Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

Piotr Kowalczyk, Rafał Lech, Włodzimierz Zieniutycz

Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2015; ISBN 978-83-7348-626-3

skrypt2.jpg

ERRATA

Dotyczy całgo skryptu:

jest: interpunkcja po wzorach

powinno być: brak interpunkcji po wzorach

jest: brak dwukropka przed wyrażeniami  (np. str. 68, 69, 76, 79, 85, 93, 94, 97, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 121-124, 133, 138, 140, 142, 149, 150, 151, 157, 158, 160)

powinno być: dwukropek przed wyrażeniami  

jest: określenia moc magazynowana i zmagazynowana  używane są zamiennie

powinno być: zawsze moc zmagazynowana

jest: brak odstępu pomiędzy wartością a jednostką miary (np. str. 138, 155)

powinno być: odstęp pomiędzy wartością a jednostką miary

Uwagi szczegółowe

Strona 12, rysunek 1.1

Rozkład natężenia pola elektrycznego przedstawiony na rysunku powinien być przesunięty w fazie, tak aby maksymalna wartość pola występowała dla z=0.

rys1.1_kor.jpg

Strona 13, rozdział 1.1, problem 1.1, Rozwiązanie, linijka 17

jest: ...tę postać od prawa...

powinno być: ...tę postać do prawa…

Strona 19, Zadania dodatkowe, zadanie 2, odp, linijka 2

jest: ...dowolna liczbą...

powinno być: ...dowolną liczbą...

Strona 21, rozdział 2.1, paragraf 1, linijka 9

jest:

powinno być:

Strona 21, rozdział 2,przypis, ostatnia linijka

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 22, rozdział 2.1, problem 2.1, rozwiązanie AD a), linijka 6 

jest:

powinno być:

Strona 22, rozdział 2.1, problem 2.1, rozwiązanie AD a), linijka 7 

jest:

powinno być:

Strona 22, rozdział 2.1, problem 2.1, rozwiązanie AD d), ostatnia linijka

jest:

powinno być:

Strona 23, rozdział 2.1, problem 2.1, rozwiązanie AD f), linijka 2 

jest:

powinno być:

Strona 25, rozdział 2.2, problem 2.3, linijka 6 (drugi wzór)

jest:

powinno być:

Strona 25, rozdział 2.2, problem 2.3, rozwiązanie, linijka 9 

jest: ..wektor natężenie...

powinno być:  ..wektor natężenia...

Strona 26, rozdział 2.3, linijka 4

jest: ...a nie zależy do parametrów...

powinno być: ...a nie zależy od parametrów...

Strona 27, rozdział 2.3, problem 2.4, rozwiązanie, linijka 1 

jest: ..wektor natężenie...

powinno być:  ..wektor natężenia…

Strona 28, rozdział 2,zadania dodatkowe, zadanie 1, odp.

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 28, rozdział 2,zadania dodatkowe, zadanie 3, odp.

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 28, rozdział 2,zadania dodatkowe, zadanie 4, odp.

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 34, rozdział 3.3, problem 3.2, rozwiązanie, linijka 3 

jest: ...dowolne dowolne...

powinno być: ...dowolne...

Strona 34, rozdział 3.3, problem 3.3, rozwiązanie, linijka 4 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 37, Zadania dodatkowe, Zadanie 2., Odp. linijka 4-5

jest:

-liniowa nie wystąpi dla tej postaci fali

-eliptyczna dla i

powinno być:

-liniowa dla li

-eliptyczna dla

Strona 42, rozdział 4, problem 4.2, linijka 6

jest:

powinno być:

Strona 42, rozdział 4, problem 4.2, rozwiązanie Ad a), linijka 3 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 42, rozdział 4, problem 4.2, rozwiązanie Ad a), linijka 6 (drugi wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 44, rozdział 4, Zadania dodatkowe, Zadanie 1,  rozwiązanie Ad e), linijka 2 

jest: rad/m

powinno być:

Strona 44, rozdział 4, Zadania dodatkowe, Zadanie 3,  rozwiązanie Ad b), linijka 2-3 

jest:

powinno być:

Strona 46, rozdział 5.1, problem 5.1, linijka 3

jest: ...s a b...

powinno być:  ...s, a b...

Strona 47, rozdział 5.1, problem 5.1, rozwiązanie, linijka 3-5 (wzór (5.1)) 

brakuje: wersora w dalszej częsci wzoru

Strona 51, rozdział 5.2, problem 5.2, rozwiązanie, linijka 4 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 51, rysunek 5.3

W opisach krzywych (ciągłej i przerywanej) wartości powinny być poprzedzone amplitudami .

fig_ch5_1.jpg

Strona 54, rozdział 5.3, problem 5.4, rozwiązanie, linijka 3 od dołu 

jest:

powinno być:

Strona 60, rozdział 5,zadania dodatkowe, zadanie 2, odp.

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 64, rozdział 6.1, problem 6.1, rozwiązanie Ad g), linijka 2 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 64, rozdział 6.1, problem 6.1, rozwiązanie Ad h), linijka 2 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 65, rozdział 6.1, problem 6.2, rozwiązanie Ad a) - c)

jest:

powinno być:

Strona 65, rozdział 6.1, problem 6.2, rozwiązanie , linijka 2

jest: ...rad/m a impedancja...

powinno być:  ...rad/m, a impedancja...

Strona 65, rozdział 6.1, problem 6.2, rozwiązanie , Ad d), linijka 4

jest: ...problemie należy...

powinno być:  ...problemie, należy…

Strona 67, rozdział 6.2, problem 6.4, linijka 1

jest: ...równań...

powinno być:  ...równania…

Strona 70, rozdział 6.2, problem 6.6, linijka 1

jest: Wyznacz średnie moce niesione przez fale o polaryzacji kołowej i liniowej o takiej samej amplitudzie w ośrodku bezstratnym.

powinno być:  Wyznacz średnie moce niesione przez fale o polaryzacji kołowej i liniowej,  o równych amplitudach,  rozchodzące się w ośrodku bezstratnym.

Strona 70, rozdział 6.2, problem 6.5, linijka 7 (drugi wzór)

jest: ...

powinno być:  ...

Strona 71, rozdział 6.2, problem 6.6, rozwiązanie, linijka 2 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 71, rozdział 6.2, problem 6.7, rozwiązanie , linijka 13

jest: ...średnią wartość...

powinno być: ...średnia wartość...

Strona 71, rozdział 6.2, problem 6.7, rozwiązanie , linijka 15 (ostatni wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 72, rozdział 6.2, problem 6.8, rozwiązanie , linijka 5

jest: ...wartości średnia...

powinno być: ...wartości średnie...

Strona 74, Zadania dodatkowe, Zadanie 4., Odp. linijka 5

jest: rad...

powinno być: rad...

brakuje: oraz

Strona 74, Zadania dodatkowe, Zadanie 5, linijka 1

jest: ...8 rozchodzi...

powinno być:  ...8, rozchodzi...

Strona 74, Zadania dodatkowe, Zadanie 5, linijka 3

jest:

powinno być:

Strona 74, Zadania dodatkowe, Zadanie 6, linijka 1

jest: ...4 rozchodzi...

powinno być:  ...4, rozchodzi...

Strona 76, rozdział 7.1, problem 7.1, rozwiązanie , linijka 4

jest: ...składową normalna...

powinno być:  ...składową normalną...

Strona 77, rozdział 7.1, problem 7.2, rozwiązanie , linijka 6

jest: ...elektryczny ...

powinno być:  ...elektryczny. ...

Strona 77, rozdział 7.1, przypis , linijka 4

jest: ...konieczne ...

powinno być:  ...konieczne. ...

Strona 79, rozdział 7.1, problem 7.2, rozwiązanie, linijka 1

jest: ..celu wyznaczenie...

powinno być: … celu wyznaczenia…

Strona 81, rozdział 7.1, problem 7.3, rozwiązanie, linijka 5

jest: ..wektora natężenie...

powinno być: … wektora natężenia...

Strona 81, rozdział 7.1, problem 7.3, rozwiązanie, ostatnia linijka

jest:

powinno być:

Strona 82, rozdział 7.1, problem 7.3, rozwiązanie, linijka 2

jest: ..wektora natężenie...

powinno być: … wektora natężenia...

Strona 87, odp a do zadania 1: przecinek zamiast kropki na końcy linijki

Strona 92, rozdział 8.2, problem 8.2, rozwiązanie, linijka 6

jest:

powinno być:

Strona 92, rozdział 8.2, problem 8.2, rozwiązanie, ostatnia linijka

jest: … ) ...

powinno być: … ). ...

Strona 96, rozdział 8.3, problem 8.6, linijka 4

jest: … ), o ...

powinno być: … ) o ...

Strona 97, rozdział 8.3, problem 8.6, rozwiązanie, ostatnia linijka

jest:

powinno być:

Strona 98, rozdział 8.3.2, linijka 11

jest: ...postać pól...

powinno być: ...postaci pól...

Strona 101, Zadania dodatkowe, Zadanie 2., Odp. linijka 1

brakuje:  

Strona 102, Zadania dodatkowe, Zadanie 5., Odp.: przecinki przed  

Strona 103, rozdział 9, linijka 5

jest: ...w przeciwnych kierunkach...

powinno być: ...w tym samym kierunku ale o przeciwnych zwrotach...

Strona 105, rozdział 9.1, problem 9.1, linijka 4

jest: ...którego on pada do ...

powinno być: ...którego ona pada, do…

Strona 105, rozdział 9.1, problem 9.1, linijka 5

jest: ...stronami równanie (9.1)...

powinno być: ...powyższe równanie stronami…

Strona 105, rozdział 9.1, linijka 5 (po problemie 9.1)

jest: ...pada fal...

powinno być: ...pada fala…

Strona 107, rozdział 9.1, problem 9.2, rozwiązanie, przypis 

jest: ...ośrodka zależeń będzie...

powinno być:  ...ośrodka zależeć będzie...

Strona 108, rozdział 9.1, problem 9.2, rozwiązanie Ad b), linijka 3 (pierwszy wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 108, rozdział 9.1, problem 9.3, rozwiązanie, linijka 1 

jest: ...podstawie o rozważań...

powinno być:  ...podstawie rozważań…

Strona 109, rozdział 9.1, problem 9.3, rozwiązanie, linijka 2  

jest: ...należy należy...

powinno być:  ...należy…

Strona 110, rozdział 9.2,problem 9.4, rozwiązanie, wzór 9.4 i 4 kolejne wzory 

jest:

powinno być:

Strona 111, rozdział 9.2,problem 9.4, rozwiązanie, pomiędz 9.7  i 4 kolejne wzory 

Strona 112, Zadania dodatkowe, Zadanie 1., Rys. 9.5. 

jest:

powinno być:

Strona 116, rozdział 10.1, problem 10.1, rozwiązanie, linijka 1 

jest: “wcięcie” przed gdzie...

powinno być:  brak “wcięcia”

Strona 116, rozdział 10.1, problem 10.1, rozwiązanie, linijka 12 

jest: ...zależy do parametrów...

powinno być:  ...zależy od parametrów...

Strona 116, rozdział 10.1,przypis, ostatnia linijka

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 119, rozdział 10.2, problem 10.3, rozwiązanie, linijka 4  

jest: … w  drugim...

powinno być: … w drugim...

Strona 119, rozdział 10.2, problem 10.4, rozwiązanie, linijka 9 (ostatni wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 120, rozdział 10.2, problem 10.5, rozwiązanie, linijka 10 (trzeci wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 121 i 122, rozdział 10.3, problem 10.6, polecenie: interpunkcja po podpunktach  

Strona 124, rozdział 10.4, problem 10.6, rozwiązanie, linijka 8  

jest: ...w kierunku...

powinno być: ...o zwrocie...

Strona 124, rozdział 10.4, problem 10.6, rozwiązanie, linijka 13  

jest: ...i żeby go zrozumieć należy...

powinno być: ...i, żeby go zrozumieć, należy...

Strona 126, rozdział 10.6, problem 10.8, linijka 2 

jest: ...

powinno być:   ...

Strona 126, rozdział 10.6, problem 10.8, rozwiązanie, linijka 3 

jest: ...…, ......

powinno być:  ...…, ......

Strona 132, rozdział 11, linijka 6

jest: …klasyfikację przekształćmy...

powinno być: …klasyfikacji przekształćmy...

Strona 133, rozdział 11.1, linijka 5 (drugi wzór) 

jest:

powinno być:

Strona 136, rozdział 11.1.1, problem 11.1, rozwiązanie, linijka 5

jest: Uwzględniają warunki...

powinno być: Uwzględniając warunki...

Strona 137, rozdział 11.1.1, problem 11.2, rozwiązanie, linijka 4

jest: ...wartość natężenie...

powinno być: ...wartość natężenia...

Strona 140, rozdział 11.1.3, linijka 2

jest:..odległość d. ...

powinno być: …odległość d, zanużone w dielektryku o przenikalności

Strona 140, rozdział 11.1.3, pierwszy wzór

jest: …...

powinno być: …

Strona 140, rozdział 11.1.3, drugi wzór

jest:

powinno być:

Strona 142, rozdział 11.2, linijka 14

jest: …(prawa Gaussa) mamy...

powinno być: …(prawa Gaussa) w ośrodkach jednorodnych i izotropowych mamy…

Strona 142, rozdział 11.2, linijka 16

jest: …w kierunku z...

powinno być: …w kierunku osi z...

Strona 146, rozdział 11.2, przypis

jest: …częstotliwości wyższym...

powinno być: …częstotliwości wyższej…

Strona 147, rozdział 11.2, ostatnia linijka

jest:

powinno być:

Strona 149, rozdział 11.2, problem 11.4, linijka 5

jest: …wyłączenie...

powinno być: …wyłącznie...

Strona 151, rozdział 11.2,przypis, linijka 1

brakuje: kropki na końcu zdania

Strona 152, rozdział 11.2, po problemie 11.5, linijka 14

jest: …celu wyznaczenie...

powinno być: …celu wyznaczenia...

Strona 153, rozdział 11.2, problem 11.6, linijka 2 od końca

jest: …jednakową częstotliwości...

powinno być: …jednakowe częstotliwości...

Strona 153, rozdział 11.2, problem 11.7, linijka 3 od końca

jest: …prędkość falowa...

powinno być: …prędkość fazowa...

Strona 154, rozdział 11.2, problem 11.8, linijka 2

jest: …paśmie Ku (12.5 -19 ) GHz...

powinno być: …paśmie 12.5 -19 GHz...

Strona 154, rozdział 11.2, problem 11.8, rozwiazanie, linijka 2

jest: …1.25fc1 a 0.95fc2...

powinno być:  …1.25fc1, a 0.95fc2...

Strona 155, rozdział 11.2, problem 11.8, linijka 3  

jest: …...

powinno być: …...

Strona 156, rozdział 11.2, problem 11.9, linijka 2  

jest: …który wyznaczamy...

powinno być: …którą wyznaczamy…

Strona 157, rozdział 11.2, przypis, linijka 2  

jest: …jedynie w doborze...

powinno być: …jedynie z doboru...

Strona 161, rozdział 11.2.3, ostatnia linijka

jest: …inny przykładem...

powinno być: …innym przykładem...

Strona 162, rozdział 11, zadania dodatkowe, zad 2, linijka 2

jest: ….. (Przyjmij...

powinno być: …. (przyjmij...

Strona 165, literatura, pozycja 2

jest: …mathching...

powinno być: ….matching...