Sammanfattning av protokollen

BG16B Protokoll för Lärande samtal: Historia: Slaget vid Somme (1/2)

  1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de personer som beskrivs i de texter ni läst?

Grupp 1: Neville och Andresen

Båda var frivilliga

Båda dog pga fienden (i strid)

Neville är begravd vid Somme medan Andresen (förmodligen) är begravd i Tyskland

Neville var sportintresserad men Andresen var intresserad av filosofi

Grupp 2: Neville och Nilsson

Båda dog

Båda krigade i ett land som inte var deras eget.

Båda stupade för andras skull

De kom från olika länder

De hade olika utbildningsnivå

Grupp 3: Neville och Andresen

Neville var frivillig medan Andresen var tvingad

Neville var britt och Andresen var dansk

Båda stupade vid Somme

Båda var män

Grupp 4: Andresen och Nilsson

Båda dog i Somme

Båda dog på eftermiddagen

Båda skrev

Läraren

Alla tre var unga män och stupade vid Somme

  • Neville och Nilsson var frivilliga medan Andresen var tvingad/värnpliktig
  • Neville var medelklass och hade utbildning medan Andresen och Nilsson var arbetarklass.
  • Alla tre stred för olika nationer, Neville stred för sin egen nation Storbritannien medan Andresen dansk stred för Tyskland och Nilsson svensk stred för Frankrike.
  • Neville var officer medan Andresen och Nilsson var meniga.

  1. Ge exempel på tidsbegrepp i texterna.

Samtliga grupper anger  årtal, datum. veckodagar och klockslag

Grupp 1: under natten, krigsutbrottet

Grupp 2: brittsommar, senare, då, direkt, samma minut, första dagen, när någonting (sol, måne) går upp

Grupp 3: under en minut, mitten av juli, länge, denna dag, veckor, eftermiddag, några sekunder, framtid,

Grupp 4: pågår, på nytt, idag, sista dagen, senare, sommar, senaste, sedan, några sekunder

  1. Förklara genom att använda begreppen orsak och eller konsekvens hur personerna i era texter dog. Hela meningar.

Grupp 3:

Billie Neville dog eftersom han sparkade en boll mot tyskarnas frontlinje.

Kresten Andresen dog eftersom de gjorde en stor attack, de lämnade skyttegravarna och blev beskjutna, de fick granater kastade mot sig.

Orsaken till att Billie Neville dog var att han….

Karsten Andresen dog som en konsekvens av…

Elow Nilsson dog eftersom…

…. och då dog Billie Neville

… ledde till Karsten Andresens död.

Elow Nilsson dog på grund av….

   4) Vad kan ni utläsa om hur striderna gick till ur texterna?

Grupp 2: Britterna hade mycket utrustningoch förstörde tyskarnas taggtråd och bombade deras baser

Grupp 3:  striderna körde fast

Grupp 4: de allierade anföll

   5) Beskriv miljön vid Sommefronten sommaren och hösten 1916.

Grupp 3: temperaturer mellan 11° och 20° vilket påverkade skyttegravslivet

Grupp 4: 20°, smuts, minrester, uppbökad jord, smutsiga ljusblå rockar

   6) Ord och begrepp som ni diskuterade och definierade/förklarade. Fortsätt på annat papper

Ord/begrepp

Förklaring

1

uppbökad

jord

2

virrvaret

3

trumelden

4

5

6