Rīgas atklātā čempionāta galda hokejā reglaments.

1. Mērķi un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Rīgas čempionāta godalgoto un citu vietu ieguvējus individuālajā vērtējumā OPEN klasē, sievietēm, senioriem un junioriem;

1.2. Noskaidrot Latvijas reitingu OPEN klasē, sievietēm, senioriem un junioriem izmantojot Rīgas čempionātu, kā Latvijas reitinga turnīru;

1.3. Piešķirot Rīgas čempionātam Latvijas reitinga turnīra statusu, saglabāt ar bagātākām tradīcijām vecāko turnīru Latvijā;

1.4. Galda hokeja popularizēšana un attīstība Rīgā.

2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas GHF nozīmēta tiesnešu kolēģija.

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Rīgas čempionāts norisināsies 2013.gada 19.janvārī ( sestdiena );

3.2. Rīgas čempionāta organizētāja tālruņa numurs:

Raivis Sternāts ( 26899259 );

3.3. Sacensību sākums pulksten 10.00;

3.4. Sacensību dalībnieku piereģistrēšanās sekretariātā ( vai pa tālruņiem 29108316 un 29440350 ) no pulksten 9.00 - 9.50.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Rīgas čempionātā drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir vismaz 10 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi;

4.2. Rīgas čempionāta godalgotās vietas tiek izcīnīts visās nominācijās ( OPEN klasē, sievietēm, senioriem un junioriem ), bet sacensības visām grupām tiek rīkotas kopīgas un visi kvalifikācijas kārtā tiek izsēti ņemot vērā kopīgo Pasaules reitingu;

4.3. Junioru, senioru un sieviešu rezultāti tiks iekļauti arī OPEN klasē.

4.4. Rīgas čempionāts ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā;

4.5. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, vai persona, kas pavada viņu.

5. Pieteikumi.

5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus;

5.2. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz dalībnieku pieteikuma lapu.

6. Sacensību norises kārtība.

6.1. Sacensības notiek pēc galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF noteikumiem;

6.2. Sacensības norisināsies 2 kārtās;

1.kārta: spēlētāji vadoties pēc reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa groziem un veikta izloze pa apakšgrupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

2.kārtā spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai apakšgrupā spēlētāji tiek sadalīti pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai.

7. Diskvalifikācija ( sods ):

7.1. Sacensību tiesnešu komiteja var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu rezultātu;

- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

7.2. Ja spēlētājs nospēlē mazāk par 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, tad šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un viņš ieņem pēdējo vietu;

7.3. Ja spēlētājs pirms izstājas nospēlē vismaz 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, visi viņa rezultāti tiek skaitīti un vietu kārtība netiek pārrēķināta;

7.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām ( starp grupu un līgu turnīriem vai līgu turnīriem un izslēgšanas spēlēm ), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;

7.5. Ja spēlētājs tiek diskvalificēts, visas šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu kārtība tiek pārrēķināta.

Ja nākamā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vai izslēgšanas spēles jau ir sākušās, tad iepriekšējā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu secība netiek mainīta;

7.6. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10;

7.7. Spēlētājs, kurš izstājas vai tiek izslēgts no sacensībām, iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

8. Protesti.

8.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;

8.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

9. Sacensību tiesneši.

9.1. Sacensības tiesā Latvijas GHF valdes apstiprināts Latvijas reitinga turnīru galvenais tiesnesis;

9.2. Ja ir nepieciešams, tad galvenais tiesnesis var sev izvēlēties tiesnešus un asistentus, kā arī

nozīmēt to tiesāšanas vietas;

9.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;

9.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;

9.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;

9.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem un asistentiem.

10. Uzvarētāja noteikšana.

10.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

par uzvaru pamatlaikā - 3 punkti;

par uzvaru pagarinājumā - 2 punkti;

par zaudējumu pagarinājumā - 1 punkts;

par zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti;

10.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē;

10.3. Rīgas čempionāts tiek ieskaitīts Latvijas reitinga turnīru kategorijā un tā dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu reitinga punktu skaitu.

11. Finansiālie noteikumi.

11.1. Sacensības notiek uz pašfinansēšanās noteikumiem;

11.2. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa - Ls 3;

11.3. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana.

- Rīgas čempionātā pirmo trīs vietu ieguvēji OPEN klasē, sieviešu, senioru un junioru konkurencē tiek apbalvoti ar medaļām;

- pirmo sešu vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām;

- Rīgas čempions OPEN klasē saņems uzvarētāja kausu.

2012.gada 1.septembris

                                                                                                      LGHF prezidents

R.Blumentāls_________________

                                                                                                      LRT galvenais tiesnesis

S.Kalniņš____________________