iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. március

Összeállította: Kovács Nikoletta (2017.)

1956 március hónapjában nemcsak belföldön, hanem külföldön, a sport, a kultúra és a gazdaság világában is jelentős események történtek.

A belföldi hírek egyik fontos alapköve, hogy március 1-én a földművelési miniszter kiadta a Termelőszövetkezetek terményei és termékeinek szabadpiaci értékesítéséről szóló rendeletet. A Munkástanács március 6-án döntést hozott a népgazdaság több területén is megjelenő 10-15 éves távlati fejlesztési tervek kidolgozásáról, március nyolcadikán pedig a magyar és jugoszláv határon lévő műszaki határzár felszámolásáról határozott.

A hónap legnagyobb katasztrófája volt itthon, hogy a Duna jeges árja négy helyen is áttörte a gátat március 10-én: először Bogyiszlónál, majd Bátánál, Hercegszántónál, végül pedig Bajánál is. Összesen 130 ezer holdnyi terület került víz alá, beleértve a Mohácsi-szigetet, és csaknem 8700 házat árasztott el a víz. Az árvíz pusztítása hat napig tartott, a helyreállítás csak ezután kezdődhetett el. 2 nappal az árvíz pusztítása után az MDP és a minisztertanács felhívást szervezett az árvízkárosultak megsegítésére, amely gyűjtés eredményeképpen 90 millió forintnál is több gyűlt össze a rászorulóknak.  Március 25-én további 25 millió gyorssegélyt szavaznak meg a károsultaknak.

Március 12-én kezdődött a Magyar Dolgozók Pártjának kétnapos ülése, amely során Rákosi Mátyás beszámolt a Szovjet Kommunista Párt kongresszusáról. Rákosi megállapította, hogy a magyar párt munkája megfelel a kongresszus irányvonalának. Továbbá felállítottak egy bizottságot Farkas Mihály ügyének kivizsgálásához.

A Dolgozó Ifjúság Szövetségének Petőfi köre március 17-én tartotta első nyilvános rendezvényét Budapesten. A találkozóra a Kossuth Klubban kerül sor.

Egy Litván György nevű tanár a március 23-i XIII. kerületi pártaktíván a jelen lévő Rákosi Mátyás lemondását követelte: „A magyar nép és a párttagság zöme nem bízik többé a jelenlegi pártvezetésben, elsősorban pedig Rákosi Mátyásban.” 

Rákosi Mátyás március 27-én elismerte a Heves megyei pártaktíván, hogy Rajk Lászlót koncepciós perben ítélték el, valamint hogy a per provokáción alapult, de a rehabilitálás szerinte megtörtént. Továbbá bejelenti, hogy volt szociáldemokrata vezetőket is szabadon bocsátottak.

Március 29-én kiszabadult a börtönből Szakasits Árpád és Marosán György.

A hónap utolsó napján az Írószövetség párttaggyűlésén Lukácsy Sándor Júdásnak nevezi Rákosi Mátyást; az első titkár nevének említése nélkül kijelenti, hogy az elkövetett törvénytelenségekkel nincs arányban a „júdási ajakkal kimondott három szó: Rajk László elvtárs”.

A külföldi hírek közé tartozik, hogy március 2-án Franciaország elismeri Marokkó függetlenségét, negyedikén pedig Walter Ulbricht keletnémet pártvezető kijelenti, hogy Sztálin nem volt a marxizmus klasszikusa. Egy nappal később, Sztálin halálának évfordulóján megmozdulások, majd zavargások kezdődnek Tbilisziben, amely több, mint 100 halálos áldozatot követel.

Március 9-én a brit hatóságok letartóztatják a ciprusi Makariosz érseket, aki az enózisz híve volt. Ugyanezen a napon a Seychelles-szigetekre deportálják őt.

Március 16-án először közölhet a New York Times c. amerikai napilap kivonatos beszámolót a szovjet Nyikita Hruscsow titkos beszédéről, amelyben a sztálinizmus felkavaró bűneit fejtette ki.

Londonban leszerelési konferencia kezdődik március 19-én, amelyen az ENSZ tagállamai vesznek részt. Ugyanezen a napon Kolozsváron több egyházi személyt börtönöz be a katonai törvényszék, többek között Simonfi Andor baróti káplánt és Gurzó Anaklét, ferences teológiai tanárt.

Egy nappal később Franciaország elismeri Tunézia függetlenségét, két nap múlva pedig Pakisztán is független iszlám köztársaság lesz.

Március 26-án Moszkvában aláírják a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet létrehozásáról szóló egyezményt a szocialista országok, köztük Magyarország is.

A havi sporthírek közé tartozik, hogy március elején a Szovjetuniótól meghívást kapott néhány magyar úszó és műugró egy három hétig tartó edzőtáborba, amely során a szovjet versenyzőkkel edzenek együtt. A küldöttség ezen a napon utazott el Moszkvába. A kulturális hírek között fellelhető, hogy a hónap elején bemutatták Ranódy László Szakadék című filmjét. A rá következő napon Moszkvában megnyílt a „Magyar-szovjet barátság” c. kiállítás, valamit egy Szovjet művészküldöttség érkezik Budapestre. A magyar közönség először láthatja a moszkvai Nagyszínház szólótáncosnőjét, Maja Pliszeckaja. A külföldről származó legfontosabb kulturális hír, hogy megjelenik Elvis Presley első aranyalbuma, Elvis Presley címmel, valamit a New York-i Boradwayen először mutatják be a My Fair Lady című musicalt.

Csillag

1956 március, X. évfolyam

Somlyó György: Versek

Majtényi Erik: Versek

Darvas József: Októberi köd (regényrészlet)

Csoóri Sándor: Versek

Thurzó Gábor:         Isten és ember előtt (elbeszélés)

Pákozdy Ferenc:  Versek

Goethe: Faust II. rész (lírai dráma, Kálnoky László fordítása)

Rácz Károly: Mitru (novella)

Vas István: Versek

Karinthy Ferenc: Ferencvárosi szív (elbeszélés)

Boda István: Sarjukaszálás (vers)

Váci Mihály: Versek

Aczél Tamás: A titokról (vers)

Veres Péter:  A szolnoki csatában (regényrészlet)

Csanády János: Versek

FIGYELŐ

Réti László: Nyisztor György

Molnár Zoltán:         Magyar partizánokról (krónika)

Márkus István: Az érdekeltség körül (tanulmány)

Hodek József:         Egy termelőszövetkezeti elnök feljegyzéseiből

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

Bóka László:  Dosztojevszkij emlékezete (esszé)

Nagy Péter: Regényirodalmunk a szocialista realizmus útján III. rész

MUNKA KÖZBEN

Vásárhelyi Zoltán: Kodály Zrínyi szózatának betanításakor (esszé)

Ranódy László: 13 év… Szakadék

SZÉLJEGYZETEK

Lukács György: Felszólalás a német írók kongresszusán

Czibor János:         Kritikai napló

Bajomi Lázár Endre: József Attila franciául

SZEMLE

Hegedüs Géza: Vallomás Heinéről

Ungvári Tamás: Egy ismeretlen életmű

Gyárfás Miklós: Palotai Erzsi előadóestjéről

Nyárády Gábor: Gergely Sándor: Rögös út

Szabó Ede: Major Ottó: Idők rostáján

Jobbágy Károly: Tamási Lajos: Dal az ifjúságról

Kónya Lajos: Kalász Márton: Hajnali szekerek

B. Nagy László: Két magyar filmről

Napra pontos események sora:

Március 1.  A földművelésügyi miniszter rendeletet ad ki a tsz-ek terményei és termékei szabadpiaci értékesítéséről. Bemutatják Ranódy László Szakadék c. filmjét. A Szovjetunió Összszövetségi Testnevelési és Sportbizottsága meghívására úszókból és műugrókból álló magyar sportküldöttség utazott csütörtökön repülőgéppel Budapestről Moszkvába. A magyar versenyzők háromhetes szovjetunióbeli tartózkodásuk során közös edzésen vesznek rész t a szovjet versenyzőkkel.

Március 2.  Franciaország elismeri Marokkó függetlenségét.

Március 4.  Walter Ulbricht keletnémet pártvezető az NSZEP központi lapjában kijelenti, hogy Sztálin nem volt a marxizmus klasszikusa.

Március 5.  Moszkvában megnyílik a „Magyar–szovjet barátság” c. kiállítás. — Szovjet művészküldöttség érkezik Budapestre. Először jár Magyarországon Maja Pliszeckaja, a moszkvai Nagyszínház szólótáncosnője. Megmozdulások kezdődnek Tbilisziben és több grúziai városban. A tüntetések zavargásokba csapnak át, száznál több halott és sebesült áldozattal.

Március 6.  Az Mt úgy dönt, hogy 1957. január 31-éig a népgazdaság „több fontos területén” 10-15 éves távlati fejlesztési terveket kell kidolgozni.

Egyiptom, Szíria és Szaúd-Arábia konferenciája Kairóban: a három ország közös katonai parancsnokságot állít fel Izrael ellen.

Március 8. Tüntetések Grúziában: Tbilisziben, valamint Goriban, Sztálin zarándokhellyé átépített egykori szülőfalujában grúz tüntetők tömegesen fejezték ki hűségüket a diktátor emléke iránt.

Az Minisztertanács dönt a magyar–jugoszláv határon meglévő határsáv és a műszaki határzár felszámolásáról.

Március 9.  A brit hatóságok letartóztatják és (1957. márc. 28-áig) deportálják a Seychelles-szigetekre Ciprusról az enózisz híveként ismert Makariosz érseket.

Március 10. Új sebességrekord: Peter Twiss tesztpilóta a Fairey Delta 2 típusú sugárhajtású vadászgéppel több mint 1820 km/órás sebességgel süvített a levegőben mindösszesen 30 méterrel a megengedett legnagyobb magasság alatt.

A Duna jeges árja Bogyiszlónál és Bátánál (Tolna m.), majd Hercegszántónál és Bajánál (Bács-Kiskun m.) áttöri a gátat; a Mohácsi-szigetet elönti az ár. Összesen 130 ezer holdnyi földterület és 8700 ház kerül víz alá.

Március 12. Rákosi beszámol a XX. Kongresszusról: A magyar pártvezér a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének kétnapos ülésén (március 12-13.) tartott beszámolójában megpróbált az új moszkvai kurzushoz igazodni. Állítása szerint Magyarországon már korábban felszámolták a sztálinizmust, s az MDP már ez ideig is ennek szellemében dolgozott.

Március 13. Megjelenik Elvis Presley első aranyalbuma Elvis Presley címmel.

Március 15.  A new york-i Boradwayon először mutatják be a My Fair Lady című musicalt.

Március 16.  Első ízben a The New York Times c. amerikai napilap közöl kivonatos beszámolót Nyikita Hruscsov „titkos beszédéről”.

Március 17. Rendezvényt tart a Petőfi Kör: a Petőfi Kör első nagyobb szabású rendezvényén az egykori MEFESZ vezetői találkoztak a Kossuth Klubban.

Március 18. Az MDP és az Mt felhívja az ország lakosságát az árvízkárosultak megsegítésére; a gyűjtés eredménye 90 millió 100 ezer Ft.

Kolozsváron megkezdődik az ún. `jurisdikciós` per: zárt tárgyaláson a katonai törvényszék `hazaárulással` és `tiltott iratok rejtegetése és terjesztésével` vádolt meg egy egyházi csoportot, amely a Rómával szembehelyezkedő, pártirányítás alá rendelt katolikus egyházzal szembeszállt.

Zárt tárgyaláson a katonai törvényszék Macskási Pál-vezette tanácsa `hazaárulással` és `tiltott iratok rejtegetése és terjesztésével` vádolja a Simonfi-csoport tagjait. Valójában az a `bűnük`, hogy szembenálltak Adorján Károllyal és néhány társával (akik egy Rómával szembenálló, a part alá rendelt, kvázi `államosított` katolikus egyházat akartak létrehozni) és a még szabad lábon lévő titkos ordinárius, Fuchs Gábor, valamint a plébánosok egy része megpróbálták megakadályozni, hogy Adorjánék befolyásukat a papok nagyobb részére ki tudja terjeszteni.

A per másnapján a törvényszék Simonfi Andor baróti káplánt, Pál József bonchidai plébánost, Ferencz Benjámin volt gyulafehérvári püspöki irodaigazgatót és dr. Gurzó Anaklét ferences teológiai tanárt 7-7; Fuchs Gábor petrozsényi plébánost, Erőss Lajos kolozsvári káplánt, Csutak László kolozsvár-szentpéteri káplánt, Ambrus György katonai plébánost, és Dénes Anna Szeréna kolozsvári szociális nővért 6-6; Márton József csíkszentsimoni káplánt és Hajdú Gyula kolozsvár-belvárosi káplánt `izgatás` vádjával 5-5 év börtönbüntetéssel sújtják. Hajdú és Márton József büntetése éppen amnesztia alá esik, ezért március 21-én kiszabadulnak. P. Gurzó Anaklét 1962-ben, Simonfi, Fuchs és Erőss 1964-ben szabadul. Pál Józsefnek 1961. november 29-én lejárt volna a büntetése, de őt is a Bărăgánba száműzik, akárcsak Ferencz Benjamint és Csutak Lászlót, ahonnan mindnyájan 1964-ben szabadulnak. Ambrus György 1958 körül meghal a Băile Mocrini mocsaraknál lévő munkatelepen.

Március 19. Leszerelési konferencia kezdődik Londonban az ENSZ tagállamainak részvételével. Kolozsváron a katonai törvényszék izgatás vádjával 5 évi börtönbüntetéssel sújt néhány egyházi személyt.

Március 20. Franciaország elismeri Tunézia függetlenségét.

Március 21. Országos államvédelmi értekezlet: Az 1956. március 21-i országos államvédelmi értekezlet az 1955. évi munkáról.

Március 23. Litván György tanár a XIII. kerületi pártaktíván a jelen lévő Rákosi Mátyás lemondását követeli: e naptól kezdődően megyei és kerületi pártaktíva-értekezleteken ismertetik Nyikita Hruscsov nyilvánosságra nem került kongresszusi beszédének kivonatát.

Pakisztán az első független iszlám köztársaság.

Március 25. Az Mt 25 millió Ft gyorssegélyt szavaz meg az árvízkárosultak részére.

Szudán elnyeri függetlenségét

Gheorghiu-Dej beszámol a XX. Kongresszusról: a román Munkáspárt Központi Vezetősége plénumán Gheorghe Gheorghiu-Dej számol be az SZKP XX. kongresszusáról. Dej minden korábbi hibát az 1952-ben eltávolított Luka-Pauker-Georgescu-frakció nyakába varrt, kijelentve, hogy a személyi kultuszt felszámolták.

Március 26. A szocialista országok elhatározzák, hogy az oroszországi Dubnában Egyesített Atomkutató Intézetet létesítenek.

Március 27. Rákosi Mátyás a Heves megyei pártaktíván elismeri: Rajk Lászlót koncepciós perben ítélték el; a per provokáción alapult, de a rehabilitálás szerinte megtörtént.

Március 29. Szabadlábra helyezik Szakasits Árpádot. Kiszabadul a börtönből Marosán György.

Március 30. Az Írószövetség párttaggyűlésén Lukácsy Sándor Júdásnak nevezi Rákosi Mátyást.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

péntek

Sajtószemle

Forrás: Szabad Nép, 1956. március 9.

A nap legfontosabb hírei közé tartozik, hogy terven felül sikerült kitermelni 500 tonna szenet, azok után, hogy a februári hónap meglehetősen hideg volt. A hideg tél miatt egyre több szénre kellett szert tenni az üzemek és a fűtés miatt is, így ez egy nagy siker volt a szénbányászok részéről.

Másik vezető hír, hogy Salgótarjánban bővítik az acél- és üveggyárat, továbbá komoly infrastrukturális fejlesztések is várhatóak. A többszáz embernek otthont adó lakások mellett a megyei kórház szülészeti intézete, valamint a jó idő megjelenésével utakat, utcákat és járdákat is építeni fognak. Továbbá a MÁVAUT-garázs is befejezés előtt áll. Ezek a fontos fejlesztések hozzásegítik a település várossá alakulását, így Salgótarjánban a kultúra fejlesztése is elsődleges helyen áll. Működik mozi, különböző kultúrotthonok és megyei könyvtár is, ahol a munka után mindenki kikapcsolódhat.

A címlapon megjelenő rövidhírek közé tartozik, hogy televíziós stúdiót építenek a Szabadság téren. A Lenin Intézet helyiségeit alakítják át, az épület külsejét nem változtatják, belül komoly hangszigetelést terveznek.

A címlapon olvasható még az Árvízvédelmi Bizottság jelentése, amely részletesen beszámol az aznapi dunai vízállásról és az egyik legnagyobb dunai árvízről. Dunaföldvár fölött nagy erőkkel dolgoztak az árvízvédelmi munkások, de más Bács-Kiskun megyei településen is készenlétben álltak a dolgozók. Az újság kiküldött tudósítója számolt be arról, hogy a Duna déli szakaszán is megindult a jégzajlás. Bajától felfelé nagyjából 30-40 kilométerre összefüggő jégtáblákat fedeztek fel, így a Honvédség légi egységei azonnal megkezdték a bombázást a jégtorlasz megelőzésének érdekében. A Honvédség mellett a magyar lakosság tízezrei vonultak ki,. Hogy segítsék a gátak és lakóterületek megvédését.

A gépiparban új eljárások jelentek meg, amelyekkel jelentősen csökenthetik az önköltséget egy-egy gépen, amely a népgazdaságnak is javára válik. Lényege, hogy elterjedjenek a kevesebb anyagot igénylő, olcsóbb megmunkálási lehetőségek.

Külföld legérdekesebb híreinek egyike, hogy Indonéziában újabb fordulat történt a majdnem háromnegyed éve húzódó válságos politikai időszakban. Indonézia elnöke, Sukarno ugyanis megbízta Ali Szasztroa-midzsozsot, A Nemzeti Párt vezetőjét, hogy alakítsa meg az új kormányt. Az újonnan kinevezett elnök megkezdte a tárgyalásokat, hogy egy olyan kormányt alakítson ki, amely azt ország jólétét próbálja szolgálni.

Újabb leleplezések láttak továbbá napvilágot, amelyek az amerikaiak vietnámi katonai terveiről és a genfi tervek durva megsértéséről szólnak. A dokumentum, amely az észak-vietnámi néphadsereg főparancsnokságának egyik február végi memoranduma, előterjesztést kapott a nemzetközi ellenőrzőbizottsághoz. A dokumentumban részletes bizonyítékok sorolják fel az USA terveit Észak-Vietnámmal kapcsolatban. Leírja, hogy az amerikai katonák Dél-Vietnámban tartózkodnak, amely a genfi egyezmények súlyos megsértését jelenti.

A napilap beszámol az Antarktiszon indított új tudományos kutatásról, amelyben több ország között a Szovjetunió is részt vesz. A kutatást a nemzetközi geofizikai év alkalmából inították. A területen meteorológiai kutatásokat végeznek, amelynek legfőbb célja, hogy megállapítsák, hogyan befolyásolják a kontinens légmozgásai a Föld egyéb légmozgásait. Emellett ellenőrzik a jégmozgásokat, annak mozgási irányát, a hőmérsékletet, a légnyomást, a levegő páratartalmát, valamint a szél sebességét.

A napi időjáráselőrejelzés változó felhőzetet ígér, több helyen akár havazhat is egy keveset. Erős észak vagy észak-keleti szél várható, emiatt hideg időre kell számítani. Az Operaházban a Hattyúk tava című előadásban az orosz nagyszínház szólótáncosnője, Maja Pliszeckaja vendégszerepel. A Kossuth Rádióban negyed 7-től könnyű orgonamuzsikát sugároznak, kilencóra után pedig Devecseri Gábor íróval készült interjút hallhatják.

Összeállította: Kovács Nikoletta, 2017.


10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források