Healing Plants – Bimët shëruese

“Nature has provided us generously with everything we need to remain in good health”

Mileniumi i Tretë

11/26/2015


TABLE OF CONTENTS

ALOE VERA3

ARTICHOKE5

RED BERRIES7

GREEN TEA9

NEETLES11

GARLIC13

MARIJUANA15

CINNAMON17

CANTARION19

MUSHROOMS21

COCONUT23

CORIANDER25

LAVENDER27

WHITE MULLAGE29

PLANTAGO31

ONION33

CHERRIES35

OLIVE37

GINGER39

ROSEMARY41

SUNFLOWER42

ALOE VERA

 

http://cdn.shape.com/sites/shape.com/files/styles/384xany/public/aloe-vera-juice-700x700.jpg?itok=za0HMxug

Bimë e shijshme dhe e shërueshme e cila i përket familjes Lilacee. Është e ngjashme me kaktusin, por me gjethe tw dendura. Përdorej në mjekësi bimore që nga fillimi i shekullit të parë. Mund të përdoret edhe si ushqim (gjeli), kremë (lëngu brenda saj), shampon etj.  

Ekstrakte nga Aloe Vera janë përdorur edhe në kozmetikë e mjekësi alternative, duke u shitur në mënyra të ndryshme, si për shërim ose produkt qetësues.

FAKTE:

Dren Spahiu 6/1

ALOE VERA

http://cdn.shape.com/sites/shape.com/files/styles/384xany/public/aloe-vera-juice-700x700.jpg?itok=za0HMxug

A delicious and treatable plant which belongs to Lilac family. It is similar to cactus but with thick leaves. Used in herbal medicine since the beginning of the first century. It can also be used as food (gel), cream (fluid inside), shampoo etc.

Aloe Vera extracts are also used in cosmetics and alternative medicine, being sold in different ways, like healing or soothing product.

FACTS:

• Helps eliminate acne;

• Helps digestion;

• Prevents diseases;

• Helps reduce blood sugar levels in patients with diabetes;

Dren Spahiu 6/1

                                                      Artichoke

                     http://www.bonappetit.com/wp-content/uploads/2008/08/ttar_artichoke_v.jpg

Është përdorur si ushqim në Greqinë dhe Romën antike. Është gjetur në Egjipt gjatë disa gërmimeve. Prodhuesit më të mëdhenjë në Europë janë Italia, Spanja dhe Franca. Ka nevojë për sojë të mirë, ushqim dhe ujitje të rregullt, gjithashtu duhet ta ruajmë nga ngrirja në dimër. Kuron anemin, ulë sheqerin në gjak, ndihmon për infeksion në fshikëzën urinare, ndihmon në probleme me mushkëri dhe veshkë etj.

Receptë:

(Kjo përdoret për te ndihmuar tretjen) Vetëm nëse je udhëzuar ndryshe nga një herbalist atëherë doza gjenerale është 6gr për ditë e gjetheve të prera e të thata, lëngë nga material i bimëve të freskëta 0.5gr për ditë. 2ml i lëngut ekstraktë tre herë në ditë apo 6 me tretësira tre herë në ditë.

Erita Fazlija IX-1

                              Artichoke

                            http://www.bonappetit.com/wp-content/uploads/2008/08/ttar_artichoke_v.jpg

It was used as food among the ancient Greeks and Romans. Was found during the excavation in Egypt. The main European producers are Italy, Spain, and France. It requires good soil, regular watering and feeding, plus frost protection in winter. It cures anemia, it lowers blood sugar, it helps with bladder infections, and it also helps with liver and kidney problems.

Recipe:

(This helps for digestion) Unless you are directed otherwise by a qualified herbalist, the general dosages for globe artichoke are as follows: up to 6 grams per day of cut, dried leaves, the pressed juice from fresh plant material, 0.5 grams of dry extract per day, 2 ml of fluid extract taken three times per day or 6 ml of tincture, taken three times per day.

Erita Fazlija IX-1

Boronica e kuqe

Boronica e kuqe – antibiotik natyral

Boronica e kuqe ka veti medicinale. Ajo është e pasur me vitamina të ndryshme të tilla si vitaminë C dhe A, dhe minerale. Ajo ka një nivel të lartë të kaliumit në të.

Përgatitja- E marrim ujin e vluar  dhe e vendosim në një filxhan, më pas e marrim çajin e boronicave të kuqe e vendosim edhe i qesim mjalt sipas dëshirës dhe më pas e pimë.

Verona Kastrati 8/1

Cranberries

Boronica e kuqe – antibiotik natyral

Cranberry has medicinal properties. It is rich with various vitamins such as vitamin C and A, and minerals. It has a high level of potassium in it.

Preparation-First we take a boiling water, we add a cranberries tea, add honey and lemon and then we drink it.

Verona Kastrati 8/1

Çaji i gjelbër

Të mirat shëndetësore dhe efektet e tij janë zbuluar 4000 vite më parë, dhe qysh atëherw konsiderohet si pije e mrekullueshme! Çaji i gjelbër vepron si agjend antiviral. Përmban fluror, një mineral që ndihmon në parandalimin e kaviteteve dhe forcon enamelin e dhëmbëve. Një çaj i gjelbër në ditë ndihmon në zvoglimin e forcimit të pllakave dhe infeksioneve bakteriale në gojë.

Të mirat shëndetësore

Efektet negative:

Kujdes me sasitë e çajit jeshil. Teina nuk i bën mirë sistemit nervor nëse konsumohen sasi të mëdha çaji. Masa e këshillueshme është poshtë katër    litrave në javë. Gjithashtu, mjekët këshillojnë që të bëhet kujdes me konsumin edhe gjatë shtatzënisë.      

Zgjim Beha 8/1

Green tea

Health benefits and its effects have been discovered 4000 years ago, and since then is considered a wonderful drink! The green tea acts as antiviral the agenda. It contains fluoride, the mineral that helps prevent cavities and strengthens tooth enamel. One green tea per day helps reduce the strengthening plates and bacterial infections in the mouth.

Health Benefits

Negative Effects:

Attention quantities of green tea. Taint not good for the nervous system if consumed large amounts of tea. The measure recommended is down four liters a week. Also, doctors advise to be careful with consumption during pregnancy.

Zgjim Beha 8/1

Hithrat

Në mjekësinë popullore hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore, për shkak të efekteve të saj pozitive në shërimin e disa sëmundjeve. Ndërsa në mjekësine moderne këshillohet si një nga bimët më të pasura me vitamina A, C dhe K.

Efektet e përdorimit të saj janë të menjëhershme.

Shëron semundje si reumatizmi,artriti poashtu ndihmon edhe në sëmundje të zorrës së trashë.

Hithërat mund të gjenden kudo në zonat me lagështirë dhe në vende grumbullimi.

Nuk duhet të përdoret nëse keni probleme me sasinë e lëngjeve në trup.

Receta

Për të përgatitur çajin nevojitet një lugë nga bima e tharë dhe e grimcuar. Kjo masë hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta.Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga një gotë.

Argjend Mustafa 9/2

Nettles

In folk medicine nettle is known as the queen of medicinal plants, because of its positive effects in the treatment of some diseases. While in modern medicine is recommended as one of the plants with vitamins A, C and K.

The effects of its use are immediate.

It cures diseases such as rheumatism, arthritis and also helps in diseases of the colon.

Nettles can be found everywhere in damp areas and gathering places.

It should not be used if you have problems with the amount of fluids in your body.

Recipe - To prepare tea from the plant need a spoonful of dried and crushed. This measure is placed in a glass of hot water and left to rest for 15 minutes. When it gets drained, drink a glass of it three times per day.

        Argjend Mustafa 9/2

                                                   

HUDHRA

http://www.ikub.al/Handlers/Images.ashx?id=433672f4-f521-48c6-94b2-3d5fd9b093f3                                                                               

Pasi ta pastroni, thjesht e coptoni hudhrёn nё pjesё tё vogla dhe i shtrydhni copёzat. Mё pas copёzat e shtrydhura tё hudhrёs I pёrzieni me mjaltё dhe I vendosni tё qёndrojnё nё njё vend tё ftohtё

Rrezarta Haliti 6/1

                                                                                                                         

                                                               

GARLIC

                                                    http://www.ikub.al/Handlers/Images.ashx?id=433672f4-f521-48c6-94b2-3d5fd9b093f3 

Garlic is one of the products with the most vitamins like vitamin C, carbohydrate, etc. A dry garlic gives about 58% insulin. One kilogram garlic gives 1300 calories. Garlic is full with calcium salt, iodine and cufrit.

Prepare recipe:

                                                                                                             

Rrezarta Haliti 6/1

Marihuana

Orges Berani 9/2

Cannabis (Marijuana)

Medical use of marijuana has beneficial effects well documented.

Orges Berani 9/2

Kanella

                

-Kanella  është lëvore e brendshme e shumë pemëve.  

-Përdoret në ushqime të ëmbla e të shijshme kryesisht në çokollada, lëngje, kafe, caj, kakao e karamele.

-Poashtu, kanella gjendet në disa pije alkoolike si vodka, uiski, birrë, verë etj.

-Ka ngjyrë ari në të verdhë.

-Bën shërimin e diabetit, ndihmon tretjen, ndihmon largimin e Alzheimerit e të HIV-it.

-Prodhuesi më i madh i kanellës është Sri Lanka.

-Kemi dy lloje të kanellës: Cassia dhe Ceylon.

-Në kohët e lashta, romanët e shitnin kanellën 15 herë më të shtrenjtë se argjendin.

-Kanella e përzier me mjalt bën shërimin e shumë sëmundjeve si: sëmundjeve tëzemrës, infektimeve, dhimbjet e dhëmbit, ftohjet, dhimbjet e barkut, mostretje, kancerit etj.

Erna Reqica 9/1

Cinnamon

-Cinnamon is an inner bark of many trees.

-It’s used in sweet and delicious foods mainly in chocolates, juices, coffee, tea, cocoa and candies.

- Also, cinnamon it’s used in some drinks mainly in vodka, whiskey, beers, wine etc.

-It has gold-yellow color.

- Helps curing diabetes, digestive, it helps Alzheimer's removal and HIV removal.

- The largest producer of cinnamon is Sri Lanka.

- There are two types of cinnamon: Cassia and Ceylon.        

- In ancient times, the Romans sold cinnamon 15 times more expensive than silver.

- Cinnamon mixed with honey makes the curing of many diseases such as: heart diseases, infections, tooth ache, fever, abdominal pain, dyspepsia, cancer etc.

Erna Reçica 9\1

                                                                                 

Kantarioni

C:\Users\dell\Desktop\Hypericum perforatum 5.JPG

Kantarioni është një bimë barishtore e cila ka treguar sukses në shërimin e shume sëmundjeve psiqike si depresioni e deri te trauma. Ajo arrinë gjatësinë prej 20 deri në 100 cm. Kantarioni është i mire edhe për djegje të lëkurës për shërimin e plagëve, për largimin e infeksioneve dhe viruseve, për shërimin e sëmundjeve në zorrë (hemoroideve) etj. Kantarioni mund të jetë në formë të cajit, vajit etj. Caji i tij është shmë i shëndetshëm dhe e qetëson trupin, trurin, përlargimin e të thatit në lukth etj.Caji i kantarionit pihet tri here në ditë per të pasur efekt. Kremi i kantarionit është shumë i mire për lëkurë, por gjithashtu, kohëve të fundit përdoret edhe në kozmetikë.

Si përfitohet vaji i kantarionit?

100gr bimë (kantarion) hidhen në një shishe ku  shtohen 250gr-400gr vaj ulliri/vaj liri/vaj luledielli (njërin nga këto vajëra) dhe bimët lihen në vende me diell për 14 ditë duke i tundur herë pas here. Dhe në fund kullohet lënda dhe vajin e keni gati për ta përdorur për lëkurë, për plagë të ndryshme, për shërimin e hemoroideve etj.

                                                                       Artin Mekaj 6/1

Cantarion

Cantarion is a herbaceous plant which has shown more success in curing mental diseases like depression to traumas. It reaches a length of  20 to 100 cm. Cantarion is good for the skin scald wound healing, removal of infections and viruses, for curing bowel disease (tumors, etc.). Cantarioni can be in the form of tea, oil etc. His tea is respondents very healthy and calms the body, brain, etc...Cantarion’s tea is drunk three times a day for it to have effect. Cantarionit cream is very good for the skin, but also recently used in cosmetics.

How to make cantarion oil?

100gr plants (cantarion) jump into a bottle where 250gr-400gr added olive oil / linseed oil / sunflower oil (one of these oils) and plants in sunny places left for 14 days by shaking occasionally. And finally drained oil content and have ready for use on skin, for various wounds, healing of tumors etc.

                   

                                                                  Artin Mekaj 6-1                                        

KërpudhatC:\Users\Nxenesit\Desktop\sss.jpg

Kërpudhë quhet zakonisht pjesa e dukshme e mykeve shumëqelizore. Janë rreth 38.000 varietete të kërpudhave në botë. Disa prej tyre janë të ngrënëshme (ushqyese) dhe disa shumë toksike (mund të shkaktojnë helmim apo edhe vdekje).

Vlerat ushqyese
Kërpudha ka vlera të larta ushqyese. Ajo ka përmbajtje të lartë proteinash dhe natriumi, të ulta në yndyrë të ngopur dhe aspak kolesterol! Për arsye të pranisë të të gjitha aminoacideve esenciale është e cilësisë së lartë, shumë më superiore nga proteinat bimore, duke iu afruar cilësisht proteinave shtazore.Gjithashtu është burim i pasur i fibrave dietetike dhe vitaminave C,B kompleks (acid folik dhe sidomos thiaminë, riboflavin, acid Pantothenic, B6), hekur, zink, mangan, fosfor, kalium, bakër dhe selen.

Vetitë e dobishme
 Zvogëlon nivelin e kolesterolit,veprim mbrojtës nga kanceri i gjirit dhe kancerit të prostates, rregullator i sheqerit në gjak, përmirësim i sistemit imunitar, zvogëlim i presionit të gjakut etj.Rëndësi të vecant kanë sepse nga kjo krijote edhe penicilina si antibiotic.

                                                                                                                                                                          Eliot Beselica 6/1                                                                                                                      

MushroomC:\Users\Nxenesit\Desktop\sss.jpg

Fungus is commonly called the visible part of multi cellular mucus. There are about 38,000 varieties of mushrooms in the world. Some of them are edible (nutritional) and some very toxic (can cause poisoning or even death).

Nutritional Values

Mushroom has high nutritional value. It has high content of protein and sodium, low in saturated fat and no cholesterol! Because of the presence of all the essential amino acids is of high quality, far superior from plant proteins, approaching qualitatively animals. Also protein is a rich source of dietary fiber and vitamin C, B complex (especially folic acid and thiamine, riboflavin, pantothenic acid, B6), iron, zinc, manganese, phosphorus, potassium, copper and selenium.

Useful properties

• Reduces cholesterol levels, protective action of breast cancer and prostate cancer, blood sugar regulator, improved immune system, reduced blood pressure have etc. They are also used to make penicillin.

                                                                                                                             

Eliot Beselica 6/1                                                                                                                      

Kokosi

http://circleofdocs.com/wp-content/uploads/2014/10/bigstock-Coconut-isolated-on-white-back-70653349.jpg

Kokosi është një frut shumë I shëndetshëm për organizmin tonë. Arra e Kokosit ka filluar të aplikohet më shpesh dhe nga mjekësia moderne pasi ka pranuar mrekullitë që bën ajo në trupin e njeriu.

Vret Viruset që shkaktojne grip, herpes, hepatitit C , Fruthin etj.
Vret mikrobet që shkaktojne ulcera, acarime fyti, acarime në rrugët urinare, sëmundje te mishit të dhembeve dhe kavitetet, pneumoni, gonorrene etj.
Vret kerpudhat (fungi) që shkaktojnë problem në lëkurë, qerosllëkun, mugthin, dhe infeksione të tjera.

Recetë:

1 lugë gjelle dyll blete,1 Lugë gjelle vaj kokosit . Përbërësit përzihen në një pjatë të madhe dhe të thellë dhe pastaj produkti i bërë lihet për disa orë.

                                                                             Rezon Baraku 6/1

Coconut

http://circleofdocs.com/wp-content/uploads/2014/10/bigstock-Coconut-isolated-on-white-back-70653349.jpg

Coconut is a very healthy fruit for our bodies.  It started to get used more and more by the modern medicine because it does wonderful things to our bodies.

It kills viruses like: herpes, flue, C hepatitis, etc.  It kills the microbes that cause ulcer, throat pain, mouth gums problems, cavities, gonorrhea, etc. It kills mushrooms that cause pain in the skin and it treats other infections.

Recipe:

1 tablespoon grated beeswax, 1 tablespoon coconut oil. All mixed in a big bowl and let it stay for hours.

                           

Rezon Baraku 6/1

Koriandri

http://ichef.bbci.co.uk/food/ic/food_16x9_608/foods/c/coriander_16x9.jpg

Koriandri është bimë shëruese. Ai bën pjesë në familjen e magdanozit dhe rritet në Europën e jugut dhe Afrikën e veriut, deri në Azinë jugperëndimore. Koriandri rritet deri në 50 cm. Farat e tij përdoren si melmesa. Të gjitha pjesët e tij janë të përdorueshme por më të mira janë gjethet dhe farat. Koriandri është produkt shumë i mirë kundër problemeve të lëkurës, mostretjes, kolesterolit të lartë, diabetit etj.

                                                                                  Leon Engelmann 6/1

        

        

Corianderhttp://ichef.bbci.co.uk/food/ic/food_16x9_608/foods/c/coriander_16x9.jpg

Coriander is a healing plant. It is part of the parsley family, and it grows in southern Europe and nothern Africa, to southwestern Asia. It can grow till 50 cm tall. It’s seeds are used as spices. All parts of it can be usable, but more preferable are the seeds and the leaves. Coriander is very good when we have skin problems, diarrhea, high colesterol, diabetis etc.

        

                                                                                                         

 Leon Engelmann 6/1                                                                                      

Lavenderhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Single_lavendar_flower02.jpg

 

Lavender është një lloj lule që gjendet pothuajse në të gjitha kontinentet. Ajo e ka edhe një ngjyrë të emëruar pas saj. Ka përdorim të madh në mjekësi, gatim dhe kopshtari. Është e njohur për erën e saj të mirë.

Receta

Merrni një pjatë të vogël dhe përzieni 50 gramë të lules lavender dhe uthull molle. Lëjeni ashtu në diell për dy javë. Tendoseni me një filter të kafesë ose me një leckë dhe përdoreni në ndonjë rast të kokëdhembjes ose migrenës duke e thitur vajin. Kokëdhembjet mund të kurohen edhe me çaj lavanderi.

Drin Ukmata 9/1

Lavenderhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Single_lavendar_flower02.jpg

 Lavender is a plant that is found in almost all continents. It has a color named after it. The plant has a great use in medicine, cooking and gardening. It is known for its great smell.

Recipe

Take one small bowl and mix 50 grams of lavender flower and apple vinegar. Leave it for two weeks on the sun. Strain it with a coffee filter or a cloth and use it in case of migraine and headaches by inhaling this oil. The headaches can be treated with lavender tea, as well.    

Drin Ukmata 9/1

Mullaga e bardhehttp://www.iadk.org/Portals/0/Photo/Mullaga%20e%20bardh%20per%20artikull.bmp

Mëllaga e bardhë është bimë shumëvjeçare me sistem rrënjor të fuqishëm. Rrënjët i ka të degëzuara mishatake nga jashtë ngjyrë kafe e zbehtë dhe në brendi me ngjyrë të bardhë. Nga koka e rrënjës dalin kërcej të cilat arrijnë lartësinë nga 1.5 gjer në 2 m.

Qeteson kollen dhe astmen bronkiale, lufton infeksionet ne rruget urinare.

Pergatitja:

Ne dy gota caji me uje te ngrohte, hidhen 2 luge gjelle me bimen. Lihet 5-6 ore, pastaj caji pihet gjate dites. Ndalon diarrene dhe tek femijet.

                                                                                 

Elea Kastrati 8/1

White Mullagehttp://www.iadk.org/Portals/0/Photo/Mullaga%20e%20bardh%20per%20artikull.bmp

 

 White mullage is a very old plant with very strong roots. The roots are divided, from the outside bright brown and inside white. The length of the plant is from 1.5 -2 meters, growing from its roots.

It calms cough and bronchial asthma, and fights urinary tract infections.

Instructions of use:

Pour hot water in two cups of tea and 2 tablespoons of plant. Leave for 5-6 hours, and then drink the tee through all day. It heals children’s diarrhea.

                                                                   

                     

Elea Kastrati 8/1

Gjethe Dielli

Gjethe delli i zakonshëm rritet  pothuajse kudo, ajo mund të quhet një nga bimët më pakërkuese. Shumica e tyre kaneë ndërtim gjethor por janë disa specie me kërcell të hollë të drunjteë , të cilat rriten deri ne 60cm. Është bimë e cila ka mbi 200 specie të ndryshme, të cilat ndahen në bazë të pamjes dhe vendit ku rriten. Shumimin e kryejnë me anë të farave, përshkak të pranisë së dy gjinive.

Kjo bimë është ilaç i shkëlqyeshëm kundër kollës, astmës në mushkëri, e madje edhe kundër tuberkulozes. Pos kësaj, kjo bimë e fuqishme e pastron gjakun, mushkëritë dhe lukthin, prandaj ju preferohet personave që kanë një qarkullim të dobët të gjakut, mushkëri dhe veshka, si dhe për ata që nuk kanë oreks. 

Nje nga vetitë shëruese të gjethes së dellit është largimi i menjëhershëm i dhimbjes nga kafshimi ose thumbimi i ndonjë insekti. Një recetë e thjeshtë për përdorimin e kësaj vetije shëruese është përtypja e gjetheve të dellit të cilat mund të i marrim nga oborri ynë dhe duke pështyer në plagë për të shuar dhembjen.

 Art Imeri 9/2

Plantago

Plantago plants grow almost anywhere, it can be called as one of the most undemanding plants.  Most are herbaceous plants, though a few are sub shrubs growing to 60 cm (24 in) tall. This plant has over 200 different species, which are divided according to the place where they grow and the way they look. Perform multiplication by seed, due to the presence of both sexes.

This plant is an excellent remedy against cough, asthma in the lungs, and even against tuberculosis. In addition, this powerful plant purifies the blood, lungs and stomach, so it is preferable for persons who have poor blood circulation, lungs and kidney, as well as for those who have no appetite.        

A recipe to relieve the pain from stings of different insects and bites is to simply chew up a leaf of plantain and spit on the bite. It sounds gross but greatly relieves the pain.

Art Imeri 9/2

Qepa

Qepa është bimë barishtore dyvjeçare qe i takon familjes Alliaceae qepa prej kohësh kultivohet nga njeriu.

Ajo bimë shumëvjeçare me kokërr të vetme, lulëzon vitin e dytë. Rritet në një lartësi rreth 60-100 cm, gjethet janë jeshile ne forme cilindrike dhe dallojnë nga llojet e afërta te familjes se qepës, nga preshi dhe hudhra.

Qepa e kuqe ndihmon për të parandaluar osteoporozën. Ajo parandalon zhvillimin e kancerit. Qepët kanë një shumëllojshmëri efektesh mjekësore. Kolonët e hershëm amerikanë i përdornin qepët e egra për të trajtuar ftohjet, kollitjet dhe astmën, po ashtu për të sprapsur insektet. Ndërsa lëngu i qepës forcon muskujt e zemrës.

Recepta:   Në fillim qepa pastrohet dhe qërohet pastaj mbi të hidhet mjalta dhe qëndron ashtu gjatë gjithë natës. Të nesërmen mjalta kullohet nga qepa dhe hahet.

Kjo ndihmon për ftofjet, për fyt etj.

Zierja e qepës së pa qëruar me një sasi të vogël të ujit (200)ml. për 5-7min. dhe pierja e këtij lloj lëngu ndihmon në shumë ftohje dhe infeksione tjera siq janë ato urinare dhe ndihmon në parandalimin e cistiteve.                              

Olsa Kryeziu 8/1

Onion

Onions are biennial herbaceous plant that belongs to the family Alliaceae long pointed cultivated by man.

It perennial with single grain, booming second year. Grows to a height of about 60-100 cm, the leaves are green cylindrical in shape and differ from the relatives of the family of onions, from leeks and garlic.

Red onion helps prevent osteoporosis. It prevents the development of cancer. Onions have a variety of medicinal effects. Early American settlers used wild onions to treat colds, coughing and asthma, also to repel insects. While onion juice strengthens the heart muscles.

Olsa Kryeziu 8/1

Thana

Personat të cilët kanë probleme me diarenë, mjafton të konsumojnë thana të freskëta. Vetitë e tyre shëruese janë të shumta, e mbi të gjitha normalizojne qarkullimin e gjakut.

Kokrrat e thanës përmbajnë rreth 9% sheqer, acide organike, vitaminë C etj.

Thana kuron diarenë, ekzemën, normalizon qarkullimin e gjakut, rregullon metabolizmin.

Thanat, jo vetëm që hahen të freskëta, por ato hahen edhe si komposto dhe marmelatë.

Frutat e thanës kanë veti të mira për ndalimin e barkut të verës, sidomos te fëmijët. Merren një kg thana gjysmë të pjekura. Zien me sheqer dhe bëhet reçel. Nga ky reçel u jepet fëmijëve nga 2 lugë kafeje nëditë për ndaljen e barkut.

                                                               

Erion Beselica 9/2

Cherries

People who have problems with diarrhea, consume enough fresh cherries.

Their healing properties are numerous, above all normalize blood circulation.

Cherry beans contain about 9% sugar, organic acids, vitamin C etc.

Cherries, not only eaten fresh, but they are also eaten as compote and marmalade.

Thana fruits have good abdominal ban wine, especially children. Cherries taken a half-baked kg. Boiling with sugar and made marmalade. By this marmalade given to children from 2 teaspoons a day to stop the abdomen. 

Erion Beselica 9/2

Ulliri

http://crucafe.com/wp-content/uploads/2013/09/olive-01.jpg

Ulliri është një bimë subtropikale. Është kultivuar që nga kohët e lashta greke. Fryti është i pasur me vaj, i cili përdoret në ushqim dhe ka veti shëruese.

Receta

Njëzet copë gjethe të thara zihen ne 300 ml ujë derisa te shterojë ne 200 ml, pastaj çaji ëmbëlsohet (sipas dëshirës) dhe pihet i ngrohtë ; gjysma e sasisë pihet esëll ne mëngjes dhe pjesa tjetër në mbrëmje para gjumit. Kurimi mund të vazhdojë 15-25 ditë dhe mund te përsëritet pas një pushimi prej disa ditësh.

Vijon Bryma 9/1

Olive

http://crucafe.com/wp-content/uploads/2013/09/olive-01.jpg

Olives are a subtropical plant. It has been cultivated since ancient times. The fruit has oil, which is used in cooking and has healing effects.

Recipe

Twenty dried leaves are boiled in 300 ml of water until the water evaporates to 200 ml then the tea gets sweetened (optionally) and it’s drunk in hot temperature; half of it is drunk in the morning and the rest in the evening before sleeping. The cure can go up to 15-25 days and it can be repeated after a rest for a couple of days. 

Vijon Bryma 9/1


Xhenxhefili

Xhenxhefili  eshte  nje  bime  sheruese  e  cila  duhet  per  shume  gjera. Perdoret  per  ulje  te  temperatures ,per  kollitje,kur je i  ftohur ,etj. Por  gjithashtu  eshte mire  qe  te  semurit  nga  zemra,diabetiket,etj;ta  perdorin  per  t’ia qetesuar   gjendjen,mund  te  perdoret  edhe  per  uljen  e  tensionit  te gjakut.

Recete

P.sh.Kur  kemi  temperature  ose kur  na  dhemb  yti,marrim  xhenxhefilin dhe e ziejme.Pas  disa  minutash  zihet  dhe  behet  caj.Kur  e  piejme  pas  disa  oresh  do  te  shohim  se  temperature  apo  dhembja  do  te kaloje.Kjo recete  mund  te  vleje edhe  per  te  semurit nga  zemra  dhe  diabetiket.

Edi Nushi 8/1

Ginger

Ginger is a very important healing plant. You  can  use  it  to  low  your  temperature, when  you  have  a  cold, for  throat ache. But  it’s  good  for  the  people  who  have  heart  sicknesses, peoples  who  have  sugar, to lower your  blood pressure.

Recipe

When  we  have  temperature  or  when  we  have  a  cold, we  boil  the  ginger  with  hot  water. After  a  couple  minutes, it  will  be  a  tea  than  we  drink  it. After a couple hours, our temperature, and the throat ache will pass.

Edi Nushi 8/1


Rozmarina

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNPjZVskuOCUuv7BebOmnqsSbR2AIgu4I9xQItdS3Y737oYUwS

Rozmarina është bima më e njohur, që ka ndihmuar në sherimin e mjaft sëmundjeve.

Kjo bimë ndihmon dukshëm kundër diabetit, kur është i shoqëruar me depresion.

Po ashtu, efektet shëruese të rozmarinës ndihen edhe tepersonat, që vuajnë nga tensioni i lartë. Mjaft e njohur, kjo bimë është edhe për forcimin e kujtesës, pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes, eliminimin e sëmundjes reumatizmale të spondiloatrozës, mjekimin infeksioneve në mitër dhe organeve gjenitale, pushimin e dhimbjeve në stomak apo shkrirjen e gurëve në tëmth. Ndërkaq, larja etrupit me ujë të zier me rozmarinë do të thotë më tepër shkëlqim për lëkurën tuaj, si dhe eleminimin e papastërtive. Një efekt të ndjeshëm,rozmarina ka edhe në pakësimin e djersës.

Receta

E marrim ujin e vluar  dhe e vendosim qajin e rozmarines ne të dhe e pimë  për disa ditë

Veron Kastrati 6/1


Farat e lulediellit

C:\Users\Nxenesit\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\imgres.jpg

Farat e lulediellit e kanë origjinën nga Meksika.Ajo është e pasur

me vitaminat A,E dhe D. Përmban zink,hekur etj.Ajo përmban 25%

proteina dhe është një ushqim që ngroh organizmin.Vaji i tyre

nxirret në mënyrë natyrale dhe jo industrial.Ka efekte terapeutike

për lëkurë të sëmurë.

Përgatitja:Një grush farash do të ishte mirë për organizmin.

Eron Kastrati 6/1

Sunflowers

Sunflowers are from Mexico. They are rich of vitamins A, D and E. Sunflowers seeds have zinc and iron. Is food that has 25 % protein and keeps body temperature. Their oil extracted naturally. It has therapeutic effects for skin sick.

Preparation:

+A handful of sunflowers seeds it’s good for body.

Eron Kastrati 6/1