Přihláška na Misi do Jižní Ameriky
17.4. – 8.5.2015

                                

Vyplněné přihlášky zasílejte Marii (Míňa) Noskové,

demuza@seznam.cz, tel. 777 214 872, 241715187


Přihlašuji se závazně na Misi do Jižní Ameriky

Souhlasím s podmínkami konání mise dle přílohy.
Zavazuji se včas uhradit náklady mise v částce 68.500,-Kč + příplatky – slevy při záloze 34.000 Kč do 20.1.2015

nebo 

69.500,- Kč + příplatky, slevy při záloze 35.000 Kč do 15.2.2015


Objednávám
průvodcovské služby + zařízení letenek, ubytování a dopravy dle schváleného plánu.

Příjmení a jméno: ……………………………………………...

Rodné číslo:............................................................................

Číslo pasu: ……………………………………………………..

Bydliště …………………………………………………………

Telefony: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………

Podpis: …………………………………………………………..

Datum: ……………………………………………………………

Informace k organizaci cesty

Naše skupina neobjednává organizaci mise u cestovní kanceláře, ale najímáme si samostatného průvodce (Ing. Svobodu, který byl s námi již na Aljašce a v USA , na Havaji, v Indonésii,  Polynésii i Karibiku).V rámci průvodcovské činnosti pro vás zorganizuje a objedná všechny požadované služby (letenky, doprava, ubytování).

Cesta pořádaná tímto stylem je výrazně, až o 1/3 levnější, než by nabídly cestovní kanceláře, na druhé straně průvodce nedává záruky cestovní kanceláře, která má např. pojištění proti úpadku. Průvodce ručí za průvodcovské a organizační zvládnutí zájezdu, ne za jednotlivé nakupované služby (za ty ručí jejich prodejce a provozovatel) ani za problémy typu výbuch islandské sopky, zpoždění letadla, náhlá změna kursu dolaru apod. Po dobrých zkušenostech s předchozími misemi, které s námi absolvoval již 5x, mu držíme palce a věříme, že cestu připraví ke všeobecné spokojenosti.

K ceně mise

Náklady na uspořádání mise závisí na více okolnostech, především na cenách letenky, počtu účastníků a kursu dolaru. Sníží se, pokud se rozpočtou na více účastníků, a zvýší, pokud se mise zúčastní méně než plánovaný počet.

Celková předběžná cena je 69.500,- Kč byla spočtena v prosinci 2014. Vzhledem k tomu, že se poměrně rychle mění kursy dolaru, na nichž náklady mise záleží, může být cena překalkulována, zvláště v případě podstatné změny kursu dolaru (ta nynější je 22-23 Kč za dolar).

Může se stát, i když bychom to velmi neradi, že kvůli cenám letenek poletíme na skupiny, zvláště pokud se přihlásíte po doporučeném termínu 15.2.

Základní cena platí při počtu 12-15 platících účastníků.

Od počtu 16 účastníků platí sleva 500 Kč za každého navíc (např. při počtu 20 účastníků platí cena 67.000 Kč) až do počtu 21 účastníků.

Při počtu méně jak 12 účastníků je příplatek 1.000,-za každého chybějícího účastníka, při počtu 8 účastníků je cena např. 73.500,- Kč. Při počtu 5-7 účastníků lze cestu uskutečnit jen za speciálních podmínek.

Letenka by měla být zakoupena do 30.1.2015. Zmeškáním termínu hrozí zvýšení její ceny a v případě, že toto zvýšení překročí rozumnou mez, bude promítnuto do celkové úhrady nákladů.

Průběh plateb

Termíny plateb je třeba dodržet, zpoždění plateb bude mít za následek nezaplacení potřebných služeb v termínu a jejich možné zdražení

  1. Záloha na letenky činí 35.000,-Kč.
  2. Doplatek je třeba uhradit do 20.3.2015. Jeho výše bude vyčíslena podle počtu účastníků a data přihlášky. Při základní ceně je to 34.500,- Kč.
  3. Uhrazení celkové částky najednou je možné.

Zálohy i doplatek uhraďte prosím v drobném předstihu na účet:

          2200202271 / 2010

 s uvedením svého rodného čísla jako variabilního symbolu.

Případné storno cesty

Bude vyúčtováno v závislosti na již vynaložených nákladech + manipulační poplatek. Ty jsou především cena zakoupené (a obvykle nevratné) letenky , těsně před odjezdem přibývají náklady na již objednané ubytování a příp. dopravu. Manipulační poplatek je 1.000 Kč/os.