Prednášky a prezentácie pre žiakov

Trieda

Dátum a čas

Názov prednášky / prezentácie

Učebňa

      IV.A

 24. 9. 2018, 10.35 - 11.20

Výber VŠ a SCIO testovanie

105

I.A

 11.10. 2018, 7.45 - 9.20

Adaptačný proces a efektívne učenie

105

  II.A  

 11.10. 2018, 9.30 - 11.20

Navigácia k povolaniu I.

405

 I.B

 11.10. 2018,  11.30 - 13.05

Adaptačný proces a efektívne učenie

505