Published using Google Docs
FAQ - Algemene informatie en richtlijnen
Updated automatically every 5 minutes

logo.pngWeerwoord.be - FAQ / Algemene informatie en richtlijnen

FAQ / Algemene informatie en richtlijnen 

Hieronder vind je de volledige FAQ van Weerwoord. Indien er na het lezen van de FAQ nog bepaalde zaken niet duidelijk zouden zijn dan contacteer je in het beste geval het forumbeheer (bij voorkeur via e-mail: dit kan via de link op het forum of door zelf naar mods@weerwoord.be te mailen).

Naast deze FAQ is er ook nog een handleiding beschikbaar om je te informeren over nieuwe of veranderde gebruiksmogelijkheden van het vernieuwde forum.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over Weerwoord

Forumonderdelen

Algemeen

Verdieping

OT (Offtopic)

Weerwoord op sociale media

Jouw rol als lid

Basisvoorwaarden voor actieve deelname aan Weerwoord

De ‘format’ van gebruikersnamen

Gebruikersnamen en privacy

Aangaande gebruik en misbruik van je account

Privéberichten

Veiligheid: wachtwoorden, etc

Indien je je wachtwoord vergeten bent

Onze rol als beheer

Wat kunnen wij als beheer doen op het forum

Verwijderen, verplaatsen of aanpassen van berichten

Bannen van een lid en het vervolg

Berichten rapporteren

Kunnen jullie zien wie een bericht gerapporteerd heeft?

Persoonsgegevens en privacy

Contact opnemen met beheer

Richtlijnen tav je deelname op het forum

In het algemeen

Wat is wél de bedoeling

Wat is niet de bedoeling

Bij het posten van een nieuw bericht of een reactie

Voordat je een nieuwe draad aanmaakt

Aanmaken van een draad

Reageren op berichten

Quoten (citeren) van een bericht

Bundelen

Uploaden van foto’s en dergelijke

Gedrag op het forum

Algemene aanwijzingen

Omgang met andere leden

Ludieke en/of humoristische berichten

Controversiële onderwerpen

Offtopic en politieke/maatschappelijke onderwerpen

Promoten van (eigen) websites

Over Weerwoord

Weerwoord is een forum voor en door mensen die het weer als grote interesse hebben (de meeste leden zijn weeramateurs, maar óók professionals zijn welkom). Weerwoord is voor veel leden gewoon deel van hun weerhobby en een leuk tijdverdrijf voor in de vrije tijd (of tussen de dagelijkse bezigheden door). Het doel van dit forum is dan ook dat er in een gemoedelijke sfeer en met een serieuze intentie informatie en gedachten uitgewisseld worden over het weer en aanverwante verschijnselen en onderwerpen.

Forumonderdelen

Algemeen

Op het algemene forum kun je alles kwijt wat weergerelateerd is, over het algemeen betekent dit dat het actuele weer in allerlei vormen en maten behandeld wordt: van waarnemingen, weerfoto’s, weergerelateerd nieuws en wetenswaardigheden tot weerbesprekingen (voor korte en langere termijn). Ook de actuele modelruns en pluimen worden er gedeeld en besproken.

Verdieping

Het verdiepingsforum is dé plek om dieper inhoudelijk op aspecten aangaande weer en klimaat te in te gaan. Het verdiepingsforum is minder vluchtig dan het actuele forum, onderwerpen blijven langer in het zicht en er kan dus ook langer en dieper gediscussieerd worden. Qua onderwerpen kun je denken aan inhoudelijke vragen/discussies tav processen in de stratosfeer (bijv SSW’s), vragen over de achtergrond van bijv straalstroom of Rossbygolven of vragen over processen in supercells. Op het verdiepingsforum gaat het erom dat de insteek van discussies (meer) inhoudelijk of technisch is, met als doel om meer te leren of om diepgaande en leerzame informatie bij te dragen. Er wordt dan ook van je enige zorgvuldigheid verwacht in je bijdragen op het verdiepingsforum en dat je je (extra) inspant om er zo correct mogelijke informatie te plaatsen, en om inhoudelijk begrip en kennis te vergaren of te delen met anderen.

OT (Offtopic)

Hier kan gepraat worden over allerlei onderwerpen die niet (direct) met het weer te maken hebben, zoals sport, muziek, actualiteiten. Ook kunnen er bijvoorbeeld vakantiefoto’s en andere persoonlijke onderwerpen gedeeld worden. Al met al mag het in het algemeen wat luchtiger zijn op offtopic. Het offtopic gedeelte is alleen toegankelijk voor leden.

Weerwoord op sociale media

Weerwoord heeft een eigen twitter-account: https://twitter.com/weerwoordbe. Op andere sociale media zijn wij vooralsnog niet beschikbaar. Mocht je ergens toch vermeldingen tegenkomen dan zijn dat privé-initiatieven die niet door ons ondersteund worden (noch weten wij noodzakelijk wie de initiatiefnemers daarvan zijn).

* Indien er door derden elders misbruik gemaakt wordt van onze naam (door bijv zich als weerwoord uit te geven of een link met weerwoord.be te suggeren), dan worden wij daar graag over geïnformeerd (dat kan door ons te mailen op mods@weerwoord.be).

NB: Er bestaat overigens ook al jarenlang een forum weerwoord.nl, maar dat heeft helemaal niks met ons (weerwoord.be) te maken.

Jouw rol als lid

Deelnemen aan het forum is niet vrijblijvend, je kunt hier niet zomaar doen en posten wat je wilt wanneer je account actief is. Weerwoord is een gemeenschap van mensen met een grote interesse voor het weer en aanverwante onderwerpen, we verwachten dan ook van je dat je je best doet om in de gemeenschap en de forumcultuur in te passen. 

Dit betekent onder andere dat we van jou verwachten dat je prettig in de omgang bent tav beheer en medeleden, en bovendien dat je ontvankelijk bent voor opmerkingen en aanwijzingen van het beheer. Verder ben je ook respectvol ten aanzien van anderen en andere meningen, in dit opzicht geldt ook dat we elkaar zoveel mogelijk de ruimte laten en gunnen. En bovendien zorg je niet voor overlast, (onnodige) ergernis of opschudding op het forum.

We verwachten van jou verder ook aandacht en zorgvuldigheid bij het posten van berichten, het is niet de bedoeling dat je ‘zomaar’ wat roept of berichten verstuurt die ‘half af’ of onvolledig zijn. Weerwoord is niet bedoeld om als chatbox te dienen, denk dus ook even na over wat je wilt bijdragen voordat je je bericht verstuurt.
Wat we vooral willen zien op het forum zijn bijdragen en argumenten die inhoud of toegevoegde waarde voor het forum bevatten. Voorbeelden van wat wij toegevoegde waarde voor het forum vinden zijn: (jouw) waarnemingen, weerfoto’s, informatie of kennis delen of anderen helpen om kennis of begrip op te doen.

We verwachten in deze ook verantwoordelijkheid vanuit de leden zelf: let er zelf op dat (de hoofdmoot van) je bijdragen inhoudelijk en informatief zijn en dat je bijdragen niet voor opschudding zorgen. Het moet niet zo zijn dat we steeds maar weer berichten van jou moeten verwijderen of verplaatsen of dat we jou herhaaldelijk moeten contacteren omwille van stijl of inhoud van je bijdragen.

Als lid ben je verder zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten, vanzelfsprekend zal je dan zelf ook de consequenties van je gedrag moeten dragen. Lees daarom voordat je een bericht verzendt, deze nog eens door en bedenk hierbij ook hoe je bericht op een ander over kan komen en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Wees er verder ook van bewust dat de berichten die je hier verstuurd hebt publiekelijk op internet staan en iedereen hier dus kan meelezen of oude berichten kan opzoeken of terugvinden.

Basisvoorwaarden voor actieve deelname aan Weerwoord

Wij stellen de volgende voorwaarden aan het hebben van een actief account:

* Een uitzondering hierop betreft accounts die vóór 1 juni 2009 aangemaakt zijn: indien zij niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde zijn zij niet verplicht om hun gebruikersnaam aan te passen, maar zij mogen een wijziging natuurlijk wel aanvragen bij ons (zo’n wijziging geeft ook consistentie met het merendeel van de actieve leden).

Indien je niet aan een van deze voorwaarden voldoet wordt je account niet geactiveerd of je account wordt -al dan niet tijdelijk- op inactief gezet. Als ongewenst gedrag de reden van een (tijdelijke) ban is zal je daarvan op de hoogte gesteld worden. Als je account niet actief is kun je niet inloggen en heb je dus geen toegang tot functionaliteit voor leden. Als je ingelogd was, word je automatisch uitgelogd als je account op inactief is gezet.

*NB: het voldoen aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot een nieuw account betekent niet dat je account altijd automatisch door ons geactiveerd wordt. Het beheer houdt het recht om af te zien van activatie van een account (bijvoorbeeld bij twijfels over de herkomst of over de intentie van een nieuwe aanmelding, of om andere redenen).

Let op: de stelregel is één account per persoon, bewaar dus je accountgegevens (dwz: je actuele gebruikersnaam en je wachtwoord) goed. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat je bij een vergeten account of wachtwoord een nieuw account aanmaakt.

Toch een extra account nodig (bijvoorbeeld vanwege een tweede woonplaats of een werkplek elders in binnen- of buitenland)? Neem dan eerst contact met ons op en leg ons uit waarom je volgens jou een extra account nodig hebt. Op basis van jouw uitleg besluiten wij dan of het extra account toegestaan wordt (en je het dus aan kunt maken).

De ‘format’ van gebruikersnamen

Zoals al eerder geschreven is de norm voor je gebruikersnaam dat deze in de vorm van Voornaam (Woonplaats) is opgesteld. Deze norm stamt van sinds de oprichting van Weerwoord, en is ontstaan op de voorganger van Weerwoord (het verdwenen forum van WeerOnline, ook wel bekend als ‘WO Forum’). In 2009 is het format Voornaam (Woonplaats) als vaste regel ingevoerd voor nieuwe registraties.

De reden dat wij hier het format Voornaam (Woonplaats) hanteren in tegenstelling tot een pseudoniem of ‘nickname’ zoals op veel andere fora gebruikelijk is, is dat het gebruik van de woonplaats in de loginnaam het heel snel zichtbaar maakt van waar een waarneming of weermelding vandaan komt (er van uitgaande dat diegene ook op die locatie is natuurlijk). Het gebruik van voornamen maakt het allemaal wat minder afstandelijk en komt de forumgemeenschap ten goede. Het contact met elkaar komt toch anders over als je in gesprek bent met Frank of Stefan in plaats van met ‘meteoman’ of ‘snowlover’.

Gebruikersnamen en privacy

Je gebruikersnaam is een van de elementen van jouw gebruikersaccount op Weerwoord dat openbaar in te zien is (ook voor niet-leden dus). Mede hierom is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om jouw eigen achternaam in je gebruikersnaam te zetten. Voor het gebruik op het forum is je voornaam en je woonplaats normaal gesproken voldoende. Mocht er nou een (bijna) naamgenoot in je woonplaats al actief zijn op Weerwoord, dan kan er in overleg nog iets aan je gebruikersnaam toegevoegd worden. Bijv Mark J (Amsterdam).

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat de combinatie voornaam woonplaats, die normaal gesproken redelijk generiek is, wel zeer eenvoudig herleidbaar is naar jou als persoon. Dit kan bijvoorbeeld als je een unieke/bijzondere voornaam hebt en uit een klein dorp komt. Als het gebruik van jouw eigen voornaam en woonplaats om die reden bezwaarlijk is voor jou, maar je wilt wel deel (blijven) nemen aan het forum, neem dan contact op met het forumbeheer (via ons mailadres: mods@weerwoord.be). Wij kunnen in overleg kijken of er een oplossing mogelijk is waardoor je toch deel kunt nemen. Dit zou bijvoorbeeld het gebruik van een andere (algemene) voornaam of een andere woonplaats (een nabijgelegen stad of groter dorp) kunnen zijn.

* NB: Wij hebben liever niet dat je je op eigen houtje met een (soort van) pseudoniem registreert, neem dan toch eerst contact op met ons. Dat maakt de kans op activatie van je account ook groter.

Aangaande gebruik en misbruik van je account

In eerste instantie ben jij zélf verantwoordelijk voor wat er onder en met jouw account op Weerwoord gebeurt*: let dus op met waar je ingelogd blijft staan en gebruik ook geen wachtwoorden die erg gemakkelijk te achterhalen zijn. Ook al is het een ander die ‘geintjes’ flikt (of op andere wijze misbruik maakt van het forum), het gebeurt onder jouw gebruikersnaam en jij wordt er op aangesproken.

* Uitgezonderd kwesties waarbij er een technische storing of kwetsbaarheid van de forumsoftware aan ten grondslag ligt en het lid er zelf geen invloed op heeft.

Privéberichten

Privéberichten zijn bedoeld als extra communicatiemogelijkheid tussen leden: informatie die je wilt delen met iemand maar die je -om wat voor reden dan ook- niet openbaar op het forum wilt zetten of waarmee je de rest van het forum niet mee wilt vermoeien (offtopic reacties bijvoorbeeld) kun je dus als privébericht versturen. Je kunt zo je contactgegevens delen of gewoon een privégesprek voeren, of iemand één op één helpen met iets.

De privéberichten zijn echt privé: het beheer kan ze niet zomaar inzien of nalezen (de inhoud wordt versleuteld opgeslagen en is dus niet direct in te zien). Wij als beheer beschouwen en behandelen de inhoud van privéberichten als briefgeheim. Hierbij geldt dat wij op geen enkele wijze actief zullen proberen in te zien of te lezen wat er in privéberichten geschreven is, ook zullen wij geen privéberichten verwijderen zonder verzoek of toestemming van de betrokken personen (verzender en/of geadresseerde). In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht om van hier van af te wijken, dit zou bijvoorbeeld kunnen indien de structuur, integriteit of de werking van het forum in gevaar is.

Echter, het feit dat privéberichten privé zijn, betekent niet dat iedereen daarin alles kan doen en laten wat hij wil. We verwachten van onze leden dat ze op ons forum via wat voor kanaal dan ook fatsoenlijk met een ander omgaan.

Als een ander lid jou ongewenst of op ongepaste wijze benadert via privéberichten (of via mails die direct vanaf het forum verstuurd worden) dan kun je dat altijd bij ons melden (bij voorkeur via ons algemene e-mailadres mods@weerwoord.be).

Veiligheid: wachtwoorden, etc

Het beheer heeft voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wachtwoorden hier niet zomaar ingezien kunnen worden. Desondanks is het in algemeen opzicht raadzaam om uit voorzorg voor iedere site of gebruikersaccount een uniek (en ‘sterk’) wachtwoord te kiezen en gebruiken. Gebruik voor het forum dus géén wachtwoord dat je al voor een andere site of dienst gebruikt (zeker niet in combinatie met het e-mailadres dat je hier gebruikt of hier opgegeven hebt bij je registratie).

Indien je je wachtwoord vergeten bent

Mocht je je wachtwoord vergeten zijn: je kunt gebruik maken van de ‘wachtwoord vergeten’ functionaliteit op het forum om je wachtwoord te resetten. Voor een goede werking van de ‘wachtwoord vergeten’ functionaliteit is het wel noodzakelijk dat je een actief gebruikt e-mailadres bij ons bekend hebt staan.

* Wij gaan ervan uit dat je met de ‘wachtwoord vergeten’ functionaliteit prima zelfstandig je wachtwoord kunt resetten. Mocht dit je echter toch niet lukken, dan kun je ook een mail naar het algemene beheer-adres sturen, wij kunnen je dan alsnog van een nieuw wachtwoord voorzien.

Onze rol als beheer

Onze rol als beheer is het faciliteren van het forum, het bewaken van de forumcultuur en verder naar onze mogelijkheden zorgen dat het forum over het algemeen een prettige plek blijft voor de leden. Daarnaast ondersteunen wij leden bij technische problemen bij het gebruik van het forum en assisteren wij leden bij aanpassingen in hun profielen (in het bijzonder de zaken waartoe zij zelf geen toegang hebben).

Ons doel is nadrukkelijk niet om elk woordje wat er op het forum gepost wordt op een goudschaaltje te wegen en te bepalen of iemand iets wel of niet mag ‘zeggen’ of schrijven. Dit betekent echter niet dat alles kan en mag: we verwachten van jou dat je je fatsoenlijk opstelt naar iedereen die dit forum aangaat.

Ook is ons doel niet om bij meningsverschillen of conflicten overal als een schooljuf tussen te springen of om steeds voor mediator te spelen. Weerwoord heeft een heleboel leden en er kunnen dus ook mensen bij zitten waarmee je botst (om wat voor reden dan ook). Wees in dat soort situaties gewoon de verstandigste en laat een botsing op het forum niet escaleren of dooretteren.

Onze insteek is ook niet om als kuisvrouw te functioneren en alles wat jullie hier achterlaten steeds maar te ordenen of aan te passen. Doe zelf je best om je berichten in het juiste subforum te plaatsen en het bericht zo verzorgd mogelijk op te stellen, en verbeter het zelf als er iets misgaat. Verwacht verder ook niet van ons dat we andermans berichten gaan controleren op spel- en taalfouten en die verbeteren. Wij zijn geen eindredacteuren op dit forum.

* Natuurlijk kunnen spel- en taalfouten ergerlijk zijn, maar houd er aub wel rekening mee dat niet iedereen van nature een even verfijnd taalgevoel of een perfecte beheersing van de taal heeft. Bovendien kan autocorrectie op smartphones en tablets ook tot onbedoelde fouten leiden. Het gaat er uiteindelijk om dat berichten in grote lijnen leesbaar en te begrijpen zijn, en in de meeste gevallen doen enkele taalfoutjes daar geen afbreuk aan.

We willen dit forum in het algemeen als een prettige plek behouden, waar mensen graag lezen en ook berichten posten. We houden in de gaten hoe het op het forum verloopt en proberen (forum brede) onrust en irritaties te voorkomen of in de kiem te smoren. Hiervoor kunnen wij indien wij het nodig achten berichten verwijderen, leden op hun gedrag aanspreken, leden bannen of op een andere wijze ingrijpen.

Met een grote groep mensen is er diversiteit in de opvattingen over de cultuur en de dagelijkse gang van zaken op een forum. Houd er dus rekening mee dat we het forum niet precies naar jouw persoonlijke wensen en voorkeuren kunnen afstemmen.

Wat kunnen wij als beheer doen op het forum

Verwijderen, verplaatsen of aanpassen van berichten

Een bericht kan om vele redenen verwijderd worden, van het opruimen van een dubbelpost die iemand per ongeluk maakte tot het verwijderen van berichten met schuttingtaal, aanvallen op medeleden etc. Indien wij het noodzakelijk vinden kunnen wij bij het verwijderen van een bericht jou contacteren en feedback geven tav de reden(en) van verwijderen.

Als een bericht verplaatst is naar een ander deel van het forum dan vonden wij het niet passen op de oorspronkelijke plek of kwam het daar niet (goed) tot z’n recht.

Aangaande het aanpassen van berichten: wij willen zo min mogelijk ingrijpen in de berichten van leden en het is zeker niet onze intentie om de strekking van berichten van leden naar ons inzicht te wijzigen. Echter, soms kan het noodzakelijk zijn om een bericht aan te passen, bijvoorbeeld als een bericht technische problemen veroorzaakt op het forum. Ook kan omwille van fatsoen grof taalgebruik of vloeken in een bericht aangepast worden door ons.

Het is niet de bedoeling om in discussie te gaan over het verwijderen, verplaatsen of aanpassen van een bericht. Wij snappen best wel dat het niet leuk is als een bericht van je verwijderd wordt, maar bedenk alsjeblieft eerst even bij jezelf of het eigenlijk toch niet terecht was. Als je hierna toch echt serieus van mening bent dat wij ons hebben vergist, of als er zaken je niet duidelijk zijn: je kunt contact opnemen met het beheer via ons centrale e-mailadres (mods@weerwoord.be).

Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om aanpassingen door het beheer ongedaan te maken in je bericht of verwijderde berichten opnieuw te plaatsen, zónder daarover ruggespraak te hebben gehad met het beheer. Indien wij constateren dat je aanpassingen door beheer ongedaan maakt of verwijderde berichten opnieuw plaatst worden de berichten verwijderd. Als je dit herhaaldelijk doet dan kan je account (tijdelijk) op inactief gezet worden door het beheer.

* Houd er trouwens ook rekening mee dat een bericht van jou ook indirect verwijderd kan worden. ‘Indirect verwijderen’ gebeurt als je op een bericht gereageerd hebt en dat bericht waarop je gereageerd hebt (of een bericht eerder in de subdraad) verwijderd wordt: bij het verwijderen van een bericht worden namelijk automatisch ook alle reacties verwijderd. Dit is inherent aan de structuur die wij hier op het forum gebruiken, met topics/onderwerpen waarin reacties vertakt zijn. Het verwijderen van een bericht is hier in wezen als het snoeien van een tak van een boom of een struik: alle vertakkingen en blaadjes (of bloemen) die achter het knippunt zitten verdwijnen ook.

Verder is het ook niet de bedoeling dat er op het forum gediscussieerd wordt over acties van het beheer (en al helemaal niet als het om individuele of specifieke acties gaat). Indien je vragen of opmerkingen hebt omtrent onze actie(s), contacteer ons via e-mail. Draden hierover zullen in de regel (ook) verwijderd worden. (NB: het beheer kan hierop een uitzondering maken als zij dit nodig acht.)


Bannen van een lid en het vervolg

Vanzelfsprekend bannen wij een lid niet ‘zomaar’ of voor de lol. Voordat wij een actief lid bannen moet ofwel hetgeen er gebeurd is behoorlijk ernstig of verstorend zijn geweest op het forum ofwel moet na (herhaaldelijk) contact* met het lid blijken dat het lid zijn (of haar) gedrag niet kan of wil veranderen. De precieze aanleidingen of redenen voor een ban kunnen van geval tot geval enigszins verschillen. De ervaring leert dat in de meeste gevallen het geen zwart/wit gebeuren is en dat iedere situatie of ieder persoon op zich bekeken moet worden.

* NB: Ook het feedback geven tav de reden(en) van verwijderen van berichten zien wij als een contact met een lid en indien herhaaldelijk of buitensporig vaak berichten van een lid verwijderd moeten worden kan het forumbeheer besluiten tot een (tijdelijke) ban

Afhankelijk van hoe ernstig de misdragingen van het lid zijn en hoe vaak dat opgetreden is (met daarbij ook het verleden van het lid in ogenschouw genomen) wordt de tijdsduur van de ban bepaald. Hoe ernstiger het gedrag en hoe vaker het opgetreden is, hoe langer een ban wordt. De tijdsuur kan uiteen lopen van enkele dagen tot enkele maanden en in extremere gevallen zelfs permanent worden opgelegd. Wanneer een lid geband wordt, wordt de reden van de ban en de tijdsduur van de ban via e-mail aan het lid gecommuniceerd (uitgezonderd nieuwe accounts die niet toegelaten/geactiveerd worden).

Indien een lid na een ban weer toegelaten wordt verwachten wij van het lid dat hij of zij zich vanaf de hernieuwde toelating actief inzet om het gedrag dat leidde tot zijn/haar ban te vermijden. Vanzelfsprekend zet het lid zich dan ook in om zich aan de forumrichtlijnen te houden.

Berichten rapporteren

Mocht je iets tegenkomen wat niet op het forum thuishoort, dan mag je ons altijd daarop attenderen: bij voorkeur door de rapporteer-functie te gebruiken of anders door ons te mailen op het algemene e-mailadres. Als je een bericht gerapporteerd hebt, laat het dan verder op het forum rusten (reageer liever helemaal niet meer op dat bericht en meld ook niet dat je het gerapporteerd hebt). Wij pakken het verder wel op zodra we de melding(en) zien, en we beoordelen dan ook of verdere actie van ons nodig is.

* Onder ‘verdere actie’ verstaan wij onder andere het aanpassen of verwijderen van het bericht, het via mail aanspreken van een lid en -in extreme gevallen- het bannen van een lid.

Bij een gerapporteerd bericht kun je een reden meegeven, de opties hierbij zijn: ‘kwetsend’, ‘discriminerend’, ‘provocerend’, ‘schuttingtaal’, ‘onleesbaar’, ‘inhoudsloos’, ‘offtopic’, ‘onzin’, ‘spam’ en ‘expliciet/schokkend’.

Waaraan kun je denken bij de diverse redenen?

NB: de rapporteer-functie is bedoeld om berichten die niet op het forum thuishoren (of berichten die om andere redenen ernstig storend zijn) direct aan ons te melden, gebruik deze alleen als het écht nodig is. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om berichten waarmee je het bijvoorbeeld inhoudelijk niet eens bent te rapporteren wanneer ze verder wel binnen de forumrichtlijnen passen.

* Natuurlijk is de mate waarin iemand een opmerking als kwetsend of als provocerend, etc ervaart verschillend van persoon tot persoon. De een heeft een spreekwoordelijk dikkere huid dan de ander en de een stoort zich omwille van (persoonlijke) fatsoensnormen misschien sneller aan bepaalde opmerkingen dan een ander. 

Kunnen jullie zien wie een bericht gerapporteerd heeft?

In principe niet direct, we zien geen gebruikersnaam van degene die het bericht heeft gerapporteerd. Wél kunnen wij het IP-adres zien van waaraf een bericht gerapporteerd is*. Dit zouden we kunnen herleiden naar een gebruiker (of eventueel meerdere gebruikers indien deze een IP-adres delen), maar dat zullen wij in het normale dagelijkse gebruik niet doen. Wanneer wij in een bepaald geval het vermoeden hebben van misbruik van de rapporteer-functie dan kunnen we wel besluiten om aan de hand van het IP-adres na te zoeken wie dat doet, en een vervolgstap kan zijn om diegene aan te spreken ofwel het account op inactief te zetten (bij ernstig misbruik).

*In het bericht dat het forumbeheer ontvangt staan vermeld: titel, url, tijdstip en auteur van het gerapporteerde bericht, én het IP-adres waarvandaan het bericht gerapporteerd is. Ook staat de reden die is opgegeven bij het rapporteren erin.

Persoonsgegevens en privacy

Bij het registreren wordt er van je verwacht dat je enkele persoonsgegevens aan ons verstrekt, in het bijzonder je naam, woonplaats, e-mailadres. Verder maken wij ook gebruik van jouw IP-adres(sen).

Je gebruikersnaam komt bij alle berichten die je op het forum post te staan en is daarom altijd openbaar in te zien. Ook je voornaam en woonplaats zijn ten alle tijden openbaar in te zien als onderdeel van je forumprofiel.

In je forumprofiel kun je verder zelf aangeven of je je achternaam en je geboortedatum (als je die hebt ingevuld) aan de andere leden wilt tonen. Je e-mailadres is alleen in te zien door ons, maar andere leden kunnen je wel via de forumsoftware een e-mail sturen (de afzender is hierbij noreply@weerwoord.be).

De overige gegevens (oa IP-adressen) gebruiken wij alleen achter de schermen en behandelen wij met gepaste zorgvuldigheid. We verstrekken deze gegevens vanzelfsprekend niet aan derden, wel kunnen wij in uitzonderlijke gevallen besluiten hiervan af te wijken (bijvoorbeeld in geval van een verzoek van Justitie).

Tav jouw profiel: bij het registreren heb je je gebruikersnaam, voornaam, (achter)naam en je e-mailadres in moeten vullen. Wanneer na registratie je account geactiveerd is kun je je profiel verder invullen indien je dat wenst. Afgezien van voornoemde gegevens is het verder bij alle andere gegevens in je profiel zo dat het jouw eigen keuze is om die in te vullen of niet. Je kunt evt ingevulde gegevens (uitgezonderd je gebruikersnaam) ook altijd wijzigen of wissen indien je dat wenst. Wel dien je altijd een voornaam, (achter)naam en e-mailadres ingevuld te hebben (deze vakken kunnen dus niet gewist of leeg gelaten worden).

Let op: we willen je er nogmaals op wijzen dat wij het zeer belangrijk vinden dat wij ten allen tijde contact met je op kunnen nemen via e-mail. Om deze reden is het verplicht om een actief gebruikt e-mailadres te hebben ingevuld in je profiel. Hierbij gaan wij ervan uit dat je dat e-mailadres dan ook enkele malen per week controleert op nieuwe berichten (bij voorkeur dagelijks). Als wij constateren dat het e-mailadres inactief is (of niet bekeken wordt) of dat je (om wat voor reden dan ook) niet reageert op onze e-mails, dan wordt je account op inactief gezet(!). Indien je van e-mailadres bent gewisseld, pas dan ook even je e-mailadres in je profiel aan (indien dat niet lukt, kun je ons mailen om de wijziging aan ons door te geven).

Bovendien heb je ook een actief gebruikt e-mailadres nodig om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit om je wachtwoord te resetten (als je je wachtwoord vergeten bent bijvoorbeeld).

Contact opnemen met beheer

Je kunt contact opnemen met het beheer via het centrale e-mailadres (mods@weerwoord.be). Via de forumsoftware kun je overigens direct een mail versturen naar dit adres, de koppeling hiervoor vind je in het rechterscherm als je het forum opent.

Wij willen er verder nog op wijzen dat eventuele aanwezigheid op andere online-platformen van leden van het beheer-team niet betekent dat wij daar ook als beheerder/contactpersoon voor Weerwoord optreden of beschikbaar zijn.

Richtlijnen tav je deelname op het forum

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor hetgeen wij graag wel willen zien en wat wij liever niet op het forum willen zien. Wij willen hierbij verder ook wat duidelijkheid bieden over zaken die veel terugkomen op het forum of in discussies. Het is niet zo dat het niet voldoen aan een van de onderstaande onderwerpen direct als een te bestraffen overtreding wordt gezien door ons. We gaan er wel vanuit dat je als goedwillend lid je actief inzet om je aan deze richtlijnen te houden. Bij structurele of ernstige afwijking van de richtlijnen kan er daarom wel door ons opgetreden worden. Zo kunnen berichten die afwijken van de richtlijnen worden aangepast of verwijderd, indien wij dat noodzakelijk of wenselijk achten voor de sfeer of inhoud op het forum.

In het algemeen

Wat is wél de bedoeling

Wat is niet de bedoeling

Houd er verder ook rekening mee dat een ieder zijn eigen interesses en voorkeuren heeft voor wat betreft weersverschijnselen of weertypes. Ook het weer zelf wil weleens verschillen binnen België en Nederland, wat van invloed kan zijn op hoe het weer van de dag of hoe het seizoen beleefd wordt.

Bij het posten van een nieuw bericht of een reactie        

Als algemene aanwijzing geldt: zorg dat je informatie aan het forum bijdraagt. Bijvoorbeeld door een waarneming van het weer in jouw omgeving te posten, door het bespreken* van een modelrun of pluim of door jouw analyse van het te verwachten weer (denk bijvoorbeeld aan interessante weersituaties) te delen. Ook terugblikken op het weer in de vorm van foto’s en verslagen, analyses van een interessante situatie uit het verleden of uitleg van meteorologische processen of verschijnselen zijn natuurlijk welkom. Probeer hierbij natuurlijk ook om zorgvuldig te zijn en qua informatie zo correct mogelijk.

* met ‘bespreken’ bedoelen we wel méér dan alleen jouw mening geven in een zinnetje of kreet (we willen een forum zijn en geen chatbox), probeer echt dan ook echt inhoudelijk te zijn in hetgeen je aan het forum mee wilt geven: wat voor ontwikkelingen zie je en waarom vind je die positief of negatief

** Als je informatie van elders (andere (weer)websites, social media, enz) wilt meenemen op het forum, zorg er dan wel voor dat het betrouwbare informatie is. Aan verzonnen of overdreven sensatieberichten of -afbeeldingen hebben wij niks. En vergeet ook niet om dan een bronvermelding in je bericht te doen, bijvoorbeeld door een linkje naar de (originele) bron in je bericht toe te voegen.

Voordat je een nieuwe draad aanmaakt

Kijk eerst even of er recent niet al een draad over hetzelfde onderwerp is gepost (voor actueel weer en modeluitvoer: kijk op z’n minst even de laatste 2 uur door; voor overige onderwerpen: bekijk op z’n minst de berichten van vandaag en evt ook gisteren).

Bedenk verder ook of hetgeen jij wilt bijdragen (qua inhoud en/of informatie) écht een nieuwe draad waard is. Het is niet de bedoeling dat er voor ieder wissewasje een nieuwe draad aangemaakt wordt, met sommige dingen kun je best gewoon aanhaken in een draad die al op het forum staat (gebruik dan de titel van je bericht om evt afwijkende of nieuwe info duidelijk aan te geven).

Aanmaken van een draad

Post je draad in het forumonderdeel waar het hoort. Post dus geen offtopic onderwerp in de weergedeeltes, geen Tact-bericht in het verdiepingsforum. Draden die niet in het juiste forum staan worden verplaatst of verwijderd.

* NB: het onderscheid tussen wel of niet OT is wat lastiger te maken bij onderwerpen die deels een ontopic-component hebben, denk bijv aan politiek mbt klimaat, opwek duurzame energie middels wind of zonlicht, aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, zonnestormen, schaatsen op natuurijs of andere wintersporten. Het beheer beslist waar zij zulke draden het best vindt passen.

Gebruik een duidelijke titel voor je draad. Een titel moet direct duidelijk maken waar het bericht over gaat en bij voorkeur de inhoud van je bericht samenvatten. Voorbeeld van een goede en duidelijke titel: “Matige regen in Maldegem” (bericht: “Sinds een kwartier is het hier matig aan het regenen. Afgaande op de radarbeelden blijft de regen nog een poos aanhouden.”). Een minder geschikte titel is bijvoorbeeld: “mooie kaart” (bericht: “erg mooi”). Gebruik ook geen sensationele of misleidende titels (“clickbait-titels”)

NB: Als je een draad aanmaakt om een modelrun of een pluim te bespreken vermeld dan ook de modelrun of de pluim in de titel van je draad (vb: ‘GFS2312Z: inversiewintertje’, of ‘10daagse pluim EC0600: zomerse periode in het verschiet’). Zo is een modeldraadje het gemakkelijkst terugvindbaar voor iedereen die interesse heeft.

* Scheiden van modellen: voor het overzicht is het prettig dat ieder model een eigen draad heeft. Het is dus niet de bedoeling dat er ergens in een GFS-draadje ook een UKMO-bespreking komt. Er mag best wel vergeleken worden wat GFS en UKMO geven voor +144, maar houd het dan bij het vergelijken. Er mag trouwens ook best wel een nieuwe draad aangemaakt worden voor een vergelijking tussen meerdere modellen, liefst dan ook wel met een (korte) bespreking erbij.

Dubbelposten (dezelfde berichten (vlak) na elkaar in één forum posten) of crossposten van draden (dezelfde draad in meerdere fora posten) is niet de bedoeling, houd het bij één draad in één forumonderdeel. Mocht je per ongeluk een dubbelpost hebben gemaakt: die kun je zelf nog verwijderen zolang er niemand op gereageerd heeft.

Reageren op berichten

Reageer zoveel mogelijk inhoudelijk en ontopic. Soms kun je weleens afdwalen/afsplitsen van het oorspronkelijke onderwerp van de draad, maar kaap niet zomaar de draad voor je eigen sub-discussie. Probeer gezellige offtopic chat-onderonsjes ook te voorkomen (dit is immers een forum, en geen chatbox), je kunt een gesprek onder elkaar ook via andere kanalen voeren/voortzetten. Probeer ‘lol’ en ‘+1/-1’ reacties ook zo veel mogelijk te vermijden.

Wees netjes en beleefd, reageer op de inhoud en gebruik hierbij relevante argumenten. Val bij verschillen van meningen of inzichten niet de man/vrouw zelf aan.

De titel van je antwoord is standaard “Re: <Titel van het bericht waarop je antwoordt>”. Je mag natuurlijk altijd de titel aanpassen als je dat wilt, gebruik ook dan een titel die de inhoud of strekking van je reactie weergeeft.

Quoten (citeren) van een bericht

Om reacties compact te houden is het raadzaam om alleen hetgeen voor jouw antwoord relevant is te quoten/citeren in een reactie. Zeker indien er veel tekst of veel afbeeldingen in een bericht staan scheelt het veel ruimte (en dus lezen en/of scrollen) als onnodige afbeeldingen of tekst uit de quote weggelaten worden. Hetzelfde geldt voor het nesten van quotes (‘quotes van quotes van quotes’ enzovoort), dit kan ook wat rommelig of onoverzichtelijk worden.

* Mocht je aan willen geven dat je een passage hebt weggelaten in een quote, dan kan dat bijvoorbeeld door “[...]” te gebruiken op de plek van de weggelaten passage.

Bundelen

‘Bundelen’ is het toevoegen van een reactie aan een al bestaande discussie ipv het beginnen van een nieuwe discussie (bijv een weermelding doen in een al bestaande Tact-draad of neerslagsom-draad).

Met bundelen bedoelen we dat mensen berichten zoveel mogelijk bij eenzelfde soort onderwerp moeten zetten (door te antwoorden op een al bestaand bericht) en dat ze niet voor iedere mededeling een nieuwe 'draad' aan gaan maken. Dit is om het forum niet te onoverzichtelijk te maken. Als iedereen steeds een nieuwe draad aanmaakt voor iedere mededeling dan wordt het hier eerder een chatbox ipv een forum waar je naast het achterlaten van actuele weermeldingen ook kunt discussieren over de weersverwachtingen en weerkaarten bijv.

Let op: bundelen is wel de norm, maar het hoeft niet overdreven te worden. De afweging is hierbij of hetgeen je wilt posten relevant is voor een bestaande draad of een interessante/informatieve toevoeging is daarin óf dat het qua inhoud of actualiteit beter past in een nieuwe draad.

Uploaden van foto’s en dergelijke

Ook voor het uploaden van foto’s en dergelijke geldt: voeg met de foto’s ook écht informatie toe. Upload niet zomaar wat om het uploaden of ‘omdat het kan’, maar zorg dat het relevant, duidelijk of actueel is. Let hier aub ook op bij fotoseries of verslagen, probeer je fotoselectie wat ‘beperkt’ te houden. Het gaat hierbij niet alleen om de absolute aantallen, maar ook om wat je aan beeld over wilt brengen. In veel gevallen is bijv 5x bijna dezelfde foto in een serie ‘overkill’ en niet echt interessant voor de meeste lezers/kijkers.

Gedrag op het forum

“Soms hoeft niet alles wat in je opkomt ook werkelijk via je mond naar buiten komen hoor. Praten kunnen we allemaal wel, maar op zijn tijd mogen we onze mond ook best wel even dichthouden.” 

StayV’ (tegenwoordig bekend als Stefan (Maarssenbroek)) - 20 januari 2005

Algemene aanwijzingen

Doe je best om goed leesbare berichten op te stellen. Let hierbij op zinsbouw, gebruik van hoofdletters en leestekens. Spellingscontrole is hierbij ook vaak een handige hulp. Het hoeft niet perfect en foutloos Nederlands te zijn, maar het is wel handig/prettig als je berichten gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor de lezers. Schrijf daarom (zoveel mogelijk) ABN, en vermijd dialect, spreektaal of chattaal in je berichten.

Let verder ook op je taalgebruik
. We willen dit forum redelijk beschaafd houden en daarom zien we scheldwoorden en schuttingtaal of andere vormen van ruwe of vulgaire taal liever niet terug op het forum. Dit geldt óók voor smileys of emoji’s en andersoortige plaatjes/afbeeldingen, zeker als deze agressief of negatief naar een ander gebruikt worden (of als zodanig opgevat kunnen worden).
* Mocht je het toch “nodig” vinden om emotie uit te drukken met je taalgebruik, gebruik dan liever ****.

Reageer niet altijd meteen als je je ergens aan ergert. Ergernis leidt vaak tot minder beleefde reacties en dito taalgebruik. Als het gaat om dingen die het forum verstoren en/of niet op het forum thuis horen, reageer dan ook niet direct en met z’n allen (dat geeft het ook alleen maar meer aandacht). Wat je in zo’n situatie wél altijd kunt doen is het bericht rapporteren of het via e-mail aan het moderatorteam melden (op het centrale adres: mods@weerwoord.be).

Wees zo duidelijk mogelijk in je communicatie. Verwoord wat je bedoelt in/met je bericht, laat anderen niet zelf ‘raden’ naar je bedoelingen/opvattingen (dit om misverstanden te voorkomen).

Vermijd ook chatgedrag/chatposts, draag echt inhoud of informatie bij aan het forum ipv alleen maar geklets of een snel neergekrabbelde mening.

Respecteer de privacy van anderen. Plaats geen telefoonnummers, adressen, afbeeldingen (zoals foto’s), e-mails, privé-conversaties, chatgesprekken, enz. van anderen zonder hun toestemming.
NB: Dit geldt natuurlijk ook als het om mensen gaat die niet lid zijn van het forum.

Omgang met andere leden

Een ieder moet (binnen grenzen van forumregels en/of fatsoen) z'n meningen/gedachten kunnen posten. Als forumlid moet je ook een ander die vrijheid gunnen, ook al ben je het niet met die persoon eens.

Respecteer (daarom) ook dat een ander een andere mening of inzicht heeft over iets. Sommige zaken (bijv voorkeuren voor weersoorten, beleving tav het weer) zijn ook erg subjectief en persoonlijk, het heeft dan weinig zin om door te blijven hameren om de ander van jouw ‘gelijk’ (en van zijn of haar ‘ongelijk’) te proberen te overtuigen. Verketter elkaar ook niet bij verschil van mening, interpretaties of beleving aangaande weersverschijnselen of de uitvoer van weermodellen. En ga zeker niet iemand anders (steeds) opzoeken of ‘stalken’ (in andere draden of via privéberichten/mails) of op een andere manier op het forum lastig vallen bij (sterke) meningsverschillen.

*Als je op een forum komt zijn er altijd wel mensen waarmee je botst, of wiens posts je ergeren. Maar er zijn ook mensen met wie je het wel goed kunt vinden, die leuke of interessante bijdragen posten. Het is aan jou waaraan je de meeste tijd en energie besteedt.

Als iemand een vraag ergens over stelt: help elkaar wanneer het kan, maar bedenk wel dat mensen vooral gebaat zijn bij goede hulp en niet per se bij goedbedoelde hulp. Wanneer je iets niet zeker weet kun je het ook gewoon overlaten aan een ander. Bovendien hoeft elkaar helpen niet alleen maar direct oplossingen aandragen te zijn, ook (gericht) doorvragen kan nuttig zijn om iemand te kunnen helpen.

Wees niet meteen te streng voor nieuwelingen als zij dingen ‘niet goed’ doen, help ze dan liever op weg op het forum. Geef mensen ook even de tijd om zich in te passen in de dagelijkse gang op het forum. Opzettelijk misbruik (of een rommeltje) van het forum maken is natuurlijk niet de bedoeling, maar in zulke gevallen kun je ons ook attenderen.

Je mening geven over zaken en personen kan, maar houd dan wel je fatsoen en wees zo veel mogelijk constructief en inhoudelijk. Dus niet gaan lopen afkraken of ‘bashen’. Dit verwachten wij vanzelfsprekend ook als het over zaken of personen buiten het forum gaat.

Ludieke en/of humoristische berichten

Het forum mag ook wel enige ruimte bieden voor ludieke berichten of een vriendelijk bedoeld grapje naar elkaar. Af en toe een beetje lachen (al dan niet als een boer met kiespijn) moet kunnen. Een grapje of dolletje mag dus best, maar ga het gegrap niet overdrijven. De een vindt dit soort dingen leuker dan de ander. De hoofdmoot van de berichten op het forum hoort gewoon serieus en inhoudelijk te zijn. Vermijd ook te ‘platte’ of te ‘pikante’ humor, daar is niet iedereen van gecharmeerd.

Controversiële onderwerpen

Zowel in weergerelateerde discussies als op het offtopic gedeelte komen soms controversiële onderwerpen aan de orde (vaak zijn dit ook actuele zaken uit het maatschappelijk debat). Wij willen dit soort onderwerpen niet op voorhand censureren, maar we vragen jullie daarom wel om met dit soort onderwerpen en discussies ook (extra) zorgvuldig om te gaan.

Reageer daarom bovenal(!) inhoudelijk en verwoord je mening zorgvuldig (geen geroeptoeter of oneliners aub). Verdiep je in het onderwerp, kijk en zoek dingen na. Sta open voor andermans mening, zeker als deze inhoudelijk beredeneerd is. Als je het oneens bent met iemand dan mag je best met kritiek reageren, maar ga iemand niet aanvallen of afkatten vanwege een andere mening of ander inzicht.

Offtopic en politieke/maatschappelijke onderwerpen

Het offtopic deel van het forum is ooit toegevoegd om ervoor te zorgen dat offtopic-berichten (welke niet over het weer gingen, maar over bijv sport) niet het hoofdforum verstoorden én om een plek te bieden waar ruimte was voor ontspanning en luchtigheid. Wij verwachten van jullie dan ook dat jullie ontspanning en luchtigheid ook als uitgangspunt houden bij het gebruik van het offtopic-deel. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen plek is voor zwaardere onderwerpen, maar besef wel dat dit niet het hoofddoel is van het offtopic deel. (Zie verder ook onder ‘Controversiële onderwerpen’.)

Verder willen we jullie in deze ook nog even vragen om zorgvuldig om te gaan met confronterende beelden of teksten. Niet iedereen zit er op te wachten om er op dit forum mee geconfronteerd te worden. Vermijd dit soort zaken zoveel mogelijk, post het alleen als het écht relevant is voor de inhoud of strekking van jouw bericht. En indien het om beeldmateriaal gaat: voeg niet direct de afbeelding of video in je bericht, maar plaats deze eerst achter een link.

* Indien het beheer vindt dat bepaalde confronterende beelden of teksten (al dan niet achter een link) niet thuishoren op het forum of in (de context van) een discussie kan zij deze verwijderen.

Promoten van (eigen) websites

Dit forum is bedoeld om over het weer te discussiëren en evt meldingen/waarnemingen te posten, niet om je eigen site, blog of social media account te promoten. Reclame maken dmv een 'banner' of wervende teksten is daarom uitdrukkelijk niet toegestaan. Verder is het ongewenst om (herhaaldelijk) berichten te plaatsen alleen ter promotie van je link of op momenten dat je link niet relevant is in/bij je bericht.

Wanneer kan je dan wel je eigen (weer)website delen met het forum? Dat is simpel: als het relevant en/of interessant (van toegevoegde waarde) is op het forum/in een discussie. Dit kan bijv een link zijn naar jouw weerfoto's van gisteren, een link naar een (uitgebreide) weerbespreking of een weerverslag/chaseverslag op je eigen site of als iemand om je link vraagt.

Verder mag je website in je profiel of in je onderschrift (mits vergezeld van een neutrale tekst) vermeld worden (tip: je kunt met UBB-code een klikbare link in je onderschrift maken). Deze wijze van vermelden van je eigen website zien wij ook liever dan het herhaaldelijk toevoegen in je berichten.

* Als wij de indruk hebben dat je (al dan niet in samenwerking met anderen) misbruik maakt van de voorwaarden/opties die hierboven staan vermeld, kunnen wij ingrijpen.

/