KHÓA LUẬN NGỌC HỌC

STT

NĂM

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

SL

GHI CHÚ

1

07/2014

Đặc điểm Corundum trong đá Gneiss khu vực Kinh La, Yên Bình, Yên Bái

Lê Văn Thạo

1

TS Phạm Trung Hiếu

2

07/2014

Đặc điểm phân bố và tinh thể khoáng vật Corundum khu vực Krông Năng, Đắk Lắk

Bùi Duy Ngọc

1

Ths Đoàn T.Anh Vũ

3

07/2014

Đặc điểm ngọc học và phương pháp xử lý nhiệt nâng cao giá trị Corundum ở khu vực Krông Năng – Đắk Lắk

Nguyễn Văn Phúc

1

Ths Đoàn T.Anh Vũ

4

07/2014

Luận giải cơ chế hình thành và đánh giá, giá trị các hiệu ứng của đá quý

Huỳnh Tấn Hàn

1

Ths Lê Ngọc Năng

5

07/2014

Xác định nguồn gốc thành tạo kim cương bằng bao thể dưới kính hiển vi ngọc học

Văn Hoàng Quốc

1

Ths Lê Ngọc Năng

6

07/2014

Đặc điểm ngọc học, chất lượng và phương pháp xử lý nhiệt nâng cao giá trị Corundum ở khu vực Khe Tre, Ea Kar – Đắk Lắk

Lâm Thị Thủy Tiên

1

TS Nguyễn Kim Hoàng

7

07/2014

Đặc điểm địa chất, khoáng vật và triển vọng Opal khu vực Đắk Gằn, Đắk Mil, Đắk Nông

Lê Quang Trí

1

Ths Đinh Quang Sang

8

07/2014

Đặc điểm địa chất, khoáng vật – ngọc học Corindon khu vực Đắk Tôn, Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và phương pháp xử lý nâng cao chất lượng

Lê Tất Đạt

1

Ths Mai Kim Vinh

9

07/2015

Nghiên cứu nguyên lý cải thiện màu của Zircon bằng phương pháp nhiệt

Triệu Thị Kim Ngân

1

Ths Lê Ngọc Năng

10

07/2015

Đặc điểm địa chất, khoáng vật – ngọc học của Zircon vùng Bon Ting, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và phương pháp xử lý nâng cao chất lượng

Nguyễn Văn Quyền

1

Ths Mai Kim Vinh

11

07/2015

Đặc điểm khoáng vật và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ của Fluorit khu vực Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai

Chu Thị Mỹ Nhân

1

Ths Đinh Quang Sang


12

07/2015

Đặc điểm khoáng vật và ph/ pháp xử lý nâng cao chất lượng Zircon khu vực Đá Bàn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Phạm Phú Bảo

1

TS Nguyễn Kim Hoàng

13

07/2015

Đặc điểm cấu trúc Trapiche trong sapphire khu vực Đá Bàn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nguyễn Văn Hùng

1

Ths Lê Ngọc Năng

14

07/2015

Các tính chất ngọc học của đá quý ảnh hưởng đến chế tác trang sức nhẫn.

Trần Lâm

1

Ths Đoàn T.Anh Vũ

15

07/2015

Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật và khả năng sử dụng làm đá Metacarbonat khu vực Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum

Đỗ Anh Khoa

1

TS Phạm Trung Hiếu

16

07/2015

Đặc điểm ngọc học và giá trị sử dụng thạch anh khu vực xã Krong Nô, huyện Lak, tỉnh Đăk Lăk

Bùi Thế Duy

1

ThS Đoàn T.Anh Vũ

17

07/2015

Đặc điểm ngọc học và giá trị sử dụng thạch anh khu vực xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

Nguyễn Thanh Nam

1

ThS Đoàn T.Anh Vũ

18

07/2016

Đặc điểm tinh thể khoáng vật và chất lượng Chalcedony khu vực Ea Sar, Ea Kar, Đak Lak

Trần Anh Duy

1

ThS Đoàn T.Anh Vũ

19

07/2016

Đặc điểm địa chất, khoáng vật, ngọc học sapphire vùng Tiên Ko, xã Liên Đầm, H. Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và phương pháp xử lý nâng cao chất lượng

Lê Khoa

1

ThS Mai Kim Vinh

20

07/2016

Đặc điểm khoáng vật chất lượng Chalcedony vùng Krong No, ĐakLak

Trần Hữa Luân

1

ThS Đoàn T.Anh Vũ

21

07/2016

Nghiên cứu quy luật phân bố màu sắc trong tinh thể Tourmaline

Đào Thị Kim Ngân

1

ThS Lê Ngọc Năng

22

07/2016

Đặc điểm và ý nghĩa của bao thể trong thạch anh tinh thể

Lê Trọng Nghĩa

1

ThS Lê Ngọc Năng

23

07/2016

Đặc điểm bao thể Peridot khu vực Đông Nam Pleiku và phương pháp giám định Peridot bằng phổ raman

Lâm Vĩnh Phát

1

ThS Đinh Quang Sang


24

07/2016

Đặc điểm khoáng vật chất lượng ngọc học và triển vọng thạch anh tinh thể khu vực mỏ đá xây dựng Cam Ly, Đà Lạt

Phạm Thị Thư

1

TS Nguyễn Kim Hoàng

25

07/2016

Đặc điểm địa chất khoáng vật ngọc học của Opal ở vùng Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng và phương pháp xử lý nâng cao chất lượng

Trần Duy Vinh

1

ThS Mai Kim Vinh

26

07/2016

Nghiên cứu so sánh các đặc điểm nguồn gốc, khoáng vật học, ngọc học của Ruby trong đá hoa và Ruby trong đá Zoisite

Đồng Xuân Hưng

1

ThS Lê Ngọc Năng

27

07/2016

Đặc điểm tinh thể khoáng vật và nguồn gốc Tourmaline khu vực Krong Nô, huyện Lak, tỉnh Đak Lak

Trần Phương Duy

1

ThS Đoàn T.Anh Vũ