedkoop voor beplanting (de bock is duurder)

drainagegaten kan je maken om de doorstroming van de bodem te verbeteren. Je kan die opvullen met lavastenen.

Rhododendron houden van zure gronden. Best niet aanraden. Horen hier niet thuis.

met turf kun je je bodem kunstmatig verzuren.

hydrangea: bloemkleur wordt bepaald door bodem (blauw in arme grond)

Een blad met paars erop kan wijzen op fosforgebrek of stress

Stikstof gebrek zal vooral geel worden

Gele lijnen zijn magnesiumgebrek


Les 7 - 2014-10-11  (praktijk)


Les 8 - 2014-10-15

Bemestingsleer

Ca 2+ heeft 2 ionen om af te geven

H2O zal zich splitsen in H+ en OH-

pH meten -> meet je de balans tussen de hoeveelheid positieve en negatieve ionen

pH water meet de vrije H+ ionen.

pH Kcl splits in K+ en CL- ionen. Hebben geen effect op de zuurtegraad. De K+ gaat alle H+ deeltjes vervangen

pH water vs. pH Kcl

pH Kcl wordt gemeten als je een grondstaal neemt. Hier wordt de potentiele waarde gemeten.

Twee meetmethodes (http://www.tuinkrant.com/Bodemkunde%20in%20de%20tuin%3A%20de%20pH%20of%20zuurtegraad.%20Zelf%20meten%3F)

In de praktijk bestaan er twee methoden om de pH-waarden te bepalen. Te weten de pH-water (H20) en de pH-kaliumchloride (KCl).

Tussen de beide methoden zit dus een verschil, die kan variëren van 0,3 tot 1,1 (gemiddeld 0,7) eenheden lagere pH-kaliumchloride dan die van de pH water.

pH-kaliumchloride (KCl) is de meest juiste meetmethode maar alleen in labo´s mogelijk. Bij zelf meten zijn de waarden gebaseerd op pH-water. Maar een pH-water meting zegt voldoende over onze bodem. We moeten er rekening mee houden dat waarden volgens seizoen licht kunnen verschillen:

- meting tijdens de zomer: 6.2

- meting tijdens de herfst : 6.4

- meting tijdens de winter: 6.5

Voedingsstoffen

bouwstoffen: C, H en O

Hoofdelementen: N, P, K, Mg

sporenelementen: Mn, Cu, B, Mo, Zn, Fe

niet noodzakelijke elementen: Na, Cl, Al, Si

Fotosynthese

CO2 + 6H2O         -> (licht en bladgroen)         C6 H12 O6 + 6O2

C6 + H12 O6 + 6O2         ->         6CO2+ H2O + energie

Koolstof

Waterstof

Zuurstof

Wortels ademhalen. Nemen zuurstof op en geven CO2 af. Hoe dieper in de grond hoe minder zuurstof er aanwezig zal zijn.

Vlinderbloemigen = fabeceae

Stikstof

Mineralisatie: Omzetting van organische stikstof naar minerale stikstof

Nitrificatie omzetting van ammonium naar nitraat NH4+ -> NO-3

denitrificatie: omzetting van nitraat naar opneembare verbindingen

uitspoeling van nitraat: transport vna stikstof naar diepere grondlagen (grondwater)

samen met C, H en O de belangrijste bouwsteen voor eiwitten

groei van de stengels en bladeren

N2 maakt een groot deel uit van de lucht

N is onderdeel van organische mest en humus

reactie met water

NH4NO3(ammoniaknitraat)         -> H20          2NH4+ & NO3-

ammoniak nitraat wordt veel gebruikt in weilanden.

stikstofcyclus moeten we kennen ( zie PPT)

Kalk kun je altijd strooien. Wordt traag opgenomen en daarom doen ze dit meestal in het najaar. Verbetert de bodemstructuur. Zal de bodem losser maken.

Bemesten best niet direct na maaibeurt zodanig dat het gras zich kan herstellen.

Gebrek en overmaat

Stikstofgebrek wordt duidelijk in verminderde groei en gele verkleuring van de de bladeren

Overmaat geeft aanleding tot te snelle groei, minder bloei, slappe stengels en grotere vatbaarheid voor ziektest

Uitspoelen van nitraat

Koolstof/stikstof verhouding

Verhakseld hout ga je bij het verteren stikstof uit de grond halen. Als bodembedekker dus eigenlijk niet ideaal.

Fosfor

Belangrijke rol bij ademhaling en energievoorziening

Is nodig voor stevige wortelgroei en bloei, zaadvorming en afrijping

opbouw van de celmembranen

energiehuishouding van de cellen

Uitspoeling van Kalium is geen probleem omdat deze blijft hangen aan het kleihumuscomplex.

Als je magnesium gebrek hebt moet je de effecten kunnen opnoemen die daaruit veroorzaakt worden


Les 9 - 2014-10-22

Bio-indicatoren

Meststoffen

Stalmest

Kan men eerst best laten verteren.

Best is om het te mengen met andere mest, compost en organisch materiaal

Het voegt dan niet alleen plantenvoedsel toe maar oook een rijk microbieel leven.

Let op: bij de afbraak van stro is er veel stikstof nodig.

compost is een zwarte kruimelige structuur dat ontstaan is door de vertering van plantaardig materiaal.

Het bevat organische stof en voedingstoffen voor de plant zoals N,P, K, Mg, Ca, …

Groenbemester

2 groepen:

Geconcentreerde organische meststoffen

bloedmeel: 13% stikstof (werkt snel)

beendermeel: 5-15 + kalk  (5 stikstof 15 fosfor)

hoornmeel: 10.2 - 5.5 + kalk

-> afkomstig van slachtafval

Guano: 14%  (vogelmest die men van de rotsten gaat schrepen)

8-14% organsiche N

10-12% fosforzuur

2-3% oplosbare K

Slib heeft meestal hoog gehalte aan zware metalen.

Zuurbindende waarde, nu zegt men neutraliseerende waarde. Dat is de mate waarin het kalkproduct de pH van de bodem neutraliseerd of verhoofd. Hoe hoger de Zb waarde, hoe minder kg van het product men moet gebruiken.

NO3 -> Nitraat is snel opneembaar

Uitleg over NPK en sporen: http://www.groen.net/Article.aspx?id=15217

http://dekroemeriek.weebly.com/uploads/1/5/3/8/15380168/de_invloed_van_de_bodemgesteldheid_en_bemesting_op_de_groei_van_planten.pdf

nitrificatie: is de omzetting van nitriet naar nitraat

Er zijn nitrificatieremmers om dat proces te vertragen

gecoate meststof is duur maar geeft traag zijn inhoud vrij. Werkt van 3 tot 14 maand


Les 10 - 2014-11-05  (tekenen)

uitleg C-proef

offerte opstellen voor klant

producten om bodem te verbeteren:

bentoniet in zandgrond mengen om zijn vocht beter vast te houden

of terracottem

catalogen verzamelen van planten (jan spruyt)

heesters vind je niet bij jan spruyt

cataloog De bock en neder hename

bedoeling is om winstmarges te berekenen en offerte op te stellen

rond de 120000 excl btw voor deze tuin

grote solitairen staan in de voortuin. 2 meerstammige amelanhiers

gazon in graszoden steken (niet zaaien)

kleiklinkers van de moortel in oudenaarde (type ancienne belgique taupe)

max 10% winstmarge die je er op kan nemen.

oppervlakte berekingen voor kleinklinkers (altijd 10% bijtellen voor verlies)

nida gravel en lava en grind

Er is lava 2/8 gebruikt over een dikte van 5cm. De grond is daarmee afgedekt ipv boomschors (minder zuur)

bol en bloemgewassen -> bloembol van akker (2500 krokussen), aliums, atropurpurea

voortuin volledig beschaduwd

amelanchier schitterende herfstverkleuring

De gewelven kan je niet wegnemen die onder de woning lopen.
toegansluik moeten we ook fabriceren in padook (ligt aan het terras)

water mag niet binnenlopen. Niet voldoende met wat plastiek

Rond het terras dubbele lijn -> afsluiting ( franse zuilen met een bovenplaat op)

bestaan tuinhuis 20cm opgehoogd

Als de wisteria rechts draait is het een floribunda (aren van tot 1m) als hij links draait is het een sinensis.

de witte in lochristi -> voor lava

op uurbasis 35€/uur

personeelskost hetzelfde

je beschikt over alle materiaal

half uur rijden van de woning zogezegd. Vervoerskosten doorrekenen

Alles moet in drievoud opgemaakt worden.
platnenfiches, 1x in kleur afgedrukt. De 2 andere mogen zwart wit zijn.

zacht potlood

gom

schaallat (1/50 of 1/500 1/200 of 1/20)

2 tekendriehoeken (45° en 60°)

cirkelsjabloon

drie tekenstiftjes (zwart 0.3 0.5 0.8)

Opdracht volgende week:

stadstuin in het centrum van gent

volledig ommuurd

herenwoning met een trapgevel

woning is herenoveert met eerbied voor de oude materialen

ingericht als flammand stijl (landelijk)

man vrouw (40 jaar) en 2 kinderen

man werkt van thuisuit en vrouw is huisvrouw

vrouw werkt graag in tuin

willen water in tuin, geen zwembad of zwemvijver

vrouw zont graag en man in schaduw

geen dieren

willen kruidentuin en geen moestuin


Les 11 - 2014-11-12  (tekenen)

Plans for designers of arbor voor prijs van amelanchier.

Buxus microphilla -> Herplant in turnhout

sierplanten en grassen voornamelijk op cataloog van jan spruyt

ipé hout is even goed als padook

kan met clipsysteem gedaan worden

jute bindt men rond de schors om verbranding te vermijden

photinia fraseria ‘Red Robin’ kan je gebruiken als groenblijvende leiboom

catalpa gaat als laatste in blad en verliest ze als eerste

allium schubertii -> mooie allium

Opdracht stadstuin

je start vanuit de woning

vanuit de woning moeten looplijnen en zichtlijnen getekend worden

de eerste looplijn start vanuit de deur

gemiddelde kijkhoogte is 165cm

kijkhoek is 30°

70cm is een onderhoudspad

90-120 is een wandelpad

minimumbreedte voor een border is 300cm

zichtlijn kan belangrijk zijn om een eye catcher te zetten

als je niet volledig de tuin ziet zal je geneigd zijn om de rest van de tuin te verkennen.

herhaling in tuin geeft rust


Les 12 - 2014-11-15  (praktijk - betegelen)


Les 13 - 2014-11-19  (tekenen)

gsm Kris van cauter: 0477 99 26 18

http://www.krisvancauter.be/


Les 14 - 2014-11-29  (bezoek tuin)


Les 15 - 2014-12-10


Les 16 - 2015-01-07

Les 17 - 2015-01-14

Les 18 - 2015-01-21

Assimilatieverlichting of assimilatiebelichting is toepassing van kunstlicht voor de plantengroei en wordt toegepast in de tuinbouw. Het is aanvullend op het zonlicht, waardoor de planten langer kunnen assimileren.

vlinderbloemig gewas haalt de stikstof uit de lucht en trekt die in de bodem.

Niet bemesten als het koud en nat is. Alles spoelt dan gewoon weg.


Les 19 - 2015-01-28

voor c-proef

we beschikken over alle materiaal

35 € / uur

je mag met 4 à 5 man werken. Allen aan 35 € / u.

Is excl. BTW

woning ouder dan 5 jaar

alle verhardingswerken mogen dus aan 6% gefactureerd worden

alle voorbereidingswerken en grondwerken worden aan 21% berekend

je moet een erkend tuinaannemer zijn om te kunnen factureren aan 6% en woning moet ouder zijn dan 5 jaar (word binnenkort wss 10 jaar)

klein gerief zoals boomzaag, haagschaar, bladblazer, …  -> 10€ / u die bijgerekend wordt bij het uurloon

(dus bv 45€/u)

schop of dergelijke wordt niet aangerekend

we beschikken over een vrachtwagen met containersysteem

kost voor transport met bestuurder (55 - 60 € /u)

voor camionette (50€ / u)

vanuit gent (half uur rijden naar de werf en half uur terug)

de heenreis wordt betaald, maar de terugreis niet

1 enkele reis is 50 euro met bestuurder / uur

we rijden half uur dus 25 euro

dus + 35 euro

4.5 ton zou moeten volstaan

kraangebruik met bestuurder is 60€/u

beschikken over kleine tractor met toebehoren (bv frees) 15€/u zonder bestuurder

trilplaat 10€/u

grondboor is ook klein materiaal -> 10€/u

waterzaag tafel is 15€/u (als met diamandschijf -> slijtage bovenop berekenen)

voor beitel, schop en dergelijke wordt niets aangerekend

lasergebruik ook 10€/u

Winstmarges

alle levende materialen: beplating enzo  -> inkoopprijs x2

op uitzondering van grote aantallen.

Bij grote solitairen bv. betaal je al bv 700 euro inkoopprijs -> marge van 30 tot 50% op nemen

bij de taxushagen heb je wel grote aantallen (rond de 300 zullen we nodig hebben) -> 50% bijrekenen

harde materialen: bv hout

winstmarge tussen de 20 en 25% op aankoopprijs

bv klinkers is de winstmarge beperkt tot 10%

natuursteen tussen de 20 en 25% idem voor betonstraatstenen

zand, cement, gestabiliseerd zand, zand -> 20 tot 25%

waarom geen steenpijn als onderlaag. Je moet betonpuin hiervoor gebruiken. Anders krijg je verzakkingen.

soortelijk gewicht nemen van een materiaal om gewicht te berekenen

1600kg voor lava voor 1 kuup

Stappenplan

om te beginnen een stappenplan uitschrijven

bepaalde chronologie opmaken

beginnen met liquideren van gazon (gazon kan tot op 10m diep gaan qua wortels)

op ecologische manier kun je kartonpapier erop leggen en gedurende een 3 tot 4 maand laten liggen

meestal gebruikt men roundup.

met graafmachine bovenkant boven afhalen (7cm) en daarna met roundup

die grond moet je transporteren die je eraf genomen hebt. Je hebt een volume toename van 30% als je het afgraaft.

klinkers inladen duurt ook even.

Voor een oprit is mechanisch verkeer. Dus sporadisch kan een vrachtwagen daar over rijden.

Voor een stabiele ondergrond werken met een onderfundering van 10cm ofwel steenslag 0/32 of gebroken betonpuin. Als fundering komt daar bovenop 20cm zandcement met 150kg cement per kuub stabilisé.

Daarbovenop komt de straatlaag (toplaag zoals klinkers). Die moet minimum 6cm zijn voor licht mechanisch verkeer. je mag kiezen welk verband je erin legt.

Opvoegen met wit zand of fugenzand. Kan ook met splitzand.

Je zal moeten zien voor kantopsluitingen. Kan met een kleiklinker of een verzonken borduur in beton of natuursteen.

De boortsteen ga je onder een hoek van 90° aanstrijken

 Voor een pad mag de onderfundering weglaten en de

100kg zandcement / kubieke meter (dus minder)

maar ook 20cm diep

mida gravelplaten zijn 4cm hoog hiervoor

eerst boortstenen op hoogte plaatsen 1cm hoger dan je platen. Boven die midaplaten nog 1cm grindafdekking voorzien. Onder die platen 5cm stabilsee gebruiken. Kan ook met lava van 10cm.

10% extra rekenen voor mida platen want je moet ze afsnijden

Achteraf moet het aangetrilt worden.

gemiddeld weegt 1 kuup grind rond de 800kg

Terras leggen in tegels:

zelfde als pad voor voetgangers. Dus 20cm uitgraven. (voor achterste terras) en dan nog hoogte van kleiklinker (7cm ongeveer) -> Dus 27cm uitgraven

Je moet wel rekeining houden met 3cm mortel die bovenop moet -> daar boven komen je tegels

berekenen van hoeveelheid voegsel kan je online vinden

Volgende stap in stappenplan is algemene uitzetting. De volumes uitzetten. Detailuitmeting is voor later en dat is de hoogtes uitzetten.

Daarna uitgravingen. Vervolgens kantuigravinging

Daarna uittekenen waar de boortstenen komen.

Pergola voorzieningen voorzien waar je kleiklinkers legt waar die pergola in de grond verankert zit.

betonblok van 30x30x40 voor verankering. Die mag 60cm diep zitten

12 nodig

om op die gewelven te kunnen werken heb je iets nodig om het water op te houden en af te voeren. Een waterdichte noppenfolie heb je dus nodig. Op die noppenfolie komt stabilsee. Dikte 15cm. Verhouding -> met 100kb cementzand is genoeg

Onder helling dan afslepen weg van de woning.

Dan 3cm mortel daaraan toevoegen. Hoe maak je mortel? ¼ gebruiken -> 1 cement, 4 zand wel type zand -> zero 2

daaraan nog compactuna (lijm om je hechting te bevorderen) toevoegen. Ook ¼ aan toevoegen. Lijm (metserszeep) om mortel behandelbaar te houden.

stabilise bestaat uit reinzand en cement (8/1 ->  8 zand /  1 cement)

Na mortel kun je tegels in verband erop leggen. Niet vergeten dat die geslepen moeten worden.

Na het terras


Les 20 - 2015-02-25

Stappenplan:

nulpunt van het plan op de dorpel zetten.

angelim pedra wood is niet zo duur en kwalitatief

bilinga hout

bij terras aanleggen nooit planken in elkaars verlengde leggen.

100€/m2 zonder aanleg voor een terras

bomen en struiken damien de bos waregem

vaste planten brugge greenhouse nurseries of spruyt

stabilisee 65€ per kuup

nooit stabilisee met lommelzand nemen aangezien dit zand afval is en na een uur de stabilisee al vast zal zijn ipv na 4u. Moet dus met rijnzand zijn. Je kan er ook vertrager bij doen.

max 4 kuup per dag per man kun je verwerken met klinkers leggen.

in een kuup kunnen ongeveer 16 kruiwagen.

meerwerken door bv. instabiliteit van de grond erbij berekenen

oppervlaktes bereken, materialen oplijsten + kosten


Les 21 - 2015-03-04

7cm lava gebruiken

Alles wat je doet van hardware in een tuin is 21%

tuinhuis, verlichting, vijvers is 21%

beplanting is 6% als je ze niet zelf plant. Als je ze zelf plant is het 21%

tuinpaden zijn 21%


Les 22 - 2015-03-11

verhouding als je mortel maakt:

verhouding ⅓

metselzand

stabilisee 1800-2000kg per kuup

Bij een hele dag steenklinkers slijpen zal je 1 tot 2mm slijtage hebben.

Huiswerk volgende week:

bodemverbeteraar, humus, meststoffen, welke grondbewerkingen. Over welke opp gaat het

 en alle volumes berekenen

zoden afnemen

frezen, eventueel met round up bewerken. Copron inwerken en eventueel bekalken indien nodig.

indien te zware kleigrond, zand vermengen met grond. ook bekalken

compost inwerken in de bovenste laag -> verbeterd de structuur

bodemverbeteraar:

Start:

Gazon:

Borders:

Bomen en struiken


Les 23 & 24 - 2015-03-25 & 2015-04-01

stappenplan

opdracht bespreken met Tuinarchitect

bespreking met klant

werfafspraken

nutsleidingen opvragen

controlemeting + uitzetten

inrichting werf

leegmaken tuin

ev. opplanten te recupereren planten

gras wegdoen

        plat spuiten +- 3 weken wachten

graszoden sijden

uitzetten van plan

        apart terras achteraan

        terras aan huis

bordes terras

  1. bordes terras

fundering

muurtjes metsen + trap

holte vullen (bouwfolie + 50 cm steenslag + 18 cm stabilisee)

eventueel afwatering voorzien

na stabilisee 2 dagen te laten drogen een hechtingslaag leggen (primer)

Als de vloer er ligt moet je het laten drogen voor 3 à 4 dagen

Het zijn tegels van 50x50 dus best niet te snel op lopen.

Daarna moet je voegen

2. Achteraan terras

        na het leggen van het terras aftrillen met afgedekte trilplaat

benodigdheden:

laser

aftreklatten

waterpas

slijpschijf en/of steentafelzaag als je met halfsteensverband werkt

veiligheidsmiddelen

3. Terras onder bordes


Les 25 - 2015-04-29

putdeksel kost ongeveer 60 euro tstuk en best meer dan 60 cm breed nemen.

Carl Stahl kabels