УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

                                                             14 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                №182

12.01.2017р.

Про затвердження міської цільової

програми «Учасницького

бюджетування (бюджет участі)

у м. Бершадь на 2017-2021 роки»                                                                                                    

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціальнозначущих питань, активізації жителів м. Бершадь  щодо участі у бюджетному процесі, керуючись статтями 3, 59 пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Учасницьке бюджетування (Громадський бюджет) у м. Бершадь на 2016-2020 роки»  (додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності Бершадської міської ради (голова комісії В.Москаленко).

 1. Міський голова                                            М. Кольченко
 2. Міська цільова програма
 3. «Учасницьке бюджетування
 4. (Громадський бюджет) у                   м. Бершадь»
 5. на 2017-2021 роки  
 6. м.Бершадь

                                                              ПАСПОРТ

 1. міської цільової програми «Учасницьке
 2.  бюджетування (бюджет участі) у м. Бершадь на 2017-2021 роки»

1.

Ініціатор розроблення Програми

Депутат Бершадської міської ради Тарковський О.Г.

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади

Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України

3.

Розробник Програми

Депутат Бершадської міської ради Тарковський О.Г.

4.

Брали участь у розробці Програми

Відділ архітектури та містобудування Бершадської міської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Бершадської міської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Бершадської міської ради,   автори проектів, відділ архітектури та містобудування Бершадської міської ради депутати Бершадської міської ради, громадські організації, головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Термін реалізації Програми

2017 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9.

Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми

2017 р. – не менше   % доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

2018 р. – не менше   % доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

2019 р. – не менше     % доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

2020 р. - не менше    % доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів

2021р. не менше   % доходної частини міського бюджету .

 1. Міська цільова програма
 2.        «Учасницьке бюджетування (Громадський бюджет ) у м. Бершадь
 3.  на 2016-2020 роки»

І. Загальні положення

1.Міська цільова програма «Учасницьке бюджетування (Громадський бюджет) у м. Бершадь на 2017-2021 роки» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Бершадської міської ради та жителів міста Бершадь щодо реалізації проектів  за рахунок коштів міського бюджету.

2.Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного (учасницького) бюджетування.

 1. У Програмі застосовуються такі терміни:

учасницьке бюджетування (Громадський бюджет) - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах м. Бершадь до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Бершадською міською радою частини міського бюджету;

робоча група – група фахівців із представників виконавчого апарату Бершадської міської ради, депутатів міської ради, громадських активістів, яка створюється рішенням виконавчого комітету для  аналізу проектів;

уповноважений робочий орган – структурний підрозділ виконавчого апарату Бершадської міської ради, який координує питання  функціонування учасницького бюджетування, здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань учасницького бюджетування;

проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про учасницьке бюджетування (Громадський бюджет) у м. Бершадь;

автор – дієздатний громадянин України віком від 16 років, який постійно проживає у межах м. Бершадь;

пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням міського голови;

голосування – процес визначення жителями проектів - переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування ;

встановлення підсумків голосування – підрахунок робочою групою, поданих за кожен із проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

проекти - переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проектів, які допускаються до голосування;

ІІ. Визначення проблеми,на розв’язання якої направлена програма

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є учасницьке бюджетування, запровадження якого м. Бершадь було запропоновано у рамках Проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади» міжнародною громадською організацією «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ» за сприянням польсько-канадської програми підтримки демократії.

Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі Бершаді  вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

III. Мета програми

Проведення учасницького бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Бершадь з жителями, які постійно проживають у межах м. Бершадь, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання програми  

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії  міської ради та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.

Виконання Програми розраховано на 2017 - 2021 роки.

V. Завдання та заходи програми

Завдання програми:

1. Інформаційна  кампанія.

2. Подання проектів.

3.Перевірка проекту.

4.Голосування за проекти та підрахунок результатів.

5.Реалізація проектів та оцінка  процесу.

                                                     Заходи  програми

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

        Завдання 1. Інформаційна  кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі

уповноважений робочий орган, депутати міської ради, громадські організації

протягом строку дії Програми

1.2.

Інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення заходів

уповноважений робочий орган

протягом строку дії Програми

1.3.

Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі

уповноважений робочий орган

протягом строку дії Програми

1.4.

Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем - тематики проектів

уповноважений робочий орган

лютий – березень

1.5.

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про створення Робочої групи

уповноважений робочий орган

січень-лютий

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному веб-сайті Бершадської міської ради

уповноважений робочий орган

січень-лютий

2.2.

Подання проектів,  відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- поштою за адресою: м.Бершадь, вул.Героїв України, 23 з поміткою на конверті «Громадський бюджет»;

- електронною поштою за адресою:

office@radabershad.gov.ua у вигляді відсканованого оригіналу документу

Автори проектів

березень-травень; протягом 60 днів

2.3.

Розміщення сканованих заповнених форм проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту на офіційному веб-сайті Бершадської міської ради

уповноважений робочий орган

квітень – травень

Завдання 3. Перевірка проекту

3.1.

Здійснення попередньої  перевірки проектів

уповноважений робочий орган

травень

3.2.

Внесення, у разі необхідності, коректив до форми подання проектів

Автори проектів, уповноважений робочий орган

протягом 5 днів з  дня отримання проекту

3.3.

Надання сканованих заповнених форм подання проектів до Робочої групи

уповноважений робочий орган

травень

3.4.

Надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування

Робоча група

червень – липень;

протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.5.

Проведення аналізу проектів

Робоча група

червень – липень;

3.6.

Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів

Робоча група, автори проектів  

червень – липень;

протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.7.

Складання списків позитивно і негативно оцінених проектів

уповноважений робочий орган

липень

3.8.

Надання міському голові для ознайомлення списків позитивно і негативно оцінених проектів

уповноважений робочий орган

серпень

3.9.

Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування

уповноважений робочий орган

протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування

3.10.

Розміщення на веб-сайті Бершадської міської ради  списків з проектами які отримали позитивну або негативну оцінку (з агрументованими мотивами відмови)

уповноважений робочий орган

за 20 календарних днів до дня початку голосування

Завдання 4. Голосування за проекти  та підрахунок результатів

4.1.

Підготовка проекту розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування

уповноважений робочий орган

вересень;

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

4.2.

Оприлюднення на веб-сайті Бершадської міської ради переліку пунктів для голосування

уповноважений робочий орган

вересень

4.3.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект

уповноважений робочий орган

листопад

4.4.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

уповноважений робочий орган

листопад – грудень  

4.5.

Розміщення на сайті Бершадської міської ради результатів голосування

уповноважений робочий орган

грудень; протягом                 3 робочих днів після закінчення голосування

Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка  процесу

5.1.

Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту -  переможця

уповноважений робочий орган

грудень місяць року, що передує року виконання проектів-переможців

5.2.

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства

Головні розпорядники бюджетних коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

5.3.

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного року

5.4.

Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Бершадської міської ради

уповноважений робочий орган

не пізніше 5 днів після подання про виконання

VI.  Обсяги і джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні «Про міський бюджет» на відповідний рік.

VIІ. Контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Бершадська міська рада, виконавчий комітет Бершадської міської ради, експертна група, уповноважений робочий орган, відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Уповноважений робочий орган забезпечує контроль за проведенням інформаційної  компанії, дотриманням хронології бюджету участі з етапами і датами проведення заходів , проведенням публічних дискусій про пріоритети розвитку міста.

       Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців,  оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали розміщується на сайті міської ради.  

VIІІ.  Очікувані результати виконання програми

Очікуваними результатами виконання програми є:

ІХ. Звітність про хід виконання Програми

У кінці  2017, 2018, 2019, 2020, 2021 року відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у січні місяці подає на розгляд Бершадської міської ради.

                  Секретар міської ради                                      О.Рижавська