Dopunska nastava

Dodatna nastava

Izvannastavne aktivnosti

RAZREDNA NASTAVA

Ljerka Vuksanić Puljek

Jutro - srijeda 5.sat

Popodne - ponedjeljak 0.sat

Jutro - utorak 5.sat

Popodne - petak 0.sat

Četvrtak u jutarnjoj smjeni 4. i 5. sat

Mario Perošević

Ponedjeljak - 5. i 0. sat

Utorak - 5. i 0. sat

Četvrtak u jutarnjoj smjeni 12:20 - 13.55

Nediljka Miličević

Senka Špoljarić

Srijeda - 5. sat

Utorak - 5. sat

Četvrtak - 5. sat

Sanja Košutić

Ponedjeljak - 5. sat

Utorak - 5. sat

Srijeda - 5. sat

Jadranka Špiranović

Utorak - 5. sat

Ponedjeljak - 5. sat

Četvrtak - 5. sat

Marica Galičić

-

Srijeda - 5. sat

-

Vesna Ausman

Srijeda - 5. sat

-

-

Jadranka Ivić

Ponedjeljak - 5. sat

Utorak - 5. sat

Srijeda - 5. sat

Vanja Bošnjak

Utorak - 5. sat

Ponedjeljak - 5. sat

Četvrtak - 5. sat

Stela Horvat

Utorak - 5. sat

-

Srijeda - 5. sat

Verica Jezdić

Ponedjeljak - 5. sat

Srijeda - 5. sat

Petak - 5. sat

Ana Ivanović

Sanela Čuljak

Tamara Maras

Biserka Medved

Četvrtak - 5. sat

Srijeda - 5. sat

Petak - 5. sat

Iva Černošek

Četvrtak - 5. sat

Srijeda - 5. sat

Petak - 5. sat

Kornelija Berečić

Utorak - 5. sat

Ponedjeljak - 5. sat

Četvrtak - 5. sat

Ivana Andrić Pejak

Srijeda - 5. sat

-

Četvrtak - 5. sat

HRVATSKI JEZIK

Mirta Mihaljević

Utorak - 6. sat

Utorak - 7. sat

-

Darija Jančikić

Ivana Kuna

Poned. - 0. ili 7. sat

-

Četvrtak - 18 sati

Ana Šafranko

Utorak 6. ili 0. Sat

Četvrtak 7. i 0. sat

LIK. KULTURA

Vedran Slunjski

GLAZ. KULTURA

Maja Huis

ENGLESKI JEZIK

Ingrid Pavić

Ponedjeljak 6. sat

Četvrtak 7. Sat / 0. sat

-

Nataša Župan

Ponedjeljak - 6. Sat (6.c)

Utorak - 6. Sat (5.c/d.)

Petak =. Sat ili 7. sat

 Marijana Schneider

Utorak(Šag) - 5. sat

Ponedjeljak(Boc.) - 6. Sat

Četvrtak(Nard) - 5. sat

Srijeda (vrtlari) 5. I 6. Sat prijepodne

Ivan Biuklija

ČET, 13:05

PON, 13:05

Sandra Roguljić

MATEMATIKA

Blanka Pejak

Ponedjeljak - 6. Sat

Srijeda - 6. Sat

Petak - 6. Sat / 0. sat

Valentina Škorvaga

Srijeda - 6. Sat

Četvrtak 0. sat

Petak - 12:45 - 13:50

Antonia Štefić

Četvrtak od 13:10 - 14:00

Utorak od 13:10 - 14:00

Srijeda 13:10 - 14:00

Petak 12:20 - 13:05 i 18:20 - 19:05

Goran Kupčerić

6. R utorak 13:00 sati

7. R četvrtak 13:00 sati

Srijeda 13:00 sati

Utorak 15:50 sati

FIZIKA

Matija Bartolović

Srijeda - A smjena 13:00 sati

Ponedjeljak - A smjena 13:00 sati

Petak - A smjena 11:30 - 14:00 sati

Biljana Pantoš

KEMIJA/BIOLOGIJA

Anabela Balint Jelić

Srijeda - 7. Sat

Utorak 1. sat

Ponedjeljak 7. R - 7. Sat

Utorak 8. R - 7. sat

Utorak - 6. sat

Jasmina Bikadi

Svaki drugi tjedan

Utorak, četvrtak - 13:10 - 13:55

Ivka Bušić

Utorak, srijeda

13:05 - 13:55 (BIO)

Ponedjeljak - 12:15 - 13:00; 18:15 - 19:00

POVIJEST/GEOGRAFIJA

Vladimir Milošević

Utorak i četvrtak 13:05 - 13:50

Srijeda i četvrtak 13:10 - 13:55

Stjepan Vidaković

Utorak i petak 13:00

Četvrtak i ponedjeljak 13:00

Četvrtak 13:00

Marija Pintarić

Ponedjeljak i utorak - 13:00

Utorak 6. sat i svaki drugi srijeda i petak od 13:00

TJELESNA KULTURA

Mira Glavaš

Ponedjeljak 12:20 - 13:05, utorak 13:05 - 13:50, petak 13:05 - 13:50

Marko Skelac

VJERONAUK

Danijela Škoro

Petak 11:30 - 12:30 i 12:30 - 13:30

Marija Nenadić

Zrinka Blažević

Anica Zrna

Ponedjeljak 12:15 - 13:05 i 18:15 - 19:00

INFORMATIKA

Davor Šokac

Sanja Antolović Kurtović