Regulamin akcji „STUDENCKA LEGITYMACJA KINOWA”

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Akcja „Studencka legitymacja kinowa” trwa od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r.
 2. Organizatorem akcji jest Krakowskie Centrum Kinowe ARS, zwane w dalszej części Kinem.
 3. Legitymacje można wymieniać na bilety oraz inne nagrody w kasie Kina do 31.08.2018 r.
 4. Legitymacje wydawane są w kasie Kina, bądź u przedstawicieli Samorządów Studenckich na uczelniach przez cały bieżący rok akademicki (do 30.06.2018r.).
 5. Akcja “Studencka legitymacja kinowa” nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

AKCJA „STUDENCKA LEGITYMACJA KINOWA”

 

 1. Zakup jednego biletu na dowolny seans w Kinie równoznaczny jest z uzyskaniem JEDNEJ naklejki. Kiedy Widz zakupi kilka biletów na ten sam seans, otrzymuje TYLKO jedną naklejkę.
 2. Naklejki na Legitymację wlepiane są TYLKO W MOMENCIE ZAKUPU BILETU w kasie Kina.
 3. Naklejki z różnych Legitymacji nie sumują się.
 4. Promocje nie łączą się.
 5. Wypełnioną Legitymację Kinową można wymienić na zaproszenia do kina oraz nagrody.
 6. Po zebraniu trzech naklejek, Widzowi przysługuje darmowa kawa, sześciu - średni popcorn, natomiast w zamian za kartę z dziewięcioma naklejkami zapewniamy dwa bilety na dowolny seans w wybranym przez siebie terminie oraz nową legitymację. Student dostaje nową legitymację w momencie, gdy na poprzedniej uzyskał 9 naklejek.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 1. Konieczne jest posiadanie przez Widza ważnej legitymacji studenckiej.
 2. Widz, jeżeli chce skorzystać z promocji zobowiązany jest okazać legitymację podczas kupowania biletu w kasie Kina.

 

 

CENY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS AKCJI

 

 1. Studenci za bilet na każdy seans płacą 14 zł.
 2. Studenci pierwszego roku mają specjalną zniżkę – bilet w cenie 12 zł. Promocja ta trwa do końca roku kalendarzowego (31.12.2017 r.). Od 01.01.2018 r. obowiązuje ich już normalna cena biletu studenckiego – 14 zł.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów na filmy zastrzeżone przez dystrybutora.