Prov i rätten och samhället: Rättsordning och Rättssystemet

2. Redogör för Sveriges grundlagar. 

→ Läroboken sid 13 (from rubriken Sveriges grundlagar) - 15, 17 - 19, anteckningar

Svar på E-nivå

Svar på C-nivå

Svar på A-nivå

Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du minst ett exempel på hur du påverkas av någon grundlag

Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du flera exempel (från mer än en grundlag) på hur du påverkas av grundlagarna.

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

3. Redogör för hur processen ”Från förslag till lag”.

→ Läroboken sidan 11, anteckningar

Svar på E-nivå

Svar på C-nivå

Svar på A-nivå

Du sätter  de flesta av begreppen nedan i rätt ordning och skriver vem som gör vad.

Du förklarar processen i löpande text (vem gör vad när) och sätter alla eller nästan alla begreppen nedan i rätt ordning.

Du förklarar processen i löpande text (vem gör vad när) och sätter alla eller nästan alla begreppen nedan i rätt ordning.

Du redogör för för- och nackdelar med processens utformning.

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

4.  Redogör för rättsystemet i Sverige

→ Läroboken sidorna 37 - 48, anteckningar

Svar på E-nivå

Svar C-nivå

Svar på A-nivå

Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, ger du exempel på vilka uppgifter de har i rättsystemet.

Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta,  redogör du för vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du kort för kopplingarna och  samarbetet mellan myndigheterna.

Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, redogör du för  vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du för kopplingarna och samarbetet mellan myndigheterna och lyfter fram både saker som fungerar bra och som kan kritiseras i systemet.

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.