NOTÍCIES

1. ASSEGURANCES

24-7-1473: A Joan Pont, Bernar Spia, Gabriel Vidal i Gaspar Camparedo, mercaders de M., les asseguren bucs i nòlits de la nau del mag. Joan Sanç, cavaller, patronada per Lluís Vives, m.M., que ha d’anar a Càller i Trapana i ha de tornar. Primes del 6 ll. 5 s. per 50 sous (ARM, Not., P. 458: 2-4 v.).

31-7-1473: A Gabriel Vidal, m., estipulant per Guillem Climent de Tortosa, sobre 100 gerres d’oli a carregar al port de la ciutat sobre el lleny o calavera de Joan Seguara per portar a Tortosa (ARM, Not., P-458: 5, r.v.).

3-8-1473: Asseguren a Lluís de Sos, m., estipulant per ell i per altres, sobre 3 costals d’anyins carregats a la nau de Joan de Santjoan per anar a Gènova (ARM, Not., P-458: 6, r.v.).

14-8-1473: Asseguren a Miquel Alamany, h.M., m., sobre el buc i nòlits del seu balener patronat per Gabriel Alemany, per venir de Trapana a M. (ARM, Not., P-458: 7).

22-9-1473: Asseguren 150 ll. a Berenguer Martí, m., sobre 80 gerres d’oli a la caravel·la de Joan Seguarra per portar a Tortosa i el 4-11 altres 85 ll. sobre altres 25 gerres d’oli (ARM, Not., P-458: 7 v.-8).

22-11-1473: Asseguren 50 a Bartomeu Terrades, m., estipulant per Gabriel Alemany, patró de balener, sobre el buc i nòlits de dit balener per anar a Barcelona o a Sant Feliu (ARM, Not., P-458: 8 v.-9 v.).

3-12-1473: Asseguren 65 ll. sobre fruita carregada a Alacant al llaüt de Joan de Candia per portar a M. (ARM, Not., P-458: 9 v.).

15-12-1473: Asseguren a Joan Eximeno, de M., estipulant per Francesc Miró, sobre carretells d’oli a carregar al port de Sóller a la sagetia de Salvador Saurí per portar a València (ARM, Not., P-458: 10).

29-12-1473: Asseguren a Joan Llopis (Lopis), m. de València, 50 ll. sobre dos carratells d’oli i certes drogues a carregar al balener de Bartomeu Ste (Esteve) per portat a València (ARM, Not., 11 v.).

11-1-1474: Asseguren a Pere Castellano, m.M., sobre boquines, arrossos i altres carregades a Alacant al balener de Jaume Comes per portar a M. (ARM, Not., P-458: 12).

11-1-1474: Asseguren 50 ll. a Joan Dantort, d’Alacant, sobre mercaderies a carregar a Alacant al balener de Jaume Comes per M. (ARM, Not., P-458: 12 v.).

18-1-1474: Asseguren a Joan Dantort, m. d’Alacant, sobre 11 gerres d’oli a carregar al lleny de Bartomeu Mas per portar a Alacant (ARM, Not., P-458: 13).

19-1-1474: Asseguren a Lluís de Sos, estipulant per Jaume de Sos, m., 150 ll. sobre 60 ponts de pastell carregats a Eivissa al llaüt patronat per Antoni Martí, dit Santa Maria, per portar a València (ARM, Not., P-458: 13 v.).

19-1-1474: Asseguren a Lluís de Sos, estipulant per Jaume de Sos, sobre florins d’or carregats a Eivissa a la nau de Francesc de Pedralbes, m., patronat per Jaume de Sos, per portar a Gènova. Premi 8 % (ARM, Not., P-458: 14).

25-1-1474: Asseguren a Pere Colom, calceter de M., gerres d’oli carregades a la caravel·la de Jaume Eximeno per portar a València (ARM, Not., P-458: 15).

3-2-1474: Asseguren a Pere Castellano, m.M., estipulant per Joan Llopis, sobre cuiram marroquí carregat a València al balener de Bartomeu Esteve per portar a M. (ARM, Not., P-458: 15 v.).

9-2-1474: Asseguren 25 ll. a Joan Eximeno, estipulant per Francesc Miró, sobre 29 carretells buits d’oli carregats a la sagetia d’Andreu Fornés, mariner, al port de Mallorca per portar al de Sóller (ARM, Not., P-458: 16).

9-2-1474: Asseguren a Joan Eximeno, m.M., estipulant per Francesc Miró de la ciutat de València, sobre 29 carretells d’oli a carregar al port de Sóller a la sagetia patronada per Andreu Fornérs per portar a Castelló de la Plana (ARM, Not., P-458: 16 v.).

9-2-1474: Asseguren a Pere Castellano, m.M., estipulant per Joan Llopis, m. de València, sobre cuiram marroquí carregat a València sobre la carvel·la de Jaume Eximeno per portar a M. (ARM, Not., P-458: 17 v.).

26-2-1474: Asseguren a Berenguer Martí sobre 32 gerres d’oli carregades al lleny de Joan Sagarra (Seguarra) per portar a Tortosa (ARM, Not., P-458: 18 v).

19-2-1474: Asseguren a Joan Eximeno, estipulant per Francesc Miró, m. de València, sobre 29 carretells d’oli carregats a Sóller a la sagetia del patró Andreu Fornés per portar a Benicarló (ARM, Not., P-458: 19).

24-2-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., estipulant per Jaume de Sos, sobre mercaderies carregades a la nau de Francesc de Pedralbes, patronada per Jaume de Sos, per portar a Gènova (ARM, Not., P-458: 20).

24-2-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., estipulant per Jaume de Sos, germà seu, mercaderies, tan de Barcelona com d’Eivissa com de la ciutat, a la nau de Francesc de Pedralbes surta al port d’Alcúdia per anar a Gènova (ARM, Not., P-458: 20 v.).

5-3-1474: Asseguren a Joan de València, m.M., sobre 9 gerres plenes de orxella (tint) carregades a la caravel·la d’Antoni de Pachs per portar a Barcelona (ARM, Not., P-458: 21).

9-3-1474: Asseguren a Joan i Gaspar Campredo, estipulant per Gaspar Bellviure, m. de València, sobre 4 carretells i una gerra plens d’oli carregats al balener patronat per Joan Llopis per portar a València (ARM, Not., P-458: 21 v.).

9-3-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre teles, papiros i sal carregats al balener de Gabriel Alemany per portar a Bugia i Alcoll (ARM, Not., P-458: 22).

14-3-1474: Asseguren a Pere Garriga, m., estipulant per Francesc Ram de Riudoms sobre 6 gerres plenes d’oli, carregades al llaüt de Benet Font per portar a Salou (ARM, Not., P-458: 22 v.).

18-3-1474: Asseguren a Joan i Gaspar Campredo, estipulant per Gaspar Gilabert, sobre 6 teles de diversos colors a carregar per Guillem Ramon Sagarriga o per altre a la barca de Pere Pinyora per Palerm (ARM, Not., P-458: 23).

6-4-1474: Asseguren a Berenguer Martí, m.M., sobre 25 gerres plenes d’oli carregades al llaüt de Francesc Daler per Tortosa (ARM, Not., P-458: 23 v.).

6-4-1474: Asseguren a Pere Garriga, m.M., estipulant per Lluís Gràcia, sobre 6 gerres plenes d’oli carregades al llaüt de Francesc Daler per Tortosa (ARM, Not., P-458: 24).

14-4-1474: Asseguren a Joan Verger, m.M., sobre dues estibes de formatges de Mallorca carregades al balener de Joan Galart per Eivissa i València (ARM, Not., P-458: 24 v.).

15-4-1474: Asseguren a Pere Castellano sobre 7 estibes de formatge de M., carregat al balener de Joan Galart per Eivissa i València (ARM, Not., P-458: 25).

26-4-1474: Asseguren a Joan Dantort, m.M., sobre mercaderies al balaner patronat per Esteve Sanjuan per portar d’Alacant a M. (ARM, Not., P-458: 25 v.).

27-4-1474: Asseguren a Pere Gabriel Bellviure, estipulant per Daniel Bellviure, sobre 8 teles carregades a València per dit Daniel al llaüt den Fuster per portar a Ona, Orà o Melilla (ARM, Not., P-458: 26).

6-5-1474: Asseguren a Andreu Gaço, guanter de M., sobre mercaderies que Joan Ripoll ha de carregar al port d’Alacant sobre el balener patronat per Esteve Savina per portar al port de M. (ARM, Not., P-458: 26 v.).

11-5-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre teles, papirs i corall, carregats a la nau de Esteve de Stefano, per portar a Alger i Bugia (ARM, Not., P-458: 27 v.).

13-5-1474: Asseguren a Pere Balaguer sobre teles, carregat a la nau d’Esteve de Stefano per Alger i Bugia (ARM, Not., P-458: 28).

14-6-1474: Asseguren a Miquel Alemany, m.M., sobre el buc i nòlits de la seva nau, patronada per Salvador Amat, m., per anar de Mallorca a Càller i a Palerm (ARM, Not., P-458: 28 v.). No consten els asseguradors.

20-6-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre una tela cordellat carregat a la nau de Pere d’Estanya a Eivissa per Gènova (ARM, Not., P-458: 29).

2-7-1474: Asseguren a Guillem Duran, estipulant per Lluís Guillem Bedor, m., sobre 50 gerres d’oli, carregades al balener de dit Duran per Rodes (ARM, Not., P-458: 29 v.).

2-7-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre teles carregades al balener de Guillem Duran per Rodes (ARM, Not., P-458: 30 v.).

4-7-1474: Asseguren a Manuel Rodes, m.M., sobre 7 carretells d’oli carregats a la caravel·la de Jaume Eximeno patronada per Francesc de Veis, m., per portar a la platja de la ciutat de València (ARM, Not., P-458: 31).

5-7-1474: Asseguren a Manuel Rodes, m.M., sobre 2 quintars de pebre carregats a la caravel·la patronada per Gaspar Batle per portar a València (ARM, Not., P-458: 31 v.). El mateix dia assegura Ambrosius de Murtedo, mercader genovès, i el mateix dia a la mateixa pàgina consta com a mercader de Mallorca (f. 31 v.).

6-7-1474: Asseguren a Lluís Gesos, m.M., 2 bales i 4 balons de teles a carregar a la nau de Jordi Sureda, cavaller, per portar a Palerm (ARM, Not., P-458: 32).

12-7-1474: Asseguren a Esteve Nadal, barber de M., sobre 3 draps vuitens carregats a la nau de Jordi Sureda, cavaller, per Palerm (ARM, Not., P-458: 33).

26-7-1474: Asseguren a Manuel Rodes, m.M., sobre 3 ponts i mig de pebre a la caravel·la de Gaspar Batle per Morvedre i València (ARM, Not., P-458: 33 v.).

26-7-1474: Asseguren a Joan Dantort, m.M., sobre 15 gerres plenes d’oli i una plena d’orxella carregades al llaüt de Joan Pujol per portar a Alacant (ARM, Not., P-458: 34).

26-7-1474: Asseguren a Martí de la Cavalleria sobre 15 bales de draps carregats a la galeassa patronada per Francesc Benet per portar a Alexandria (ARM, Not., P-458: 34 v.).

6-8-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre draps de diversos colors i corall a carregar a la urca patronada per Nicolau Oliva, c.M., per portar a Ona, Ora i Alcúdia, terra de moros (ARM, Not., P-458: 34 v.).

22-8-1474: Asseguren a Manuel Rodes, m.M., sobre 13 carretells plens d’oli posats al llaüt de Jaume March, patronat per En Fornés, per portar a València (ARM, Not., P-458: 35 v.).

14-9-1474: Asseguren a Bartomeu Conilleres, estipulant per Jaume Conilleres, sobre mercaderies carregades per dit Jaume a Alcoll, Bona o la Estora, o altra lloc de Barbaria, sobre la caravel·la de Gabriel Jover patronada per Lleonard Andreu per portar al present port de la ciutat (ARM, Not., P-458: 36 v.).

6-9-1474: Asseguren a Bartomeu Conilleres sobre dos draps carregats a la caravel·la de Gabriel Jover, patronada per Lleonard Andreu, per portar a Alcoll, Bona o la Estora (ARM, Not., P-458: 37 v.).

13-9-1474: Asseguren a Bernat Conill, m., sobre el buc i nòlits de la nau patronada per Pere Ferrer, m., surta a Barcelona per venir a M. (ARM, Not., P-458: 38).

17-9-1474: Asseguren a Joan Dantort, m.M., sobre mercaderies carregades al port d’Alacant sobre el llaüt de Ramon Torres per dur-les a M. (ARM, Not., P-458: 38 v.).

11-10-1474: Asseguren a Joan Dantort sobre 3 carretells plens de formatges carregats al llaüt de Ramon Torres per portar a Alacant (ARM, Not., P-458: 39).

13-10-1474: Asseguren a Joan Dantort, estipulant per Nicolau Jofre, sobre 6 florins d’or a comanda de Ramon Torres i sobre 3 quarteroles i un barril carregats al llaüt de dit Torres per Alacant (ARM, Not., P-458: 39).

15-10-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m.M., sobre 40 càrregues d’alum carregades a la caravel·la de Jaume Eximeno per València (ARM, Not., P-458: 39 v.).

26-10-1474: Asseguren a Lluís de Sos, estipulant per Vicenç Casals, sobre mercaderies carregades a sagetia de Joan Sobrebals, patronada per Joan Planes, per portar a Càller (ARM, Not., P-458: 40 v.).

27-10-1474: Asseguren a Gabriel Plegamans, estipulant per Francesc Goscho, calceter, sobre dos draps, un cordellat i un blanc, carregats a la caravel·la de Miquel Jover, per portar a l’Alguer (ARM, Not., P-458: 41).

27-10-1474: Asseguren a Joan Santhon, m., sobre mercaderies posades al llaüt de Ramon Torres al port d’Alacant per portar a M. (ARM, Not., P-458: 41 v.).

4-11-1474: Asseguren a Pere Castellano, m., sobre 3 costals i mig d’orxella carregats a la caravel·la de Galceran de Galiana per València (ARM, Not., P-458: 42).

9-11-1474: Asseguren a Lluís de Sos sobre un tecacum i un fogot de fil de donarda (fibra d’atzavara) per bancals carregats a la caravel·la d’en Oliver per portar a Barcelona (ARM, Not., P-458: 42 v.).

12-11.1474: Asseguren a Lluís de Sos sobre 6 balons de draps posats a la nau d’en Satami per portar a Palerm (ARM, Not., P-458: 43).

24-11-1474: Asseguren a Jaume Castellar, escuder, sobre un caixó de canyella i un costal de baladí carregats sobre la galera anomenada Sant Andreu de fra Carles, de la que es capità el noble Tomàs de Torrelles, per portar a València (ARM, Not., P-458: 44).

24-11-1474: Asseguren a Jaume Castellar sobre alquaxixe carregada a la caravel·la d’Esteve de Stefano per portar a Alger i Bugia (ARM, Not., P-458: 44 v.).

7-12-1474: Asseguren a Joan Dantort (Dantort ?) sobre mercaderies carregades al port d’Alacant al llaüt de Ramon Torres per portar a M. (ARM, Not., P-458: 45).

14-12-1474: Asseguren a Pere Torres sobre 30 botes de formatges carregades per Pere Castellano a la caravel·la patronada per Pere Daranda per portar a València (ARM, Not., P-458: 46 v.).

17-12-1474: Asseguren a Lluís de Sos, m., sobre draps i coralls carregats a la caravel·la d’Esteve de Stefano per portar a Alger i Bugia (ARM, Not., P-458: 46).

19-12-1474: Asseguren a Gabriel Natgeri, m., sobre un canvi donat a Abraham Seror i 5 draps carregats a la nau de Pere Miquel per portar a Alger (ARM, Not., P-458: 46 v.).

2. IMPORTACIONS

ALUM. 25-11-1473: Francesc Llaneres, paraire, i muller Joana, deuen a Diego Garcia 10 ll. preu d’una càrrega d’alum que volen per tints, per donar color a les seves teles (ARM, Not., P-457: 35 v.).

6-10-1474: Joan Clapes, patró de la galera del conte de Prades, deu 130 ll. per 129 quintars d’alum a Lluís Missat i Joan de Ribelles (ARM, Not., P-459: 84 v.).

AMETLLES. 19-9-1473: Joan Torres, especier, i Martí Santmartí, sabater de M., deuen a Berenguer Martí, m.M., 46 ll. 6 s. per 15 quintars 55 ll. d’ametles (mellis), dels que 3 qu. i 63 ll. són a 58 s. el qu. I la resta a 3ll. el qu. Pagarà per Nadal (ARM, Not., P-457: 18).

ARRÒS. 17-5-1484: Joan Parera, apotecari de M., deu a Gaspar Lossano, mercader de M., 24 ll. per 4 càrregues d’arròs (ARM, P. 2623: 19).

AVELLANES. 12-11-1474: Joan Teulada i Joan Binimelis, assaonador, deuen a Joan Palau, mariner de M., 8 ll. per una saca d’avellanes (ARM, Not, P-459: 93).

BLAT. 2-12-1479: Montallop Lombardo, habitador de Sargent a l’illa de Sicília, senyor i patró de la caravel·la Sant Amador, ara surta al port d’Alcúdia, fa uns capítols amb Joan Vidal, mercader de M. Carregaran 240 salmes de forment a Marsala de Sicília per portat a Mallorca, a Alcúdia o Pollença. Nòlits: 11 sous per salma. Si a València troba gerres olieres fetes les portarà a M. (ARM, P. 2510: 21).

CERA . 12-12-1474: Ambròs de Murtedo, m. genovès, deu a Gabriel Natgeri 40 ll. preu d’una càrrega i una lliura de cera (ARM, Not., P-459: 96).

CERÀMICA. 23-5-1475: Gabriel Cantó, sabater de M., deu a Manuel Rodes, m.M., 43 ll. resta de major quantitat per haver-li comprat 13 capses d’obra de terra (ARM, Not, P-461: 35 v.).

13-1-1474: Miquel Monar (Munar), donzell d’Algaida, i Simona, vda. de mestre Fiol, mestre en medicina, deuen a Nicolau Ramenta, sastre de M., 9 ll. 16 s. per 7 grosses i mitja d’obra de terra del regne de València (ARM, P., M-260, f. 4, r.v.).

1474: Salvador Sanavals, baster, i fill Joan, mercader, i Daniel Vidal, draper de M., deuen a Miquel de Pacs, cavaller, 223 ll. 18 s. preu de 23 alfàbies plenes d’obra de terra (ARM, P., M-260, f. 60).

CIVADA. 17-11-1472: Mateu Garriga, paraire de M., té en comanda de Bernat Sabater, mariner de Blanes, 451 quarteres de civada (avena) de Catalunya, la vendrà a 3 s. 6 d. (ARM, Not., B-99: 79).

CUIRAM. 29-4-1472: Onofre Fe, blanquer, i Joan Gondisalvo, cuirasser de M., deuen a Miquel Jover, boter, 43 ll. 18 s., preu de 46 cuiros bovins d’Alger que pesen 10 qu. 86 ll. (ARM, Not., B-99: 19).

8-5-1472: Antoni de Jacoto Petro, notari, i Onofre Fe, blanquer, lliuren en comanda a Pere Garriga, m.M., 20 dotzenes de cuiram vedells de Flandes assaonats per portar amb les galeres venecianes a Palerm per vendre o baratar (ARM, Not., B-99: 23).

12-5-1472: Mateu Mascort, sabater de M., deu a Nicolau Panadés, àlies Perallada, boter de M., 93 ll. 3 s. 4 d., per 14 dotzenes de cuiram de Còrdova adobat de sagí,el vol per obrar a la seva botiga (ARM, Not., B-99: 26).

28-5-1472: Bernat Castelló, sabater, i Bartomeu Stela, mercader de M., deuen a Gaspar Loçano, m.M., 159 ll. 10 s. per 22 dotzenes de cuiram sumac de València a raó de 7 ll. 5 s. la dotzena (ARM, Not., B-99: 34 v.).

14-10-1472: Pere Cervià, blanquer, i muller Antonina deuen a Paris Rodes, m. de Càller, h.M., 50 ll. 12 s. 6 d., preu de 266 pells sardes bovines. Les volen per obrar a la seva botiga (ARM, Not., B-99: 50).

4-6-1473: Francesc Esteve, blanquer, deu a Nicolau Panadés, àlies Xerallada, boter, 84 ll. 17 s. per 16 qu. 96 ll. de cuiram boví a 100 s. el qu. El vol per obrar a la seva botiga (ARM, Not., B-99: 37).

4-8-1473: Jaume Jover, blanquer,deu a Andreu Gaço, guanter, 15 ll. preu de 200 pells sardes (ARM, Not., P-457: 6 v.). 16-8-1473: Pere Albertí, assaonador, li deu 23 ll. per 200 pells sardes (f. 9 v.) i Gabriel Domènech, assaonador, 25 ll. 2 s. per 335 pells de moltó sardes (f. 9 v.). 11-8-1473: Tomàs Domènech, blanquer, li deu 31,5 ll. per 300 pells de moltó sardes (f. 11). 23-8-1473: Martí Joan, blanquer, li deu 31,5 ll. per 300 pels de moltó sardes (f. 11 v.). 25-8-1473: Pere Canet, blanquer, li deu 26 ll. 5 s. per 250 pells de moltó sardes (f. 12) i Joan Arus, blanquer, li deu 26 ll. 5 s. per 250 pells de moltó (f. 12 v.). 26-8-1473: Nicolau Pujol, blanquer de M.,li deu 15 ll. 15 s. per 150 pells sardes de moltó (f. 13).30-8-1473: Llorenç Comes, blanquer de M., li deu 10,5 ll. per 100 pells sardes de moltó (13 v.). 31-8-1473: Nicolau Garbí, blanquer de M., i muller Antonina, li deuen 15 ll. 16 s. per 150 pells sardes de moltó (14) i Nicolau Natra, blanquer 10 ll. per 100 pells (14 v.).

13-9-1473: Antoni Torralba, m. d’Alguer, existent a M. causa mercancia, li deu 227 ll. 12 s. per pells moltornines (16). 28-9-1473: Pere Canet, muller Joana, i Joan Arús, li deuen 76 ll. preu de 670 pells de moltó netes (24 v.). 2-10-1473: Andreu Gaço, guanter de M., havia comprat a Antoni Torralba, m. de l’Alguer, 3.000 pells moltonines per 225 ll. 12 s. (ARM, Not., P-457: 25).

4-1-1474: Joan Llopis, m. de València, comorant a M., ven a Joan Ginebrosa, sabater de M., 6 dotzenes de cuiram de València de diversos colors per 41 ll. N’hi ha una dotzena de marroquí negre, una de marroquí blanc, una de marroquí groc, mitja de vermell, mitja de violat, de sumac dues dotzenes, una de vermell, mitja de groc i mitja de negre (ARM, Not., P-459: 6 v.).

9-2-1474: Gabriel Domènech, assaonador de M., deu a Pere Castelano, m.M., 15 ll. 18 s. per 65 pells sardes (ARM, Not., P-459: 23).

9-3-1474: Joan Binimelis, blanquer de M., deu a Joan Garreta, mercader de M., 22 ll. 12 s. preu de 348 pells sardes a raó de 6 ll. 10 s. el centenar (ARM, Not., P-459: 41).

28-5-1474: Esteve Boix, mercader de Niça, h.M., deu a Joan de Galiana, donzell de M., 122 ll., per 39 quintars 24 ll. de cuiram de bou (ARM, P., M-260, f. 65 v.).

2-6-1474: Lleonard Saportella, botiguer de M., deu a Joan de Galiana, donzell de M., 169 ll. 10 s. restants de 175 ll., preu de 50 quintars de cuiram boví (ARM, P., M-260, f. 67 v.).

3-6-1474: Nicolau Pujol, blanquer de M., deu a Andreu Gaço 37 ll. 7 s. 8 d. per 21 pells boquines (ARM, Not., P-459: 61 v.).

ESPART. 17-9-1473: Andreu Gaço, guanter de M., promet a Martí Marí i muller Antonina i a Joan Parera i muller Joana, esparters, que els portarà en comanda tot l’espart i llata que necessiten pel seu ofici (ARM, Not., P-457: 18 v.).

COURE. 16-11-1472: Antoni Molins, calderer de M., deu a Sabato Stefanis, venecià, patró de nau, 34 ducats venecians d’or, preu de 4 quintars 28 ll. de coure (ARM, Not., B-99: 78).

FERRO. 30-10-1472: Pasqual Perpinyà, ferrer de Sóller, i Martí Castelló, ferrer de M., deuen a Bernat Morató,c.M., 15 ll. 3 s. 4 d. per 9 qu. 19 ll. de ferro biscaí a raó de 30 s. el qu. (ARM, Not., B-99: 63)

FORMATGES. 6-9-1473: Benet Santjaume, tender de M., i Tomàs Vilaplana, argenter de M., deuen a Pau de Lluís Berard, m.M., 19 ll. 19 s. per 11 quintars i 40 ll. de formatges de Sardenya, dins una bota, a raó de 35 s. per quintar (ARM, Not., P-457: 15 v.).

29-12-1473: Jaume Teulada i muller Llúcia deuen a Joan Montserrat 34 ll. preu de 16 quintars 16 ll. de formatges de Sardenya a raó de 2 ll. 2 s. per quintar (ARM, Not., P-459: 3).

4-4-1475: Francesc Dies, tender, i muller Clara, deuen a Antoni Riera, apotecari de M., 34 ll. 10 s. preu de 12 quintars i 25 ll. de formatges de Sardenya (ARM, Not, P-461: 18).

FUSTA. 31-3-1472: Gabriel Molins, fuster de M., i Antoni Ramallo, mercader de Niça, fan una societat mercantil per temps de 5 anys per importar llenyam. Cada un posa mil florins (ARM, Not., B-99: 8).

8-11-1473: Joan Escolà, fuster de Tortosa, ven a Nicolau Folch, argenter, 20 fustes de longitud de 6 pams per 23 ll. (ARM, Not., P-457: 32 v.). 28-5-1474: Pere Doto, argenter de M., deu a Esteve Boix, mercader de Niça, degens a Mallorca, 122 ll. restants, per haver-li comprat 232 dotzenes de falques i 100 quirats de fustes (ARM, P., M-260, f. 65 v.).

LACA. 8-3-1459: Graciosa, vda. de Lluís Bellviure, m.M., deu a Esclaramonda, muller de Joan Bertran, m.M., 80 ll. per un costal de laca que pesava 2 quintars 41 ll. a raó de 95 ll. la càrrega, li pagarà dins 4 mesos (ARM, Not. 2535: 2).

LLANA. 14-6-1472: Guillem Curcach, paraire, compra a Perot Pardo, donzell de M., 5 qu. de llana de Menorca per 31 ll. 12 s., a raó de 6 ll. 5 s. el qu. (ARM, Not., B-99: 45 v.).

30-12-1473: Arnau Ferrer, paraire de M. i muller Anna, deuen a Pere Balaguer, mercader de la vila de Catí, 26 ll. 16 s. 16 d., preu de 3 qu. 33 ll. de llana neta que volen per obrar a casa seva. Pagaran dins 6 setmanes amb un drap setzè i diners (ARM, Not., P-459: 3 v.). Joan Cabrer, paraire, li deu 11 ll. 13 s. 4 d., per un qu. 80 ll. de llana, li pagarà dins dos mesos amb draps setzens a 9 ll. el drap (4). Francesc Janer li deu 11 ll. 3 s. preu d’un quintar i 70 ll. d’anyins a 6 ll. 10 s, el qu. (4). Molts altres paraires li deuen (7 v.-45, 60, 65) i li han de pagar amb draps setzens posant 1/3 de llana de la terra.

24-5-1486: Esteve Agost, teixidor de llana, i muller Margarita, deuen a Antoni Forcadell, de Canet del Maestrat de Montesa, 16 ll. 13 s. preu de dos quintars 66 ll. de llana aragonesa (ARM, P. 2623: 42).

LLI. 14-3-1472: Manuel Arenas, mercer de M., deu a Bernat Joli 25 ll. 17 s. 7 d., preu de dos costals de lli d’Alger que pesaven 7 qu. 9ll. (ARM, Not., B-99: 4).

17-5-1472: Joan Domènech, àlies Gran, corredor d’orella, i muller Úrsula deuen a Miquel Jover, boter, 42 ll. 2 s. preu de 10 qu. 99 ll. de lli d’Alger per vendre a la minuta (ARM, Not., B-99: 27 v.).

15-10-1472: Elionor Socorrats, botiguera de M., i Gabriel Silvestre de Sineu, deuen a Francesc Riera, c.M., 22 ll. 15 s. preu de 7 qu. de lli d’Alger, a raó de 3 ll. 15 s. el qu. (ARM, Not., B-99: 51 v.).

PEBRE. 1474: Lleonard Saportella, botiguer de M., deu a G. Forner, mercader de M., 51 ll. 10 s. Preu de 55 ll. de pebre (ARM, P., M-260, f. 65).

PEDRA. 1484: Antonia, vda. de Bernat Ribera, trencador de pedra, anomena procurador a Pere Casals, picapedrer, per reclamar a l’illa d’Eivissa, el preu de 6,5 dotzenes de pedres de Rafalbeig degudes al seu marit (ARM, P. 2623: 14).

PEIX. 14-6-1472: Joan Muntaner, teixidor sitte, deu a Francesc Novell, barber de M., 16 ll. per 20 barrils de sardina i 3 barrils d’anxova. Els vol per vendre a la minuta (ARM, Not., B-99: 45).

REMÈS. 6-4-1475: Pere Negre, paraire de M., i muller Joana, deu a Bartomeu Baltanell, argenter de M., 15 ll. 4 s. preu d’un quintar i 52 ll. de remès de València (ARM, Not, P-461: 13). Remès: llana treta de les pells.

TONYINA. 15-12-1473: Nicolau Folch, argenter de M., promet a Jordi Sigala, mercader genovès, Bernat de Plasencia, qu., al darrer testament reconeixia a la seva esposa Margarita, filla de Bernat Contestí, notari, que certs barrils de tonyina venuts per Gonsalbo Alemany a dit Sigala (ARM, Not., P-457: 39 v.).

15-12-1473: Joan Anglada, pesador públic, deu a Gonsalbo Alemany 127 carretells de tonyina que pesaven 1.157 quintars 92 ll. a raó de 2 d. per quintar (sic) (ARM, Not., P-457: 39 v.).

11-2-1474: Daniel Coll, tonyiner de M., deu a Gonzalo Alemany, mercader de la casa de sa il·lustríssima, 45 ll. 9 s. per tonyina que li havia portat Bernat de Plasencia, qu., per vendre a la menuda (ARM, Not., P-459: 25).

SAL. 9-4-1474: Bernat Joan, mariner, ven a Gabriel Berard, botiguer de M., 93 quarteres de sal que ha portat de Ciutadella de Francesc Valls, preu 32 ll. (ARM, Not., P-459: 48).

TÀRTAR. 5-11-1472: Miquel Benet, tintorer de M., deu a Pere Brandi, m. de Niça, 11 ll. 7 s. per haver-li comprat 8 qu. 58 ll. de tàrtar a 4 ll. la càrrega (ARM, Not., B-99: 65 v.).

TELES. 5-6-1472: Felip Sister (?), sastre, i muller Rafaela, deuen a Bernat Joli, c.M., 37 ll. 2 s. 5 per 31 canes de teles de Gènova, a 4 s. la cana 8 masos vels de Messina, a 26 s. el mas, i un sac de cotó que pesa 1 qu. 71 ll., a 12 ll. el qu. Els vol per vendre a la seva botiga (ARM, Not., B-99: 39).

11-6-1472: Jaume Terrassa paraire, deu a Bernat Morató, c.M., 20 ll. 8 s. per 1 qu. 86 ll. de remés estranger,a 11 ll. el qu. El vol per obrar a casa seva (ARM, Not., B-99: 42 v.).

27-11-1472: Bernat Amades, gerrer de M., deu a Mateu Benet, tintorer de M., 19 ll. 15 s., preu de 10 canes i mitja de tela d’(h)olanda, a 30 s. la cana i 2 de benjusi a 40 s. la cana (ARM, Not., B-99: 91).

1473: Mateu Joncar, calceter de M., compra a Jaume de Francha, calceter de València, degens a M., 11 teles de cordellats valencians per 176 ll. (ARM, P., M-259, f. 128).

26-4-1486: Francesc Morro, botiguer de M., deu a Francesc Riera, c.M., 75 ll. 5 s., preu de 7 peces de tela d’Alemanya per la seva botiga (ARM, P. 2623: 41 v.).

VELS. 24-7-1473: Tomàs Roig, muller Laurència, i Macià Quartal, m.M., deuen a Albertí Gonsalbo, m.M., 48 ll. per 40 massos de vels de Messina (Sicília) a raó de 24 sous per mas (ARM, Not., P-457: 3). 12-8-1473: Jaume Bordils, moliner, deu a Albertí Gonsalbo 11 ll. preu de 5 massos de vels de Messina (f. 8 v.).

2-3-1475: Bernat Torres, barber oriünd d’Eivissa, té en comanda de Masi de Barna, mercader messinès, 57 massos de vels de Messina, que són de Beatriu Poche de Messina, valorats en 49 ll. Els portarà a vendre a Eivissa (ARM, Not, P-461).

18-5-1475: Pau Roger, corredor, i muller Aldonça, deu a Lluís Miró, m.M., 22 ll. 7 s. preu de 20 massos de vels de Messina i mallorquins i d’un barril de blanquet (ARM, Not, P-461: 4).

VI. 30-6-1474: Joan Roig, hostaler, deu a Joan de València, m.M., 7 ll. per mitja bota de vi blanc (ARM, Not., P-459: 67 v.).

20-12-1474: Joan Dantat, m., ven a Joan de Juny, c.M., 11 pipes de vi i 5 carretells, 10 quarteroles, de vi d’Alacant que té a la seva botiga, a raó de 15 ll. 10 s. la bota (ARM, Not, P-459: 97 v.).

3. EXPORTACIONS

OLI

31-3-1472: Guillem Llull, forner de M., té una societat amb Bernat Ventallol, paraire de M., per exportar oli a l’Alguer amb la caravel·la de Bartomeu Abat (ARM, Not., B-99: 8 v.).

7-4-1472: Berenguer Tries, habitador de la parròquia d’Esporles, i Macià Tries, sabater de Mallorca (Palma), venen a Joan Berard, major de dies, ciutadà, 100 quartans d’oli per 8 ll. 10 s. (ARM, Not., B-99: 9 v.).

17-12-1473: Bernat Conil, mercader de València, compra a Francesc Exaló, donzell de M., 489 quartans d’oli per 99 ll. 16 s. 9 d., a raó de 4 s. 1 per quartà (ARM, P., M-259, f. 141).

13-1-1474: Bernat Morató, mercader i ciutadà de M., deu a Francesc Exaló, cavaller, 741 ll. 13 s. 4 d. per 3.000 quartans d’oli a 4 s. I 2 d. per quartà (ARM, P., M-260, f. 3 v.).

15-2-1474: Manuel Pardo, mercader, deu a Joan Dameto, cavaller de M., 77 ll. 10 s., preu de 300 quartans d’oli a raó de 4 s. 11 d. per quartà (ARM, P., M-260, f. 15).

28-4-1474: Bernat Ordines d’Alaró i Andreu Ordines, paraire de M., deuen a Joan de Dameto, cavaller de M., 100 ll. 12 s. per 508 quartans d’oli, volumus causa navigandi (ARM, P., M-260, f.51).

8-6-1474: Antoni Colom, c.M., deu a Joan de Dameto, cavaller de M., 272 ll. 10 s., restants de 297 ll. 10 s., preu de 1.700 quartans d’oli (ARM, P., M-260, f. 70).

4. ALTRES NOTÍCIES COMERCIALS        

2-4-1472: Bernat Guillem, escrivà de València, h.M., procurador del seu pare Miquel, h. de Nàpols, lloga per dos anys unes cases del seu pare, davant l’almudí, confronta amb el carrer de la Llonja (ARM, Not., B-99: 9).

VIVES. 1-8-1473: Angelina, muller de Lluís Vives, m.M. ara patró de la nau del mag. Joan Sanç, cavaller (ARM, Not., P-457: 4 v.). 5-11-1579: Lluís Vives, mercader de M., germà i procurador d’Aldonça, donzella, f. de Lluís Vives, mercader de Barcelona, i d’Angelina, de voluntat de Rafel Vives, germà seu m. de Barcelona, la col·loca en matrimoni amb Pau Benet, m. f. de Pere, m.M., i de Violant (Yolans) amb 200 ll. de dot (ARM, Not.-2531: 63). Ha de casar amb Pau Benet, f. de Pere, m.M., que rep una donació del seu pare de 500 ll. (ARM, Not.-2531: 65).

2-8-1473: Francesc Jaume, m., havia comprat el dret de teles i filasses de la ciutat als clavaris per 501 ll., comença a córrer a 21 de juliol de 1473, i el pateix entre diverses persones (ARM, Not., P-457: 5).

13-9-1473: Joan Andreu i fill Pere, m.M., junt amb Tomàs Rexach, paraire de M., convenen amb Pere Torres, mariner, per aquella fidejussione feta a Siracussa (Sicília) a Joan Maymó, m. de dita ciutat, per vos dit Pere a l’heretat de Francesc de Mora, m.M. quondam, pagar 138 ll. 10 s. (ARM, Not., P-457: 16, r.v.).

18-8-1473: Bernat del Graner, m.M., anomena procurador al seu fill Pere per cobrar 33 ll. barceloneses que li deu Pere Ros, m. de Manresa habitador de Barcelona per un canvi fet per Antonio Albo a Nàpols (ARM, Not., P-457: 10).

16-9-1473: Joan Segarra, senyor i patró d’una caravel·la, deu a Joan Miquel, ferrer de M., 7 ll. d’una bombarda (ARM, Not., P-457: 17 v.).

17-10-1473: Nicolau de Vanco, venecià, sota-còmit d’una galera de Londres, té en comanda de Pere de Palas, m.M., 7 dotzenes de gripels , 2 unces 2 tarins moneda de Sicília, 14 dotzenes de dupels, això és 7 venudes per 2 unces i 2 tarins i mig, moneda de Sicília, a raó de 20 diners cascun carlí moneda de M., (ARM, Not., P-457: 30 v.).

27-12-1473: Joan Pont, en nom seu i de Uguet Duran, gendre seu, de Baptista Bartomeu i de Francesc Bartomeu, mercaders de M., concerta amb Joan Llopis per mercaderies, comandes, canvis i nòlits per vos administrats a la nau de Esteve de Stefano, venecià, i a la nau del mag. Uguet de Pachs, patronada per Joan Pagès, que feren un viatge a Barbaria (ARM, Not., P-459: 2).

30-12-1473: Joan Bertran de la Randeria, patró del balener Sant Joan, Pere Sanç de la Renderia dandarrua, Joan de Liquino i Esteve Rodrigues, jurats de la vila de Muros, prometen al mag. Lluís Fuller, patró de la nau del mag. Rei Ferran anomenada Santa Maria, que de M. ha d’anar al port de Civete la Veis (Civitavechia) on estarà 4 dies carregadors i després a Nàpols, que al balener carregaran120 botes de sardines. Pere Ortis, biscaí, capità de dita nau. Testimoni Joan Arnau, cònsol de catalans i napolitans (ARM, Not., P-459: 4 v.-5).

4-1-1474:Martí de la Oriagua (?), biscaí, veí de Deva, pilot del balener de Joan Bertran, es compromet a pagar a la galera de Bartomeu Perpinyà 80 ducats venecians, a Nàpols. Els deu Joan Malabar, biscaí (ARM, Not., P-459: 6).

7-1-1474: Jaume Sabat, apuntador de M., anomena procurador a Antoni Ferrer, de l’Alguer, per cobrar deutes de Berenguer Piquer, m.M. (ARM, Not., P-459: 7).

1474: Salvador Sureda ven moltes partides de llana a paraires (M-260).

28-2-1474: Jaume Bonnín, draper de M., deu a Antoni Altera..(?), mercader florentí, 49 ll. restant del que li havia comprat (ARM, P., M-260, f. 18 v.).

1474: fra Nicolau de Puigdorfila ven teles a diverses persones (M-260). També Arnau de Puigdorfila i Pere de Puigdorfila.

1474: Marc Siquier, capdeguaita, i Jaume Pasqual, ciutadà, venen a Pasqual Fàbregues, notari de M., 100 quartans d’oli per 10 ll. (ARM, P., M-260, f. 60 v.).

SANTÀNGEL 6-4-1474: Joan de Burgos, tender de M., lloga a Bernat Alamany, m.M., unes cases de Galceran de Santàngel, m., a la parròquia de Santa Creu amb mobles per 4 ll. al mes (ARM, Not., P-459: 47).

10-5-1474: anomenen procurador per cobrar deutes a Sardenya a Pere Bertran, m. habitador de Càller (ARM, Not., P-459: 58).

9-10-1481: Joan Serra, sabater de M., deu a Bartomeu Benajam, paraire de M., 34 ll. 2 s., preu de 2 dotzenes de remudes a 1 ll. 11 s. la dotzena, les vol per la seva botiga (ARM, P. 2623: 1).

1486: blanquers compren 25 dotzenes de remudes a un notari per 40 ll. (ARM, P. 2623: 49 v.).

27-3-1488: Alfons de Valladolid, tresorer de la Santa Creuada al regne de Mallorca, fa procuradors a Manuel i Lluís Pardo, ciutadans, i a Joan Centurió, mercader genovès (ARM, P. 2623: 83 v.).

5. NAUS

5-6-1472: Antoni Joan, pescador de M., ven a Antoni Serra i Joan Pisà, mestres d’aixa, un llaüt de pescar amb un parell de rems per 4,5 ll. (ARM, Not., B-99: 38 v.).

8-6-1472: Antoni Costa i Jordi Alexandre, pescadors, deuen a Joana, vda. de Miquel Jover, boter, 20 ll. per un llaüt amb arbre, veles, timó, 3 parells de rems, un ferro gànguil i un bolitx. Fa d’intermediari Francesc Porcel (ARM, Not., B-99: 40).

8-6-1472: Pompeu de Paula, senyor i patró d’un balener de Messina, deu a Joan Vidal, m.M., 186 ducats venecians d’or per raó d’un canvi (ARM, Not., B-99: 41). 18-11-1472: dit Pompeu, sr. i patró de la nau Sancto Nicola deli pobri, deu a Joan Vidal 125 ducats venecians (ARM, Not., B-99: 81 v.).

20-12-1472: Joan de Gengutti, patró de la nau de fra Ramon Ricart de l’ordre de Sant Joan de Jerusalem (ARM, Not., B-99: 100).

11-1-1474: Joan Ferragut i Valentí Dadell, serradors, i Pere Quintana, teixidor de lli de M., prometen a Bernat Ramon, mestre d’aixa de M., que li serraran 12 pins que són al terme d’Alaró, a raó de 8 sous cascún (ARM, Not., P-459: 8 v.).

11-1-1474: Martí Salort, fuster de M., promet a Lluís Vidal pagar-li 40 ll. que deu Lluís de Patrax per un bergantí que donà a Pere Torres (ARM, Not., P-459: 9).

11-1-1474: Joan Arnau, Manuel de Tomàs Pardo i Joan Valseca, mercaders de M., atenent que Pere Barrera, donzell de M., compra a la cúria del Consolat de Mar una galiota de 12 bancs per 38 ll. que havia estat seva la rescaten per dita quantitat (ARM, Not., P-459: 10 v.).

9-2-1474: Jaume Pau, tender de M., deu 16 ll. a Francisco Pixolo i Vicenç Declaria, escrivans de la nau del rei Ferran (ARM, Not., P-459: 23 v.). Jaume de Sos, menor de dies, era patró de dita nau (f- 24).

24-5-1474: Joan de Candia, senyor i patró d’un llaüt apel·lat Sant Antoni, el nolieja a Joan Danton (ARM, Not., P-459: 42 v.).

29-3-1474: Pere Gilabert, ferrer, ven la meitat que té d’un llaüt a Lluc Gregori, llenyater, per 30 ll. que té l’altra part (ARM, Not., P-459: 43 v.).

29-4-1474: Rafel Pardo, patró del balener lo Falconet, deu a Gabriel Vidal, m.M., 25 ll. per un canvi sobre el buc i nòlits de dit balener a la darrera expedició feta a Tenes, terra de moros (ARM, Not., P-459: 53).

1-5-1474: Cola Albanès, mariner, anomena procurador per cobrar deutes a Trapana, Sicília (ARM, Not., P-459: 54).

7-5-1474: Pere Soriano, m. de València, deu a Violant, muller de Lluís Soler, m.M., 42 ll. 13 s. i 4 d. per teles posades a la nau d’Esteve de Stefano al viatge que feren a Alger i Bugia (ARM, Not., P-459: 55 v.).

7-5-1474: Hèctor Sicart, senyor i patró d’una caravel·la que està a la marina de Santa Margalida de Muro per fortuna del temps, deu a Leonard Ferrer, m. de Tarragona, 20 ll. (ARM, Not., P-459: 56).

13-4-1474: Gabriel Alemany, m. de Barcelona, h.M., ven a Salvador Amat, m., un balener anomenat Sant Antoni amb tots els seus aparells per 164 ll. Farà un viatge a Barbaria (ARM, Not., P-459: 63).

14-4-1475: Miquel Candell, senyor i patró de la caravel·la anomenada Santa Maria i Sant Miquel, que està al port de Mallorca, la nolieja Lluís Martines, mercader de València, amb 4 persones, per anar a Morvedre, on durant 8 jornals útils carregarà 36 botes de vi, entre botes mitges i quarteroles, tornant a M. Ha de pagar dins 8 jorns després de descarregar 21 s. (?) per cada bota coronada (ARM, Not., P-461: 23). El 10 de maig la nolieja a Pere Gilabert, ferrer, i Bartomeu Gilabert, mercader de Reus, anirà a Tarragona i Salou tornant a M. Preu: 24 ll. (ARM, Not, P-461: 29 v.). Pere Soriano, m. h,M., compra a Lluís Martines 11 botes i 82 quarters per 155 ll., a raó de 13 ll. per bota inclòs 3 ll. 2 s. 4 d. d’imposició del vi, les anirà a vendre a Bugia, terra de moros, amb el balener de Bonanat Arnau (f. 31 v.). 14-5: Lluís Martínes es casa amb Beatriu, f. de Lleonard Torrella que aporta dot de 685 ll. (32 v.).

15-4-1475: Esperança, del regne d’Aragó, concubina de Francesc Sart, patró de nau, anomena procurador (ARM, Not, P-461: 24).

19-7-1475: Antoni Orpí, calafat de M., ven a Nicolau Esteve, boter de M., una barca o gróndola amb el seu arbre, antenes, veles, dos parells de rems i timó per 13 ll. (ARM, Not., B-99: 113).

17-11-1480: Antoni Borràs, ciutadà de M., ven a Llorenç Tries, ferrer de M., un setzè d’una birrem o galiota que té al port de Soller, amb els seus arreus, per 25 ll. (ARM, Not. 2623: 15 v.).

4-8-1480: Nardi deli Castelli, patró de la galera del conte de Prades (ARM, Not., B-99: 125 v.).

6. ESCLAUS

12-5-1472: Nicolau de Gregorio, consiliar de la galera veneciana patronada per Pere Balbi, ven un esclau de Guinea, paguen amb 2 càrregues d’arròs (ARM, Not., B-99: 25 v.).

28-5-1473: Pere Andreu, mercader, f. de Jaume, mercader de M., reconeix haver rebut 71 ll. de Joan Moix, cavaller, per la llibertat de Margarita, de 13 anys, filla borda de dit Moix i d’una esclava (ARM, P., M-259: 61 v.).

1-6-1473: Macià Safortesa, donzell de M., fa procurador a Pere Camaró, de Menorca, per anar a vendre un esclau seu, Llorenç, de 25 anys, nodrit de casa (ARM, P., M-259: 64).

1473: Jordi Pont, llibert, deu a Pere Ca, mercader de M., 7 ll. que li deu Macià Ca, fill de dit Jordi (M-259: 77 v.).

31-8-1473: sor Joana Monjuhic, monja del monestir de Santa Margarita, conscient de que Martí, negre, l’ha de servir fins la festa de Pasqua, l’allibera per 11 lliures (ARM, P., M-259: 94

10-9-1473: Praxedes, vda. de Jordi Brondo, ciutadà, atenent que el seu fill Jaume Brondo, difunt, al seu testament llega a Martí, esclau turc, la llibertat per 90 ll., el fa lliure (ARM, P., M-259, f.101 v.).

1-4-1474: Paula, muller de Julià Pisà, notari de M., allibera a Pereta, esclava seva de 2 anys, filla de la seva esclava Joana (ARM, P., M-260, f. 42 v.).

2-5-1474: Juliana, lliberta de Pau Sureda, anomena procurador a Joan Pastor, fill seu, per cobrar deutes ARM, P., M-260: 52 v.).

21-5-1474: Joana Riumguluga (?), monja del convent de Santa Margarita, reconeix que Margarita Reya, esclava seva, li ha donat 40 ll. que li devia, d’una part 13 ll. en diners, d’altra un anell d’or i un segell d’or, un jaquet de malla, 4 teles, tovalles (mapas) blanques de cotonina i altres teles (ARM, P., M-260, f. 62 v.-63).

28-5-1474: Joan Oliver, ciutadà de M., reconeix que Joan, bord de la seva casa, li ha pagar 10 ll. per la seva llibertat i el fa lliure (ARM, P., M-260, f. 66).

27-8-1482: Lluís Grimani, patró d’una galiassa veneciana que va a Flandes, ven a Joan Castell, notari de M., un bord seu, Antoni, de 12 anys, moro, per 43 ducats venecians (ARM, P. 2623: 6). Serien 67 ll. (1ducat = 375 diners).

2-10-1482: Guillem Garau, de Sóller, atenent que Jaume Oliver, h. Sóller, s’obligà amb Andreu, negre, esclau del virrei, en 10 ll., li donarà oli (ARM, P. 2623: 7 v.).

24-1-1483: Eulàlia Vinyoles, monja de Santa Clara, f. de Jaume, qu., de voluntat de l’abadessa Anneta Molsa, ven a Nicolau Crespí, notari de Manacor, una esclava seva, Isabel, mora de 27 anys, lactant amb un fill de 5 mesos, Miquel, per 120 ll. (ARM, P. 2623: 9).

15-9-1483: Arnau Pont, senyor de tint de M., i muller Alamanda, deuen a Pere Vivot, c.M., 16 ll. 2 s. 6 d., que posà en mans de la seva esclava Caterina de Nàpols, de 25 anys (ARM, P. 2623: 11).

9-11485: Miquel Truyol, h. de Felanitx, i muller Joana, deuen a Joan, esclau de Simó Grasset, m.M., 5 ll. 6 s. restants de 7 ll. (ARM, P. 2623: 24).

26-51485:Anna, lliberta de Francesc Manya, prevere de Ciutadella, fa donació a Pere Ballester, boter (ARM, P. 2623: 31).

19-2-1486: Joanot de Pacs, menor, deu a Joan Grasset, batiat, esclau de Simó Grasset, m.M., 7 ll. 4 s., per teles de llana (ARM, P. 2623: 38).

15-10-1487: Vidal Prohensal, corredor d’orella, ven a Daniel Cortés, m.M., gendre seu, un esclau tàrtar, Jordi, de 50 anys, per 25 ll. (ARM, P. 2623: 49 v.).

26-8-1473: Antoni Cardona, conrador de Puigpunyent, devia 34 ll. del rescat de la seva dona Bartomeva i de la seva filla a Alger segons albarà de Bertran de Palas, m., escrivà de la nau d’Uguet de Pachs (ARM, Not., P-457: 13).

15-9-1473: Jaume Franco, mercader d’Alacant, atenent que Ferrer Munyos li havia venut dos esclaus moros a Alacant per 83 florins, un el vengué a Gabriel Vilaprim que li denuncià que tenia morbo (ARM, Not., P-457: 17).

20-9-1473: Guillem Bordils, moliner de M., ven a Pere Andreu, m., una esclava, de nació abcassa, dita Sita, de 35 anys per 90 ll. (ARM, Not., P-457: 20).

26-9-1473: Llúcia, lliberta de Cristòfol Grasset, paraire fa donació en contemplació de matrimoni, a Joan Gostons, calceter, fill seu, que ha de casar amb Joana, filla de Pau Brondo, mercader (ARM, Not., P-457: 23). Pau Brondo constitueix un dot de 50 ll. a la filla Joana (23 v.).

9-12-1473: Marta, esclava de Mateu Gilabert, apuntador de M., fa procurador per cobrar el que li deu Joan Domènech, mercader de València (ARM, Not., P-457: 38).

15-1-1474: Pere Amades, gerrer de M., per poder pagar els creditors, subhastarà al seu esclau Diego, de nació de lors (ARM, Not., P-459: 12 v.).

16-2-1474: Lluís Pardo, m.M., lloga (ven) duran 8 anys i mig a Gabriel Ripoll, sastre, el seu bord Simó, nodrit a casa de la seva mare Graciosa, qu., de 25 anys per 60 ll. Era fill de Caterina que havia estat esclava de Graciosa, muller de Francesc Pardo, qu. Havia de ser lliure passat el temps (ARM, Not., P-459: 29 v.-30).

24-3-1474: Simó, esclau de Gabriel Ripoll, en estat de llibertat, tenint en compte que Violant (Yolans), vda. de Francesc de Carreres, m.M., és tutora de la seva mare Caterina... (ARM, Not., P-459: 43).

Vendes d'esclaus

Venedor

Comprador

Esclau

Origen

Edat

Any

Preu ll.

Font, not.

Juan, Bernat, mariner d’Eivissa

Berard, Gabriel, botiguer

Caterina

tàrtara

45

1474

tela

P-459: 73 v.

Prats, Rafel, paraire de M.

Bertran, Esclaramonda, vda. Joan

Antoni

tàrtar

25

1474

57,5

P-459: 50 v.

Juan, Gregori, c.M.

Camds, Isabel, dona de Domingo

Anneta

borda

14

1474

90

M-260: 55 v.

Domènech, Gabriel, blanquer

Clusa, Guillem, m.M.

Cristòfol

moro

30

1474

40

P-459: 48

Vinyoles, Eulàlia, monja

Crespí, Nicolau, notari de Manacor

Isabel i lactant

mora

27

1483

120

P. 2623: 9

Ortolà, Guillem, ciutadà

Domènech, Gabriel

Cristòfol

moro

30

1473

90

M-259: 5 v.

Benaiam, Pere, notari

Ferragut, Llorenç, de Sa Pobla

Martí

negre

22

1482

65

P. 2623: 5 v.

Sigala, Jordi i Polo, m.g.

Fortesa, dona Macià

Caterina

russa

40

1474

55

P-459: 40 v.

Portes, Bernat, forner

Garau, Arnau, forner

Joan

rus

45

1474

100

M-260: 61

Moyà, Jordi, bracer

Grasset, Simón, c.M.

Joan Cassana

(ha servir 5 a.)

1474

20

M-260: 60

Amigo, Joan

Gual, Martí

Estància

russa

1473

60

M-259: 134

Binimelis, Joan, blanquer

Ortolà, Guillem, c.M.

Cristòfol

moro

27

1473

75

M-259: 86 v.

Parets, Pere de, m.M.

Palas, Clara, vda. Joan de

Maria

turca

40

1474

40

P-459: 50 v.

Arnau, Joan, ciutadà, h. Sineu

Puigdorfila, dona d’Antoni

Martra

tàrtara

40

1474

20,5

M-260: 47

Domènech, Arnau, llibreter

Rodes, Manuel

Margarita

negra

18

1474

86

P-459: 70 v.

Albanell, Joan, m. Barcelona

Safortesa, Mateu, donzell

Llúcia

negra

30

1481

270 qs oli

P. 2510: 89

Botanat, dona d’Andreu

Santjoan, Miquel, d.

Llúcia

xarquesa

50

1473

40

M-259: 124 v.

Sigala, Jordi i Polo, m.g.

Saportella, Lleonard, botiguer

Adara

mora

30

1474

40

P-459: 30

Parets, Pere de, m.M.

Sintes, Joan, de Menorca

Anna

turca

35

1474

90

P-459: 47

Sos, Jaume de, menor, patró

Sos, Lluís de, m.M.

Margalida

zica

25

1474

80

P-459: 24

Sigala, Polo, m.g.

Torrella, Lleonard

Fàtima

mora

1474

26

P-459: 39 v.

Vivó, Joan, blanquer

Tries, Antoni, d., h. Esporles

Joan

negre

30

1484

56

P. 2623: 21 v.

Adrover, Antoni, de Felanitx

Pere

moro

1473

M-259: 136 v.

LLIBERTS QUE CASEN

17-6-1460: Antonina, nodrida a casa de Pere Català, prevere, casarà a Porreres amb Bartomeu Orell de Porreres (Con.).

9-7-1460: Jaume Real, xarquès, casarà amb Cristina, abans serva de Mateu Net, xarquesa, a Sta. Creu (Con.).

9-7-1460: Elena, nodrida a casa de Joan Copons, cavaller de M., casarà amb Joan Blanch, de Campos, a Sta. Eulàlia (Con.).

12-7-1460: Maria, lliberta d'Isabel Carmona, vda. d'En Campos, casarà amb Joan Ros, forner, a Sta. Creu (Con.).

17-7-1460: Antoni, llibert de Guillem Montblanch, casarà a St. Nicolau amb Maria, lliberta de Damià Dameto, c.M. Testimoni Jordi, llibert d'En Terriola, xarquès (Con.).

17-7-1460: Rafaela, lliberta d'En Simon, casarà a Sineu amb Joan Jaume (Con.).

7. JUEUS

20-7-1480: rabí Abraham Bittes, rabí Aaron Bonet i Jocef Chilicon, jueus, ara residents a la ciutat de Mallorca, en noms seu i de les seves esposes i fills, i en nom de Jafudà Ardit amb la seva dona i fills, deuen a Mateu Riera, patró de nau de M., 135 ducats venecians per nòlits de les seves persones i altres, fins a 18, a raó de 7,5 ducats per persona, per anar a terra de Constantinoble. Testimonis Cadia Adenden i Cadia Oribi, jueus d’Alger, h.M. (ARM, Not., B-99: 113 v.). Joan Moyà, bracer de M., promet a Pere Amat, escrivà de la nau del mag. Lloctinent General, patronada per Mateu Riera, que ha d’anar a Constantinoble, que anirà a dit viatge amb les seves armes (cuirassa, ballesta i altres). L’aprovisionaran de menjar i beure d’anada i tornada, franc de nòlits i li pagaran 10 ducats d’or venecians (f. 117).

CAPTIU 3-9-1480: Miquel de Sales, c.M., promet a Rafel i Nicolau Despuig, m., que si ells o el seu germà Francesc Despuig, allibera a Pere Alemany, m.M., de Tunis, les pagarà 175 ll. (ARM, Not., B-99: 149).