Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2014

Hallitus ja kokoukset

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Jaakko Tuohiniemi.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tuomas Harviainen (Vantaan kaupunginkirjasto), Heikki Karjalainen (BTJ Finland), Irmeli Koskimies (Sibelius-Akatemian kirjasto), Tarja Lehtinen (Kansalliskirjasto), Tuomas Pelttari (Turun kaupunginkirjasto), Jarkko Rikkilä (Tampereen kaupunginkirjasto), Maaret Storgårds (Suomen Jazz & Pop Arkisto), Jyrki Valto (Kirkkonummen kunnankirjasto) ja Ilja Vesterinen (Helsingin kaupunginkirjasto).

Hallituksen varajäseninä toimivat Kari Laitinen (Music Finland), Ari-Pekka Lauhakari (Lahden konservatorion kirjasto) ja Hanna Saloranta (Helsingin kaupunginkirjasto).

Hallituksen taloudenhoitajana toimi Maaret Storgårds ja sihteerinä Jarkko Rikkilä.

Hallitus kokoontui 3 kertaa, 3.4., 22.10. ja 8.12. Yhdistyksen hallituksen välistä yhteydenpitoa hoidettiin aktiivisesti myös sähköpostilla.

Toiminnantarkastajina vuonna 2014 toimivat Heikki Poroila ja Seija Lappalainen, varalla Maarit Koskela ja Ulla Ikäheimo.

Talous

Vuoden 2014 tilikausi osoittaa tuloslaskelman mukaan 344,08 euron ylijäämää. Tulot koostuivat pääasiassa julkaisusarjan myynnistä sekä jäsenmaksuista. Julkaisusarjan myynnin tuotot olivat edellisvuoteen verrattuna selvästi pienemmät, mikä johtui siitä, ettei yhdistykseltä tullut tarpeeksi uusia painettuja julkaisuja.

Jäsenmaksuja kerättiin jäsenistöltä yhteensä 3932 euroa. Jäsenmaksut olivat 39 euroa henkilöjäseneltä ja 65 euroa yhteisöjäseneltä. Jäsenmaksuja jäi saamatta 234 euroa. Nämä on merkitty taseen siirtosaamisiin.

Yhdistyksen suurimmat menot aiheutuivat kansainvälisen musiikkikirjastoalan emojärjestön IAML:n jäsenmaksusta sekä painatuskuluista. IAML:lle maksettiin jäsenmaksuja 3178 euroa, jossa on 10 euron korotus edelliseen vuoteen verrattuna.

Julkaisusarjan painatuskuluja kertyi yhteensä 1080 euroa. Matkakorvaukset koostuivat Tiina Tolosen esiintymiskustannuksista vuoden 2014 kevättapaamisessa.

Jäsenistö

Jäsenistö muuttui vuonna 2014 seuraavasti. Yhdistyksestä erosi kaksi henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Vuonna 2015 jäsenmaksu-uudistuksella tavoitellaan jäsenmäärän selkeää kasvua.

Tiedotus ja viestintä

Yhdistyksen uusi kotisivu julkaistiin foorumilla Musiikkikirjastot.fi. Kotisivulle pääsee sekä Musiikkikirjastot.fi:n etusivulta että yhdistyksen Facebook-sivulta.

Musiikkikirjastot.fi –verkkopalvelua kehitettiin entisestään sosiaalisen median suuntaan sekä vastaamaan vuonna 2014 kevättapaamisessa eri kirjastoista kerättyjä palautteita. Tuomas Pelttari toimi Kirjastot.fi:n ja yhdistyksen yhteyshenkilönä sekä foorumin päätoimittajana.

Julkaisusarja

Yhdistyksen julkaisusarja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 172 nimekettä. Vuonna 2014  julkaistiin Heikki Poroilan kirjoittama 403-sivuinen Selim Palmgrenin sävellykset.

Verkossa julkaistiin seuraavien säveltäjien teosluettelot: Dietrich Buxtehude, Selim Palmgren, Ernest Pingoud ja Johann Strauss.

Toiminta kotimaassa

Musiikkikirjastoalan Suomessa yhteen kokoava kevättapaaminen järjestettiin totutusti Tampereella 25.4.2014. Otsikkona oli Musiikkikirjastojen tulevaisuuden palvelut. Tuomas Pelttarin raportti päivästä on luettavissa Musiikkikirjastot.fi –palvelusta. Seminaariohjelma suunniteltiin yhteistoimin Kirjastoseuran musiikkityöryhmän kanssa.

Ohjelman aihepiirejä olivat Avoin GLAM, Online Sheet Music Library (eConcerthouse) ja musiikkikokoelmien hyödyntäminen uusissa palveluissa. Paneelissa keskusteltiin musiikkikirjastojen tulevaisuudesta ja mukana olivat Jarkko Rikkilä, Heikki Poroila, Tiina Tolonen, Tuomas Pelttari, Pirkko Lindberg ja Tomi Pietilä.

Toiminta ulkomailla

Musiikkikirjastoyhdistyksen edustaja IAML:n vuosikokouksessa Antwerpenissä oli Tiina Tolonen. Tolonen myös esitteli konferenssissa eConcerthouse-palvelua. Vuosikokouksessa olivat paikalla myös Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Lehtinen.