Поштовани, 

У каталогу органа јавне власти, поглавље 1.4, под тачком 47 налази се РФЗО, што обавезује ту установу за поштовање  одређених закона као што је и Закон о службеној употреби језика и писма. Увидом у практичан вид примене писма у комуникацији унутар завода, са другим органима и грађанима видљиво је да се РФЗО не придржава Закона и прописа из ове области тиме што:

а) поседује, допуњује и користи базу података осигураника искључиво  на латиничком писму, чиме не само да прави прекршај него и онемогућава коришћење законитог ћириличког писма; све установе које користе поменуту базу (болнице, домови здравља, апотеке и  друге установе) и које свакодневно штампају хиљаде извештаја преузимају ваше податке, нпр. листе пацијената, итд.

б) у комуникацији путем електронске поште ваши службеници користе искључиво латинично писмо.

Таквим поступањем РФЗО крши Устав члан 10 и Закон о службеној употреби језика и писма (Службени гласник РС 45/91, 53/93, 66/93, 48/94, 101/05, 30/10)  у члану 2  и члану 3  став 1, који утврђују обавезу коришћења писма у међусобној комуникацији, са другим органима, као и са осигураницима и грађанима.

С обзиром на Ваш одговор на наше последње обраћање Вама као одговорном лицу,очигледно је да нисте упознати са документом " Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе''.
 
Документ можете прузети са сајта Управе за дигиталну агенду : http://www.digitalnaagenda.gov.rs/.
Наиме, на страни 26. Поглавње 3.3. јасно је наведено : 

„...Интернет презентације органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе морају да буду на српском језику и на ћириличком писму...“
 
На страни 27.  наведени део :  Oбавеза је да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету,а да се омогући транслитерација и генерисање на другим језицима “.

Напоменуо бих да то није питање воље, могућности и околности, већ обавезе да се у свим видовима комуникације користи искључиво законско ћириличко писмо.

Тражим да исправите у најкраћем року наведене и уочене неправилности и да ме о томе обавестите. У супротном бићу невољно принуђен да поднесем захтев за заштиту законитости надлежном министарству, пријаву заштитнику грађана, као и, по потреби, тужбу надлежном суду.

Поштовани, желим да вас уверим да ми уопште није намера да вас изложим судским трошковима, као ни било којој непријатности, већ да обезбедим поштовање Устава, Закона, као и права на употребу нашег писма, и напуштање наслеђене и наматнуте праксе, и у тој намери ћу истрајати. За наведене захтеве првенствено је потребна добра воља.

Желим вам све најбоље у будућем раду.

 Срдачан поздрав,                                                               Име презиме