Dessa kunskapskrav är de du kan uppnå genom att göra utvärderingen.

PEDKOU0

E

C

A

Dessutom utvärderar eleven presentationen med * omdömen utifrån uppsatta mål **.

Uppsatta mål = dels de mål som finns i uppgiften och dels de mål du själv sätter upp.

*enkla

* nyanserade

*nyanserade  

**och deltagarnas respons

Deltagarnas respons = den feedback fick du från publiken

I utvärderingen diskuterar eleven * möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

= Hur kan du göra en bättre redovisning nästa gång?

*översiktligt

*utförligt

*utförligt och nyanserat

Eleven diskuterar * egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.

= Hur fungerade du och dina klasskamrater som publik?

*översiktligt

*utförligt

*utförligt och nyanserat

I diskussionen framför eleven * argument för sina åsikter (samt visar respekt för andras åsikter).

*enkla

*välgrundade

*välgrundade och nyanserade

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

*med viss säkerhet

*med viss säkerhet

*med säkerhet