Actuele correcties Informatieboekje van de NGK


9 oktober 2018

Nieuwe In het Informatieboekje 2018, pag. 54, onder Breukelen staat per abuis bij ds. G.J. Zwarts het telefoonnummer van kerkelijk werker J.W. Ploeg vermeld. Het juiste telefoonnummer van ds. Zwarts is: 0346-25 22 25.

3 juli 2018

Nieuwe scriba van NGK Zwolle II: Maarten (M.A.) van Helden, tel. 06-43 96 31 14.

Adres en e-mail blijven ongewijzigd (Postbus 51, 8000 AB, Zwolle, scriba@ngkzwolle.nl).

14 juni 2018

De regio Oost heeft op haar verzoek verlenging van preekbevoegdheid verleend aan Alice Langbroek-Knoeff, vanaf 1 augustus 2018 tot het einde van haar verlof 31 december 2018. Ze is te bereiken via telefoonnummer 06-38 43 05 31, of email alice.langbroek@omfmail.com. Alice en haar man Evert zijn zendelingen bij OMF in Indonesië en tijdelijk in Nederland

13 juni 2018

Op 13 juni jl. mei ontving de NGP-student mevr. A.E. Lorein preekbevoegdheid. Contactgegevens in verband met preekverzoeken: anne.lorein@gmail.com 

11 juni 2018

Op 30 mei ontving NGP/TUA student mw. A. van Kranenburg-Abbring te Veenendaal preekbevoegdheid, e-mail anitavk@gmail.com, tel. 06-51 18 43 11.

28 mei 2018

De Regionale Vergadering van de NGK Dordrecht, in vergadering bijeen op donderdag 19 april 2018 te Rijsbergen, heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. R. van Lente verlengd voor de duur van drie jaar, tot 28 februari 2021, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Adresgegevens br. R. van Lente: tel. 06-12 27 19 42, e-mail: robert.van.lente@outlook.com

14 mei 2018

Op 19 april 2018 heeft Regio Noord het preekconsent van br. A. ten Napel verlengd tot april 2020.

27 mei 2017

Met ingang van 27 mei is het nieuwe adres van J.W. Ploeg (pag. 35):
Koningin Julianastraat 15, 4161 AH Heukelum (telefoonnummers en e-mailadressen blijven vooralsnog hetzelfde)

15 mei 2017

Bij ds Reitsma (pag. 27) staat per abuis het verkeerde telefoonnummer (van ds Zwarts) vermeld. Het goede nummer is: 0344 750209.

12 mei 2017

Correctie pag. 31:

Per 17 mei zijn de gegevens van mw. Janneke de Groot: Mw J.A.E. Dekker-de Groot, rek.nr. NL87ASNB0708669859; adres:  Bartelsweg 1B, 7311 DG in Apeldoorn.