ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Лановецької міської ради

від 03 листопада 2016 року № 430

ПРАВИЛА

благоустрою на території Лановецької міської ради

Правила благоустрою на території Лановецької міської ради (далі - Правила) розроблені з врахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дія цих правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою на території Лановецької міської ради, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Правила благоустрою на території Лановецької міської ради є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою міста Ланівці, визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Ланівці усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством;

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

гідротехнічні та протизсувні споруди – штучні та природні водойми, дамби, греблі, берегові укріплення, набережні та підпірні стінки, сходи, парапети, дренажі;

експлуатаційне утримання –  комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання  міських вулиць та доріг;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів. До малих архітектурних форм належать:

- альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, монументальна декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі (лави, лавки, столи), садово-паркове освітлення, ліхтарі, сходи, балюстради, паркові містки, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйону зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, грати, меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо), рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски, інші об’єкти визначені законодавством;

тимчасова споруда торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон не більше 30 кв.м. по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення;

поточний ремонт – роботи пов’язані щодо запобігання дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів міського благоустрою та з негайної їх ліквідації;

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного Кодексу України;

роботи з утримання об’єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;

споруди санітарного очищення та прибирання міст – зливні станції, полігони для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальні станції, громадські туалети;

суб'єкти у сфері благоустрою населених пунктів - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування : парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

 До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:  

     1) території загального користування:  

     а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  

     б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;  

     в) майдани, площі, бульвари, проспекти;  

     г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;  

     ґ) пляжі;  

     д) кладовища;          

     е) інші території загального користування;  

     2) прибудинкові території;  

     3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;  

   4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.  

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

 Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:  

     1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;  

   2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;  

    3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;  

    4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;  

    5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;  

    6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;  

   7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

    8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;  

    9) малі архітектурні форми;  

  10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.  

Інші терміни у цих Правилах вживаються в значеннях, визначених законодавством України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в України», «Про рекламу», «Про охорони навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності»», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Розділ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛАНОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ:

1. Затверджує Правила благоустрою на території Лановецької міської ради, міські програми та заходи благоустрою, контролює їх виконання.

2. Організовує роботу адміністративних комісій при виконавчому комітеті ради;

3. Організовує забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

4. Організовує місця відпочинку для населення.

5. Залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою території міської ради.

6. Здійснює контроль за станом благоустрою та утриманням території, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.

7. Надає дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого призначення, визначає обсяги пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

8. Визначає місця стоянок транспортних засобів (автобусів, таксі) на об’єктах благоустрою території міської ради, графіки роботи кладовищ, зовнішнього освітлення, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

9. Організовує виділення земельної ділянки під сміттєзвалища.

10. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою території населених пунктів міської ради.

11. Проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів з питань благоустрою.

Розділ 3.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

1. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємкості для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

2. Прибирання в місті організовуються відповідно схеми прибирання території міської ради та цих Правил. Відповідальність та контроль за організацію прибирання покладається на Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою.

3. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки і офісні будинки здійснюється Лановецьким комунальним підприємством по благоустрою.

4. Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою має право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання їх юридичними і фізичними особами.

5. При укладанні договору з утримання території підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам з внесенням за виконані послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 квадратного метра в установленому порядку.

6. Власники і орендарі земельних ділянок зобов’язані проводити роботи з їх належного утримання та утримання прилеглої території загального користування до 5 метрів (прибирати, очищати від бруду, снігу в зимову пору року, здійснювати посипання під час ожиледиці). Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території в межах до 5 метрів або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору.

7. Прибирання вулиць, парків, скверів, площ, мостів, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, тротуарів, територій ринків із прилеглими до них вільних земельних ділянок, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток, об’єктів монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у віданні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в межах:

- тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, споруди;

- проїзної частини вулиць на всій ділянці або закріпленої території шириною 1 м від бордюру проїзної частини дороги;

- ділянки будинків, споруд, що виходять на проїзди, що примикають до парків і скверів, або виходять на прибережну зону. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів – уздовж будинків і прибережної зони.

8. При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до діючих правил.

9. При наявності природних меж (водойми, дороги, тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

10. Категорично забороняється складування сміття на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

11. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

Розділ 4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ГАРАЖНИХ ТА ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН) У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. Вносять в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою території населених пунктів міської ради.

2. Організовують участь населення у виконанні робіт з благоустрою території населених пунктів міської ради.

3. Беруть участь в розгляді Лановецькою міською радою та державними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, у проведенні перевірок стану виконання водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносять пропозиції з цих питань.

4. Здійснюють громадський контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів, використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

5. Інформують населення про здійснення заходів з благоустрою території населених пунктів міської ради.

6. Вирішують інші питання у цій сфері.

Розділ 5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. Дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів міської ради.

2. Утримувати  в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар (пішохідну доріжку) та відповідну частину дорожнього полотна (прибирати, очищати від бруду, снігу в зимову пору року, здійснювати посипання під час ожиледиці), забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих громадянам на правах власності чи користування.

3. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок в обовязковому порядку зобов’язані укладати договори на вивезення твердих побутових відходів з  особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів (ст. 35-1 ЗУ “Про відходи”).  (Невиконання  статті 35-1 ЗУ «Про відходи» тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

4. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в господарствах індивідуальної забудови на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива.

5. Своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній територіях.

6. Утримувати собак на прив’язі, або ж без прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість  загрози здоров’ю громадян.

7. Утримувати свійську птицю (курей, качок, гусей та ін.) у спеціально відведених для цього приміщеннях на території власних земельних ділянок.

8. Споруджувати туалети і зберігати побічні продукті тваринного походження (в тому числі гній) на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води, не менше 15 метрів від житлового будинку, не менше 6 метрів від дороги, не менше 3 метра від межі земельної ділянки;

9. Вимагати від юридичних та фізичних осіб, відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади негайного виконання робіт з благоустрою територій, які ними використовуються, в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

10. Вносити на розгляд Лановецької міської ради пропозиції з питань благоустрою території населених пунктів міської ради.

11. На добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міської ради, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

12. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою території населених пунктів.

 

 Розділ 6. ГРОМАДЯНАМ ТА СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Вивозити, вивантажувати та виливати в невизначених для цього місцях (шляхи, тротуари, прибудинкові території, річки та водойми, лісосмуги, яри, канави) відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, використану тару, рідину тощо.

2. Засмічувати недокурками, папером, ганчір’ям, використаними квитками, лушпинням від насіння, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця.

3. Спалювати тверді побутові відходи.

4. Псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження.

5. Висаджувати саджанці на обочинах доріг, тротуарів без дозволу виконавчого комітету міської ради.

6. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо за межами будівельних майданчиків, на тротуарах, придорожніх смугах та інших заборонених законодавством місцях.

7. Порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об’єкти благоустрою території населених пунктів міської ради без наявності дозволу на порушення об’єкта благоустрою.

8. Випалювати суху природну рослинність або її залишки без дозволу органів контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або порушувати умови такого дозволу.

9. Вивішувати оголошення на стінах будинків та інших споруд, павільйонів, на опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, встановлювати рекламу у невідведених для цього місцях.

10. Робити написи на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах чи інших місцях без відповідного дозволу і встановленого зразка.

11. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок та водойм.

12. Влаштовувати постійні стоянки службового та власного транспорту на прибудинковій та прилеглій до гаражів та автостоянок території.

13. Їздити та паркуватися на газонах, дитячих майданчиках, залишати авто у проїздах між будинками й у місцях, де вони заважатимуть машинам швидкої допомоги, пожежним машинам, аварійній техніці та сміттєвозам тощо.

14. Утримувати собак,свійських тварин, домашню птицю за межами власних або орендованих земельних ділянок.

15. Виписати свійських тварин та домашню птицю на територіях загального користування.

16. Самовільно встановлювати тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

17. Порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою території міської ради.

 

Розділ 7. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. Брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і заходів з благоустрою їх території.

2. Брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою території міської ради, вносити пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міської ради або призводять до її нецільового використання.

4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

 

Розділ 8. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленному законодавством порядку та прилеглу територію до 5 метрів (прибирати, очищати від бруду, снігу в зимову пору року, здійснювати посипання під час ожиледиці).

2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

5. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо їх стан загрожує життю та здоров’ю громадян.

6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

7. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

8. Забезпечувати очищення, справність і чистоту машин і механізмів, не допускати винесення ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території.

9. При транспортуванні вантажів вжити заходів, що виключають розпилення або випадання з кузовів сипучих вантажів, що перевозяться (ущільнити або закрити вантаж плівкою, брезентом).

10. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

11. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Розділ 9. БАЛАНСОУТРИМУВАЧІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ:

1. Лановецька міська рада в межах повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

2. Балансоутримувачів об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

3. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкту благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

4. Власник об'єкту благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкту на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкту благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5. На території об'єкту благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою.

 

Розділ 10. УТРИМАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території, та об’єднаннями співвласників житлового будинку та житловими кооперативами.

 

Розділ 11. БЛАГОУСТРІЙ ПРИСАДИБНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки в межах до 5 метрів (прибирати, очищати від бруду, снігу в зимову пору року, здійснювати посипання під час ожиледиці).

3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.

Розділ 12. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 13. ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, газової, водопровідної та каналізаційної мереж.

2. За зелені насадження, які знищені під час проведення будівництва або інших робіт, і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація у встановленому законодавством порядку або проводиться компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з Лановецькою міською радою.

3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкту благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах м. Ланівці є:

- на об’єктах благоустрою комунальної власності – Лановецькие комунальним підприємством по благоустрою;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих до них територіях – відповідні установи, організації, підприємства;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

- у приватних садибах і прилеглих до них територіях – їх власники або користувачі.

5. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб з наступним оформленням документів в установленому порядку.

Розділ 14. ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

1. Власники об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об’єктів благоустрою.

Розділ 15. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

1. Формування системи поводження з відходами здійснюються шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для міста схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законом.

 

Розділ 16. НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку.

2. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

3. Вивозити, звалювати, спалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг.

4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

5. Самовільно встановлювати об’єкти (засоби) зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, тощо.

6. Встановлювати технічні засоби.

7. Влаштовувати стоянки таксі в невідведених для цього рішенням міської ради місцях.

8. Самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

8. Випасати худобу, свійську птицю (курей, качок, та ін.) вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях.

9. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

10. Змінювати оздоблення фасадів будинків без наданого міською радою дозволу.

11. Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях.

Розділ 18. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ’ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

2. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкту благоустрою.

 

Розділ 19. ДОЗВІЛ НА ПОРУШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

1. Дозвіл на порушення обєкту благоустрою надається відповідно до рішення Лановецької міської ради від 10 червня 2016 року №245 «Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Лановецької міської ради».

Розділ 20. ДОТРИМАННЯ ТИШІ

1. Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані:

1) забезпечувати в прилеглих жилих будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

2) недопускати гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку та інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу та в інших громадських місцях, впродовж доби;

3) забезпечувати в закладах громадського харчування (ресторани, бари, кафе), закладах культури обмеження часу роботи з музичним супроводом до 23-00 і дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час;

4) підприємства торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), які розташовані в жилих будинках, повинні дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА.

2. Забороняється:

1) гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, створювати інший шум на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 до 8-00;

2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, без попередження мешканців прилеглих жилих будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби;

3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на повну потужність протягом доби;

4) прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів, як на стоянках, так і при русі. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.

Розділ 21. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЛАНОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Контроль та нагляд за станом благоустрою міста, а також за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил здійснюється Лановецьким комунальним підприємством по благоустрою, яке виконує функції інспекції з питань благоустрою в м. Ланівці, а також Лановецьким відділенням поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Тернопільській області, іншими підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою.

2. Лановецька міська рада надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою. Скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє виконавчому комітету Лановецької міської ради інформацію про недоліки в сфері благоустрою та пропозиції щодо їх усунення.

3. Контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

- проведення перевірок території;

Якщо під час перевірки виявленні причини та умови,  які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – повідомлення, який є обов’язковим для виконання особами, які його отримали.

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів міської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, правил благоустрою території населених пунктів міської ради.

        

Розділ 22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ЛАНОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

- порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1700 грн.);

- знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–510 грн.) і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–850 грн.);

2. Відповідно до ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Розділ 23. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила благоустрою на Лановецької міської ради є обов’язковими до виконання на його території.

2. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

3. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в місті Ланівці, передбачений цими Правилами, визначається виконавчим комітетом Лановецької міської ради.

4. Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно рішень сесії Лановецької міської ради.

Секретар міської ради                                                         О.О. СУВАЛКО