FPB 1

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA de Serveis Administratius

MATÈRIES

1

Comunicació i ciències  socials I

     5 hores

OBLIGATÒRIES

2

Ciències  aplicades  I

     5 hores

3

Formació  tècnica  I

   18 hores

TUTORIA

     2 hores

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

   30 hores

Per poder triar l’opció més adequada, trobaràs informació sobre aquestes  matèries a la web del centre o demanant-ho als teus professors

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries

FPB 2

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA de Serveis Administratius

MATÈRIES

1

Comunicació i ciències  socials II

     7 hores

OBLIGATÒRIES

2

Ciències  aplicades II

     6 hores

3

Formació  tècnica II

   15 hores

TUTORIA

     2 hores

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

   30 hores

Per poder triar l’opció més adequada, trobaràs informació sobre aquestes  matèries a la web del centre o demanant-ho als teus professors

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries