Priser för hyra av lokalen fr om 20-04-01:

Källarlokalen 4 timmar

250 kr

Stora lokalen halvdag mån-tors

900 kr

Stora lokalen heldag mån-tors, sön

1850 kr

Stora lokalen fre-lör        

3000 kr