iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. július

Összeállította: Tóth Krisztina (2018)

1953 júliusában már a hónap elején egyes ruházati cikkek ára 10-30%-kal csökkent hazánkban. A kormány benyújtotta lemondását, majd nemsokára összeült az új országgyűlés. Miniszterelnökké választották Nagy Imrét, aki új gazdaságpolitikát hirdetett meg, melybe beletartozott a törvényesség és a fokozottabb népszuverenitás. Kiadtak egy rendeletet az ügyészi szervezetről, majd megalakult a Legfőbb Ügyészség. Molnár Eriket választották meg a Legfelsőbb Bíróság elnökének.

Hazánkban számos új rendeletet adtak ki egész hónapban. Törölték a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítéseket, elengedték a beadási hátralékokat és 10%-kal csökkentették a téeszek beadási kötelezettségét. Csökkentették a gazdálkodók anyagi terheit, és az állatbetegségek megelőzésére hivatkozva ingyenessé tették az állami állatorvosok szolgálatait. Megszüntették az illetményadót és a rendőrhatósági őrizetet, illetve az 1951-ben elrendelt kitelepítés intézményét is. A kormány egy titkos határozatban kimondta az ÁVH megszüntetését önálló szervként, és összevonta a belügyminisztériummal. Kihirdették azt is, hogy kegyelmet kapnak a 2 évnél rövidebb büntetéssel sújtott politikai bűntettet elkövetők (leszámítva a háborús, a népellenes és a népi demokratikus államrend elleni bűnöket, illetve a hűtlenséget.) Intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy újból felállítsák a Debreceni Mezőgazdasági Akadémiát.

Rákosi Mátyásnak ekkor hangzott el az egyik híressé vált mondata a referátumában, mely így szólt: “A kulák - kulák marad, listával vagy anélkül.” A farkasfai összeesküvés ügyében halálra ítélt Bekes Józsefnét, Bicsák Lajost, Sipos Ferencet, Sipos Jánost és Wrangel Pétert is ekkor végezték ki.

És hogy külföldi vizekre is evezzünk, egy osztrák hegymászó, Hermann Buhl mászta meg először egyedül a Himalája egyik csúcsát, a Nanga Parbatot. Még a hónap elején kezdődött meg Moszkvában az SZKP KB hatnapos ülése, ahol letartóztatták Lavrentyij Berija belügyminisztert, illetve számos magas rangú belügyi és állambiztonsági tisztet a Szovjetunióban. Lengyelország szénbányáit elérték a sztrájkok és a felkelések, az Európai Gazdasági Közösség pedig megtartotta első gyűlését a franciaországi Strasbourgban.

Ekkor történt az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb tengerészkadét vesztesége is egy repülőgépes baleset során. Arizonában végrehajtották a Short Creek (ami magyarra fordítva nagyjából rövid patakot jelent) rajtaütést egy poligám mormon szektán. A Fidel Castro által vezetett fegyveresek sikertelen támadást intéztek a santiagói Moncada laktanya ellen Kubában.

Egyiptomban 26-án kiáltották ki a köztársaságot. Hosszú tárgyalások után pedig aláírták a koreai fegyverszüneti szerződést 27-én, mellyel véget vetettek a háborúnak. Ennek következtében észak maradt kommunista, dél pedig kapitalista berendezkedésű.

Végezetül pedig, ebben a hónapban jelent meg Howard Hawks híres musical filmje, a Szőkék előnyben, melynek főszereplői Marilyn Monroe és Jane Russell voltak, Nyugat-Németországban pedig a Császárkeringő című alkotás volt népszerű.

Napi események

július 1. - Egyes ruházati cikkek ára 10-30%-kal csökken hazánkban.

július 2. - A kormány benyújtja lemondását. Moszkvában megkezdődik az SZKP KB hatnapos ülése.

július 3. - A Pakisztán területén fekvő, a Himaláján található Nanga Parbatot - ami a világ kilencedik legmagasabb hegycsúcsa - először egy osztrák hegymászó, Hermann Buhl mássza meg egyedül. Összeül az új Országgyűlés. Rendeletet adnak ki az illetményadó megszüntetéséről. Kihirdetnek egy rendeletet a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia újbóli felállításáról.

július 4. - Miniszterelnökké választják Nagy Imrét, aki a parlamenti programbeszédében meghirdeti az új gazdaságpolitikát, illetve a törvényességen és a fokozottabb népszuverenitáson alapuló új politikát. A sztrájkok és a felkelések elérik Lengyelország szénbányás régióit.

július 5. - Az Európai Gazdasági Közösség megtartja első gyűlését a franciaországi Strasbourgban.

július 8. - Kivégzik a farkasfai összeesküvés ügyében halálra ítélt Bekes Józsefnét, Bicsák Lajost, Sipos Ferencet, Sipos Jánost és Wrangel Pétert.

július 9. - Az SZKB KB Elnökségének ülésén letartóztatják Lavrentyij Berija belügyminisztert; megfosztják összes funkciójától és kizárják a pártból, majd ezt követően a Szovjetunióban számos magas rangú belügyi és állambiztonsági tisztet tartóztatnak le.

július 11. - Rákosi Mátyás referátumában kijelenti a kuláklistával kapcsolatban, hogy: „A kulák - kulák marad, listával vagy anélkül.”

július 12. - Kihirdetnek egy rendeletet hazánkban a beszolgáltatás szabályozásáról: törlik a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítéseket, elengedik a beadási hátralékokat és 10%-kal csökkentik a téeszek beadási kötelezettségét. Egy másik rendelet a gazdálkodók anyagi terheit csökkenti, illetve az állatbetegségek megelőzésére hivatkozva ingyenessé teszik az állami állatorvosok szolgálatait.

július 17. - Ekkor történt az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb tengerészkadét vesztesége egy repülőgépes baleset során. A magyar kormány egy titkos határozatban elrendeli az ÁVH, mint önálló szerv megszüntetését és a belügyminisztériummal való összevonását.

július 23. - Howard Hawks musical filmje, a Szőkék előnyben ekkor jelent meg a 20th Century Fox gondozásában, aminek a főszereplői Marilyn Monroe és Jane Russell.

július 24. - Molnár Eriket választják a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. Megjelenik a Császárkeringő című film Nyugat-Németországban.

július 25. - Egy rendelet közkegyelmet hirdet a 2 évnél rövidebb büntetéssel sújtott politikai bűntettekre (kivéve a háborús, a népellenes és a népi demokratikus államrend elleni bűnöket, illetve a hűtlenséget.)

július 26. - A Short Creek (magyarra fordítva nagyjából rövid patakot jelent) rajtaütést végrehajtják egy poligám mormon szektán Arizonában. Hazánkban megszüntetik a rendőrhatósági őrizetet, az internálást, és az 1951-ben elrendelt kitelepítés intézményét. Kubában a Fidel Castro vezette fegyveresek sikertelen támadást intéznek a santiagói Moncada laktanya ellen. Egyiptomban kikiáltják a köztársaságot.

július 27. - Aláírják a koreai fegyverszüneti szerződést Panmindzsonban, mellyel véget vetnek a háborúnak. Észak marad kommunista, dél pedig kapitalista berendezkedésű.

július 30. - Kiadnak hazánkban egy rendeletet az ügyészi szervezetről, majd megalakul a Legfőbb Ügyészség.

Csillag

1953 július

Tartalom:

- Majakovszkij: Csuda jó (Kuczka Péter fordítása)

- Molnár Zoltán: Kiskunfélegyházi beszélgetések (útirajz)

- Eörsi István: Születésnapomra (vers)

- Kónya Lajos: Versek a "választási ciklus"-ból

- Devecseri Gábor: Zöld levéllel (vers)

- Illyés Gyula: Egy régi jó képviselő (elbeszélés)

- Boda István: Versek

- Sándor András: "Mi, sziálinvárosiak" (rádiódráma II. rész)

- Jobbágy Károly: Versek

- Erdős László: Tavasz sírófák (vers)

- Gellért Oszkár: Emlékeimből

- Somlyó György: Tavasz az iskolán (vers)

- Majakovszikj: Százötvenmillió (Szabó Lőrinc fordítása)

- Szabó Lőrinc: A fordító utószava

Figyelő

- Fábián Zoltán: Arcok, képek, gondolatok

- Nagy Sándor: Gondolatok-karcolatok

- Veres Péter: Apró gondolatok a Béke- Világtanács üléséről

Irodalomról és művészetről

- Vas István: Rákóczi, az író

- Kardos Tibor: Imperializmus és irodalom

Széljegyzetek

- Urbán Ernő: Néhány szót a szatíráról

- Hermann István: Megjegyzések szinikritikánk kérdéseihez

- Bodnár György: Déry Tibor új írásáról

- Aczél Tamás: Irodalmi otrombaság

Szemle

- Mátrai László: Kopernikusz

- Sarkadi Imre: Kuczka Péter: Mindenkinek, mindenkinek!

- Kovács Endre: Történettudományunk és Kossuth

- Mándi Éva: Gyárjás Miklós: Forr a világ

- Pogány Ö. Gábor: A koreai képzőművészeti kiállításról


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle: Szabad Nép, 1953. július 6.

Jól fejlődik a mezőgazdaság. A földek mindenhol gazdag termést ígérnek, és az aratások is igen jól haladnak. Bécsben azonban félmillió fej salátát semmisítettek meg az árcsökkenés megakadályozása érdekében.

Az országgyűlés megválasztotta az új minisztertanácsot. Nagy Imre ismertette azokat a teendőket, amelyeknek fő célja, hogy Magyarország népe jólétének, a munkásosztály és az egész lakosság életszínvonalának állandó emelése bekövetkezzen. És ha már politika: a belkereskedelmi minisztérium utasítására szombattól már csak néhány reprezentatív jellegű, zenés műsort is szolgáltató étteremben kérhetnek belépődíjat; az összes többi helyen ez a szolgáltatás megszűnik.

Eközben Pécsen és Veszprémben is megalakultak a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezetei. Az alakuló közgyűlésen több száz kiváló tudós, orvos, pedagógus és műszaki értelmiségi dolgozó vett részt.

Újabb sportbeli sikerről is be lehet számolni, hiszen labdarúgóválogatottunk 4:2 arányban győzte le Svédországot. Vasárnap pedig megtartották a hűvösvölgyi Nagyréten a Kereskedelem a gyermekért nevezetű ünnepséget, ahol a dolgozók nagy tömegben keresték fel az áruval bőségesen ellátott sátrakat.

Aki a kultúra iránt érdeklődik, az a budapesti színházakban az alábbi felhozatalból válogathat: Cyrano de Bergerac, A körtvélyesi csíny, Boci-boci tarka, Egy marék boldogság, Nyári szünet, A siker jegyében és Állami Hangversenyzenekart. Illetve a helyi filmszínházak nagy érdeklődés mellett játsszák Charles Dickens nagysikerű regényéből, a Twist Olivérből készült alkotást.

Eközben külföldön szardíniai bányászok szálltak meg egy bányát, mely válasz volt arra, hogy 300 munkást és tisztviselőt elbocsátottak. Ha közelebbi hírekben vagyunk érdekeltek, akkor Olaszországban békegyűléseket tartottak, ahol a részvevők a koreai hadműveletek megszüntetését és a nemzetközi feszültség enyhítését követelték.

Ázsiában is zajlottak a történések. Kína városaiban és falvaiban gyors ütemben folynak az előkészületek a helyi népi gyűlések megválasztására. Japánban amerikai katonák garázdálkodtak, és véres utcai verekedést rendeztek, illetve gyakran rabolnak ki helyi taxisofőröket. A dél-koreai katonák haraggal és elkeseredéssel fogadták Li Szi Man békeellenes provokációit, pedig az egész világ békét akar. A végén az Egyesült Államokat még arra fogják kötelezni, hogy akkor is írja alá a fegyverszüneti egyezményt, ha az nem nem tetszik Li Szi Mannak.

És így a végére érve még beszámolnék a várható időjárásról. A Meteorológiai Intézet jelentése alapján változó felhőzet lehet országunkban, melyet többfelé záporok, zivatarok, gyenge légáramlás és élénkebb szél kísérhet, a meleg idő azonban továbbra is kitart.


07 |vissza a lap tetejére


08 |vissza a lap tetejére

Vivien Leigh

Londonban 53 éves korában meghalt Vivien Leigh (eredeti nevén: Vivian Mary Hartley) brit színésznő, akinek legismertebb filmjei: "Elfújta a szél", "Lady Hamilton", "A vágy villamosa", "Bolondok hajója".

Hírek:

Véget ér a teheráni munkások sztrájkja. A 20 ezer sztrájkoló munkás 10 napos harc után győzelmet arat.

Koreában az ellenséges repülőgépekre vadászó lövészek két gépet lelőnek.

Trnovóban kiállítás nyílik "Magyarország a szocializmus útján" címmel.

Operaház: Aida

Madách Színház: Rómeó és Júlia M

unkácsy-kert: MÁV Szimfonikusok.

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források