2017.gada 13.oktobrī

LOF Tehniskā komisija

Lēmums par bezkontakta atzīmēšanās sistēmu lietošanu o-skrējiena Latvijas čempionātos un Latvijas kausu sacensībās

LOF Tehniskā komisija konstatēja:

  • starptautiskajās un nacionālajās orientēšanās sacensībās arvien plašāk tiek izmantotas dažādas bezkontakta atzīmēšanās sistēmas (SportIdent, Emit);
  • bezkontakta atzīmēšanās ļauj dalībniekam ietaupīt laiku kontrolpunktos (nav jāapstājas, vienlaicīgi var atzīmēties vairāki dalībnieki utml.);
  • bezkontakta atzīmēšanās kartes ērtības nāk  komplektā ar lielākām izmaksām gan rīkotājiem, gan dalībniekiem;
  • atsevišķās orientēšanās sacensībās Latvijā jau tagad tiek izmantota SportIdent bezkontakta atzīmēšanās sistēma ar SPORTident ActiveCard (SIAC) kartēm, taču nav vienota regulējuma.

LOF Tehniskā komisija secināja:

  • pārejai uz bezkontakta atzīmēšanos jābūt pakāpeniskai, jo:
  • orientieristu rīcībā pagaidām ir neliels skaits SIAC karšu (~100 gab.);
  • LOF un tās biedru īpašumā pagaidām nav pietiekams skaits īres SIAC karšu, lai ar tām pilnībā nodrošinātu Latvijas kausa sacensības;
  • pārejot uz bezkontakta atzīmēšanos, jānodrošina godīgas spēles principi un vienota kārtība bezkontakta atzīmēšanās sistēmu izmantošanā.

LOF Tehniskā komisija nolēma:

1. O-skrējiena Latvijas čempionātos, Latvijas kausa, Latvijas stafešu kausa un Latvijas sprinta kausa sacensībās drīkst izmantot bezkontakta atzīmēšanās sistēmu, ja tiek nodrošināti šādi godīgas spēles principi:

1.1. sacensību rīkotāji visiem dalībniekiem, kuriem tas ir nepieciešams, nodrošina bezkontakta atzīmēšanās kartes bez maksas vai par iespējami mazu samaksu, kas nepārsniedz 2€ par vienu skrējienu;

1.2. dalībniekiem, kuri nevēlas izmantot bezkontakta atzīmēšanos, ir nodrošināta iespēja atzīmēties ar parastajām atzīmēšanās kartēm kontakta režīmā.

2. Ja sacensību rīkotāju rīcībā nav pietiekami daudz bezkontakta atzīmēšanās karšu, lai nodrošinātu ar tām visus dalībniekus pēc vajadzības, tad drīkst bezkontakta atzīmēšanās sistēmu izmantot tikai atsevišķām dalībnieku grupām[1], nodrošinot, ka:

2.1. šo grupu dalībniekiem ir izpildītas 1.1. un 1.2. punkta prasības;

2.2. visi pārējo grupu dalībnieki atzīmējas parastajā (kontakta) režīmā.

3. Informācijai par bezkontakta atzīmēšanās sistēmas lietošanu jābūt iekļautai sacensību biļetenā pirms pieteikumu pieņemšanas sākuma.

4. Noteikt, ka lēmuma 1.– 3.punktā aprakstītā kārtība ir spēkā līdz laikam, kad Latvijas orientieristu un klubu rīcībā būs pietiekams skaits bezkontakta atzīmēšanās karšu pārejai uz vispārēju bezkontakta atzīmēšanās kārtību, par ko tiks pieņemts jauns lēmums.

LOF Tehniskās komisijas vadītājs                                         Juris Cebulis


[1] Šīs grupas ir elite (21E grupas) un, iespēju robežās, citas grupas: