ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL

ASOCIAȚIEI ROSEDU


art. 1.  Asociația ROSEdu (Romanian Open Source Education), denumită în continuare Asociația,este o organizație civică, non-profit, cu caracter nepartizan, ce funcționează ca persoană juridică română de drept privat, cu scop nelucrativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

art. 2. Membrii fondatori ai Asociației sunt:

1. Rughiniș Răzvan-Victor, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria
RR nr. 721440, domiciliat în București, sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A, ap. 2, CP 031786, CNP 1751110434515

2. Deaconescu Adrian-Răzvan, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria AS nr.
823963, domiciliat în Pitești, jud. Argeș, str. Calea Bascovului nr. 41, bl. Q4, sc. B, ap. 7, CP 110125, CNP 1820504038689,

3. Bardac Mircea-Ionuț, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 502556, domiciliat în București, sector 6, str. Moinești nr. 6, bl. 201, sc. A, ap. 22, et. 3, CP 061234, CNP 1840521460085,

4. Milescu George-Dumitru-Cristian, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 532007, domiciliat în București, sector 1, str. Valea Merilor nr. 40A, CP 011272, CNP 1840318420031
.

art. 3. Denumirea asociației este ROSEdu, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 72143 din 10.04.2009 eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul Relații cu Publicul și Cooperare cu ONG.

art. 4. Membrii Asociației doresc să se asocieze și au ca scop propus formarea, sprijinirea și extinderea educației prin intermediul proiectelor, aplicațiilor, activităților și valorilor open source (cu surse deschise) și a tehnologiilor deschise.

art. 5. Obiectivele Asociației, în vederea îndeplinirii scopului propus, sunt următoarele:


art. 6. Asociația are sediul social în Str. Splaiul Independenței 313, sala EG106c, Universitatea POLITEHNICA din București, București, sector 6, cod poștal 060042.


art. 7. Asociația se constituie pe o durată de funcționare nelimitată.

art. 8. Patrimoniul de la data constituirii Asociației este format din activul inițial al Asociației, alcătuit din aportul în bani al asociaților, de câte 200 lei fiecare asociat, în valoare totală de 800 lei.

art. 9. Patrimoniul inițial al Asociației poate fi completat cu venituri obținute de Asociație.

art. 10. Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale Asociației:

        Consiliul Director:

                Deaconescu Adrian-Răzvan – președinte

                Rughiniș Răzvan-Victor –
consilier (vicepreședinte)

                Bardac Mircea-Ionuț – consilier (vicepreședinte)  

Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare.

MEMBRI FONDATORI:

Rughiniș Răzvan-Victor

Deaconescu Adrian-Răzvan

Bardac Mircea-Ionuț

Milescu George-Dumitru-Cristian