VADOVŲ DARBOTVARKĖS

                                                                                          2016 m. lapkričio mėn.

Direktorė Asta Burbienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Bronė Kietelytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rasa Stonkuvienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Povilas Kubilius

2016-11-08-11,

Atestacinės komisijos darbas Kurmaičių pradinėje mokykloje

2016-11-30, 11 val.

Metodinė diena mokyklų direktorių pavaduotojams

,,Apie naujųjų medijų raštingumo svarbą ugdymo procese’’ (Salantų regioninio parko direkcijoje)

2016-11-14- 17,

Kretingos rajono Salantų meno mokyklos išorinis vertinimas

2016-11-15, 10 val.

Mokyklų direktorių pasitarimas

- Švietimo įstaigų finansinių, 2016 metų, užbaigimas. 2017 metų biudžeto rengimo principų pristatymas.(Kretingos švietimo skyrius)

2016-11- 23, 15 val.

Direktorių pavaduotojų kūrybinių grupių susitikimas

(J.Pabrėžos universitetinėje gimnazija)

2016-11- 17, 13 val.

Darbo grupės pasitarimas

,,Dėl 2016 metų Gabių ir talentingų mokinių, kolektyvų ir komandų kandidatų atrankos apdovanojimui (už sportinius pasiekimus)’’(Kretingos švietimo skyrius)

2016-11-30, 11 val.

Metodinė diena mokyklų direktorių pavaduotojams

,,Apie naujųjų medijų raštingumo svarbą ugdymo procese’’(Salantų regioninio parko direkcijoje)

2016-11-21-24

Atestacinės komisijos darbas Kretingos sporto mokykloje.

2016-11-24,10 val.

Mokyklų vadovų atestacijos komisijos narių posėdis

,,Dėl vadovų prašymų atestuotis bei veiklos ir kompetencijos atitikties vadybinei kvalifikacinei kategorijai  nustatymo’’ (Kretingos švietimo skyrius)

*vadovų darbotvarkės, pasikeitus aplinkybėms, gali keistis