Infogids trainers en leiders

Praktische informatie voor jeugdleiders en trainers

 van v.v. Sparta Nijkerk

Versie: 9 september 2013  INHOUDSOPGAVE

Welkom bij de jeugdafdeling Sparta Nijkerk        

Jeugdbeleid, Jeugdcommissie en overige betrokkenen        

Het jeugdbeleid        

Jeugdcommissie        

De organisatie rondom de jeugd        

De organisatie rondom de jeugd        

De technische staf        

De jeugdleider        

Het wedstrijdformulier        

Aanvullende informatie voor E- en F- pupillenleiders        

De jeugdtrainer        

De functie        

Wat verder belangrijk is om te weten        

Aanvullende informatie voor trainers van E & F pupillen        

Overige informatie        

Afgelastingen        

Blessures        

Douchen        

Informatie        

Invaller bepalingen        

Ledenadministratie        

Meisjes – gemengde teams        

Oefenwedstrijden        

Postbakje        

Ranja en Thee        

Reserveshirts        

Routebeschrijvingen        

Sancties        

Scheenbeschermers        

Schoonhouden van de kleedkamers        

Slecht weer        

Spelers lenen        

Uitslagen        

Uitwedstrijden        

Vergaderingen        

Wedstrijdduur en teamgrootte        

Winterprogramma        

Wisselen        


Welkom bij de jeugdafdeling Sparta Nijkerk

Om te beginnen willen we je bedanken en welkom heten namens de jeugdafdeling, maar vooral namens de spelers van jouw team, bij voetbalvereniging Sparta Nijkerk. Hartelijk dank voor jouw bereidheid om de rol van leider en/of trainer op je te nemen. Zonder leiders en trainers kunnen onze jeugdspelers immers niet voetballen.

Om je te helpen zo snel mogelijk te wennen aan jouw functie en er daardoor eerder veel plezier aan te beleven is dit boekje samengesteld. In dit boekje geven we je informatie die je nodig hebt om de taken en verantwoordelijkheden die bij je functie horen, goed te kunnen uitvoeren. Uiteraard is dit boekje niet volledig.

Er zullen zich altijd situaties voordoen die niet in dit boekje beschreven staan. Daarom: heb je vragen, opmerkingen, ideeën of klachten, blijf er niet mee rondlopen. Neem even contact op met de betreffende jeugdcoördinator.

In dit boekje vind je alle jeugdfuncties op een rijtje. Namen en telefoonnummers kun je vinden in het “Indelingenboekje/Spartaantje” of op de website van Sparta Nijkerk. Wij hopen dat je veel zult hebben aan de informatie in het “Oranje Zwarte Boekje” en wensen jou en je team veel sportief voetbalplezier.

Jeugdcommissie v.v. Sparta Nijkerk

 


Jeugdbeleid, Jeugdcommissie en overige betrokkenen

Het jeugdbeleid

De jeugdafdeling van Sparta Nijkerk heeft inmiddels ruim 700 jeugdleden, van 4  tot en met 18 jaar, van Mini’s tot en met A-Junioren, jongens en meiden. Om één en ander in goede banen te leiden is er gekozen voor een platte organisatiestructuur.

Om bij onze vereniging de jeugdorganisatie en de jeugdvoetbalopleiding goed te laten verlopen, zijn kaders en richtlijnen onmisbaar. De richtlijnen voor het voetbaltechnische gebeuren binnen Sparta Nijkerk staan beschreven in het Technisch Jeugdplan, wat elk jaar wordt aangepast aan de dan geldende (spel)opvattingen binnen de vereniging.

Jeugdcommissie

De doelstellingen voor de Jeugd zijn afgeleid uit de visie van Sparta Nijkerk en beschreven in het jeugdbeleid. De JC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jeugdbeleid

De algemene doelen van de JC zijn:

        a. het lopende seizoen managen,

        b. het volgende seizoen voorbereiden

c. (technisch) beleid ontwikkelen/plannen te maken voor een periode van 2 - 5 jaar om de doelstelling te halen die afgeleid zijn uit de visie van Sparta Nijkerk.

d. afstemming tussen, en communicatie naar: bestuur, administratie, senioren, jeugdkader en jeugdleden

Organogram Jeugd vv Sparta Nijkerk


De organisatie rondom de jeugd

Sparta Nijkerk kent voor de jeugd de volgende functies:

Bestuurslid Jeugdzaken:        De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alles aangaande het jeugdvoetbal. Het bestuurslid Jeugdzaken is voorzitter en vertegenwoordigt de jeugd in het bestuur.

Hoofd Jeugdopleidingen:        is verantwoordelijk voor het formuleren, communiceren en uitvoeren van het voetbaltechnisch deel van het jeugdbeleid. Tevens adviserend over de samenstelling van het technisch jeugdkader.

Jeugdcoördinator:        elke leeftijdscategorie kent een aparte coördinator. Deze coördinator is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten met betrekking tot de teams en eerste aanspreekpunt voor leiders en spelers voor niet-technische zaken.

Wedstrijdsecretaris:        voor zowel de junioren (ABC) als voor de pupillen (DEF) is er een wedstrijdsecretaris aanwezig. De wedstrijdsecretaris zorgt voor het inplannen van oefenwedstrijden, verplaatsen van wedstrijden en contacten met andere clubs en de KNVB inzake diverse organisatorische wedstrijdzaken.

Scheidsrechterscoördinator:         draagt zorg voor het toewijzen van (club)scheidsrechters voor alle

thuiswedstrijden van zowel junioren als senioren. Is eerste aanspreekpunt voor de clubscheidsrechters en vertegenwoordigd hen binnen de vereniging.

Sleutelcoördinator:        is verantwoordelijk voor het beheer, uitgifte en inname van alle sleutels van de vereniging.

Kledingcoördinator:        draagt zorg voor de wedstrijdkleding en overige kleding voor de leeftijdscategorieën onder zijn beheer.

Technisch Coördinator

Pupillen:                         is verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het

jeugdbeleid binnen de pupillen. Ondersteunt het Hoofd Jeugdopleidingen en de pupillen trainers.

De technische staf

De technische jeugdstaf (selectietrainers, keepertrainers, niet-selectietrainers, technisch coördinator pupillen, trainer(s) van beloften en scouts) vormen een functionele eenheid onder aansturing van het Hoofd Jeugdopleidingen op basis van het Technische Jeugdplan.

Overige betrokkenen

Naast het bestuur, coördinatoren, leiders, trainers en ouders van de jeugdteams, dragen nog vele anderen bij aan het plezier van onze jeugdspelers. Denk eens aan het kantinepersoneel, de materiaalvoorziening, de schoonmaakploegen, de accommodatiebeheerders, de scheidrechters en al die anderen die, vaak onzichtbaar, jeugdvoetbal mogelijk maken.

Wees daarom altijd vriendelijk en respectvol tegen elkaar. Alleen door plezierige samenwerking kunnen we onze jeugd nu en in de toekomst laten genieten van dat mooie voetbalspel.

De jeugdleider

De functie

 1. Is verantwoordelijk voor het team dat hij of zij leidt en, indien dit team ook door de leider getraind wordt, ook verantwoordelijk voor de training van het team (zie verder bij het hoofdstuk ‘De jeugdtrainer’).
 2. Vertegenwoordigt het team bij alle gelegenheden, zoals uit- en thuiswedstrijden, toernooien, jeugdvergaderingen en overige activiteiten.
 3. Is in die rol het aanspreekpunt en het visitekaartje van het team en (bij uitwedstrijden en uittoernooien) van de vereniging en vervult daarmee een voorbeeldfunctie naar onder meer spelers, ouders, scheids- en grensrechters en spelers en vertegenwoordigers van de tegenstander.
 4. Onderhoudt zelf voldoende contact met de coördinator, de spelers en de ouders, waardoor een goede gang van zaken is geborgd en misverstanden zoveel mogelijk worden beperkt.
 5. Brengt tijdig de spelers op de hoogte van nieuwe of gewijzigde informatie en maakt binnen het team duidelijke afspraken over de communicatievorm (telefonisch, email).
 6. Is voor spelers en ouders eerste aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen of klachten en gaat daar op correcte wijze mee om.
 7. Zorgt voor de organisatie van vervoer, corvee en wasbeurten, bij voorkeur via een duidelijk schema dat aan het begin van het seizoen wordt opgesteld en verspreid.
 8. Volgt bij trainingen, wedstrijden en toernooien de veldindeling en kleedkamerindeling altijd strikt op, wijzigingen vanuit het wedstrijdsecretariaat moeten de leidraad zijn.
 9. Ziet tijdens trainingsavonden, wedstrijddagen en bij toernooien er op toe dat de eigen kleedkamer opgeruimd en schoon wordt achter gelaten.
 10. Ziet er op toe dat spelers zich voor, tijdens en na een wedstrijd niet hinderlijk ophouden op en rond de velden, zeker niet als daar op dat moment wordt gevoetbald.
 11. Zorgt ervoor dat gebruikte reserveshirts tijdig en gewassen (door eigen team) weer worden ingeleverd, tenzij tijdens uitgifte anders afgesproken.
 12. Zorgt bij alle competitiewedstrijden (thuis én uit) voor het invullen van het wedstrijdformulier (van toepassing vanaf D pupillen, zie bij ‘Het wedstrijdformulier’).
 13. Zorgt voor het verstrekken van drinken in de rust of na de wedstrijd aan de tegenstander en aan het eigen team (t/m D pupillen ranja, daarna thee, af te halen in de kantine).
 14. Meldt vóór de wedstrijd aan de barmedewerkers indien men, in plaats van tijdens de rust, liever na afloop van de wedstrijd thee wenst.
 15. Is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en correct gedrag van spelers en ouders jegens de scheidsrechter en grensrechters en jegens spelers en begeleiding van de tegenstander.
 16. Meldt de wedstrijduitslag, het niet doorgaan van een wedstrijd, ernstige blessures of andere incidenten zoals wegsturen van spelers of het krijgen van gele c.q. rode kaarten, altijd direct na de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat en aan de coördinator. Evt. disciplinaire maatregelen, zoals niet spelen, worden altijd in overleg met de trainer, de coördinator,  het hoofd jeugdopleidingen en/of het bestuurslid jeugdzaken genomen.
 17. Ziet er op toe dat voor en tijdens (en bij uitwedstrijden ook na) een wedstrijd GEEN alcoholische dranken worden genuttigd. Voor (jeugd)spelers die de wettelijke toegestane leeftijd (16 jaar) nog niet bereikt hebben, geldt dit verbod ook na thuiswedstrijden. Voor hen die deze leeftijd wel bereikt hebben, geldt een ontmoedigingsbeleid. Dit geldt ook voor de begeleiding.
 18. Zorgt voor positief geschreven wedstrijdverslagen in het clubblad (het Spartaantje) en op de website (www.vvspartanijkerk.nl).

Het wedstrijdformulier

Bij iedere competitie- en bekerwedstrijd (vanaf de D pupillen) wordt een wedstrijdformulier ingevuld. Daarvoor is de leider verantwoordelijk.

 N.B. werkwijze digitaal wedstrijdformulier nog toevoegen.

Hieronder staat vermeld hoe dit werkt:

CONTROLEER ALTIJD OF ALLES IS INGEVULD,VRAAG HULP ALS JE VRAGEN HEBT.

 Wat verder belangrijk is om te weten

        - aanvang wedstrijden                

        - hoe laat men verwacht wordt

        - trainingsdagen en trainingstijden                            

        - welke ouders er moeten rijden

        - welke ouders er moeten wassen                                

        - uit - of thuiswedstrijden

              Voorbeeld:

        Datum          Wedstrijd                                         Aanvang       Aanwezig         Vertrek                                                    

21-05          Robur et vel. E2 – Sparta Nijkerk  E1      10:00 uur           9:00 uur       9:15 uur

        Rijden: de Bruin, de Vries, Jansen, de Wit

        Wassen: de Zwart

         28-05        Sparta Nijkerk  E1 – Zeewolde E1              10:00 uur           9:30 uur        

        Wassen: Groen

Aanvullende informatie voor E- en F- pupillenleiders

Met name bij E & F pupillen geldt dat goed moet worden ingespeeld op wat de kinderen wel en niet kunnen. Zo zijn ze wél bewegelijk, snel afgeleid, altijd bezig en erg speels en kunnen ze nog níet stil staan, luisteren en complexe situaties overzien.

Zeker voor beginnende voetballertjes is de bal hun grootste tegenstander. Dat gekke ding rolt alle kanten op! Houdt daar tijdens trainingen en wedstrijden rekening mee. Laat ze niet stil staan, doe alle oefeningen met een bal, geef ze de ruimte om hun eigen motoriek te ontwikkelen, stimuleer balgretigheid en individuele acties. Plezier en balcontrole zijn op dit moment het belangrijkste.

Na de wedstrijd worden er door F en E pupillen nog penalty´s genomen, voor velen is dit het hoogtepunt van de wedstrijd.

Leiders van F en E pupillen hebben hun handen vol aan de verzorging van de voetballers in spé. Denk aan het strikken van veters, helpen met aankleden enz. enz.

Mededelingen over aanstaande wedstrijden of veranderingen ten aanzien van training of iets dergelijks moet u bij voorkeur altijd schriftelijk meedelen. U kunt er niet van uitgaan dat deze jonge kinderen het allemaal onthouden wat u ze heeft verteld.

Vanaf de D elftallen wordt er op een heel veld gespeeld en gaan alle regels gelden die ook voor senioren gelden.

De jeugdtrainer

De functie

 1. Is verantwoordelijk voor het geven van trainingen aan zijn of haar team
 2. Is tijdens trainingen het aanspreekpunt en tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien het visitekaartje het team en (bij uitwedstrijden en uittoernooien) van de vereniging en vervult daarmee een voorbeeldfunctie naar onder meer spelers, ouders, scheids- en grensrechters en spelers en vertegenwoordigers van de tegenstander.
 3. Onderhoudt zelf voldoende contact met de coördinator, leider en de spelers, waardoor een goede communicatie is gewaarborgd en misverstanden zoveel mogelijk worden beperkt.
 4. Brengt tijdig de spelers op de hoogte van nieuwe of gewijzigde informatie (zoals trainingsschema) en maakt binnen het team duidelijke afspraken over de communicatievorm (telefonisch, email).
 5. Is voor spelers en ouders eerste aanspreekpunt bij voetbaltechnische vragen, opmerkingen of klachten en gaat daar op correcte wijze mee om.
 6. Volgt de trainingstijden, veldindeling en kleedkamerindeling strikt op.
 7. Ziet er op toe dat de kleedkamer opgeruimd en schoon wordt achter gelaten.
 8. Ziet er op toe dat spelers zich voor, tijdens en na een training niet hinderlijk ophouden op en rond de velden, zeker niet als daar op dat moment door anderen wordt getraind.
 9. Meldt incidenten tijdens trainingen altijd aan de coördinator, leider en het hoofd opleidingen. Evt.  disciplinaire maatregelen, zoals niet spelen,  worden altijd in overleg met de leider, coördinator, het hoofd jeugdopleidingen en/of het bestuurslid jeugdzaken genomen.
 10. Is ten aanzien van de inhoud van de trainingen verantwoording verschuldigd aan het Hoofd Opleidingen dan wel Technisch Coördinator Pupillen.
 11. Heeft recht op ondersteuning van de coördinator en het Hoofd Jeugdopleidingen danwel Technisch Coordinator Pupillen.
 12. Neemt zelf het initiatief om vragen te stellen of hulp te krijgen bij het voorbereiden of uitvoeren van een training.

Wat verder belangrijk is om te weten

          gemaakt van een noodplan.  Elke trainer moet bereid zijn een deel van het trainings-

          veld af te staan om op die manier ruimte te scheppen voor andere teams.

Aanvullende informatie voor trainers van E & F pupillen

Deze trainers zullen zeker bij de eerstejaars spelers heel veel spelenderwijs moeten uitleggen en herhalen. Denk eraan dat u bij deze leeftijdsgroep de oefeningen eenvoudig en kort houdt. Op deze leeftijd kunnen de kinderen nog maar kort hun aandacht ergens op vestigen. Ze willen niet luisteren, maar doen.

Geef ze die kans! Doe regelmatig oefeningen waarbij iedere speler een bal heeft. Houdt ze constant in beweging. Bij Sparta Nijkerk is voldoende oefenstof aanwezig voor alle leeftijden, voor alle niveaus en alle moeilijkheidsgraden. Vraag anders uw groepstrainer eens om advies, hij of zij heeft daar ervaring mee.

Overige informatie

Afgelastingen

Bij algehele afgelasting zie:

Teletekst NOS pagina 603, zaterdag voetbal, afdeling Oost

www.voetbal.nl

www.vvspartanijkerk.nl

www.knvb.nl

Op onze eigen website worden wijzigingen bijna dagelijks doorgevoerd. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van de teamleiders, dus als wedstrijden al op donderdagmiddag als “afgelast” op de website staan, zullen leiders op zaterdagochtend niet meer gebeld worden door het wedstrijdsecretariaat.

Ons wedstrijdsecretariaat is op wedstrijddagen bezet van 07.30 uur tot 17.30 uur.

In alle andere gevallen wordt getracht de leider telefonisch te berichten en ook de website (www.vvspartanijkerk.nl) zal de afgelastingen vermelden.

Blessures

Tijdens wedstrijden of trainingen kunnen zich blessures voordoen. Vaak is even bijkomen en ‘de spons’ voldoende om de speler weer op de been te helpen. Vraag de speler altijd om zélf het getroffen lichaamsdeel te bewegen c.q. te belasten. Ga in geen geval duwen, trekken of draaien aan armen en benen als de speler protesteert, daardoor kan eventuele schade verergeren.

Op de avonden dat de A selectie van Sparta Nijkerk traint (ma, di. en do. avond)  kan er hulp en advies gevraagd worden aan de aanwezige verzorger(s) van de A selectie. Dit wel na afspraak vooraf!

Mocht medische hulp nodig zijn, dan is in het wedstrijdsecretariaat het nummer van de huisartsenpost bekend. Ook vindt u hier een verbanddoos, brancard en eventueel rolstoel. Bij ernstige blessures kan hier ook 112 worden gebeld.

Ieder jeugdlid kan ook kontakt opnemen met Fortius en daar  een eerst diagnose ondergaan.

Douchen

Douchen na trainen of een wedstrijd is ALTIJD verplicht. Het is aan te bevelen om badslippers mee te nemen. U kunt zich voorstellen dat er met 11 paar voetbalschoenen voldoende zand en gras te vinden is op de kleedkamervloer. Of maak eerst je schoenen schoon aan de daarvoor bestemde borstels. Laat de doucheruimtes altijd netjes achter.

Informatie

Via de volgende adressen is er veel relevante informatie te verkrijgen:

www.voetbal.nl  of  www.vvspartanijkerk.nl

Invaller bepalingen

Ledenadministratie

De procedure voor het aan- en afmelden van leden is als volgt: een nieuwe speler moet altijd doorverwezen worden naar de coördinator of de ledenadministrateur.

Opzegging van het lidmaatschap kan NIET via de leider of trainer gebeuren, maar (uitsluitend schriftelijk) bij de ledenadministratie. Ouders of leiders die een speler af willen melden worden dan ook altijd doorverwezen naar de ledenadministratie.

Meisjes – gemengde teams

Het komt regelmatig voor dat er in een team één of meerdere meisjes voetballen. Ook zien we steeds vaker meisjes bij de tegenstanders verschijnen. Sparta Nijkerk tracht zoveel mogelijk deze dames in een kleedkamer  of  een van de scheidsrechterruimtes te plaatsen.  

Er is over het algemeen wel een moeder aanwezig die even een oogje in het zeil wil houden. Overleg deze situatie met de dienstdoende functionaris van het wedstrijdsecretariaat, of indien nodig met de coördinator.

Oefenwedstrijden

Wanneer u graag met uw team een oefenwedstrijd wilt spelen overleg dit dan met de wedstrijdsecretaris. Dit geldt voor oefenwedstrijden tegen andere teams van Sparta Nijkerk, maar ook voor teams van andere verenigingen.

Postbakje

Post tussen leiders, trainers en coördinator kan geschieden via email of door middel van de postvakjes. Ieder team heeft een eigen postvak in het wedstrijdsecretariaat. Kijk er dus regelmatig in!

Ranja en Thee

Voor pupillen geldt dat na de wedstrijd er in de kantine ranja afgehaald moet worden, let erop dat je ook ranja ophaalt voor de tegenpartij. Voor de junioren geldt dat in de rust thee gehaald kan worden in de kantine, ook hier geldt dat er ook thee voor de tegenstander moet worden afgehaald.

Reserveshirts

Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig verschilt, dient de thuisspelende club te zorgen voor reserveshirts. Deze kunnen worden verkregen bij de kledingcoordinator. Wees hier zelf voor de wedstrijd alert op, dit voorkomt vertraging en irritatie.

Routebeschrijvingen

Via de website van de desbetreffende verenigingen  zijn er diverse routebeschrijvingen van verenigingen te vinden.

Sancties

Sancties aan spelers, bijvoorbeeld als gevolg van gedrag of niet opkomen bij trainingen of wedstrijden, mogen alleen genomen worden door de trainer in overleg met het hoofd opleidingen en/of het bestuurslid jeugdzaken. Leiders en trainers kunnen spelers dus wel op hun gedrag aanspreken, maar zelf geen disciplinaire maatregelen opleggen.

Scheenbeschermers

Naast het dragen van het Sparta Nijkerk tenue en goed schoeisel is het verplicht scheenbeschermers te dragen. De scheidsrechters worden verzocht voor de wedstrijd één en ander te inspecteren. Geen scheenbeschermers = niet spelen!

Schoonhouden van de kleedkamers

De leiders en het elftal dienen er zorg voor te dragen dat de kleedkamers na training of wedstrijd altijd schoon worden achtergelaten. Dit geldt uiteraard ook voor uitwedstrijden.

Controleer bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenpartij. Na controle van de kleedkamer brengt u lege flessen, dienbladen e.d. naar de kantine en evt. achtergebleven kleding naar het wedstrijdsecretariaat.

Slecht weer

Met name in de winterperiode kan het weer zo slecht zijn dat de trainer besluit om niet te trainen.

Bel de spelers tijdig af. Het kan ook voorkomen dat het bestuur besluit dat er niet getraind kan worden op een of meerdere velden. De procedure is dan dat de teams die normaal op het veld (X) zouden trainen doorschuiven naar de andere trainingsvelden (A veld en T veld). De teams die hier al trainen moeten inschuiven. Dit wordt uiteraard tijdig doorgegeven. U wordt dan ook verzocht hier begrip voor te hebben. Immers afspraak is afspraak!

Spelers lenen

Bij niet-selectie teams moet een “geleende”speler altijd minstens één wedstrijdhelft spelen.

Uitslagen

Sparta Nijkerk houdt de uitslagen van alle jeugdwedstrijden bij en publiceert deze zo snel mogelijk op de eigen website en geeft ze door aan de KNVB. Daarbij zijn wij afhankelijk van uw opgave. Geef daarom vooral bij uitwedstrijden de uitslag zo snel mogelijk even door aan het wedstrijdsecretariaat, dan wordt ook van uw team de uitslag vermeld.

Uitwedstrijden

Ook bij Sparta Nijkerk geldt: Samen uit, samen thuis!

U dient alle chauffeurs te laten weten dat er achter elkaar aan gereden dient te worden. Ook wanneer iedereen de verenigingen en/of de velden weet te vinden! U kunt zich voorstellen dat er altijd situaties zijn waarbij het van groot belang is om de hele groep samen te houden. (Denk aan bijvoorbeeld autopech).

Alleen als u gezamenlijk reist wordt u als voetbalteam van Sparta Nijkerk gezien en pas dan geldt de door Sparta Nijkerk bij de KNVB afgesloten aanvullende verzekering. Maak ook goede afspraken met uw spelers dat zij de terugreis in dezelfde auto plaatsnemen als op de heenreis. Let op dat u dus tegelijkertijd ook weer huiswaarts keert, alleen op deze manier weet u zeker dat alle voetballers weer mee naar huis gaan.

Vergaderingen

Regelmatig is er per leeftijdscategorie een overleg tussen de leiders, trainers en coördinator. Vaste agendapunten zijn hier de mededelingen vanuit het bestuur en de stand van zaken binnen de verschillende teams. Regelmatig staan er thema’s op de agenda.

Deze vergadering moet bij voorkeur door minimaal één persoon per team bezocht worden. Vanzelfsprekend belt u tijdig af indien u niet aanwezig kunt zijn.

Wedstrijdduur en teamgrootte

A                        2 x 45 minuten, teamgrootte 11

B                        2 x 40 minuten, teamgrootte 11

C                        2 x 35 minuten, teamgrootte 11

D                        2 x 30 minuten, teamgrootte 11

E                        2 x 25 minuten, teamgrootte 7

F                        2 x 20 minuten, teamgrootte 7

Winterprogramma

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het eventueel vaststellen van een wedstrijdprogramma gedurende de winterstop in overleg met de leiders en trainers. Er kan ook gekozen worden voor niet-(buiten)voetbal activiteit (zwemmen, zaalvoetbal, etc) in overleg met de activiteitencommissie. Zorg er als leiders en trainers voor dat u hiervan tijdig op de hoogte bent, u krijgt er vast vragen over.

Wisselen

Bij niet-selectie teams hebben alle spelers recht op evenveel speeltijd. Daarom wordt er in principe altijd per toerbeurt gewisseld. Indien een leider of trainer hier in het belang van het team een keer van afwijkt, dan dient te worden geborgd dat de betreffende speler daarna langer op de volgende wisselbeurt kan wachten en dus na enkele wedstrijden weer in de pas loopt met de rest van het team. Vaste wissels of meer wisselbeurten voor zwakkere spelers zijn bij niet-selectieteams niet in het belang van het plezier voor iedereen en daarom niet toegestaan.