Dette skal være en bok om hvordan man lager en åpen lærebok.

Dette kan være utgangspunktet for en praktisk guide som jeg vil lage.

Strategier for å synliggjøre en åpen lærebok for andre

Strategier for å lage bra design and layout

Ekstra ressurser relatert til lysbildeprosjektet

Strategier for å synliggjøre en åpen lærebok for andre

Eksempel med arbeid med “Praksisveilederen i skolen”

Tre ulike versjoner av boken er publisert i Brage (PDF, MOBI og EPUB). Denne registreringsprosessen er gjort i samarbeid med den lokalt ansvarlige på biblioteket. Målet med å registrere boken i Brage er at den skal være lett for andre å finne på nettet. Intensjonen var også at boken skull bli sporbar i Google scholar osv.

Søk i Google scholar

I Google Scholar er det bare MOBI-versjonen av boken som kommer opp. Det er rart. Hanne på biblioteket har sagt hun skal sjekke dette opp (mai 2014).

En oppgave som biblioteket ved HiØ jobber med er å sjekke hvordan ulike publikasjoner i Bragesystemet kan bli søkbare på en effektiv måte hos Google og Google scholar. Brage åpner opp for en enkel publisering av åpne lærebøker.

Wikibooks

Styrken er at det er lett for andre å jobbe videre med formatet. Svakheten er at det ikke er enkelt å konvertere boken automatisk til et godt ebokformat.

Tradisjonelle markedsføringskanaler

Jeg vurdere å pubilsere en annonse for boken i bladet Utdanning. Dette må vurderes i forhold til pris.

Strategier for å lage bra design and layout

Tips om publisering av eboken “Praksisveilederen i skolen” i Brage

Ved bruk av Pressbooks er det lurt å legge inn tittelsiden fra Pressbooks når man konverterer dokumentet som man sender til Brage.

Ekstra ressurser relatert til lysbildeprosjektet

Lysbilder som er relatert til åpen lærebokprosjektet

Prosjektrapportering - wikibok i praksisveiledning

http://www.slideshare.net/toreh

(Han har noen interessante eksempler).

Hvordan samarbeide med andre om utviklingen av denne typen lærebøker?

Sentralisert vs desentralisert kontroll

Utfordringen er at jeg fortsetter utøver en ganske stor grad av sentralisert kontroll i prosjektet i forhold til det å utvikle åpne lærebøker