iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. április

Napra pontos eseménysor

április 1. Országszerte többnapos, nagyszabású „felszabadulási” ünnepségek kezdődnek a háború mo-i befejeződésének 10. évfordulóján.

Bp-en a Magyar Optikai Művek színháztermében megrendezik a mo-i nemzetiségek kulturális ünnepét. 1945 után ez volt az első olyan ünnepség, amelyre meghívták a német kisebbség képviselőit is.

Bp-en bemutatják Huszka Jenő Szabadság, szerelem c. operettjét.

A Szu 750 műkincset visszaad a drezdai Zwinger Múzeumnak.

április 2. Az SzN-ben megjelenik Lukács György súlyosan elmarasztaló Madách-kritikájának második része. Az írás negatív megállapításai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tragádia előadásainak számát jelentősen csökkentik.*

április 3. Lemond Winston Churchill brit miniszterelnök.

április 6. Nagy-Britanniában, a 81 éves Winston Churchill lemondása után, Anthony Eden alakít kormányt.

Közzéteszik az 1955: 13. tvr.-t a műsoros előadásokról. „Hangversenyt és műsoros előadást állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek. Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet. Hivatásos előadóművész közreműködése nélkül, kizárólag kultúrcsoportok részvételével rendezett műsoros előadások megtartásához a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága népművelési osztályának engedélye szükséges. A műsoros előadás nélküli táncmulatság engedélyezése a községi (városi, városi kerületi) tanács VB hatáskörébe tartozik.”

Meghal Pierre Teilhard de Chardin francia biológus, geológus, paleontológus, filozófus, jezsuita szerzetes.

április 13. Az MDP PB megtárgyalja az államvédelmi operatív nyilvántartás felülvizsgálatáról Piros László által készített jelentést. április 28.

április 14. Ülést tart az MDP KV. A testület határozatot hoz Nagy Imre ügyében, aki továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni. A határozat szerint Nagy „antimarxista, antileninista, pártellenes nézetei összefüggő rendszert képeznek”, s megvalósításuk érdekében „pártszerűtlen, pártellenes, sőt frakciós módszerekhez folyamodott”; ezért a KV kizárja a testületből és a PB-ből, és visszahívja valamennyi funkciójából. április 18. április 29. Farkas Mihályt, aki egy ideig Nagy Imrét támogatta, szintén megfosztják funkcióitól. Kovács Istvánt és Mekis Józsefet a PB tagjává, Piros Lászlót PB-póttaggá választják. — A HNF-ről szólva Rákosi Mátyás kijelenti, Nagy ezzel „pártellenes, szocializmusellenes, soviniszta, jobboldali tömegmozgalmat” akart létrehozni. — Nagy Imrét az ülésre nem hívják meg, a határozatról csak a sajtóból értesül.

április 15. Rákosi Mátyás írásban tudatja Dobi Istvánnal, az ET elnökével az MDP KV javaslatát, amely szerint Nagy Imrét, mivel „nem látta el megfelelően a Minisztertanács elnökének tisztét”, le kell váltani.

április 19. Letatóztatják Hubicsák Zoltánt, a Jehova Tanúi vallási közösség vezetőjét.

Moszkvában aláírják az osztrák–szovjet memorandumot Ausztria függetlenségéről.

Chicago (USA, Illinois állam) egyik külvárosában megnyílik az első McDonald's gyorsétterem.

április 18. Az Ogy Nagy Imre helyett Hegedűs Andrást választja a Minisztertanács elnökévé; első helyettese Gerő Ernő.

Az SzN szerkesztőségi cikkben ismerteti a KV-ülés határozatát „A jobboldali pártellenes politika felszámolásáról”.

Az Írószövetség e napon tartott ülésének résztvevői aláírás nélküli feljegyzést küldenek Andics Erzsébetnek, az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztálya vezetőjének. Az írók az adminisztratív módszerek újjáéledése, a publikációs és kiadási tilalom, színdarabok „letiltása” miatt emelnek panaszt. április 20.

Princetonban (USA, New Jersey állam) 76 éves korában meghal Albert Einstein.

április 20. Andics Erzsébet eljuttatja Rákosi Mátyásnak az írószövetségi dokumentumot, és javasolja, „pártunk néhány vezetője beszéljen vezető íróinkkal”.

április 22. Pozsonyban megkezdődik az SZLKP kongresszusa. — Ismét harcot hirdetnek a burzsoá nacionalizmus és a „szociáldemokratizmus” ellen; Karol Bacílek első titkár megállapítja, hogy a burzsoá nacionalizmus gyakran megnyilvánul a köztársaság magyar polgárai között is, akik „elfelejtik, hogy az ő hazájuk a népi demokratikus Csehszlovák Köztársaság”. A kongresszus feladatul tűzi ki a magyar lakosságnak a Csehszlovákia iránti hazafiságra való nevelését.

április 24. Az MDP KV Farkas Mihályt visszahívja a Titkárságból.

Az indonéziai Bandungban befejeződik 29 ázsiai és afrikai állam vezetőinek csúcskonferenciája. A résztvevők 10 pontban foglalják össze a nemzetek egymás mellett élésének elveit (Dasza Sila Bandung).

április 25. A román kormány egyoldalú döntésére bezárják a kolozsvári magyar  

április 28. Az MDP PB megtárgyalja a BM átszervezésének tapasztalatairól készített jelentést, amely szerint a minisztérium alkalmazottainak létszáma 3882 fővel csökkent.

április 29. Az MDP PB előző napi felszólítására Nagy Imre lemond képviselői mandátumáról, fővárosi tanácsi tagságáról, a HNF alelnökségéről, akadémiai rendes tagságáról és a Közgazdaság-tudományi Egyetemen betöltött egyetemi tanári állásáról.

Újabb tisztogatást rendeznek az SzN szerkesztőségében; a PB-határozat nyomán eltávolítják Fehér Lajost, Méray Tibort, Novobáczky Sándort, Kornai Jánost, Patkó Imrét, Laky Terézt és Lénárt Gábort.

április 30. E hónapban bemutatják Máriássy Félix Budapesti tavasz c. filmjét.

Meghal Domanovszky Sándor Corvin-koszorús történész.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források