CalexicoWOOD_K.gif

Slitskyddsplywood/Formplywood - Filmbelagd Björkplywood

Filmbelagd plywood

Som filmbelagd har plywood många fördelar och användningsområden. Allt från släta och glatta ytor till halk- och ljudreducerande. Kombinationen av tålig film och plywoodens styrka och elasticitet gör den unik i sitt slag, en närmast oslagbar produkt.

Film/Film F/F

För avancerad formgjutning och byggnation

Wira/Film W/F

Med halkfri wirayta för bilflak, släp, entresoler, etc

Fakta

Variationen av filmer är i det närmaste oändlig. Allt från fenol- och melaminfilmer till PVC- och vinylfilmer samt en uppsjö av strukturer. Den används som formskiva i betongindustrin, väggskiva i stallar o lantbruk och som golv i entresoler och transportindustrin mm. Ändamålen är obegränsade. Det är bara fantasin som sätter begränsningen. Var kan du själv använda plywood?


CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG SE55695949960 1()

0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se