Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 1

Tallinn                                                          06.11.2015

 

Koosoleku päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine;
 2. 2015.-2016. õppeaasta eesmärgid. Kooli direktori informatsioon. 
 3. Hoolekogu tööplaani läbiarutamine 2015.-2016. õppeaastaks.

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. Valiti Natalja Filippova hoolekogu esimeheks;
 2. Valiti Irina Tarassova hoolekogu esimehe asetäitjaks;
 3. Valiti Jelena Rogovitskaja hoolekogu sekretäriks;
 4. Kinnitada hoolekogu tööplaan 2015.-2016. õppeaastaks;
 5. Järgmine hoolekogu koosolek viia läbi  laiendatud koosseisus. Kutsuda koosolekule lastevanemate poolt ühe esindajat igast klassist.

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 2

Tallinn                                                          29.01.2016

 

Koosoleku päevakord:

 1. Koostöö lapsevanematega 1. trimestris -  kokkuvõtte. Kõige tähtsamad üritused 2. trimestris - informatsioon. Hoolekogu abi kooli ürituste korraldamiseks.
 2. Lisa koolivaheajad 2016/2017.õ.-a. – arutelu otstarbekusest;
 3. Koolivorm;
 4. Seminar «Lapsevanemad ja kool. Koostöö»;
 5. Jooksvad küsimused.

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. Info võetud teadmiseks;
 2. Mitte esitada taotlust  järgmiseks õppeaastaks täiendavate koolivaheaegade kohta, juhinduda haridus- ja teadusministri  määrusega „2016/2017. õppeaasta koolivaheajad“;
 3. Info võetud teadmiseks;
 4. Info võetud teadmiseks;