EL TRIOMF DE BACO o “LOS BORRACHOS”

El Triomf de Baco o “Los Borrachos” és una obra pictòrica de l’espanyol Diego Velázquez que va pintar entre el 1628 i el 1629. Va ser pintada per al rei Felip IV i actualment es troba al Museo del Prado, a Madrid.

La mida del quadre és de 165cm x 225cm. Aquesta obra descriu una celebració on Baco (Déu del vi, que en el quadre apareix de forma personificada) dóna/regala vi als homes que l’acompanyen i corona amb fulles d’heura a un d’aquests set ebris on també apareix un altre personatge semi-mitològic que acompanya al Déu i que mira la coronació. Alguns personatges miren a l’espectador i somriuen.

El Triomf de Baco és una obra pictòrica que pertany al Barroc. Juga amb la lluminositat per donar importància a alguns elements del quadre, com per exemple el Déu Baco. El Déu està dins l’obra com una persona més dins la celebració, però té la pell clara i brillant i es per això que ressalta d’entre la resta de personatges.

L’escena es pot dividir en dues meitats: la meitat esquerra amb la figura de Baco (molt il·luminada) i el personatge semi-mitològic; i la de la dreta, on es troben la majoria d’ebris, uns homes de carrer que inviten a l’espectador a participar a la seva festa. Els personatges de més a la dreta són una mica més foscos que els altres.

Sense desmerèixer altres magnífics quadres de Diego Velázquez com “Las Meninas” o “La Rendición de Breda”, el Triomf de Baco o “Los Borrachos” és una de les obres més importants, famoses i reproduïdes del pintor. En aquesta obra, Diego Velázquez introdueix un aspecte profà a un quadre de temàtica mitològica, una tendència que va anar utilitzant als següents anys de la seva carrera.