iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. július

Összeállította:Kémenes Anna Boróka  (2017.)

A hónap első napján a bánya- és energiaügyi miniszter elrendelte a pécsi Bauxitbánya Vállalat létrehozását a magyarországi uránérctermelés koordinálására. Másnap végezték ki az úgynevezett “mozgópostás-perben” halálra ítélt két férfit, Désaknai Lórándot és Jakab Ferencet.

Negyedikén megkezdődött az UNESCO és a nemzetközi nevelésügyi iroda közösen megrendezett XVIII. nemzetközi közoktatási értekezlet Genfben. Jóboru Magda, az oktatási miniszter első helyettese vezette a magyar delegációt.

Az azt követő napon a Sacra Congregatio Officii elítélte a magyarországi békepapi mozgalom alapjait. Az Mt. 8.-án adott ki rendeletet a beszolgáltatás szigorításáról, a szabadpiaci értékesítés korlátozásáról és a kenyérgabona állami felvásárlásáról. Ugyanezen a napon az SZLKP KB Irodája úgy határozott, hogy meg kell szigorítani a csehszlovákiai tartózkodási engedély meghosszabításának feltételeit, mert egyre több olyan eset fordult elő, hogy a második világháború után a Csehszlovákiából kitelepített s az utóbbi időben oda visszalátogató magyarok nem térnek vissza Magyarországra, hanem csehszlovák állampolgárságért folyamodnak, annak megszerzése után pedig egykori vagyonukat is visszaigénylik.

Július 11.-én az MDP KV Titkársága az egyházpolitikában tapasztalható “jobboldali elhajlás” felszámolása érdekében felszólította az ÁEH-t az állam és az egyház közötti konkordátumok betartására, az egyházakkal szembeni keményebb fellépésreés az állampárttal való szorosabb együttműködésre.

13.-án Magyarország és a Szovjetunió egyezményt írt alá a békés célú nukleáris kutatásokról. A megállapodás szerint a Szovjetunió szállítja a majdani első magyar kísérleti atomreaktort és a szűkséges hasadóanyagot. Három nap múlva az igazságügyi miniszter felfüggesztette Mindszenty József bíboros életfogytiglani fegyházbüntetését a püspöki kar kérésére, egészségügyi problémáira és magas korára hivatkozva.

Másnap a bíborost a börtönből Püspökszentlászlóra szállították, ahol házi őrizetben vették. 18.-án az SzN cikke Péter Gáborra és bandájára hárította a felelősséget a jugoszláv-magyar viszony megromlásáért. A következő napon az Mt határozata kiegészítette a tsz tagoknak járó anyasági segélyt: az első gyerek után 400, minden további gyerek után 300 forint jár.

A Nemere-II. vitorlás 10 óra 40 perces csúccsal július 23.-án nyerte meg a (Balatont megkerülő) Kékszalag nagy-hajós versenyt. 27.-én az Ogy meghívására Magyarországra látogatott a csehszlovák Nemzetgyűlés Zdeněk Fierlinger vezette küldöttsége. Ezen a napon tették közzé  az 1955: 25. tvr.-t a Magyar Vöröskereszt felállításáról és a  bolgár légvédelem lelőtt egy izraeli utasszállító repülőgépet, amelyen 12 amerikai állampolgár is utazott. Ugyanezen a napon életbe lép az osztrák államszerződés. Másnap az iparban megszigorították  a normákat, és emelték a dolgozók által fizetett nyugdíjjárulékot.

A termelőszövetkezetek minta-alapszabályzatának módosításával jelentősen megszigorították a kilépés feltételeit. — Ezt követően sorra jelentek meg a korábbi enyhítéseket felszámoló, a parasztság terheit növelő rendelkezések. A Borsodi Hőerőművet július 29.-én adták át.

A hónap utolsóelőtti napján az  Irodalmi Újság  közli Veres Péter „Öregek és fiatalok” c. cikkét, amelynek nyomán vita indul a nemzedéki kérdésről, valójában az írói szabadságról. A hónap toplistás zeneszáma Bill Haley, His Comets- Rock around the clock volt.

CSILLAG

A magyar írók szövetségének folyóirata,

1955. július

IX. évfolyam

Tartalom

Jankovich Ferenc: Versek

Csanády János: Nyugtalanság

Illés Béla: Harcosok örök ifjúsága (novella)

Vas István: Május hava (vers)

Tamási Áron: Tűzálló Pál (mesejáték)

Szemlér Ferenc: Versek

Urbán Ernő: Pirkadás (elbeszélés)

Bede Anna: Veres tó (vers)

Weöres Sándor: Versek

Örkény István: A párbaj (novella)

Fekete Lajos: Hajnal a hegyen (vers)

Eugen Jebeleanu: Versek (Szemlér Ferenc fordításai)

Jobbágy Károly: Tavaszi végrendelet (vers)

Veres Péter: Ami a Számadásból kimaradt

Simon István: Versek

Dokumentumok

Nagy Lajos: Napló

Munka közben

Somlyó György: Néhány megjegyzés- munka közben

Irodalom és művészet

Kovács Endre: Wolker és a cseh proletárköltészet

Lukács György: A játékosság és ami mögötte van

Széljegyzetek

Kardos László: Egy kiadóvállalat ünnepére

Köpeczi Béla: Könyvkiadásunk néhány kérdéséről

Tersánszky J. Jenő: Olvasókról

Szabolcsi Miklós: Irodalmi bírálatunk helyzete

Szemle

Csoóri Sándor:  Benjámin László

Fülep Lajos: Az esztergomi Bakócz- kápolna

Diószegi András: Sipos Gyula: Tíz éve

Galsai Pongrác: Devecseri Gábor: A jövendő tükre

F. Rácz Kálmán: Barabás Tibor: A szeretet forrása

Mándi Éva: Hubay Miklós: István napja

Mihály András: Szervánszky: Concerto József Attila emlékére

Napra pontos eseménysor

július 1. -A bánya- és energiaügyi miniszter elrendeli a pécsi székhelyű Bauxitbánya Vállalat létrehozását a magyarországi  uránérctermelés koordinálására. 1958. június 2.

július 2. -Kivégzik a „mozgópostás-perben” halálra ítélt Désaknai Lórándot és Jakab Ferencet.

július 4. -Az UNESCO és a nemzetközi nevelésügyi iroda közös rendezésében Genfben megkezdődik a XVIII. nemzetközi közoktatásügyi értekezlet. A magyar delegációt Jóboru Magda, az oktatási miniszter első helyettese vezeti.

július 5. -A Sacra Congregatio Officii elítéli a mo-i békepapi mozgalom alapjait.

július 8. -Az Mt rendeletet ad ki a beszolgáltatás szigorításáról, a szabadpiaci értékesítés korlátozásáról és a kenyérgabona állami felvásárlásáról. szeptember 30. ; Az SZLKP KB Irodája úgy határoz, meg kell szigorítani a csehszlovákiai tartózkodási engedély meghosszabbításának feltételeit

július 11. -Az MDP KV Titkársága határozatot hoz az egyházpolitikáról. A Titkárság az egyházpolitikában tapasztalható „jobboldali elhajlás” felszámolása érdekében felszólítja az ÁEH-t az állam és az egyház közötti konkordátumok betartatására, az egyházakkal szembeni keményebb fellépésre és az állampárttal való szorosabb együttműködésre.

július 13. -Mo és a Szu egyezményt ír alá a békés célú nukleáris kutatásokról.

július 16. -Az igazságügy-miniszter Mindszenty József bíboros életfogytiglani fegyházbüntetését felfüggeszti. július 17.

július 17. -Mindszenty József bíborost a börtönből Püspökszentlászlóra (Baranya m.) szállítják, ahol házi őrizetben tartják. 

július 18. -A Szabad Nép cikke Péter Gáborra és „bandájára” hárítja a felelősséget a jugoszláv–magyar viszony megromlásáért. A Szovjetúnió, az USA, Nagy-Britannia és Franciaország kormányfői csúcstalálkozót kezdenek Genfben. A potsdami konferencia óta ez az első magas szintű tanácskozás a nagyhatalmak között. július 23.

július 19. -Az Mt határozata kiegészíti a tsz-tagoknak járó anyasági segélyt: az első gyerek után 400, minden további gyerek után 300 Ft jár.

július 23. -A Nemere–II. vitorlás 10 óra 40 perces csúccsal* megnyeri a 10. (Balaton-kerülő) Kékszalag nagy-hajós versenyt.

július 27. -Magyarországra látogat a csehszlovák Nemzetgyűlés Zdeněk Fierlinger vezette küldöttsége. Közzéteszik az 1955: 25. tvr.-t a Magyar Vöröskereszt felállításáról. A bolgár légvédelem lelő egy izraeli utasszállító repülőgépet, amelyen 12 amerikai állampolgár is utazott. Életbe lép az osztrák államszerződés. október 26.

július 28. -Az iparban szigorítják a normákat, és emelik a dolgozók által fizetett nyugdíjjárulékot.; A termelőszövetkezetek minta-alapszabályzatának módosításával jelentősen megszigorítják a kilépés feltételeit. — Ezt követően sorra jelennek meg a korábbi enyhítéseket felszámoló, a parasztság terheit növelő rendelkezések.

július 29. -Átadják a Borsodi Hőerőművet.

július 30. -Az Irodalmi Újság közli Veres Péter „Öregek és fiatalok” c. cikkét, amelynek nyomán vita indul a nemzedéki kérdésről, valójában az írói szabadságról.

A hónap toplistás zeneszáma: Bill Haley, His Comets- Rock around the clock


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kivonat a napisajtó híreiből (forrás: Szabad nép)

Moszkvában kiadtak egy jelentést, miszerint az SZKP Központi Bizottságának teljes ülése, miután meghallgatta és megvitatta N. Sz. Hruscsov elvtárs beszámolóját a szovjet-jugoszláv tárgyalások eredményeiről, jóváhagyta a Szovjet Szocialista Köztársaságok szövetsége és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormányküldöttségei között lefolyt tárgyalások eredményét. Az utóbbi időben  a  Szovjetunió, az  Egyesült  Államok,  Anglia  és Franciaország kormányfőinek küszöbönálló genfi értekezletével kapcsolatban egyes vezető amerikai és angol személyiségek nyilatkoztak a német kérdésről. Igyekeztek úgy feltüntetni a dolgot, mintha a Szovjetunió Németország egyesítése iránti érdeklődését elvesztette volna és az egyesült Németországban  biztonságának veszélyeztetését látná.

A nagyolvasztó dolgozóinak eredményes munkájával szemben a martin olvasztárai tovább növelték az elmúlt félév csaknem 1000 tonnás elmaradását. Három  hét múlt el a Magyar Pamutipar Ifjúsági mozgalom pirosbetűs  napjai: a DISZ második kongresszusának
tanácskozásai óta. Az azóta eltelt  hétköznapokkal  elkövetkezett az ideje, hogy a   DISZ-szervezetek  alkalmazzák munkájukban a kongresszus tanulságait és helyes terveket  készítsenek. A Telefongyár munkásainak többsége mindent  megtett  a  helyesen megállapított normák  túlszárnyalásáért. Mivel a gépek állapota, a karbantartás is erősen  befolyásolta  a termelést, megvizsgálták, hogy hogyan segíti ezt a munkát a gyár TMK részlege.

 A Minisztertanács új rendelkezése szerint a kukoricatermelés növelése érdekében
fajtahibrid kukoricából 1956-ra 500 000 holdra, 1957-re 800 000 holdra elegendő vetőmagot, ezenkívül beltenyésztéses  hibridkukorica-vetőmagból  1956-ra 4000 hold, 1957-re 100 000 hold bevetésére elegendő vetőmagot kellett előállítani. A londoni rádió jelentése szerint a három nyugati hatalom kormányfőit szombatra várták Genfbe. Eisenhower amerikai elnök, Edén angol- és Faure  francia  miniszterelnök a genfi értekezletet megelőzően. márr vasárnap tanácskoztak egymással. Az utóbbi napokban az indonéz reakciós erők éles támadást indítottak a Szasztroamidzsozso-kormány ellen. Az ellenzéki parlamenti képviselőcsoport bizalmatlansági indítványt nyújtott be Kuszuma Szumantri hadügyminiszter ellen. Szeptemberben állandó színház nyílt Egerben. A város és az egész megye népének régi óhaja teljesült ezzel. Székely Éva új világrekordot döntött 400 méteres vegyesúszásban.


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

vasárnap

Kronológia

"1955. július 17-én léphettek be az első látogatók a Los Angeles közelében épült Disneylandbe, a világ leghíresebb vidámparkjába. A park évi 14,7 millió látogatójával még ma is a második legnépszerűbb szórakoztató központ a világon, hiába hoztak létre azóta sokkal nagyobb és modernebb komplexumokat is. Bár a megnyitó kisebb katasztrófára emlékeztetett, a hihetetlenül sikeresnek bizonyuló Disneyland megreformálta a vidámparkokat, és számos azóta kultikussá váló látványosságot és figurát teremtett."

Forrás: Index.hu/Tegnapi újság 2009.07.17. 


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források