Priser för hyra av lokalen:

Källarlokalen 4 timmar

250 kr

Stora lokalen halvdag mån-tors

790 kr

Stora lokalen heldag mån-tors, sön

1650 kr

Stora lokalen fre-lör        

2700 kr

Övriga kostnader

Använda projektor/ljudanläggning

300kr