Prednášky a prezentácie pre žiakov

Trieda

Dátum a čas

Názov prednášky / prezentácie

Učebňa

1.A

26.9.2017, 7.45 - 9.20

Adaptačný proces

405

1.B

26.9.2017, 9.30 - 11.20

Adaptačný proces

303

4.A

3.10.2017, 10.35 - 11.20

Prezentácia VŠ

404

2.A

6.10.2017, 9.30 - 11.20

Navigácia k povolaniu I.

507

2.B

6.10.2017, 11.30 - 13.05

Navigácia k  povolaniu I.

206

13.10.2017
2.h. - 4.A, 3.h - 3.A, 4.h - 2.A, 5.h. - 2.B, 6.h. - 1.A, 7.h. - 1.B

Pravda o drogách

206

2.B

3.11.2017, 9.30 -11.20

Navigácia k povolaniu II.

206

2.A

3.11.2017, 11.30 - 13.05

Navigácia k povolaniu II.

507

2. ročník

8.11.2017, 7.30 - 12.15

Testy profesijnej orientácie

4.A

18.12.2017, 9.30 - 11.20

Ako zvládnuť maturitu

404