Published using Google Docs
Innkalling til årsmøte 2015
Updated automatically every 5 minutes

                        

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Me nightclub ________________________________________________________

Tid :         Mandag 23. februar klokka 19:00

Sted :         Me nattklubb – Dronningensgate 15

Alle styremedlemmer, faste instruktører samt alle som har betalt medlemskontigent til SalsaNor Trondheim i 2014 skal inviteres og har stemmerett på årsmøtet.

For å sikre at det er plass til alle som ønsker å delta på årsmøtet kreves skriftlig påmelding til e-post kontakt@salsanortrondheim innen mandag 16. februar. 

Ved stor påmelding vil møtet kunne bli flyttet til et mere egnet lokale. I så fall vil dette bli annonsert via e-post til de påmeldte  innen fredag 20. februar.

Ønsker du å bidra/påvirke SalsaNors aktiviteter, så er årsmøtet et utmerket startpunkt.

Eventuelle saker bes meldt inn til styrets leder vie e-post: torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no

innen fredag 20. februar.

Vel møtt.

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer
  2. Gjennomgang av innkalling og agenda
  3. Gjennomgang av styrets beretning for 2014 (leder)
  4. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse (kasserer)
  5. Anvendelse av overskudd eventuelt inndekning av underskudd
  6. Valg av nye styremedlemmer. Følgende styreposisjoner er på valg:
  1. Eventuelt

1 vedlegg – kandidater til styreposisjoner 2015


Vedlegg 1

Kandidater til styreverv i SalsaNor Trondheim

Styremedlemmer og vara i SalsaNor Trondheim velges normalt for 2 år av gangen.

Det er viktig med en blanding av kontinuitet og nye krefter i SalsaNor Trondheims styre. Kandidater til styreposisjoner må være villig til å sette av en del tid til arbeid med og i SalsaNor. Gode samarbeidsevner, vilje og evne til å ta ansvar og et ønske om å videreutvikle et godt miljø er ønskelige egenskaper hos nye som vel erfarne styremedlemmer.  

Følgende kandidater er identifisert til faste styreverv:

Følgende posisjoner er har vi per dato ingen kandidater til:

Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor Trondheim på generalforsamlingen bes ta kontakt med styrets leder eller nestleder for å melde sitt kandidatur innen klokka 12:00 fredag 20. februar 2015.

Kontaktinfo:

Leder:

Torbjørn Øvergård.

Tlf. 48 12 55 47.

E-post: torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no

Nestleder:

Anna Mauset

Tlf. 995 95 654

E-post: anna.mauset@salsanortrondheim.no