Dagsorden til PLC-teammøde

Dato: 14.03.13

Tid: 14.45-16.45

Sted: PLC

Forplejning: DP bestiller

Referent: AEM

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Se referatet her

Godkendt

2. Opfølgning på spørgeskemaerne (JN)

Se svarene på Theflippedclassroom.dk under Sidelinien

Skal åbnes op så alle kan se dem på sidelinien

8.b har ikke haft et intensivt forløb med TFC

9.a har 10 svar

9.b har 19 svar

9.c har

Kan de springe spørgsmålene over?

Forskel på hvilken tilgang eleverne har til at søge informationer. Er 9.b mere nysgerrige? 9.a har stort set ikke deres eget device med.

3. Evaluering af 2. forløb

AEM: foretrækker at lave videovejledningerne derhjemme.

JN: dejligt at gå ind i TFC-studiet, hvor det virker (for det meste). Huske på at vi ikke kan lave en helt perfekt video uden øhhh. Mangler lidt responsen fra eleverne i samfundsfag. Skal nøje udvælge hvilket stof der egner sig til faget.

JKH: man skal lige tage tilløb til at lave vejledninger, hvor man står foran kameraet. Har oprettet en Youtubekanal. Mangler at redigere videoerne færdige.

MDP: okay med at videoen ikke er helt perfekt. De bliver faktisk bedre og mere personlige.

KRP: Man kan nogle gange blive lidt perfektionistisk

Gøre det nemt at genbruge videoerne, hvis de er "neutrale".

Er der nogen elever, som har brug for vejledninger på papir?

Ser et eksempel på en anderledes videovejledning (Maxi-mat). Fremstiller et matematisk problem som eleverne skal forholde sig til problemstillingen.

Er den overflødig? Sætter man tanker i gang ved eleverne, eller kunne man ligeså godt fortælle det selv i timen?

En alternativ form for videovejledning? I stedet for "så gør du sådan og sådan".

Hvordan fungerer TFC-studiet? Bedre netværk. Log ikke af.

Brug evt Animoto gratisversion, til at lave en intro til videoen. Skrive evt lidt om, at hvad målet er med videovejledningen.

AEM prøver at finde et stativ, der gøres det nemmere at optage ved hjælp af smartphone - så tegner, skriver og fortæller.

Ekstra punkt til løse kommentarere

Spørgsmål til Skoletube:

Er der mulighed for at oprette indlæg på én blog, som også dukker på på andre blogs? Fx ved gruppearbejde?

Kan eleverne kategorisere deres indlæg på en klasseblog, så de har menupunkter som: Dansk, Matematik, Engelsk?

4. Gode fif til Youtube - udskydes

5. Punkter til næste møde 8. april (hvis vi ikke er lockoutet)

Udsende nye spørgeskemaer

Hvad med eksamen? Hvordan kan vi udnytte videovejledningerne?

Er der andre lærere rundt omkring i landet vi kan sparre med?

Youtube

6. Evt.