171b9e3.jpg

Op weg van Arnhem naar huis, na de basistraining, viel me spontaan een inzicht in. Al rijdende op de snelweg begreep ik opeens dat oplossingsgericht coachen precies dat is waar ik naar op zoek ben geweest!  

De methodiek sluit naadloos aan bij wat ik wil en kan doen, bij mijn eigen waarden en overtuigingen, bij waar ik in geloof dat werkt en bij wat voor mij spiritualiteit inhoudt: reflectie,  bewust-worden, bewust-zijn,  verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen, jezelf en de ander serieus nemen, je wezenlijk verbinden met anderen, gelijkwaardigheid (niet-hiërarchisch), liefdevol en respectvol met elkaar omgaan, het accepteren van verschillen (niet oordelen of je daar in elk geval zoveel mogelijk van bewust zijn), belangeloos/egoloos helpen (het gaat om het resultaat dat de ander bereikt, niet of minder om het resultaat dat jij als coach bereikt).  

Eerder had ik de oplossingsgerichte methodiek wel leren kennen. Ik herinnerde die als een heel positief en krachtig middel om mensen in beweging te brengen! Ik had destijds het gevoel met iets heel moois en waardevols in aanraking gekomen te zijn, maar kon er in de praktijk nog te weinig mee uit te voeten. Ik wilde er meer van en er vooral meer mee oefenen! Zo begon ik in maart 2014 bij Impuls met de opleiding tot oplossingsgericht coach.

Anneke Amir

Studiecoördinator BA Chinastudies, Universiteit Leiden

Leiden, 6 juni 2015