ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальником Управління праці та

соціального захисту населення

Першотравенського виконкому

____________ /С. О. Яковіненко/

Реєстраційний номер  №______

"___"  ____________ 2017 року

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

та профспілковим комітетом Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Схвалено на зборах

  Протокол №

від  2017 року

на 2017-2020 роки

м. Першотравенськ

Зміст

Назва розділу

Сторінки

Пункти

Додатки

1

Загальні положення

7-8

  1. - 1.7

-

2

Термін дії Договору

8

2.1 – 2.5

-

3

Створення умов для забезпечення стабільного розвитку  галузі

8

3.1 – 3.2

-

4

Зайнятість

8-10

4.1.1 – 4.2.7

-

5

Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку

10-13

5.1. – 5.2.20

№ 12, № 7 , №7-а7-б,№ 14,

№ 8

6

Нормування і оплата праці

13-19

6.1.- 6.4.7

№ 1, № 3, № 2

7

Охорона праці та здоров’я

19-22

7.1.-7.3.7

№ 15, № 19, № 10, № 11

8

Соціальні гарантії, пільги, компенсації

22-26

8.1. – 8.5.2

№ 5, 6, № 14

9

Розвиток соціального партнерства

26-27

9.1. – 9.3.2

№ 13

10

Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються,  підвищення ефективності їх діяльності

27-30

10.1. – 10.3.12

№ 4

11

Про виконанням працівниками установ та закладів освіти вимог Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

30-31

11.1.-11.4

-

12

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і  чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї

31-32

-

-

13

Контроль за виконанням Угоди та відповідальність сторін

32

13.1. – 13.3

№ 16

14

Додаток № 1 до розділу 6, п. 6. 1. 1. «Нормування і оплата праці»

ПОЛОЖЕННЯ про оплату праці працівників освіти

33-35

1.1.- 1.3.5

15

Додаток № 2 до розділу 6 , п. 6.3.19

«Нормування і оплата праці»

ПОЛОЖЕННЯ про регулювання надбавок і доплат  при оплаті праці педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників закладів та установ освіти

36-41

1.1- 6.1

16

Додаток № 3до розділу 6, п. 6. 3. 16

« Нормування і оплата праці»

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників установ і закладів освіти за підсумками роботи та надання їм матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати

42-44

1.1-5.4

17

Додаток № 4 до розділу 10, п. 10. 2 .3.

«Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються,  підвищення ефективності їх діяльності»

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання голів профспілкових комітетів, профспілкових організаторів та активних членів профспілкового руху

45-46

1.1-4.3

18

Додаток № 5до розділу 8, п. 8. 3. 1.

« Соціальні гарантії, пільги, компенсації»

ПОЛОЖЕННЯ про виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

47-49

1.1-2.7

19

Додаток № 6до розділу 8, п. 8. 3. 1.

« Соціальні гарантії, пільги, компенсації»

ПОЛОЖЕННЯ про виплату щорічної одноразової грошової винагороди керівникам закладів освіти за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

50-51

1.1-2.3

20

Додаток № 7до розділу 5, п. 5. 1. 4.

«Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

Про порядок надання тарифної відпустки, додаткової відпустки та їх тривалість

52-57

21

Додаток   7 – А до розділу 5, п. 5. 1. 4.

« Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

ТРИВАЛІСТЬ щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних працівників

57-58

22

Додаток  7 – б до  розділу 5, п. 5. 1. 4 . «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

ТРИВАЛІСТЬ щорічної основної відпустки непедагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти

58-59

23

Додаток № 8 до розділу 5, п. 5. 2. 8.

«Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів

60-61

24

Додаток № 9 до розділу 7, п. 7. 2. 3.

« Охорона праці та здоров'я»

ПЕРЕЛІК робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

62-63

25

Додаток № 10 до розділу 7, п. 7. 2. 3.

« Охорона праці та здоров’я»

СПИСОК виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

64

26

Додаток № 11 до розділу 7, п. 7. 2. 3.

«Охорона праці та здоров'я»

СПИСОК виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

65

27

Додаток № 12 до розділу 5, п. 5. 1. 2.

«Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників установ (закладів) освіти (типові)

66-72

1.1-7.5

28

Додаток № 13 до розділу 9, п. 9. 2. 1.

«Розвиток соціального партнерства»

ПЕРЕЛІК питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти, що погоджуються керівниками установ (закладів) освіти з виборними органами профспілкової організації

73-75

29

Додаток № 14до розділу 5, п. 5. 2. 1.

« Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

Перелік видів організаційно-педагогічної роботи, що здійснюється під час простою не з вини працівника  (карантину, несприятливих погодних умов, тощо), при яких оплата праці здійснюється в розмірі 100%

76

30

Додаток № 15 до розділу 7, п. 7. 2. 3.

«Охорона праці та здоров'я»

Норми  безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій

різних галузей промисловості

77-78

31

Додаток № 16 до розділу 13,п.13.1

«Контроль за виконанням Договору та відповідальність сторін»

Спільна комісія

між адміністрацією Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим комітетом Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

79

1. Загальні положення

1.1. Колективний договір на 2017 - 2020 роки (далі - Договір) між адміністрацією Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  

(далі адміністрація) та профспілковим комітетом Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (далі – профком) укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної угоди, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2017 -2020 роки, Угоди між міським відділом освіти Першотравенської міської ради та Першотравенським міським комітетом Профспілки працівників освіти і науки України в Дніпропетровській області на 2017-2020 роки.

1.2. На підставі Договору, який є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників,та власників (уповноважених ними органів), що є предметом цього Договору.

1.3. Договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчального закладу, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників.

1.4. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективним договором для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові  трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

1.5. Договір може бути розірваний або змінений тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.6. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої угод, Угоди, застосовуються без внесення змін до Договору. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії Договору можуть вноситися після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Договору;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію та розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

1.7. Профком  Профспілки у п'ятиденний термін з дня підписання Договору (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Договору до членів профспілки.

2. Термін дії Договору

2.1. Договір укладений на 2017 - 2020 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Договору.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали Договір, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Договору моніторинг чинного законодавства України з визначених Договором питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, щодо стану виконання норм, положень і зобов'язань Договору.

2.5. Сторони домовилися, що при зміні керівників навчальних закладів чинність Договору діє до укладення нового.  

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку                         галузі

3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни у школі.

3.2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до Договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

                                   4. Зайнятість

              Міський відділ зобов’язується

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Брати участь спільно зі службою зайнятості населення у  розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

          4.1.3. Аналізувати зайнятість в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з міськкомом Профспілки.

4.1.4. Вживати заходи для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року).

4.1.5.Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідації та реорганізації закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників,та погоджувати з міськкомом Профспілки не пізніше ніж за 4 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Чотиримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.2. Адміністрація та профком зобов’язуються :

4.2.1. Проводити спільні консультації з відділом освіти та міськкомом профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

4.2.2. Забезпечити працевлаштування на вільні чи новостворені робочі місця в закладах освіти незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам.

4.2.4. Передбачати в закладах освіти заходи щодо попередження безробіття.

4.2.5. Вжити заходи для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників школи, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.2.6. Сприяти створенню педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально забезпечили продуктивну зайнятість та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження, при наявності відповідної фахової освіти;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

4.2.7. Сприяти збереженню обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.

5. Регулювання виробничих, трудових відносин.

                    Режим праці та відпочинку

5.1. Міський відділ освіти  зобов'язується:

          5.1.2. Забезпечити контроль виконання в закладах освіти правил внутрішнього трудового розпорядку.  (Додаток № 12).

5.1.3. Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.4. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних та інших видів відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.    

                                                                           (Додаток № 7, №7-а, №7-б).

5.1.5. Забезпечити встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

5.2. Адміністрації та профкому спільно:

5.2.1. Вважати робочим часом періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, тау зазначений час залучати працівників до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукових робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. (Додаток № 14).

5.2.2. Залучати педагогічних працівників, у тому числі учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

5.2.3. Не перешкоджати педагогічним працівникам у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, бути залученими до роботи в оздоровчих таборах з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі закладів освіти.

5.2.4. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

5.2.5. Не допускати при складанні розкладів навчальних занять, нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон»).

5.2.6. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

5.2.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий.

5.2.8. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів згідно із переліком посад, робіт та професій, визначених колективними договорами та на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем. (Додаток № 8)

5.2.9. Встановлювати та надавати працівникам інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо, а також  головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів не менше 1 дня на місяць, за відпрацьований час) при наявності коштів.

5.2.10. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.2.11. Надавати працівникам щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи.

5.2.12. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

5.2.13. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

           5.2.14. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.2.15. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників навчальних закладів разом з профкомом закладу.

5.2.16. Погоджувати з профкомами запровадження змін у внутрішньому трудовому розпорядку, перегляд умов праці.

5.2.17. Вживати заходи для забезпечення освітніх закладів і установ педагогічними кадрами.

5.2.18. Спільно затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти.

5.2.19. Організовувати  громадський контроль за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти.

5.2.20. Забезпечувати  співпрацю  з органами управління освітою з метою попередження порушень норм законодавства.

6. Нормування і оплата праці

6.1.Міський відділ освіти  зобов'язується:

6.1.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти законодавства про оплату праці.

- постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 790 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1970 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2003 № 740;

- постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з доповненнями та змінами у сфері оплати праці, які будуть надходити та поновлюватися. (Додаток № 1).

6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосуються:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст. 57 Закону України «Про освіту»;

- виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам.

6.1.3. Вживати заходів для встановлення:

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого чинним законодавством;

- розмір заробітної плати (оклад, надбавки, премії) у розмірі не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

- підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.

6.1.4. Здійснювати перегляд і введення нових умов та оплати праці з обов'язковим погодженням з міськкомом Профспілки працівників освіти і науки України.

6.2. Міський відділ освіти  та міськком Профспілки домовилися:

6.2.1. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, (15 та 30 числа щомісячно) та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

6.2.2. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

6.2.3. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

6.2.4. Вживати заходи для:

-  реформування умов оплати праці працівників галузі з метою приведення їх до норм законодавства про освіту з урахуванням положень Рекомендацій про положення учителів, викладачів вищої школи, розроблених ЮНЕСКО.

6.2.5. Опрацьовувати в межах визначених законодавством повноважень проекти законодавчих актів щодо оплати праці працівників освіти; направляти відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

6.2.6. Вживати заходи для відновлення та збереження співвідношень в оплаті праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників, досягнення її розміру до законодавчо встановленого рівня.

6.3. Сторони рекомендують адміністрації школи:

6.3.1. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

6.3.2. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати вчителям, викладачам, іншим педагогічним працівникам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

6.3.3. Вживати заходи для забезпечення учителів в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

6.3.4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типи та кількість навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити, у разі необхідності, оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов'язків із завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

6.3.6. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

6.3.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.3.8. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

6.3.9. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

6.3.10. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6.3.11. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

6.3.12. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.3.13. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

6.3.14. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, відповідно до чинного законодавства у зв'язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

6.3.15. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати. (Додаток № 3)

6.3.16.Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених нагрудними знаками «Відмінник освіти» («Відмінник освіти України»), «Василь Сухомлинський», а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року».

6.3.17. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією.

6.3.18. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р.             № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі. (Додаток № 2).

6.3.19. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому загальноосвітньому навчальному закладі, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом).  

6.3.20. Забезпечити підвищення кваліфікації учителів початкових класів з іноземної мови, інформатики, основ здоров’я, які не є фахівцями з цих предметів.

6.3.21. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.

6.3.22. Виплачувати при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного середнього заробітку.

6.4  Профспілковий комітет  школи  зобов'язується:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.

6.4.2. Забезпечувати взаємодію з адміністрацією школи та органами виконавчої влади для вирішення питань, пов'язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.4.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

6.4.4. Забезпечувати систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.

6.4.5. Інформувати міськком Профспілки про випадки порушення законодавства у школі для вжиття необхідних заходів.

6.4.6. Інформувати міськком Профспілки стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов'язань за колективним договором.

6.4.7. Здійснювати роз'яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, установах галузі.

7. Охорона праці та здоров'я

7.1. Міський відділ освіти  зобов'язується:

7.1.1. Вимагати виконання керівниками закладів освіти встановлених норм безпеки, гігієни праці,вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці».

7.1.2. Щорічно заслуховувати на засіданні міського відділу освіти за участю представників Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.

7.1.3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

7.1.4. Дотримуватися вимог законодавства на проведення профілактичних заходів з охорони праці в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці» при складанні кошторисів на поточний бюджетний  рік.

7.1.5. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти.

7.1.7. Забезпечити заклади освіти нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.1.8. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно первинних та періодичних медичних оглядів працівників навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

7.1.9. Розробити «Комплексний план заходів, щодо покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища», включити в нього :

- аналіз стану виконання законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;        

- контроль за якістю проведення атестації робочих місць та обґрунтування віднесення їх до категорії з важкими та шкідливими умовами праці;

- контроль за додержанням власником вимог законодавства з охорони праці жінок, неповнолітніх та дітей;

- організацію роботи зі створення куточків з охорони праці та укомплектування їх необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці;

- інформування працівників освіти щодо безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві;

- проводити заходи до Всесвітнього дня охорони праці (28. 04.)

7.2. Адміністрація та профком спільно зобов’язуються:

7.2.1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації міських органів влади і міськкому Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу «Охорона праці».

7.2.2. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов праці, включивши їх в колективні договори.

7.2.3. Включити в колективний договір зобов'язання щодо:

- забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);

- видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів;                                                            (Додаток № 15)

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці згідно з переліком, викладеним у додатку;                          (Додаток № 9)

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці;                                                                      (Додаток № 10)

- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці.

                                                                                                 (Додаток № 11)

7.2.4. Передбачати в кошторисах навчального закладу необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», включаючи проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

7.2.5. Передбачити в штатному розписі навчального закладу  з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

7.2.8. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

7.2.10. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці до навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7.3. Сторони Колективного договору:

7.3.1. Забезпечать контроль:

- за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективним договором закладу освіти, за безпечною експлуатацією будівель і споруд, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

7.3.2. Забезпечать ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих відповідно до положень колективного договору.

7.3.3. Організують навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці щодо підвищення рівня громадського контролю за виконанням адміністрації школи вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

7.3.4. Забезпечать участь представників профспілки з питань охорони праці, у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних з профілактикою ушкодження здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

7.3.5. Сприятимуть здійсненню відповідних заходів під час щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.

7.3.6. Вживатимуть заходи для організації та забезпечення оздоровлення дітей працівників освіти.

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації.

8.1. Міський відділ освіти  зобов'язується:

8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

8.1.2. Вживати заходи для безумовного надання відповідно до чинного законодавства:

- молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі мінімальної академічної або соціальної стипендії, але не нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.

8.1.3. Вживати заходи для вирішення в установленому порядку питання щодо:

- поширення постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» на випускників педагогічних вищих навчальних закладів, які уклали договір про роботу в  навчальному закладі.

8.1.4. Вживати заходи для забезпечення додаткового матеріального заохочення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників, які одержали після закінчення вищих навчальних закладів диплом з відзнакою.

8.1.5. Вживати заходи для забезпечення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.

8.2.  Міський відділ освіти  та міськком Профспілки  домовилися:

8.2.1. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

8.2.2. Сприяти вирішенню питань щодо відновлення пільгових путівок на лікування освітянам,  які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.2.3. Вживати спільних заходи для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов'язкового професійного страхування працівників освіти.

8.2.4. Вживати заходи для відновлення та недопущення звуження прав педагогічних працівників на пенсію за вислугу років, осучаснення раніше призначених пенсій.

8.2.5. Забезпечувати спільні заходи щодо реалізації законних прав та інтересів працівників освіти у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

8.2.6. Організовувати проведення галузевих спартакіад, змагань, турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових та спортивних заходів серед працівників освіти використовуючи спортивні бази та спортивні споруди навчальних закладів.

8.2.7. Сприяти залученню освітянських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

8.2.8. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

8.3. Адміністрація та профком спільно:

8.3.1. Забезпечать надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»:

- педагогічним працівникам, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу.                  (Додаток № 5, 6)

- виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи;

- педагогічним працівникам надбавок за вислугу років.

8.3.2. Забезпечать надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних, матеріальної допомоги, зокрема на оздоровлення, в сумі  одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

8.3.3. Забезпечать:

- оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу); (Додаток № 14)

- оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, інших педагогічних працівників навчального закладу у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

8.3.4. Сприятимуть виплаті працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України «Про освіту».

8.3.5. Сприятимуть виплаті при виході на пенсію допомоги:

- науково-педагогічним та науковим працівникам - у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат;

- іншим категоріям працівників - у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективного договору.

8.3.6. Сприятимуть  наданню педагогічним працівникам пільг з оплати за навчання їхніх дітей у дошкільних, вищих навчальних закладах.

8.3.7. Вживатимуть заходи, спрямовані на:

- виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.4. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.4.1. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективного договору при наявності коштів.

8.4.2.  Передбачити норми щодо соціального захисту ветеранів праці, а саме:

- забезпечити участь у масових заходах до Дня працівників освіти,                             8 Березня та Дня людей похилого віку;

- за потребою надавати матеріальну допомогу вчителям-пенсіонерам.

8.4.3. Контролювати відрахування коштів відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

8.5.  Міський відділ освіти  зобов'язується:

8.5.1. Вжити заходи для активізації діяльності територіальних органів Профспілки з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій.

8.5.2. Забезпечити організацію роз'яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

9. Розвиток соціального партнерства

9.1. Міський відділ освіти  та міськком Профспілки  домовилися про наступне з метою подальшого розвитку соціального партнерства:

9.1.1. Сприяти підготовці і прийняттю законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють соціально-трудові відносини в галузі освіти. При розгляді та поданні до Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади проектів нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту працівників галузі та осіб, які навчаються), враховувати позицію іншої сторони.

9.1.2. В межах повноважень вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

9.1.3. Сприяти:

- укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти, на які поширюється дія Угоди;

- впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод;

9.1.4. Представники міського відділу освіти  , керівники закладів освіти на запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників .

9.2.Адміністрація зобов’язується:

9.2.1. Забезпечити виконання погодження з профкомом школи стосовно питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти. (Додаток № 13)

9.2.2. Надавати профкому інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладу, результатів його діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

9.2.3. Сприяти профспілковому комітету у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

9.3. Профспілковий комітет

9.3.1. Спрямовує спільну діяльність адміністрації школи та профспілкового комітету на виконання зобов'язань стосовно питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти.

9.3.2. Вживає заходів щодо ініціювання переговорів з адміністрацією стосовно розробки та укладання колективного договору, забезпечення його виконання.

10. Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються,  підвищення ефективності їх діяльності

10.1. Міський відділ освіти  та міськком Профспілки  домовилися:

- активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти та осіб, які навчаються;

- вводити до складу колегій, атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників Профспілки;

- утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти, органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин;

- не допускати звільнення представників профспілкових органів без згоди Сторін.

10.1.1. Забезпечувати в закладах освіти безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

10.1.2. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

10.1.3. Вивчити можливість включення в програму курсу «Людина і суспільство» тем профспілкових уроків для старшокласників.

10.1.4. Сприяти наданню у безоплатне користування профспілковим комітетам закладів, територіальному  комітету приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв'язком (в. т. ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією.

10.2. Адміністрація  зобов’язується:

10.2.1. Надавати вільний доступ до закладу освіти представникам Профспілки працівників освіти і науки України,  доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.

10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на профспілкових працівників згідно з колективним договором.

10.2.3. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників. (Додаток № 4)

            10.2.4. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

10.2.5. Надати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.

10.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

10.3.1. Посилити роз'яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів, інформування членів профспілки.

10.3.2. Своєчасно доводити до відома членів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

10.3.3. Спрямовувати роботу профкому школи на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, за додержанням в закладах та установах освіти і науки трудового законодавства.

10.3.4. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових колективах.

10.3.5. Посилити особисту відповідальність голови профкому стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

10.3.6.  Сприяти реалізації права профспілкового органу, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

10.3.7. Активізувати роботу профкому, спрямовану на ініціювання переговорів щодо укладення колективного договору.

10.3.8. Організувати надання допомоги профкому у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:

- відповідності законодавству норм колективного договору, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток, житлово-побутового забезпечення, оздоровлення, відпочинку тощо;

- відповідальності сторін за невиконання умов колективного договору;

- вирішення через колективний договір питань, не врегульованих чинним законодавством.

10.3.9. Узагальнювати та поширювати практику роботи профкому  щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

10.3.10. Налагодити співпрацю профкому  з територіальною державною інспекцією праці у Дніпропетровській області з метою забезпечення контролю за додержанням чинного трудового законодавства.

10.3.11. Сприяти поширенню практики представлення профкому інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

10.3.12. Інформувати міський комітет профспілки про факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладах освіти з метою вжиття відповідних заходів.

11. Про виконання адміністрації школи  вимог Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

11.1. Адміністрація школи   зобов’язується:

11.1.1. Провести ознайомлення трудових колективів із Законом України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» та ст.25 Кодексу Законів про працю України.

11.1.2. При наявності у закладах, установах освіти ВІЛ-інфікованих працівників, надавати їм соціальний захист та пільги:

11.1.2.1. Гарантувати оплату листа непрацездатності;

11.2.2.2. Позачергову відпустку;

11.1.2.3. Переведення на більш зручний графік роботи;

11.1.2.4. Неповний робочий день, тиждень;

11.1.2.5. Сприяти працевлаштуванню на більш прийнятну роботу;

11.1.2.6. Сприяти професійному навчанню та перекваліфікації.

11.2. Згідно чинного законодавства  керівнику  закладу заборонено:

11.2.1. При вирішенні питання про прийом працівника на роботу, вимагати документи, надання яких не передбачено законодавством України про працю, в тому числі особистої інформації про стан здоров'я і ВІЛ-статус.

11.2.2. Дискримінацію при прийомі на роботу ВІЛ-інфікованих громадян.

11.3. Працівникам школи забороняється розголошувати відомості про наявність у осіб ВІЛ/СНІДу, що стали відомі їм при виконанні службових обов’язків.

11.4. Контроль за додержанням законодавства щодо ВІЛ/СНІДу у школі, протидія дискримінації за ВІЛ-статусом, соціальна підтримка та допомога ВІЛ-інфікованим працівникам та їх родинам, а також відповідальність за порушення чи невиконання умов ч.1 ст.41 та ст.4102 КУпАП покладається на адміністрацію школи в особі керівника.

12. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштувавні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та

перепідготовці.

Керівник закладу  зобов'язаний:

- створювати умови  праці,  які  дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

- забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати  трудову діяльність із сімейними обов'язками;

- здійснювати рівну   оплату   праці   жінок  і  чоловіків  при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;

- вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;

- вживати заходів   щодо  унеможливлення  випадків  сексуальних

домагань.

  Адміністрації школи забороняється  в   оголошеннях   (рекламі)   про

вакансії  пропонувати  роботу  лише жінкам або лише чоловікам,  за винятком  специфічної  роботи,  яка  може  виконуватися   виключно особами певної статті,  висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із  статей,  вимагати  від  осіб,  які  влаштовуються  на  роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. Роботодавці можуть  здійснювати позитивні дії,  спрямовані на досягнення  збалансованого  співвідношення  жінок  і  чоловіків  у різних сферах трудової діяльності,  а також серед різних категорій

працівників.

При   цьому Договір передбачає:

13. Контроль за виконанням Договору та відповідальність сторін

13.1. Контроль за виконанням Договору здійснюється спільною комісією Сторін. (Додаток № 16)

13.2. Сторони забезпечують контроль за виконанням колективного договору. Не рідше одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання Договору, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

13.3. Договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                            

        

Додаток № 1

до розділу 6, п. 6. 1. 1. «Нормування і оплата праці»

до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                    комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці працівників освіти

І. Загальні положення

                1.1. Положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про відпустки», про оплату праці регламентує форми і системи оплати праці всіх категорій працівників освіти. Дане Положення розроблене на основі постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 790 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1970 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2003 № 740; постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298», №557 Наказ, інструкцію №120.

          1.2. Це Положення поширюється на всіх працівників школи, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем і спрямоване на забезпечення стимулюючої функції заробітної плати.

1.3. Положення про оплату праці є складовою частиною даного Договору.

ІІ. Оплата праці

2.1.Оплата праці проводиться за погодинно-преміальною формами та системами.

     2.2. Для працівників школи  посадові оклади встановлюються відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 790 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1970 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2003                  № 740 з відповідними змінами і доповненнями; постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298».

     2.3. З метою ініціативного та сумлінного виконання обов’язків керівникам, їх заступникам, працівникам установлюються надбавки за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) або за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за категорію.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються за наказом керівника установи (закладу).

      2.4. Працівникам освіти (крім керівників та їх заступників) установлюються доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50% посадового окладу відсутнього працівника.

2.5. Надавати матеріальну допомогу педпрацівникам на оздоровлення у розмірі  одного посадового окладу при наданні відпустки, за винятком матеріальної допомоги на поховання; іншим працівникам школи – у розмірі до посадового окладу при наявності коштів.

2.6. Прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів 10 % доплата до окладу.

2.7. Встановлювати розміри доплат та надбавок працівникам освіти згідно з п/п 4 п.3 та п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (в межах економії фонду заробітної плати та затверджених кошторисних призначень), а саме:

2.7.1. Доплати у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника:

        -  за виконання обов'язків  тимчасово відсутніх працівників, або за вакансією;                          

-  за суміщення професій, посад;                          

-  за розширення зони обслуговування;

-  за збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

 2.7.2.  Надбавки у розмірі до 50% посадового окладу:                        

-  за високі досягнення у роботі;                          

-   за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);            

          - за складність, напруженість у роботі.

ІІІ. Преміювання

3.1. У даному Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам грошових сум понад основний заробіток. Преміювання є складовою частиною системи оплати праці.

3.2.Преміювання має за мету забезпечення єдності інтересів працівників усіх категорій для досягнення високих результатів роботи як окремого працівника, так і всього колективу в цілому, стимулювання праці працівників.

3.3.Преміюванняпрацівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

3.4.Розмір премії кожного працівника граничними розмірами не обмежується.

3.5.Преміюванняпроводитьсяу межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах доходів та видатків на освіту на підставі наказу керівника установи (закладу).

        Всі вищеназвані надбавки, доплати, матеріальну допомогу та премію виплачуються лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ в кошторисах згідно ст.51 Бюджетного кодексу України.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

__________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 2

до розділу 6 , п. 6.3.19  «Нормування і оплата праці»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про регулювання надбавок і доплат  при оплаті праці педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників закладів та установ освіти

І. Загальні положення

            1.1. Це Положення про регулювання надбавок і доплат  при оплаті праці педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників закладів освіти та установ визначає окремі правові та організаційні основи оплати праці працівникам.

        

          1.2. Завданням даного Положення є створення чітких правил для визначення розмірів додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат у випадках, передбачених чинним законодавством.

        

         1.3. Дане Положення розроблене на підставі, у відповідності та на виконання норм Конституції України, Кодексу Законів про Працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011р. №373, «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007р. №643, «Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. №1073» від 25.03.2014р. №89, наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. №102, наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання» та інших нормативно-правових актів.

        

         1.4. Розмір фонду оплати праці для навчальних закладів і установ передбачено в кошторисах на поточний рік.

        1.5. Дія цього Положення не поширюється на правові відносини стосовно виплати основної заробітної плати та є легітимною стосовно педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників закладів та установ освіти міста.

        1.6. Доплати не виплачуються або зменшується її відсоток за рішенням керівника та за погодженням із профспілковим комітетом закладу (установи) у разі:

- якщо працівник має за напрямком дисциплінарне стягнення або не виконує в повному обсязі (згідно відпрацьованих критеріїв) покладених на нього обов’язків.

ІІ. Визначення розміру надбавки, встановленої з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам

        2.1.     Розмір надбавки педагогічним працівникам встановлюється керівником навчального закладу за погодженням профспілкового комітету закладу (установи) за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв  у межах фонду оплати праці відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011р. № 373 та цього Положення.

        2.2. Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

          2.3. За наявності коштів фонду оплати праці керівник закладу освіти або установи за погодженням з профспілковим комітетом закладу або установи визначає надбавку за престижність праці у граничному розмірі до 20 % посадового окладу та на весь об’єм навчального навантаження.

         2.4. При визначенні розміру надбавки працівникові керівник закладу освіти або установи спільно з профспілковим комітетом закладу враховує в тому числі:

        - виконавську дисципліну працівника;

        - якість та сумлінність виконання доручених працівнику завдань;

- трудову дисципліну;

- певні результати та досягнення в роботі;

- виявлення ініціативи, втілення сучасних проектів,технологій, інновацій та інше.

2.5. Для нарахування надбавки керівник закладу освіти або установи завчасно повинен надати до централізованої бухгалтерії  міського відділу освіти відповідний наказ про встановлення надбавки лише у межах фонду оплати праці на поточний місяць із зазначенням конкретного відсотка.

        2.6. У випадку наявності у працівника дисциплінарних стягнень такому працівнику надбавка нараховується в останню чергу на частину фонду оплати праці (або за відсутності коштів не нараховується), яка залишилась після визначення розміру надбавки іншим працівникам закладу (установи).

ІІІ. Надбавка за особливі умови роботи працівникам бібліотек

3.1. Розмір надбавки (граничний розмір  до 50% від посадового окладу) встановлюється за особливі умови роботи працівнику бібліотеки.

3.2. При остаточному визначенні розміру надбавки керівник закладу освіти або установи спільно з профспілковим комітетом закладу враховує в тому числі:

        - організацію та проведення культурної, просвітницької, освітньої, інформаційної, науково-дослідницької, методичної роботи та інших виховних заходів працівником бібліотеки;

        - роботу із книжковим фондом та роботу по його відновленню і збереженню.

           

3.3. Визначення розмірів інших видів додаткової заробітної плати педагогічним працівникам

        

3.3.1. Доплата за завідування бібліотекою закладу.

        Розмір фонду оплати праці (доплата за завідування бібліотекою – від                  5 до 15%  від посадового окладу) для закладу освіти та установ міста у штатному розкладі якого є посада бібліотечного працівника, завчасно доводиться  міським відділом освіти, виходячи із затвердженого фонду оплати праці.

        Розмір доплати за завідування бібліотекою встановлюється керівником закладу освіти та установи за погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв, відповідно до вимог наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. №102 та цього Положення.

ІV. Додаткова оплати за окремі види педагогічної діяльності

4.1.  За завідування навчальними кабінетами.

Кількість кабінетів та розмір доплати (до 10% від посадового окладу) їх завідувачам встановлюється керівником закладу освіти або установи погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

        При остаточному визначенні розміру доплати за завідування навчальним кабінетом керівник закладу освіти або установи спільно з  профспілковим комітетом закладу враховує в тому числі:

        - стан збереження навчального кабінету;

        - рівень позакласної,  наукової, дослідницької, методичної роботи;

- об’єм виготовлених наочних приладів, роздаткового матеріалу тощо.

4.2. Про додаткову оплату праці за класне керівництво.

        Розмір доплати у І-IV класах (20% від посадового окладу), в V-XI (ХІІ) класах (25% від посадового окладу), при умові наповнюваності класів учнями згідно норм, встановлюється керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

        При остаточному визначенні розміру доплати за класне керівництво керівник закладу освіти враховує в тому числі:

- якість   виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;

- відсутність серед вихованців класного колективу правопорушень, випадків бездоглядності, пропусків без поважних причин;

- регулярність та ефективність роботи з батьками;

- відсутність скарг та конфліктних ситуацій з боку батьків;

- організацію харчування учнів класу та заходів щодо оздоровлення;

- якісне ведення документації, пов’язаної з виконанням повноважень класного керівника (класних журналів, особових справ, виховних планів тощо).

4.3. Про додаткову оплату праці за перевірку зошитів та письмових робіт.

        Розмір доплати за перевірку зошитів у І-IV класах (15%  ставки заробітної плати незалежно від навантаження), за перевірку письмових робіт з мов та літератури (20% ставки заробітної плати), математики (15% ставки заробітної плати),іноземної мови (10% ставки заробітної плати вчителям 5-11 класів, 15% - вчителям 1-4 класів ставки заробітної плати) встановлюється керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

        При остаточному визначенні розміру доплати за перевірку зошитів та письмових робіт керівник закладу освіти враховує в тому числі:

        -  систематичну перевірку письмових робіт; 

        - оцінювання якості виконання письмових робіт відповідно до загальних вимог тощо.

4.4. За завідування майстернею.

        Розмір доплати (від 15% – 20% ставки заробітної плати) встановлюється керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

        При остаточному визначенні розміру доплати за завідування майстернею керівник закладу освіти враховує в тому числі:

        - стан збереження майстерні;

        - рівень позакласної, наукової, дослідницької, методичної роботи;

        - об’єм виготовлених наочних приладів, роздаткового матеріалу тощо.

4.5. За завідування кабінетами обчислювальної техніки.

Розмір доплати (до 10% від посадового окладу) встановлюється керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

5. Стимулюючі доплати та надбавки

5.1. Встановити надбавку педагогічним до 20 %,  бібліотечним та іншим працівникам школи в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність та напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 20 %і 50 % посадового окладу.

5.2. Встановити доплату педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам школи до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт  або за вакантною посадою.

5.3. Зазначені види доплат встановлюються керівнику навчального закладу міським відділом освіти.

VІ. Контроль

        6.1. Контроль за виконанням цього Положення покладається на директора Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 та голову профспілкового комітету Першотравенської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів № 3.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 3

до розділу 6, п. 6. 3. 16 « Нормування і оплата праці»

до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників установ і закладів освіти

за підсумками роботи та надання їм матеріальної допомоги

з фонду економії заробітної плати

І. Загальні положення

1.1.Це Положення вводиться на підставі положень Кодексу Законів про Працю України(далі – КЗпП України), Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ», згідно з діючою Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівникам, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 року № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», установам і закладам надано право передбачати у кошторисах витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам.

Також дане Положення вводиться з метою стимулювання добросовісної праці працівників установ (закладів) освіти і визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи.

1.2. Зазначене Положення спрямоване на підвищення матеріальної зацікавленості працюючих у покращенні якості виконуваних посадових обов'язків, функцій і завдань.

1.3. Дане Положення може бути доповнене чи змінене відповідно до умов Договору за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок і умови преміювання

2.1. Керівник школи має право, за поданням завідуючого господарством, преміювати працівників, що перебувають у її штаті, в межах асигнувань, передбачених кошторисом на оплату праці.

                2.2. При преміюванні має забезпечуватися зв'язок виплат з результатами праці кожного окремого працівника, а також повинні ураховуватися конкретні показники діяльності працівників школи в цілому.

                2.3. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється залежно від особистого внеску у підсумки діяльності школи і не має обмежень.

                2.4. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у відсотках на посадовий оклад або середньомісячну заробітну плату з урахуванням існуючих доплат, надбавок і підвищень, передбачених Постановою № 1298, в межах фонду оплати праці.

                2.5. Працівники школи можуть бути позбавлені премії повністю або частково за недоліки та упущення в роботі, за порушення трудової і фінансової дисципліни, техніки безпеки.

                2.6. Питання преміювання працівників за підсумками роботи школи розглядається щомісяця (щокварталу) за поданням, яке надійшло від завідуючого господарством до керівника. Конкретні розміри даних виплат установлюються керівником школи.

ІІІ. Показники роботи для надання премії за підсумками роботи

                3.1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

                3.1.1. Добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків.

                3.1.2. Дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності.

                3.1.3. Відсутність порушень трудової дисципліни, техніки
безпеки і охорони праці.

ІV. Джерела преміювання

                4.1. Премія працюючим виплачується за рахунок асигнувань в межах кошторисних призначень, передбачених на оплату праці. На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в школі.

V. Причини повного або часткового позбавлення премії

                5.1. Несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх функціональних обов'язків.

                5.2. Порушення трудової, фінансової дисципліни, відсутність ініціативи і творчого ставлення до роботи.

                5.3. Невиконання правомірних вказівок завідуючого господарством (його заступників), відсутність результативності у виконанні поставлених завдань, низький рівень виконавської дисципліни.

                5.4. Несвоєчасне подання звітних та інших даних за графіком або вимогою управлінь, відділів, органів місцевого самоврядування.

Позбавлення премій, передбачених даним Положенням, провадиться за наказом керівника з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які спричинили таку ситуацію.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 4

до розділу 10, п. 10. 2.3. « Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються,  підвищення ефективності їх діяльності»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання голів профспілкових комітетів,

профспілкових організаторів

та активних членів профспілкового рухуІ. Загальні положення

1.1. Система преміювання вводиться з метою активізації профспілкового руху та з урахуванням особистого внеску кожного члена.

1.2. Начальник відділу освіти, (далі – відділ освіти) в межах установленого фонду оплати праці за поданням міськкому Профспілки має право здійснювати преміювання голів профспілкових комітетів, профспілкових організаторів та активних членів профспілкового руху.  

1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання голів профспілкових комітетів, профспілкових організаторів та активних членів профспілкового руху за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня  виконавчої та трудової дисципліни, пропаганди профспілкового руху в місті, сприяння роботі профспілки з соціально-економічного захисту працівників освіти, підвищення ефективності  її діяльності.

ІІ. Визначення загального фонду преміювання

2.1. На преміювання спрямовуються кошти в межах кошторисних призначень за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в установі.

ІІІ. Визначення розміру премії

3.1. Начальник відділу освіти за поданням міськкому Профспілки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, затверджує розміри преміювання в межах коштів на оплату праці.

3.2. Кандидати на встановлення премії визначаються на президії райкому Профспілки.

3.3. Розмір премії, визначений відповідно до пункту 3.1. цього Положення, може бути збільшено або зменшено з урахуванням особистого вкладу профспілкового активіста в загальні результати роботи. Збільшення розміру премії здійснюється за рахунок суми, що утворилася в процесі цього перерозподілу в межах загального річного фонду преміювання.

3.4. У процесі визначення конкретного розміру премії враховується стан виконання профспілковим лідером посадових обов'язків:

- обсяг і якість виконуваних робіт;

- дотримання термінів виконання планових робіт і доручень;

- виконання позапланових робіт;

- подання ініціативних пропозицій щодо вдосконалення роботи з профспілкових питань та діяльності освітніх установ (закладів) у цілому;

- підготовка статей та інших публікацій.

ІV. Виплата премії

4.1.Підставою для виплати премії є наказ начальника відділу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.  

4.2. Премію працівники одержують у тому ж порядку, як і заробітну плату.

4.3.Преміяможевиплачуватися профспілковим лідерам, які звільнились за власним бажанням, в тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, працівникам, яких переведено у інший навчальний заклад освіти міста (пропорційно відпрацьваного часу).

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

 Додаток № 5

до розділу 8, п. 8. 3. 1. « Соціальні гарантії, пільги, компенсації»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (далі – Положення) розроблено відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 57 Закону України «Про освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам установ освіти та навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898, постановами Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 та від 19.08.2002 р. № 1222.

1.2. Керівник установи (закладу) спільно з профспілковим комітетом має право надати щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, що перебувають у штаті установи (закладу) у межах фонду заробітної плати та коштів, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту».

1.3. Кошти на виплату винагороди передбачаються окремим рядком у кошторисі навчального закладу.

1.4. Право на винагороду мають всі працівники навчального закладу, за виключенням тих, які:

- працюють за сумісництвом;

- мають не зняте дисциплінарне стягнення;

- перебували в трудових відносинах, але протягом відповідного періоду з різних причин жодного дня не працювали (непрацездатність, відпустка по догляду тощо).

1.5. Умовою надання винагороди є зайняття педагогічної посади на день видання наказу про виплату винагороди.

1.6. При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв'язок цієї виплати з результатами праці кожного працівника.

1.7. Керівник установи (закладу) має право зменшити розмір або позбавити працівника установи (закладу) даної винагороди повністю або частково при наявності серйозних виробничих упущень чи недоліків. У той же час він має право заохочувати педагогічних працівників за особливі досягнення чи успіхи, які сприяли підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

1.8. Розмір даної винагороди для кожного окремого працівника не може перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. Середня заробітна плата за тижневе навантаження у даному випадку до уваги не береться.

1.9. Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи (закладу) в межах фонду заробітної плати.

1.10. Зазначена винагорода видається на підставі наказу керівника установи (закладу) за погодженням з профспілковим комітетом.

1.11. Наказ про надання винагороди повинен бути виданий до Дня працівників освіти.

ІІ. Показники і умови надання винагороди

2.1. Щорічна грошова винагорода нараховується за фактично відпрацьований час на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення заробітної плати згідно з     п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.2. Розмір  винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з  урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди.

2.3. При визначенні розміру винагороди враховується:

- якісне та своєчасне виконання обов’язків, визначених законодавством, посадовими інструкціями, іншими документами, виконання доручень керівництва;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- ініціативність, впровадження передового педагогічного досвіду, новаторство в роботі;

- розробка власних програм, посібників, публікації, проведення досліджень;

- участь у змаганнях, оглядах, конкурсах різного рівня, зокрема, «Учитель року», «Вихователь року»;

- досягнення учнів в олімпіадах, змаганнях, конкурсах різного рівня;

- оформлення кабінетів, виготовлення наочності;

- проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів;

- робота з батьками;

- бережне ставлення до майна установи (навчального закладу);

- додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму;

- виконання громадської роботи.

2.4. При визначенні розміру винагороди враховується період, що минув з часу видання минулорічного наказу про винагороду.

        2.5. При визначенні розміру винагороди може бути врахований час фактичної роботи працівника протягом відповідного періоду.

2.6. Працівникам, які мають право на винагороду, але яким вона з різних причин не була надана до завершення відповідного календарного року (в тому числі у зв’язку з незаконними доганою, звільненням), винагорода нараховується та виплачується у наступному році в межах загальних коштів, передбачених кошторисом установи (навчального закладу) на оплату праці.

2.7. Педагогічні працівники можуть бути позбавлені одноразової винагороди повністю або частково за упущення в роботі, за відсутність творчості, ініціативи, результативності у засвоєнні учнями запропонованого матеріалу, за низький рівень виконавської дисципліни.  

Перелік доплат,

які враховуються при наданні одноразової грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

Доплати:

- за звання «вчитель-методист»;

- за почесні звання України «народний», «заслужений»;

- за звання «старший учитель», «старший викладач», «вихователь-методист», «педагог-організатор – методист», «старший військовий керівник»;

- за роботу у закладах для дітей-сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 6

до розділу 8, п. 8. 3. 1. « Соціальні гарантії, пільги, компенсації»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про виплату щорічної одноразової грошової винагороди

керівникам закладів освіти

за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення про надання щорічної одноразової грошової винагороди керівникам закладів освіти за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету України від 05.06.2000 р. № 898 та від 31.01.2001 р. № 78.

1.2. Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту (далі – відділ освіти) має право надати одноразову грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків керівникам підпорядкованих закладів освіти у межах фонду заробітної плати та коштів, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту».

1.3. Винагорода надається за результатами праці за підсумками навчального року. При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв'язок цієї виплати з результатами праці кожного керівника.

1.4. Начальник відділу освіти має право зменшити розмір або позбавити керівника закладу даної винагороди повністю або частково при наявності серйозних виробничих упущень чи недоліків. У той же час він має право заохочувати його за особливі досягнення чи успіхи, які сприяли підвищенню ефективності навчально-виховного процесу закладу.

1.5. Розмір даної винагороди для кожного окремого керівника не може перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. Середня заробітна плата за тижневе навантаження у даному випадку до уваги не береться.

1.6. Винагорода керівнику закладу встановлюється за узгодженням з профспілковим комітетом, вищим органом управління.

1.7. Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного керівника в підсумки діяльності закладу в межах фонду заробітної плати. Зазначена винагорода видається на підставі подання заступника директора або голови профспілкового комітету навчального закладу.

ІІ. Показники і умови надання винагороди

2.1. Одноразова грошова винагорода нараховується за фактично відпрацьований час на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення заробітної плати згідно з                     п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.2. Розмір винагороди обмежується розміром 1 (одного) посадового окладу або 1 (однієї) ставки заробітної плати.

2.3. Керівники закладів освіти можуть бути позбавлені одноразової винагороди повністю або частково за упущення в роботі, за відсутність творчості, ініціативи, за низький рівень виконавської дисципліни, порушення техніки безпеки та охорони праці, невиконання правомірних вказівок начальника відділу освіти або заступника, методистів районного методичного кабінету, за несвоєчасне подання звітних та інших матеріалів.

Перелік доплат,

які враховуються при наданні одноразової грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

Доплати:

- за звання «вчитель-методист»;

- за почесні звання України «народний», «заслужений»;

- за звання «старший учитель», «старший викладач», «вихователь-методист», «педагог-організатор – методист», «старший військовий керівник»;

- за роботу у закладах для дітей-сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 7

до розділу 5, п. 5. 1. 4. « Регулювання виробничих, трудових відносин.

                              Режим праці та відпочинку»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

Про порядок надання тарифної відпустки,

додаткової відпустки та їх тривалість

(витяг)

(відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР)

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком,  щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну  та  додаткові  відпустки повної  тривалості  у  перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

жінкам – перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

інвалідам;

особам віком до вісімнадцяти років;

чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу  протягом трьох місяців, не враховуючи часу  переїзду на постійне місце проживання;

сумісникам  –  одночасно  з  відпусткою за основним місцем роботи;

працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання   дипломних,  курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи  повністю  або  частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в  будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом  і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва,  особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком,  узгоджується між працівником і адміністрацією, яка зобов'язана письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Адміністрація зобов'язана вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання строку  відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Щорічна відпустка  за ініціативою адміністрації,як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілковим комітетом.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня,  що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.

Невикористану частину  щорічної  відпустки  має  бути  надано працівнику,  як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за  який надається відпустка.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва  у вищих навчальних  закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання –10 календарних днів;

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання – 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання –  20 календарних днів;

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання – 30 календарних днів;

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;

3)  на  період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

4)  на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації,  - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

до пологів – 70 календарних днів;

після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох  і  більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або  дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»).

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і  становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення  пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами адміністрація відділу освіти зобов'язана за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів (стаття 151).

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:

матері  або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого  перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів;

матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині другій статті 19 Закону про відпустки, у разі якщо дитина потребує домашнього догляду,  – тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та  особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту», – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

особам, які одружуються, – тривалістю до 10  календарних днів;

працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;  інших рідних  –  тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

працівникам  для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, –  тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

працівникам для завершення санаторно-курортного лікування –тривалістю, визначеною у медичному висновку;

працівникам, допущеним  до  вступних  іспитів  у  вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до  місцезнаходження навчального закладу та назад;

працівникам,  допущеним  до  складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від  виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від  виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання  шестимісячного  терміну  безперервної роботи.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися  відпустка  без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією закладу/установи, але не більше 15 календарних днів на рік.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

Працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (стаття 26).

 Додаток   7 – А

до розділу 5, п. 5. 1. 4. « Регулювання виробничих, трудових відносин.

                              Режим праці та відпочинку»

                                                Порядку надання щорічної основної

                                                відпустки тривалістю 56 календарних днів

                                                керівним працівникам навчальних закладів

                                                та установ освіти, навчальних (педагогічних)

                                                частин (підрозділів) інших установ і закладів,

                                                педагогічним,науково-педагогічним працівникам

                                                та науковим працівникам

                                                (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

                                                від 28.03.2001 р. № 289)

ТРИВАЛІСТЬ

щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних працівників

(витяг)

Посада

Тривалість

(календарних днів)

 Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян,

які потребують соціальної допомоги і реабілітації 

Директор4 

56 

Завідувач філією

56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи4 

56 

Акомпаніатор 

28 

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

56

Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)4 

56 

Вихователь інтернату при школі 

42 

Вчителі (всіх спеціальностей)4 

56 

Інструктор слухового кабінету 

56 

Інструктор з праці 

56 

Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів 

28 

Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації 

56 

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах 

42 

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації 

56 

Майстер виробничого навчання 

42 

Педагог-організатор 

56 

Перекладач-дактилолог 

42

Помічник директора з режиму 

30 

Практичний психолог4 

56 

Соціальний педагог4 

56 

Старший вожатий4 

56 

Старший вихователь4 

56 

Старший черговий з режиму 

30 

Черговий з режиму 

30 

4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей. 

Додаток 7 – б

  до  розділу 5, п. 5. 1. 4 . «Регулювання виробничих, трудових відносин.

                                            Режим праці та відпочинку»

ТРИВАЛІСТЬ

щорічної основної відпустки непедагогічних працівників

навчальних закладів та установ освіти

(витяг)

Посада

Тривалість

(календарних днів)

Заступник директора з господарської діяльності

24

Прибиральник службових приміщень

24

Комірник

24

Кухар

24

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель

24

Завідувач бібліотекою

31

Секретар

24

Лаборант

24

Гардеробник

24

Спеціаліст з охорони праці

24

Двірник

24

Підсобний робітник

24

Медичні працівники

24

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 8

до розділу 5, п. 5. 2. 8. «Регулювання виробничих, трудових відносин.

                              Режим праці та відпочинку»

до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів (витяг)*

з/п

Назва посади

Кількість

днів

1.

Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники:

1.1.

Директор  загальноосвітнього навчального закладу. **

до 7

1.2.

Заступники  директора  загальноосвітнього навчального закладу з навчальної роботи.**

до 7

1.3.

Заступник директора  загальноосвітнього навчального закладу з виховної роботи.**

до 7

1.4.

Заступник директора навчального закладу з господарської роботи 

7

2.

Керівники структурних підрозділів установ і організацій (управлінь, служб, відділів, секторів, груп, станцій, майстерень, лабораторій, кабінетів, господарств) та їх заступники:

2.1.

Завідувач бібліотеки

7

3.

Провідні спеціалісти ( практичні психологи, соціологи).

7

4.

Спеціалісти:  практичні психологи, соціологи; лаборанти; бібліотекарі;  кухарі;  фахівці з охорони праці та інші.

7

5.

Шеф-кухарі.

7

6.

Секретарі, секретарі-друкарки, старші комірники, комірники (за відсутністю завідувачів складами).

7

7.

Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти:

7.1.

Сестра медична

7

        *Перелік посад може бути розширено згідно додатку до Галузевої угоди між Міністерствомосвітиі науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

**Керівникам закладів, щомаютьщорічнуосновнувідпусткутривалістю 56 календарних днів, додатковавідпустка за ненормованийробочий день не можеперевищувати 3 календарних днів

Примітка: Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних дні

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 9

до розділу 7, п. 7. 2. 3. « Охорона праці та здоров'я»

                              до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці,

при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

(витяг)

1. Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі до 12 відсотків:

1.1. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.2. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.

1.3. Роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м'яса, риби, нарізанням і чищенням цибулі, обсмалюванням птиці.

1.4. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу та інших хімічних речовин.

1.5. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.

1.6. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням.

1.7. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням (складуванням).

1.8. Робота за дисплеями ЕОМ (секретарі, секретарі-друкарки).

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.

При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

Застосування у роботі миючих та дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів – 10 % посадового окладу (ставки) (п. 4. ч.3г Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557).

На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці – до 24 відсотків посадового окладу (ставки).

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатися спеціалісти інших служб і організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації.

  1. На підставі Наказу №105 від 30.03.2015 року «Про затвердження результатів чергової атестації робочих місць за умовами праці в навчальних закладах міста»:

Перелік

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

  1. Вчитель хімії                                                      8 %.
  2. Вчитель інформатики                                        4%
  3. Лаборант хімічного кабінету                            4 %.
  4. Підсобний робітник кухні :                               8%
  5. Прибиральник службових приміщень           10%.
  6. Кухар                                                                  8%.
  7. Помічник вихователя                                       10%
  8. Медична сестра                                                8%

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 10

до розділу 7, п. 7. 2. 3. « Охорона праці та здоров'я»

до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

СПИСОК

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

(витяг)

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290)

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів

Кухар, який працює біля плити

4 дні

Підсобний робітник кухні

4 дні

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 11

до розділу 7, п. 7. 2. 3. «Охорона праці та здоров'я»

до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

СПИСОК

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

(витяг)

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290)

Номер позиції

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів

XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ

10.

Обслуговуючий персонал (буфетник, мийник посуду, прибиральник виробничих приміщень) 

7

133.

Персонал медичний середній установ охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення

7

XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

31.

Друкарка, яка працює на друкарській машинці

4

60.

Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів

4

73.

Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрішньобудовної каналізації, водопроводу

4

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 12

до розділу 5, п. 5. 1. 2. «Регулювання виробничих, трудових відносин.

                              Режим праці та відпочинку»

                             до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників установ (закладів) освіти

(типові)

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право па працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У закладах (установах) освіти трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього
розпорядку, розв'язує керівник закладу (установи) освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно вибирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники закладу (установи) освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2.  При прийнятті на роботу керівник закладу (установи) освіти зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

- пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил держав СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу (установи) освіти і залишаються в особовій справі працівника.

2.3. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність,
походження та документи, подання яких не передбачене законодавством.

2.4. Працівники закладу (установи) освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) керівника закладу (установи) освіти, який оголошується працівнику під розписку.

        2.6. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджено спільним наказом Мінпраці, Мінюстуі Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу (установи) освіти.

        2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу,керівник зобов'язаний:

        2.7.1. Роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги   компенсації  за  роботу в  таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ, доручення роботи у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором (п.2, ст.32).

        2.7.2. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним  договором.

        2.7.3. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

        2.7.4. Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

        2.8.        Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством,та умовами, передбаченими в контракті.

        2.9.  Розірвання   трудового   договору   з   ініціативи   керівника закладу (установи) освіти допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації закладу (установи) освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом    керівника закладу (установи) освіти.

2.11. Керівник закладу (установи) освіти зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на   відповідний пункт,статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов'язки працівників

3.1. Працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку.

3.2. Працівники закладу (установи) освіти зобов'язані:

3.2.1. Працювати сумлінно, дотримуватись режиму роботи закладу (установи) освіти і дисципліни праці, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,   протипожежної  безпеки,   передбачені  відповідними  правилами та інструкціями.

3.2.3. Берегти обладнання, інвентар тощо.

3.2.4. Постійно підвищувати професійний рівень, майстерність і загальну культуру.

3.3. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, розробленими у відповідності до завдань,
покладених на заклад (установу), затвердженими у встановленому порядку,положеннями і правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу (установи)  освіти та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

ІV. Основні обов'язки керівника закладу (установи) освіти

4.1. Керівник закладу (установи) освіти зобов'язаний:

4.1.1. Виконувати в повній мірі обов'язки керівника закладу (установи) освіти,забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи працівників закладу (установи) освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

4.1.2. Визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи.

4.1.3. Впроваджувати в практику кращий досвід роботи,пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу (установи) освіти.

4.1.4. Організувати   перепідготовку   кадрів,   їх     атестацію,   правове   і професійне навчання.

4.1.5. Укладати і розривати угоди, контракти з працівниками відповідно до чинного законодавства;

видавати заробітнуплату працівникаму встановлені строки.

Надавати відпустки всім працівникам закладу (установи) освіти відповідно до графіка відпусток.

4.1.6. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків.

4.1.7. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

4.1.8. Додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу (установи) освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв.

4.1.9. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу (установи) освіти.

V. Робочий час і його використання

5.1. Для працівників закладу (установи) освіти встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя)*:

Робочі дні

Година

початок робочого дня

08 00

кінець робочого дня

17 00

п’ятниця та передсвятковий день (кінець робочого дня)

16 00

обідня перерва - понеділок

12 00 – 13 00

обідня перерва – вівторок, середа, четвер, п’ятниця

12 00 – 12 45

В межах робочого дня працівники закладу (установи) освіти повинні виконувати всі види роботи відповідно до посади і плану роботи закладу (установи) освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом окремим працівникам може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

У відповідності до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.1998 № 1/9-96, оголошено «Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України».

У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка, тривалість якої визначається колективним договором по кожному виду робіт, професій та посад .

Адміністрація організовує облік робочого часу працівників закладу (установи) освіти. При необхідності у закладі (установі) освіти організовується чергування працівників у вихідні та святкові дні з відповідною компенсацією.

5.2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу (установи) освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватись за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідності до чинного законодавства.

5.3.Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу (установи) освіти оформляється наказом керівника вищестоящої установи.

Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

5.4.   Працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд графік роботи;

б) передоручати виконання трудових обов'язків.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

        6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу,новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення:

- подяка;

- грамота закладу (установи) освіти;

- представлення працівника до нагородження грамотою (подякою) установ освіти районного, обласного та Всеукраїнського рівня.

Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу (установи) освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. 3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до   п.п. 3,4,7,8 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

7.2.  Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник закладу (установи) освіти повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником закладу (установи) освіти безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

7.5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник закладу (установи) освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу (установи) освіти можуть бути розроблені на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 1993 року № 455.

* Робочий час та час перерви може бути встановлений різний, в залежності від типу навчального закладу (установи).

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

        ___________ Л.М.Вовк

Голова  профспілкового

комітету Першотравенської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

___________ Т.Г.Лахманюк                                                  

Додаток № 13

до розділу 9, п. 9. 2. 1. «Розвиток соціального партнерства»

                         до Договору між адміністрацією

Першотравенської загальноосвітньої

                                                        школи І-ІІІ ступенів №3 та профспілковим

                                                        комітетом Першотравенської

                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти, що погоджуються керівниками установ (закладів) освіти

з виборними органами профспілкової організації

Питання і документи

Підстава

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ст.142 КЗпПУкраїни

2.

Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження

П.п.24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

п. 81. Положення про загальноосвітній навчальний заклад

3.

Розклад уроків

П.25 Типових правил ВТР

4.

Графіки робочого дня і змінності техперсоналу

П.26 Типових правил ВТР;

Ст. 247 КЗпП України

5.

Залучення працівників у виняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт

Ст.71 КЗпП України;

Ст.