Slika zaslona 2016-04-08 u 05.59.27 PM.pngby Lupon Ventures

Opšti uslovi korištenja

Ovi Opšti uslovi korištenja CITYCARD kartice odnose se na kupovinu, korištenje i dopunjavanje beskontaktnih kartica koje se mogu koristiti kroz usluge gradskog prevoza prevoznika Centrotrans i GRAS
(u daljem tekstu: Opšti uslovi),

kao akt Poslovne politike Lupon Ventures d.o.o., Sarajevo (u daljem tekstu: Lupon Ventures).

Kupovina CityCard kartice

CityCard možete kupiti kod vozača autobusa Centrotrans i GRAS vozila, te na svim navedenim prodajnim mjestima na web stranici, https://dopuna.citycard.ba/pages/contact

Korištenje CityCard kartice

CityCard kartica se može koristiti isključivo u prevoznim sredstvima KJKP GRAS i Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo na linijama Vijećnica - Dobrinja.


Važna napomena:
Kartice za GRAS i Centrotrans imaju istu oznaku “CityCard” jer počivaju na istoj tehnologiji ali kartice su kroz sistem odvojene i ne mogu se koristiti kod oba prevoznika. Kartice se također vizualno razlikuju, a GRAS Citycard kartica se može koristiti isključivo u GRAS vozilima dok Centrotrans CityCard kartica tj. CentroCard (naziv novog Centrotrans brenda za elektronsku bus kartu) se može koristiti isključivo u Centrotrans vozilima.


Način korištenja CityCard kartice


Ulaskom u autobus na prednja vrata vozila potrebno je prisloniti beskontaktnu karticu ili primaknuti na udaljenost do 5 centimetara od naznačenog mjesta (senzor) na uređaju za poništavanje tj. validatoru koji se nalazi pored vozača.

Validator kod ispravno poništenih beskontaktnih kartica daje kratki zvučni signal i pali zelenu lampicu, te ispisuje poruku na ekranu o novom stanju računa na kartici. Ukoliko je beskontaktna putna karta iz bilo kojeg razloga neispravna ili nema dovoljno novca prilikom poništavanja, validator će dati duži i jači zvučni signal te signalizirati crvenu lampicu i ispisati poruku na ekranu o neispravnosti beskontaktne kartice. U tom slučaju, putnik s neispravnom beskontaktnom karticom ne ostvaruje pravo na prevoz.

CityCard je vrijednosna putna karta i kao takvu je  moguće uzastopno upotrijebiti neograničen broj puta za istu tarifnu zonu sve dok na njoj ima dovoljno sredstava da se ponište karte za onoliki broj osoba za koje se žele poništiti karte. Poništavanjem vrijednosne putne karte smanjuje se iznos memorisan na karti za cijenu prevoza tarifne zone za koju se ostvaruje prijevoz.

Ukoliko se kod putnika izvršenom kontrolom od strane ovlaštenog kontrolora tokom vožnje utvrdi da nema putnu kartu, da ima neispravnu (beskontaktnu) putnu kartu ili da kartu nije poništio na uređaju za poništavanje, ovlašteni kontrolor će postupiti u skladu sa propisanim Zakonom o javnom prijevozu putnika u KS.  

Putnik je dužan je na zahtjev ovlaštenog kontrolora platiti doplatnu kartu u visini utvrđenoj tarifom i potom nastaviti započetu vožnju. Kontrolor je ovlašten istovremeno oduzeti putniku neispravnu beskontaktnu karticu te istu zadržati do izmirenja obaveza po doplatnoj karti.

Svaka zloupotreba beskontaktne putne karte u javnom prevozu sankcionira se prema zakonskim propisima.

GRAS

Sredstva sa izgubljenih kartica za komercijalne vožnje se ne mogu prenositi na druge kartice jer kartice su komercijalnog karaktera i broj kartice se ne vezuje ni za čije ime i prezime, matični broj i druge informacije potrebne za detaljniju identifikaciju putnika.

Centrotrans
Neiskorištena sredstva sa otuđene ili izgubljene kartice, od momenta prijave i blokade, će se prenijeti na novu, a stara kartica će se poništiti i staviti van upotrebe. Izdavanje druge/nove kartice kod Centrotrans se naplaćuje 5 KM. Zahtjevi za prenos sredstava se izvršavaju u roku od 24h.

Prilikom izdavanja nove kartice, od putnika se mogu tražiti sljedeći podaci:
 ime i prezime, mjesto prebivališta, kontakt telefon i e-mail adresa.

Sve reklamacije i žalbe možete prijaviti putem:
info@centrotrans.ba (Centrotrans) i reklamacije@citycard.ba (Centrotrans i GRAS)


Lupon Ventures d.o.o. zadržava sva prava nad izmjenama ovih uslova korištenja bez prethodne najave
.

Slika zaslona 2016-04-08 u 06.07.27 PM.png

POSEBNO UPOZORENJE:


Beskontaktnu putnu kartu nije preporučljivo izlagati elektro magnetnom zračenju (mobiteli, radio i TV prijemnici i ostala RF tehnologija) jer može doći do oštećenja, za koja Lupon Ventures d.o.o. ne preuzima odgovornost.

Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju i želimo Vam ugodnu i sigurnu vožnju uz CityCard!


Sarajevo, 20.07.2016. godine.

Opšti uslovi korištenja, revizija 1.2