LAMPIRAN

BORANG-BORANG PERTANDINGAN

SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI I : SENI TARI SILAT

A.        WIRAGA

UNSUR-UNSUR GERAK

MAK

M

RATA-RATA

NILAI

CATATAN

Kekayaan Gerak

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kematangan Tari

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Keindahan Tari

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kaedah Silat

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kelengkapan & Keserasian Pakaian

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar Wiraga

50

30

Jumlah Kecil Wiraga

B.        WIRAMA

Ketepatan Tari Dengan Irama

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Keserasian Gerak dan Irama

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar Wirama

20

12

Jumlah Kecil Wirama

C.        WIRASA

Penghayatan / Angin

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kemantapan Ekspresi

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Tertib dan Sopan Santun

Tertib Masuk

2

1

-1.

0

+1.

Salam Perguruan

4

3

-1

-0.5

0

+0.5

+1

Masa Persembahan

2

1

-1

0

+1

Tertib Keluar

2

1

-1

0

+1

Jumlah Besar Wirasa

30

18

Jumlah Kecil Wirasa

JUMLAH BESAR

A

B

C

CATATAN

Tandatangan : ……………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ……………………………….                Tandatangan : ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI II : SENI TEMPUR SILAT

A.        TEKNIK SERANG DAN BELA

UNSUR-UNSUR GERAK

MAK

M

RATA-RATA

NILAI

CATATAN

Serangan / belaan yang logik

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Sikap awal, lintasan & kekuatan

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kaedah pencak silat

10

6

-2

-1

 0

+1

+2

Keberkesanan serangan &  belaan

10

6

-2

-1

 0

+1

+2

Jumlah Besar A

40

24

Jumlah Kecil A

B.        KEKAYAAN TEKNIK

Keanekaragaman Teknik

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Teknik Serangan / Belaan

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar B

20

12

Jumlah Kecil B

C.        KETANGKASAN DAN KETEPATAN

Ketepatan Waktu Serang / Belaan

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Ketangkasan Serangan / Belaan

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar C

20

12

Jumlah Kecil C

D.        DAYA TAHAN DAN PERNAFASAN

Daya Tahan Tubuh

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Pernafasan

Permanfaatan Tenaga

Jumlah Besar D

10

6

Jumlah Kecil D

E.        KEMANTAPAN SIKAP

Tertib Masuk

2

1

-1

0

+1

Salam Perguruan

4

3

-1

-0.5

 0

+0.5

+1

Sikap Tegas & Berani

2

1

-1

0

+1

Tertib Keluar

2

1

-1

0

+1

Jumlah Besar E

10

6.0

Jumlah Kecil E

JUMLAH BESAR

A

B

C

D

E

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI III : SENI SILAT ASLI

ASPEK

RINCIAN

MAK

M

RATA-RATA

NILAI

JUMLAH

 

A. TAPAK SEMBAH

(30 markah)

Maknawi

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Langkah & Limbai

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Penghayatan / Angin

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

B.TAPAK  EMPAT

(20 markah)

Pola Langkah

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Penghayatan / Angin

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

C.MELILIT

(40 markah)

Buah Pukul

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Penangkap

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Pelepas

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

Estetika & Daya Tarik

10

6

 -2    -1   0    +1    +2

D.BERDAMAI

(10 markah)

Ajak & Sambut

5

3

 -2    -1   0    +1    +2

Sembah Penutup

5

3

 -2    -1   0    +1    +2

E.

PENOLAKAN

Tertib Masuk

2

CATATAN :

Tertib Keluar

2

CATATAN :

Kesopanan

2

CATATAN :

Pakaian

2

CATATAN :

JUMLAH BESAR

A

B

C

D

E

CATATAN

Tandatangan : …………………………………..                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                                PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………….                Tandatangan : ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI IV : SENI JURUS SILAT

A.        WIRAGA

UNSUR-UNSUR GERAK

MAK

M

RATA-RATA

NILAI

CATATAN

Kekayaan Gerak

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kemantapan Gerak

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Keseragaman Gerak

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kaedah Pencak Silat

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Keserasian Pakaian

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar Wiraga

50

30

Jumlah Kecil Wiraga

B.        WIRAMA

Ketepatan Gerak Dengan Irama

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Keserasian Gerak dan Irama

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Jumlah Besar Wirama

20

12

Jumlah Kecil Wirama

C.        WIRASA

Penghayatan Gerak

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Kemantapan Ekspresi

10

6

-2

-1

0

+1

+2

Tertib dan Sopan Santun

Tertib Masuk

2

1

-1.

0

+1.

Salam Perguruan

4

3

-1

-0.5

0

+0.5

+1

Masa Persembahan

2

1

-1

0

+1

Tertib Keluar

2

1

-1

0

+1

Jumlah Besar Wirasa

30

18

Jumlah Kecil Wirasa

JUMLAH BESAR

A

B

C

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………                 

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI V: JURUS WAJIB

UNSUR NILAI

SALAH(X)

RINCIAN DAN URUTAN JURUS

1

2

3

4

5

6

  • RINCIAN GERAKAN
  • URUTAN GERAKAN
  • GERAKAN TIDAK DITAMPILKAN
  • URUTAN JURUS

9

18

28

37

44

52

61

72

81

85

93

100

7

8

9

10

11

12

JUMLAH NILAI KEBENARAN

100

-

KEMANTAPAN -SOLIDITAS-PENGHAYATAN-TENAGA-STAMINA

BATASAN NILAI

50 - 60

HUKUMAN

1. WAKTU

6-10 (-05)

11-15 (-10)

16 (-15)

JUMLAH HUKUMAN

2. MELEWATI GARIS (-5)

_______X 5              

3. BERSUARA (-5)

 _______X 5                

4. TERTIB MASUK DAN KELUAR (-2)

_______X 2                

JURI

NAMA :

NO. JURI

DISKUALIFIKASI

JUMLAH NILAI

TANDATANGAN:

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI VI : GENDANG SILAT KPM

A.        GENDANG

A1        PEMBUKAAN

PEMBUKAAN

PERTAMA

(Mak : 4 markah)

KEDUA

(Mak : 3 markah)

KETIGA

(Mak : 3 markah)

JUMLAH BESAR A1

NILAI

A2.        GENDANG IBU (Setiap rentak maksimum 2 markah)

RENTAK

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

JUMLAH BESAR A2

NILAI

A3        GENDANG ANAK

ELEMEN YANG DINILAI

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

JUMLAH BESAR A3

Pukulan

5

Kemantapan

5

C        PENILAIAN MUZIK / SIKAP / SAHSIAH

ELEMEN YANG DINILAI

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

JUMLAH BESAR C

Keseragaman Muzik

10

Kesopanan

5

Kesesuaian Pakaian

5

JUMLAH BESAR

A1

A2

A3

C

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………                 

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI VI : GENDANG SILAT KPM

B.        SERUNAI

PECAHAN

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

JUMLAH BESAR B

I

Pembukaan

4

Menaik

4

Menurun

4

Meruang

4

Penutup

4

II

Kreativiti 1:

4

Kreativiti 2:

4

Kreativiti 3:

4

Kreativiti 4:

4

Kreativiti 5:

4

C        PENILAIAN MUZIK / SIKAP / SAHSIAH

ELEMEN YANG DINILAI

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

JUMLAH BESAR C

Keseragaman Muzik

10

Kesopanan

5

Kesesuaian Pakaian

5

JUMLAH BESAR

B

C

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………                 

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI VII : MUZIK SILAT TEMPATAN

(BORANG PENJURIAN)

A.        KESESUAIAN DENGAN GERAK SILAT

MELODI & RENTAK/IRAMA

KEPELBAGAIAN

Gred A : 5-6

Gred B : 3-4

Gred C : 1-2

KEASLIAN

KESERASIAN DENGAN GERAK

JUMLAH

1.

2

1

0

2

1

0

2.

2

1

0

2

1

0

3.

2

1

0

2

1

0

4.

2

1

0

2

1

0

5.

2

1

0

2

1

0

Jumlah Besar A

B.        DAYA TARIK

ELEMEN YANG DINILAI

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

Kematangan

20

Kemantapan

10

Jumlah Besar B

C.        PAKAIAN DAN KESOPANAN

ELEMEN YANG DINILAI

MARKAH MAKSIMUM

NILAI

Kesesuaian pakaian

10

Kesopanan

10

Jumlah Besar C

JUMLAH BESAR

A

B

C

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………                 

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI VII : MUZIK SILAT TEMPATAN

(BORANG SENARAI MELODI DAN RENTAK / IRAMA)

BIL

NAMA MELODI & RENTAK / IRAMA

CATATAN

1

2

3

4

5

Nama Pengurus : ………………………….                 Tandatangan : ………………………………

ARAHAN :  

  1. Borang ini hendaklah disediakan sebanyak lima salinan
  2. Borang ini hendaklah diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum kategori Muzik Silat Tempatan KPM dijalankan.
  3. Nama negeri yang bertanding tidak perlu dinyatakan.

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

KATEGORI

TARIKH

WAKTU

SENARAI JURI / PEGAWAI BERTUGAS

BIDANG TUGAS

NAMA

SEKOLAH

KETUA PERTANDINGAN

DEWAN JURI 1

DEWAN JURI 2

DEWAN JURI 3

JURI 1

JURI 2

JURI 3

JURI 4

JURI 5

SETIAUSAHA

PENOLONG SETIAUSAHA

PENGAMAT WAKTU

PEN. PENGAMAT WAKTU

Tandatangan : ………………………………                 Nama        : ………………………………………

                                                                 (PEGAWAI TEKNIKAL)

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG PENGAMAT WAKTU (INDIVIDU)

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

NOMBOR GILIRAN / UNDIAN

KATEGORI

PERUNTUKAN MASA

NAMA SEKOLAH

LEBIHAN MASA

KEKURANGAN MASA

PENGURANGAN MARKAH

CATATAN

Tandatangan : ………………………………                 Nama        : ……………………………………...

                                                                        (PENGAMAT WAKTU)

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG PENGAMAT WAKTU (KESELURUHAN)

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

KATEGORI

PERUNTUKAN MASA

UNDIAN

SEKOLAH

LEBIHAN MASA

KEKURANGAN MASA

PENGURANGAN MARKAH

CATATAN

Tandatangan : ………………………………………         Nama        : …………………………………….......

                                                                        (PENGAMAT WAKTU)

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG BANTAHAN

NAMA NEGERI        :        ………………………………………………………………………………

NAMA KETUA KONTINGEN / PENGURUS        :        ……………………………………………………

KATEGORI                :        ………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________________

Saya membuat bantahan atas sebab-sebab berikut :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dengan ini saya sertakan wang pertaruhan sebanyak RM 500.00. Saya faham dan akur berdasarkan kepada peraturan Pertandingan Silat Seni Sekolah-Sekolah, wang peraturan ini akan hangus jika bantahan didapati tidak wajar oleh Juri Rayuan.

Sekian. Terima kasih

Tandatangan : …………………………………..                 Tarikh : ………………………………

UNTUK KEGUNAAN URUSETIA PERTANDINGAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa, saya  telah menerima borang bantahan daripada pihak di atas pada tarikh dan waktu seperti tertera di bawah ini.

Tandatangan         : ………………………………                 Tarikh                 : ………………………………

Jawatan        : ………………………………                Masa bantahan: ………………………………

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG JAWAPAN BANTAHAN

NAMA NEGERI        :        …………………………………………………………………………………

NAMA KETUA KONTINGEN / PENGURUS        :        ………………………………………………………

KATEGORI                :        …………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________________

Saya merujuk kepada bantahan daripada pihak saudara / saudari berkaitan dengan kategori yang dinyatakan di atas. Setelah bermesyuarat dengan Juri Rayuan dan berdasarkan kepada Peraturan dan Undang-undang Pertandingan Silat Seni Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran dengan ini dimaklumkan keputusan bantahan adalah seperti di bawah ini :

Ditolak / Diterima .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sekian. Terima kasih.

Tandatangan                 : ………………………………………………………………                 

Nama Pegawai        : ………………………………………………………………

Jawatan                : ………………………………………………………………                

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG PERINCIAN MARKAH KESELURUHAN

ACARA

LSM

PSM

LSR

PSR

KATEGORI

UNDIAN

NEGERI/

PASUKAN

JURI

JUM

KASAR

TOLAK

JUMLAH

SEBENAR

KEP

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tandatangan : …………………………………..                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                                PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………….                Tandatangan : ………………………………        

PERTANDINGAN SILAT SENI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG PERINCIAN MARKAH KESELURUHAN

KATEGORI GENDANG TEMPUR KPM

UNDIAN

NEGERI

SERUNAI

GENDANG

JUM

KASAR

TOLAK

JUMLAH SEBENAR

KEP.

J1

J3

P

J2

J4

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tandatangan : ……………………………                 Nombor Juri : ………………………………

PENGESAHAN DEWAN JURI                        PENGESAHAN KETUA PERTANDINGAN

Tandatangan : ………………………………                Tandatangan : ………………………………        

PERTANDINGAN PENCAK SILAT SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG DEKLARASI KESIHATAN

KONTINJEN

NAMA AKTIVITI

TEMPAT  AKTIVITI

PERINGKAT  AKTIVITI

TARIKH MULA

TARIKH AKHIR

NAMA PENUH MURID

JANTINA

KETURUNAN

AGAMA

NO.K.P/S.L

NO. INSURANS TAKAFUL

(Dapatkan dari pihak sekolah)

NO.TELEFON RUMAH

NO.TELEFON TANGAN PENJAGA

REKOD PERUBATAN :

Pernahkan anak anda menerima imunisasi terhadap Tetanus (Tandakan)

Ya

Tidak

Jika pernah, sila nyatakan tarikh terakhir anda menerima imunisasi

SILA TANDAKAN (√) JIKA “YA” DAN (X) JIKA “TIDAK” DI PETAK YANG BERKENAAN

Pernah pening atau sakit kepala yang teruk

Pernah dilakukan pembedahan pada tubuh

Pernah bermasalah pernafasan atau asma

Pernah mempunyai sakit sawan (epilepsy)

Alahan pada bius, ubatan atau air laut

Pernah alami Diabetes atau tekanan darah tinggi

Pernah alami kecederaan pada tulang

Pernah mabuk laut atau pergerakan

Pernah alami sakit jantung

Pernah alami masalah buah pinggang

Pernahkan anda dalam tempoh satu bulan yang lalu mengalami sebarang penyakit berjangkit atau cirit birit?

 

SILA BERIKAN MAKLUMAT TERPERINCI JIKA MASALAH KESIHATAN DI ATAS BERKAITAN DENGAN ANDA

Sila maklumkan masalah kesihatan anda kepada jurulatih mana-mana aktiviti yang anda sertai.

Tanda Tangan Ibu Bapa / penjaga :

……………………………………………….

Tarikh Tandatangan

Disahkan oleh Pengetua :

……………………………………………..

PANEL PENULIS DAN PANEL PEMURNIAN

Tn. Hj Mohd. Anuar bin Abd Hamid                Kementerian Pelajaran Malaysia

Tn. Hj Ayob bin Ibrahim                                  JPN WP Putrajaya      

Tn. Hj. Hassim bin Mohammad (bersara)        SK. Chalok, Setiu, Terengganu

        Tn. Hj. Mohd Rashid b. Mean                        Kementerian Pelajaran Malaysia

        En. Wan Mohd. Ariffin b. Wan Hussin                Kementerian Pelajaran Malaysia

En. Kamarul Zaman bin Hamzah                        SMK Raja Chulan, Perak

Tn. Hj. Lamsah bin Arbai @ Bai                         JPN Selangor

En.Anizam bin Ahmad                                JPN Selangor

Tn. Hj. Mohd Isa bin Dahlan (bersara)                SMK Bukit Kepayang,Seremban

En. Razali bin Omar (bersara)                       PPD Jerantut, Pahang

En. Che Kahar bin Bahari              SK Jawi, Seberang Perai Selatan ,

P. Pinang

En. Zamuri bin Ladening                                SK Khir Johari,Sungai Petani, Kedah.

En. Ramly bin Rasul                                Pengerusi Teknik Pahang

En. Norazman bin Hj. Mohd                        Pengerusi Teknik Terengganu

En. Mohd Zamir bin Hj.Mohd Sharif                Pengerusi Teknik Melaka

En. Mohd Mortadza Matrang                        Pengerusi Teknik Sarawak

En. Jusnizan bin Ramli                                Pengerusi Teknik Perak

En. Amir bin Tapa                                        Pengerusi Teknik Sabah

En. Mohammad Hamawi bin Abd Hamid                Pengerusi Teknik Kedah

En. Zolfitri bin Hamzah                                Pengerusi Teknik Pulau Pinang

En. Hazli bin Adnan                                        Pengerusi Teknik W.P. Kuala Lumpur

En. Azizan bin Ibrahim                                Pengerusi Teknik W.P. Labuan

En. Johari bin Shuhadak                                Pengerusi Teknik Johor

En.Elmi Azham Shah bin Marsom@Abd Razak Pengerusi Teknik Selangor

En.Mat Sidin bin Ibrahim                                Pengerusi Teknik Negeri Sembilan

En.Sabaruddin bin Omar                                Pengerusi Teknik Kelantan

En.Abu Bakar bin Habin                                Pengerusi Teknik Perlis