LLIBRES  DE  TEXT  2018 – 18        3r PMAR

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

 Mosaic 3 Student’s Book

 Mosaic 3  WB Essential Practice  

9780194652063

9780194517768  

Oxford University Press

Oxford University Press

Paul Kelly

Dan Morris

Àmbit Científic

Biologia i geologia.3r ESO

(Física i química: no hi ha llibre de text.)

9788421854679

Casals

A.Jimeno, I.Saumell, L.Ugedo

Llengua Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

978­84­673­8517­5

978­84­673­8518­2

Oxford

Varios

Llengua  Catalana i Literatura

Nou Om. Llengua catalana i literatura 3r ESO

978­84­9804­596­3

Castellnou

Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig, Joan Marc Ramos i Carles Ribó

Geografia i Història

Geografia. Serie Descobreix

978­84­680­9125­9

Santillana

Matemàtiques

ESO 3 MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS

978-84-678-5319-3

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, M.ª.J. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R.Colera Cañas

Tecnologia

No hi ha llibre de text

Educació Plàstica i Visual

No hi ha llibre de text.

Religió

La Bíblia didàctica, bci

978 482 861395

Cruïlla

Associació bíblica de Catalunya

Valors ètics

No hi ha llibre de text.

Educació Física

No tenim llibre de text, treballem amb classroom.

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

AVÍS: el curs que ve es començarà un sistema de reutalització de llibres, recordau que si els conservau en bon estat i sense escriure-hi, hi podreu participar i optar a aconseguir els llibres gratuïtament.