Druh dokumentu

Cena

Potvrzení o docházce do kurzu JŠ nebo o absolvování kurzu v letech předcházejících právě probíhajícímu školnímu roku

200,-Kč

Duplikát potvrzení o nesložení zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

100,-Kč

Duplikát vysvědčení nebo osvědčení o jakékoliv jiné zkoušce absolvované na JŠO

200,-Kč