Setkání editorů PaGIS, Brno 13.2.2014

Prezenční listina dostupná na:

https://drive.google.com/file/d/0B-GMFFu9DT-pYlc2QTN5Y0pTeTg/edit?usp=sharing

Dopolední část programu byla věnována:

 1. Úkolům v GIS v roce 2014 vyplývajícím z hlavních a profilových úkolů a v+v i vlastního plánu práce, plánovaná setkání a akce
 2. Přehledu novinek v IISPP a paGIS
 3. Úkolu Digitalizace KP
 1. Zajištění jednotnosti před zprovozněním Katalogu (ENP, změny IDREG)
 2. Bodová identifikace KP (pro UAP, KN, připravovaný Katalog) - opravy, nedodělky, dokončení:
 1. - jak v aplikaci PB
 2. - tak na Googlu
 1. Rozsahy KP
 1. - pro KN a UAP pritoritně revize po parcelách (“schemata”) - KP v kontextu OP
 1. UAP v GIS
 2. Revizím rozsahů chráněných území - věcné a odborné
 3. Mapám pro:
 1. Monitoring UNESCO
 2. Pasporty památek ve správě NPÚ

K uvedeným bodům podrobně včetně odkazů na sdílené dokumenty, služby, webové projekty etc. viz. prezentace Z. Syrové dostupná na:

 https://drive.google.com/file/d/0B_7I65b1g5lBdEZwdW0zbWVVVGs/edit?usp=sharing.

Odpolední část programu byla věnována technickým otázkám spojeným s prací editora ((licenční politika, zdroje polohopisů v roce 2014, RÚIAN, INSPIRE a další)

Podrobněji viz. prezentace Š. Eismanna dostupná na:

https://docs.google.com/presentation/d/1JIGkVw3DA8cQKb84aVMdOfeojJDIooUT47DI-St6z5g/edit?usp=sharing

ing. arch. Zuzana Syrová

13.2.2014 / aktualizace 14.2.2014