Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional 2016-2017 per a realitzar estades a centres de la UE, en el marc del projecte EUROFP BALEARS II (2016-1-ESO1-KA102-024450)

L´IES XARC promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional.

Els programes de mobilitat són per fer pràctiques de formació professional per als alumnes del cicle formatiu de grau mitjà  del nostre centre a un país de la Unió Europea, així com mobilitats per a professors del nostre centre que vulguin fer una estància de 3 díes de durada,anomenada de “job shadowing”, a un centre escolar d’un país de la UE.

Els professors que vulguin participar en el projecte anomenat "job shadowing" i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

•NivellB2 d’anglès.

•Impartir classe a CFGM.

•Autorització del director.

La durada de l’estada formativa serà de 3 dies, del 4 -6 d’abril  de 2017.La DGFPFP ha organitzat un job shadowing a TURKU VOCATIONAL INSTITUTE (FINLÀNDIA).

Per aquest curs escolar 2016-2017 disposam de 1 beca. 

Per participar en el projecte, el professor ha d’emplenar el full d'inscripció annex a aquesta convocatòria.

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants es seleccionaran tenint en compte el següent barem:

•Idiomes: C1 d’anglès 5 punts; C2 d’anglès10 punts

•Experiència docent: 1 punt per curs

•Càrrecs actuals: 2 punts per curs, càrrecs cursos anteriors 1 punt per curs.

El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos per part de professorat:

El professor  participant en aquest projecte, rebrà les següents ajudes del programa Erasmus+:

1 beca de 3 dies amb la següent dotació econòmica:

Finlàndia:885 €

En el cas que les despeses realitzades pels professors siguin superiors a les quantitats indicades anteriorment, els professors han d’assumir les despeses no cobertes per l’ajuda abans esmentada.

ANNEX.-_Model de full d'inscripció dels participants.

Si estàs interessat en participar en el procés de selecció de candidats per gaudir de una beca Erasmus + amb les condiciones indicades en el document adjunt.  inscriu-te:

Nom complet

DNI

Especialitat.