ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою» (далі – проект Закону) розроблено на виконання:

 1. частини 6 статті 11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV;
 2.  п. д) частини 6 статті 20 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Порядок отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою не приведений у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги». У зв’язку з цим органи місцевого самоврядування самостійно визначають підстави для отримання дозволу, перелік документів, необхідних для його отримання та інші вимоги для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою. Неоднозначне тлумачення статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» спричиняє надмірний вплив на суб’єктів господарювання з боку органів місцевого самоврядування та збільшує корупційні ризики процедури отримання дозволу.

У зв’язку з тим, що органи місцевого самоврядування затверджують порядки отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою на місцевому рівні, до них включаються норми, які згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги» повинні визначатися виключно у законі.

Проаналізувавши порядки отримання дозволів на порушення об’єктів благоустрою у різних регіонах України було встановлено, що жодний порядок, затверджений на місцевому рівні, не відповідає вимогам дозвільного законодавства України та Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, що прямо порушує вимоги частини 3 статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Разом з цим на рівні закону процедура анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою визначена не чітко, що порушує права органів місцевого самоврядування.

Дані обставини спричиняють необхідність приведення статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» у відповідність до вимог дозвільного законодавства України.

2.        Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту закону є:

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону пропонується:

 1. затвердити на рівні закону вичерпний перелік робіт, на проведення яких вимагається отримати дозвіл на порушення об’єктів благоустрою;
 2. визначити вичерпний перелік документів, які подаються суб’єктами господарювання для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою;
 3. зменшення та конкретизація підстав для відмови у видачі дозволу;
 4. встановити строк дії дозволу на порушення об’єктів благоустрою в  один рік;
 5. визначити чіткий порядок переоформлення та отримання дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
 6. закріпити процедуру анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою за допомогою подачі позову до суду;

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту закону є виконання вимог частини 6 статті 11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV та пункту д) частини 6 статті 20 Закону.

У даній сфері правового регулювання діють:

Проектом Закону передбачається внесення змін до Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV, яким пропонується викласти статтю 26-1 Закону у новій редакції.

4.        Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету.

5.        Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6.        Регіональний аспект

Проект Закону стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, а тому потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та відповідних органів місцевого самоврядування.

6-1. Запобігання дискримінації.

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу

Вплив, який справлятиме регуляторний акт

Ринкове середовище

Відсутній

Забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання

Забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання щодо отримання ними високоякісних адміністративних послуг.

Проект Закону не передбачає завдання шкоди суб’єктам господарювання, обмеження їх прав, витрати суб’єктів господарювання відсутні.

Забезпечення прав та інтересів громадян

Забезпечення прав та законних інтересів громадян щодо отримання ними високоякісних адміністративних послуг.

Проект Закону не передбачає завдання шкоди громадянам, обмеження їх прав, витрати громадян відсутні.

Забезпечення прав та інтересів держави

 1. Реалізація єдиної державної політики.
 2. Вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері благоустрою.
 3. Визначення для органів місцевого самоврядування чіткої процедури анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не спрямований безпосередньо на регулювання трудових відносин, а тому реалізація його положень не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить:

приведення процедури отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою до вимог дозвільного законодавства України та вирішить проблему правової невизначеності у цій сфері;

спрощення процедури отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою для суб’єктів господарювання;

визначення для органів місцевого самоврядування чіткої процедури анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою.