ПРОГРАМА

поводження з твердими  побутовими  відходами

м. Бершадь на 2017-2020 роки

                                        

м. Бершадь

2017 рік

                                                

Паспорт Програми

 поводження з твердими побутовими відходами  м.Бершадь на 2017-2020 роки

        1 Назва: Програма  поводження  з  твердими  побутовими  відходами    м.Бершадь на 2017-2020 роки.

  2 Підстава  для розроблення: постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами ”, Закон України «Про відходи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

              3 Розробник:  Бершадська міська рада.

        4 Мета: координація дій Бершадської міської ради, суб'єктів господарювання міста та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

5 Початок:    2017 рік,   закінчення:   2020  рік.

  1. Фінансування  програми:  передбачається  відповідно  до  законодавства  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів всіх рівнів та  інших  джерел, незаборонених  законодавством, інвестицій.

  1. Очікувані  результати  виконання:  впровадження  Програмних  заходів  надасть  змогу  забезпечити  дотримання  вимог  чинного  природоохоронного  законодавства,  поліпшити  сучасний  стан  навколишнього природного середовища  міста,  усунути  негативні  наслідки антропогенної діяльності.

Вступ

    Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ) міста Бершадь на 2017 – 2020 роки спрямована на реалізацію державної політики у сфері поводження з відходами, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, поліпшення естетичного стану території міса.

    Охоплення послугами зі збирання відходів у м.Бершадь недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів розміщуються на несанкціонованих звалищах, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення міста.

 

  1. Мета та основні завдання Програми

    Метою  Програми  є  забезпечення  технологічної  бази  для  реалізації  повного  збирання,  транспортування,  розміщення  відходів  у місті,  зменшення  їх  негативного  впливу  на  довкілля  і  здоров’я  людини,  впровадження  ефективних  технологій  переробки та  знешкодження відходів,  створення  умов  щодо  їх роздільного  збирання  з  метою    збільшення  ресурсно-сировинного  потенціалу  та  зменшення  обсягів  утворення  відходів.

    Основні завдання Програми:

     - зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищі;

    - збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;

    - впровадження нових технологій і сучасних та ефективних засобів

механізації;

    - врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності;

    - покращення якості і розширення обсягів надання послуг;

    - зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;

    - проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

               2.  Cучасний  стан в  сфері  поводження   з  твердими  побутовими  

                    відходами

   Місто Бершадь - адміністративний центр району, розташований на південь від обласного центру – м.Вінниця, на відстані 160км, площа земель якого складає понад 1581  гектарів та чисельність населення становить 13 тис. чоловік.

    В геоморфологічному відношенні територія міста відноситься до центральної підзони Правобережного Лісостепу, де наявність різноманітних форм рельєфу, помірно-континентальний клімат, близьке до норми зволоження, характер грунтотвірних порід і рослинний покрив обумовили розвиток і формування порівняно різноманітного ґрунтового покриву.      

    Місто знаходиться в Південній кліматичній зоні, яка характеризується помірно-континентальним кліматом.

   Сфера  послуг  по  централізованому  збору  та  видаленню  твердих  побутових відходів від населення охоплює все місто

    Станом на 01.04.2017 зареєстровано 1290 особових рахунків з вивозу ТПВ у м.Бершадь.

    В місті функціонують промислові підприємства та підприємства переробки (хлібоприймальне підприємство, приватні мукомельні, олійниці), побутового обслуговування населення (цехи по виготовленню меблів, ремонту побутової техніки, перукарні), об'єкти торгівлі, ринок, установи соціально - культурного призначення (районна лікарня, загальноосвітні школи, медичний коледж, професійно-технічна школа, дитсадки, будинки культури і інші культурно-розважальні заклади, а також державні установи, автовокзал).

     Мешканці будинків приватного сектору здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на гній) побутових відходів самостійно в свої садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і санітарний стан міста і довкілля в останні 10-15 років. Також досягнення в технології виробництва синтетичної тари і упаковочної продукції та продукції побутового вжитку, яка не підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля.

    Збиранням ТПВ у місті займається КУП «Бершадь-сервіс», яке має 3 трактора, 2 сміттєвоза та 1 контейнеровоз для вивезення сміття. На території підприємств, установ та організацій  розташовані контейнери для збору сміття, стан яких не скрізь відповідає санітарним та технічним нормам.

    Стан сміттєзвалищ не відповідає встановленим вимогам: відсутні свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

    На території міста триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – ярах.

Соціально-економічні,  правові  умови  не  дозволяють   масштабно  розв’язати  проблему  в  сфері  надання  послуг  щодо раціонального поводження  з  твердими  побутовими  відходами  через  потребу  в  значних  капіталовкладеннях  на  будівництво  полігону,  сміттєпереробного  заводу,  сміттєсортувальної станції,  пунктів  прийому  вторинних  ресурсів, які  б  відповідали  санітарним  та  екологічним  нормам,  забезпечували  санітарно-епідемічне  благополуччя  населення.

     В  місті  існує  проблема  оснащення  комунальних  підприємств  засобами  механізації  для  централізованого  збору  відходів  від  населення,  дрібних  виробників,  торгівельних  об’єктів.

   Але,  централізований  збір  і  видалення  відходів  до  спеціально  визначених  місць   є  основним  завданням  санітарного  очищення  населених  пунктів.

    В  період  проведення  щорічних  місячників  з  благоустрою  територій  населених  пунктів   залучаються  широкі  верстви  населення,  юридичні  та  фізичні  особи,  наявна  в  них  техніка.

    Один раз  на  тиждень з приватного сектору та три рази на тиждень від багатоповерхових будинків  вивозяться побутові  відходи    комунальним  підприємством  до  полігону.        

     На поточний час в місті експлуатується 1полігон твердих побутових  відходів: міський  площею  5 га,  землекористувач - КП «Бершадьринок» Бершадської міської ради;        

    З  метою  визначення  основних  напрямків діяльності  в  сфері  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  розроблена  дана  Програма  з  урахуванням  сучасного  соціально-економічного  стану  міста  та  перспектив  його  розвитку.

Заходи щодо реалізації  Програми наведені у додатку.

4. Фінансове  забезпечення  Програми

Згідно  державних  нормативних  актів, фінансування  Програмних  заходів забезпечується  за  рахунок  коштів:

На  фінансування  заходів  Програми  необхідно   5930,3 тис.грн.

5.  Учасники  реалізації  Програми

        Учасниками  реалізації  Програми  є  місцеві  органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування, підприємства житлово-комунального господарства  міста та інші.

6.  Очікувані  результати

        Виконання  Програми  забезпечить:

-    поліпшення  естетичного  стану  міста  в  сфері  поводження  з  відходами;


Додаток

Заходи  

до Програми поводження з твердими побутовими відходами в м.Бершадь

на 2017-2020 роки

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтований обсяг фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

За джерелами фінансування

За роками виконання

Обласний бюджет,

Місцевий бюджет,

Інші кошти

2017-2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Придбання сміттєвозів для збору і видалення ТПВ

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

1600,00

1600,00

1600,00

Забезпечення 100% збору ТПВ, оснащення підприємств ефективними засобами збору та транспортування ТПВ

2

Придбання спеціальних контейнерів

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

150,30

150,30

150,30

Забезпечення 100% збору ТПВ, підвищення проценту відбору вторинної сировини з ТПВ, зменшення частки ТПВ, що підлягає захороненню на полігонах

3

Рекультивація закритих полігонів

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

300,00

300,00

300,00

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

1

2

3

4

5

6

7

4

Оформлення документації відведення земельних ділянок під розміщення ТПВ

Міська рада, КП «Бершадь-ринок»

та інші

170,00

170,00

170,00

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

5

Будівництво споруд  (майданчика) для збору, перероблення та складування побутових відходів

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

150,00

150,00

150,00

Забезпечення ефективності попереднього сортування ТПВ, мінімізація обсягів ТПВ, що потребують захоронення на полігоні

6

Ліквідація несанкціонованих звалищ

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

50,00

50,00

50,00

Зменшення негативного впливу звалищ на навколишнє середовище

7

Проведення рекламно-інформаційних, роз’яснювальних заходів щодо поводження з ТПВ із залученням засобів масової інформації, мережі Інтернет, листівок, плакатів, стендів.

Міська рада, КП «Бершадь-ринок» КУП «Бершадь-сервіс» та інші

10,00

10,00

10,00

Виховання у населення правил поводження з ТПВ та роздільного збору відходів, формування необхідності дбайливого ставлення до середовища свого існування

8

Встановлення сортувальної лінії на території сміттєзвалища

Міська рада, КП «Бершадь-ринок»

3500,00

3500,00

3500,00

Обмеження та запобігання негативного впливу відходів  на навколишнє природнє середовище

Всього

5930,3

5930,3

59300,3

Міський голова                                  М.Кольченко