Grunnkurs inne - sjekkliste

Steinkjer klatreklubb


Fylles ut av instruktør før kursstart. Kryss av for ja eller nei i rubrikken, og fyll eventuelt ut med nødvendige tilleggsopplysninger.

JA

NEI

Er topptaufester forsvarlige?

Er klatreveggen i forsvarlig stand til kursaktiviteten?

        

Er klatreutstyr til bruk på kurset i forsvarlig stand mtp sikkerhet?

Er førstehjelpskoffert komplett?                

Er antall kursdeltagere forsvarlig i forhold til antall instruktører? (anbefaling fra NKF er maks 6 deltagere per instruktør)                

Om nei; hvordan har dere organisert aktiviteten slik at instruktøren likevel har full oversikt og kontroll?

Er aldersgrensen på deltagere i tråd med anbefalinger? (anbefaling fra NKF er 13 år)

Har du innhentet skriftlig samtykke fra foreldrene for deltagere under 18 år?

Har du informert kursdeltagerne før kursstart om risikoen ved å delta på denne typen aktivitet, og anbefalt å ha en forsikring som dekker klatreulykker?

Har instruktørene kompetanse tilsvarende ”Instruktør inne” eller høyere?

Dersom nei: hvordan har du sikret deg at instruktøren likevel har tilstrekkelig kunnskap til å være instruktør?

Benyttes NKF-kursmal for grunnkurs inne?

Dersom nei: Hvordan har du sørget for å organisere aktiviteten slik at sikkerheten til deltagerne blir ivaretatt?

Dersom nei: hvordan har du sørget for at kursdeltagerne har tilsvarende kunnskap ved  kursslutt som NKF-malen?

        

Kan noen vises bort fra kurset?                         

Om ja; hvem? (eks ruspåvirket)

Har dere organisert mulighet for kursdeltagerne til å klatre i innendørsveggen mellom avsluttet grunnkurs og eventuell Bratt kort prøve?                 

Om ja; hvordan er dette organisert for å ivareta sikkerheten?

        

Har dere rutiner for hva instruktør skal gjøre om deltager skulle bli alvorlig skadet på kurs?

Fylt ut av:…………………………………………                                Dato:…………